Thông báo mời thầu

Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:26 22/11/2020
Số TBMT
20201153983-00
Công bố
18:21 22/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Nâng cấp đường giao thông bản Pượn, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa (Chương trình 30a)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng
Chủ đầu tư
Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Điện thoại / Fax: 0373.875.002 / 02373 989 044;
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 90% TMĐT. Vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Quan Hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác: 10% TMĐT.
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông bản Pượn, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa (Chương trình 30a)
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Thanh Hoá

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
18:21 22/11/2020
đến
09:00 14/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 14/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 15

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT

E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi
đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là
nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong
liên danh) đối với cùng một gói thầu.

2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp
của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).
Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình
để tham dự thầu;

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận
liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để
đánh giá.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại
Mục 5 E-CDNT.

4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định
của pháp luật chuyên ngành, cụ thể:

- Đối với nhà thầu độc lập, nhà thầu phải có chứng
chỉ năng lực hoạt động xây dựng giám sát công trình
giao thông: Hạng III trở lên.

- Đối với nhà thầu Liên danh, từng nhà thầu phải đảm
bảo yêu cầu nêu trên.

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong
các bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được
thực hiện theo phương pháp chấm điểm (100), bao gồm các
nội dung sau đây:

- Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu: 20 điểm.

- Giải pháp và phương pháp luận: 30 điểm.

- Nhân sự của Nhà thầu để thực hiện gói thầu: 50
điểm

TT Tiêu chuẩn Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Mức
điểm tối thiểu

A KINH NGHIỆM VÀ NĂNG LỰC CỦA NHÀ THẦU 20   14

1 Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn giám sát các
công trình Giao thông 6    

- ≥ 9 năm tính đến thời điểm đóng thầu (Đối với
liên danh: từng thành viên trong liên danh phải đạt 9 năm
trở lên)   6  

- ≥ 5 năm đến < 9 năm (Đối với liên danh: từng thành
viên trong liên danh phải đạt ≥ 5 năm đến < 9 năm)   4  

- ≥ 3 năm đến < 5 năm (Đối với liên danh: từng thành
viên trong liên danh phải đạt ≥ 3 năm đến < 5 năm)   2  

- < 3 năm   0  

  Nhà thầu scan hợp đồng TVGS công trình giao thông đã
thực hiện đính kèm E-HSDT để chứng minh số năm kinh
nghiệm nói trên

2 Nhà thầu cung cấp Hợp đồng tư vấn giám sát thi công
xây dựng công trình giao thông tương tự trong vòng 3 năm
gần đây (từ 2017 đến nay) 8    

Hợp đồng tương tự là hợp đồng tư vấn giám sát thi
công xây dựng công trình giao thông cấp IV trở lên; giá
trị hợp đồng ≥ 500 triệu đồng      

- 04 hợp đồng   8  

- 03 hợp đồng   5  

- 02 hợp đồng   3  

- 01 hợp đồng   1  

- Không có hợp đồng nào   0  

Tài liệu cần nộp (Scan đính kèm E-HSDT):

- Bản chụp được chứng thực: Hợp đồng và phụ lục
hợp đồng (nếu có) để chứng minh.

- Bản chụp các tài liệu chứng minh về quy mô, cấp công
trình như Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định
phê duyệt thiết kế BVTC.

3 Đã thực hiện gói thầu có điều kiện địa lý tương
tự trong vòng 3 năm gần đây, từ 2017 đến nay (TVGS công
trình giao thông ở khu vực địa hình các huyện Miền núi)
6    

- 04 hợp đồng   6  

- 03 hợp đồng   4  

- 02 hợp đồng   2  

- 01 hợp đồng   1  

- Không có hợp đồng nào   0  

B GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN 30   21

1 Mức độ hiểu biết của nhà thầu về mục đích yêu
cầu của gói thầu được nêu trong “Điều khoản tham
chiếu” 6    

- Tốt   6  

  - Đạt yêu cầu   4,2  

  - Không đạt yêu cầu   0  

2 Mức độ hoàn chỉnh, hợp lý của phương pháp luận do
nhà thầu đề xuất như sau: 8    

2.1 Cách tiếp cận và phương pháp luận do nhà thầu đề
xuất: Mức độ hoàn chỉnh hợp lý của phương pháp luận
do nhà thầu đề xuất với yêu cầu nêu trong "điều khoản
tham chiếu" 4    

- Tốt   4  

  - Đạt yêu cầu   2,8  

  - Không đạt yêu cầu   0  

2.2 Có đề xuất giải pháp hợp lý khả thi cho công tác tư
vấn giám sát. Hệ thống quy trình tiêu chuẩn áp dụng cho
công tác giám sát và nghiệm thu thi công công trình; đồng
thời có đề xuất sáng kiến cải tiến nâng cao chất
lượng, tiến độ 4    

  - Tốt   4  

  - Chấp nhận được   2,8  

  - Không đạt yêu cầu   0  

3 Cách trình bày của hồ sơ dự thầu: đánh giá mức độ
hoàn chỉnh, dễ theo dõi, thuyết phục 5    

  - Tốt   5  

  - Đạt yêu cầu   3,5  

- Không đạt yêu cầu   0  

4 Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận và
điều khoản tham chiếu, với tiến độ thực hiện gói
thầu. Tính hợp lý trong việc bố trí nhân sự và sự hợp
lý giữa các nội dung công việc được giao. Phân công
trách nhiệm, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân rõ
ràng, cụ thể, khoa học 6    

- Tốt   6  

- Đạt yêu cầu   4,2  

- Không đạt yêu cầu   0  

5 Nhà thầu bố trí máy móc thiết bị để thực hiện gói
thầu:

+ Máy toàn đạc điện tử: 02 cái

+ Máy thủy bình: 02 cái

.

kd

kdЖ

kd

"ịa hình còn hiệu lực. Ngoài ra đáp ứng thêm một số
điều kiện sau:

- Về bằng cấp: 2    

Có trình độ đại học trở lên chuyên nghành trắc địa
bản đồ, đo đạc địa hình   2  

Có trình độ cao đẳng chuyên nghành trắc địa bản đồ,
đo đạc địa hình   1  

Dưới cao đẳng   0  

- Về kinh nghiệm: Thời gian làm việc trong lĩnh vực liên
quan (tính theo năm tốt nghiệp chuyên nghành phù hợp với
công việc đảm nhận) 2    

Từ 8 năm trở lên   2  

Từ 4 năm đến dưới 8 năm   1  

Dưới 4 năm   0  

- Về số lượng công trình đã tham gia làm tư vấn giám
sát công tác trắc địa 1,5    

Từ 05 công trình trở lên   1,5  

Từ 03 đến 04 công trình   1  

Từ 01 đến 02 công trình   0,5  

Không có công trình nào   0  

- Các yếu tố khác 1,5    

Có chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động còn
hiệu lực   1,5  

Không đáp ứng yêu cầu trên   0  

4 Tư vấn giám sát phụ trách An toàn lao động và vệ sinh
môi trường 7  

Nhà thầu bố trí 01 tư vấn giám sát phụ trách công tác
An toàn lao động và vệ sinh môi trường, có chứng nhận
huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động còn hiệu lực. Ngoài
ra đáp ứng thêm một số điều kiện:

- Về bằng cấp 2    

Có trình độ đại học trở lên chuyên nghành xây dựng
công trình giao thông.   2  

Không đáp ứng yêu cầu trên   0  

- Về chứng chỉ 2    

  Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công
trình giao thông hạng III trở lên còn hiệu lực   2  

  Không đáp ứng điều kiện trên   0  

- Về kinh nghiệm: Thời gian công tác trong lĩnh vực có liên
quan (tính theo năm tốt nghiệp chuyên nghành phù hợp với
công việc đảm nhận) 1,5    

Từ 10 năm trở lên   1,5  

Từ 7 năm đến dưới 10 năm   1  

Từ 4 năm đến dưới 7 năm   0,5  

Dưới 4 năm   0  

- Về số lượng công trình đã tham gia làm tư vấn giám
sát 1,5    

Từ 05 công trình trở lên   1,5  

Từ 03 đến 04 công trình   1  

Từ 01 đến 02 công trình   0,5  

Không có công trình nào   0  

5 Tư vấn giám sát phụ trách khối lượng và giá thành 7  
 

Nhà thầu bố trí 01 tư vấn giám sát phụ trách khối
lượng và giá thành có chứng chỉ kỹ sư định giá hạng
III trở lên còn hiệu lực. Ngoài ra đáp ứng thêm một số
điều kiện sau:

- Về bằng cấp: 2    

Có trình đại học chuyên ngành trở lên   2  

Không đáp ứng yêu cầu trên   0  

- Về kinh nghiệm: Thời gian công tác trong lĩnh vực có liên
quan (tính theo năm tốt nghiệp chuyên nghành phù hợp với
công việc đảm nhận) 2    

Từ 10 năm trở lên   2  

Từ 7 năm đến dưới 10 năm   1,5  

Từ 4 năm đến dưới 7 năm   1  

Dưới 4 năm   0  

- Về số lượng công trình đã làm tư vấn giám sát 1,5  
 

Từ 05 công trình trở lên   1,5  

Từ 03 đến 04 công trình   1  

Từ 01 đến 02 công trình   0,5  

Không có công trình nào   0  

- Các yếu tố khác 1,5    

Có chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động còn
hiệu lực   1,5  

Không đáp ứng yêu cầu trên   0  

6 Tư vấn giám sát phụ trách giám sát vật liệu xây dựng
7    

Nhà thầu bố trí 01 tư vấn giám sát phụ trách giám sát
Vật liệu và thí nghiệm vật liệu, có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ thí nghiệm viên chuyên nghành xây dựng
còn hiệu lực. Ngoài ra đáp ứng thêm một số điều kiện
sau:

- Về bằng cấp: 2    

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên nghành công trình
giao thông, Vật liệu xây dựng hoặc địa chất   2  

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghành công trình giao thông,
Vật liệu xây dựng hoặc địa chất   1  

Không đáp ứng yêu cầu trên   0  

- Về kinh nghiệm: Thời gian công tác trong lĩnh vực có liên
quan (tính theo năm tốt nghiệp chuyên nghành phù hợp với
công việc đảm nhận) 2    

Từ 10 năm trở lên   2  

Từ 7 năm đến dưới 10 năm   1,5  

Từ 4 năm đến dưới 7 năm   1  

Dưới 4 năm   0  

- Về số lượng công trình đã tham gia làm tư vấn giám
sát 1,5    

Từ 05 công trình trở lên   1,5  

Từ 03 đến 04 công trình   1  

Từ 01 đến 02 công trình   0,5  

Không có công trình nào   0  

- Các yếu tố khác 1,5    

Có chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động còn
hiệu lực   1,5  

Không đáp ứng yêu cầu trên   0  

  Tổng cộng (100%) 100   70

Ghi chú:

- Các nhân sự chủ chốt tham gia thực hiện gói thầu phải
có hợp đồng lao động không thời hạn hoặc có thời
hạn đủ để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của
E-HSMT. Các nhân sự chủ chốt phải kê khai chi tiết thời
gian công tác từ khi tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp với
công việc đảm nhận để chứng minh số năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực liên quan.

- Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực của nhà
thầu liên danh được tính là tổng năng lực của các
thành viên trong liên danh.

- Đối với các nhân sự mà chứng chỉ hành nghề không ghi
hạng thì yêu cầu nhà thầu thực hiện kê khai tự nhận
hạng theo mẫu tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018.

- Để chứng minh năng lực Nhà thầu phải có đầy đủ
các cam kết sau:

+ Cam kết nhân sự sẽ tham dự thương thảo hợp đồng,
nếu vắng mặt nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp.

+ Cam kết xuất trình bản gốc của tất cả các tài liệu
như: Hợp đồng tương tự; bằng tốt nghiệp đại học;
các loại chứng chỉ; chứng minh thư hoặc thẻ căn cước
khi có yêu cầu đối chiếu hồ sơ của Bên mời thầu.
Việc không xuất trình được bản gốc theo yêu cầu thì
E-HSDT đó xem như không đáp ứng và sẽ bị loại.

(*) Ghi chú: Các tài liệu chứng minh thiết bị, máy móc
thuộc sở hữu của nhà thầu gồm: Hóa đơn, giấy kiểm
định còn thời hạn; trong trường hợp nhà thầu sử dụng
thiết bị, máy móc không phải do mình sở hữu thì phải
có hợp đồng thuê và kèm theo hóa đơn, giấy kiểm định
còn thời hạn thuộc sở hữu của đơn vị cho thuê.

- Nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ
thuật khi có điểm tổng cộng ≥ 70 điểm, và tổng điểm
tại các mục Kinh nghiệm và năng lực; Giải pháp và
phương pháp luận; Nhân sự bố trí thực hiện gói thầu
không thấp hơn điểm tối thiểu quy định tương ứng tại
từng mục.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Sử dụng thang điểm 100

Điểm giá được xác định như sau:

Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm
giá (nếu có);

Bước 2: Xác định điểm giá:

Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ
thể như sau:

Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x 100]/Gđang xét

Trong đó:

- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;

- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị
giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu
được đánh giá chi tiết về tài chính;

- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm
giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.

Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:

Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:

Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G
x Điểm giáđang xét

Trong đó:

+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định
tại bước đánh giá về kỹ thuật;

+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại
bước đánh giá về giá;

+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang
điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 80%;

+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm
tổng hợp, chiếm tỷ lệ 20%

+ K + G = 100%;

Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại
Mục 25 E-CDNT.

Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao
nhất được xếp hạng thứ nhất.

PAGE \* MERGEFORMAT 10

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5777 dự án đang đợi nhà thầu
  • 658 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 561 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15197 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13340 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây