Dữ liệu tìm kiếm trong vòng 6 tháng gần nhất, nếu cần tìm nhiều hơn bạn chia làm nhiều lượt tìm kiếm
Số KHLCNĐT
Tên dự án
Bên mời thầu
Loại dự án
Thời gian đăng tải
Số KHLCNĐT: 20191127035-02
Loại dự án:  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Thời gian đăng tải: 05:46 11/11/19
Số KHLCNĐT: 20191127035-01
Loại dự án:  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Thời gian đăng tải: 05:33 11/11/19
Số KHLCNĐT: 20191129078-00
Loại dự án:  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Thời gian đăng tải: 03:48 11/11/19
Số KHLCNĐT: 20191127035-00
Loại dự án:  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Thời gian đăng tải: 21:52 10/11/19
Số KHLCNĐT: 20191122169-00
Loại dự án:  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Thời gian đăng tải: 02:02 08/11/19
Số KHLCNĐT: 20191117348-00
Loại dự án:  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Thời gian đăng tải: 21:48 06/11/19
Số KHLCNĐT: 20191106114-00
Loại dự án:  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Thời gian đăng tải: 22:06 03/11/19
Số KHLCNĐT: 20191104784-00
Loại dự án:  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Thời gian đăng tải: 11:15 02/11/19
Số KHLCNĐT: 20191103415-00
Loại dự án:  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Thời gian đăng tải: 06:16 01/11/19
Số KHLCNĐT: 20191103383-00
Loại dự án:  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Thời gian đăng tải: 06:08 01/11/19
Số KHLCNĐT: 20191087793-00
Loại dự án:  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Thời gian đăng tải: 05:05 31/10/19
Số KHLCNĐT: 20191087165-00
Loại dự án:  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Thời gian đăng tải: 03:06 31/10/19
Số KHLCNĐT: 20191083596-00
Loại dự án:  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Thời gian đăng tải: 03:39 30/10/19
Số KHLCNĐT: 20191069897-00
Loại dự án:  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Thời gian đăng tải: 03:34 25/10/19
Số KHLCNĐT: 20191064412-00
Loại dự án:  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Thời gian đăng tải: 21:28 23/10/19
Số KHLCNĐT: 20191063653-00
Loại dự án:  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Thời gian đăng tải: 05:34 23/10/19
Số KHLCNĐT: 20191057512-00
Loại dự án:  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Thời gian đăng tải: 22:30 21/10/19
Số KHLCNĐT: 20191057033-00
Loại dự án:  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Thời gian đăng tải: 21:15 21/10/19
Số KHLCNĐT: 20191054110-00
Loại dự án:  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Thời gian đăng tải: 22:25 20/10/19
Số KHLCNĐT: 20191045876-00
Loại dự án:  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Thời gian đăng tải: 02:56 17/10/19
Số KHLCNĐT: 20191044454-00
Loại dự án:  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Thời gian đăng tải: 21:44 16/10/19
Số KHLCNĐT: 20191041549-00
Loại dự án:  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Thời gian đăng tải: 22:55 15/10/19
Số KHLCNĐT: 20191040573-00
Loại dự án:  DỰ ÁN PPP
Thời gian đăng tải: 06:15 15/10/19
Số KHLCNĐT: 20191040007-00
Loại dự án:  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Thời gian đăng tải: 05:01 15/10/19


Tìm kiếm trong: 0.071 - Số kết quả:161
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây