Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Số TBMT
Tên gói thầu
Bên mời thầu
Thời điểm đóng thầu
Thời gian đăng tải
Số TBMT: 20191130951-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 22/11/19
Thời gian đăng tải: 22:12 11/11/19
Số TBMT: 20191130995-00
Thời điểm đóng thầu: 20:30 08/12/19
Thời gian đăng tải: 22:11 11/11/19
Số TBMT: 20191131092-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 25/11/19
Thời gian đăng tải: 22:11 11/11/19
Số TBMT: 20191130946-00
Thời điểm đóng thầu: 20:30 08/12/19
Thời gian đăng tải: 22:10 11/11/19
Số TBMT: 20191131102-00
Thời điểm đóng thầu: 22:15 24/11/19
Thời gian đăng tải: 22:10 11/11/19
Số TBMT: 20191130909-00
Thời điểm đóng thầu: 20:30 08/12/19
Thời gian đăng tải: 22:09 11/11/19
Số TBMT: 20191130808-00
Thời điểm đóng thầu: 20:30 24/11/19
Thời gian đăng tải: 22:09 11/11/19
Số TBMT: 20191131099-00
Thời điểm đóng thầu: 22:30 21/11/19
Thời gian đăng tải: 22:09 11/11/19
Số TBMT: 20191118891-00
Thời điểm đóng thầu: 23:00 21/11/19
Thời gian đăng tải: 22:08 11/11/19
Số TBMT: 20191131072-00
Thời điểm đóng thầu: 22:15 01/12/19
Thời gian đăng tải: 22:07 11/11/19
Số TBMT: 20191130821-00
Thời điểm đóng thầu: 04:00 18/11/19
Thời gian đăng tải: 22:04 11/11/19
Số TBMT: 20191131034-00
Thời điểm đóng thầu: 20:30 25/11/19
Thời gian đăng tải: 22:03 11/11/19
Số TBMT: 20191130707-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 18/11/19
Thời gian đăng tải: 22:03 11/11/19
Số TBMT: 20191131030-00
Thời điểm đóng thầu: 02:15 26/11/19
Thời gian đăng tải: 22:01 11/11/19
Số TBMT: 20191130692-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 17/11/19
Thời gian đăng tải: 22:01 11/11/19
Số TBMT: 20191130888-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 24/11/19
Thời gian đăng tải: 22:00 11/11/19
Số TBMT: 20191131014-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 24/11/19
Thời gian đăng tải: 21:59 11/11/19
Số TBMT: 20191130382-00
Bên mời thầu: UBND phường Hạp Lĩnh
Thời điểm đóng thầu: 03:00 02/12/19
Thời gian đăng tải: 21:59 11/11/19
Số TBMT: 20191130740-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 21/11/19
Thời gian đăng tải: 21:57 11/11/19
Số TBMT: 20191130999-00
Thời điểm đóng thầu: 22:30 25/11/19
Thời gian đăng tải: 21:55 11/11/19
Số TBMT: 20191130986-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 21/11/19
Thời gian đăng tải: 21:55 11/11/19
Số TBMT: 20191130967-00
Thời điểm đóng thầu: 02:00 25/11/19
Thời gian đăng tải: 21:55 11/11/19
Số TBMT: 20191130977-00
Thời điểm đóng thầu: 02:00 22/11/19
Thời gian đăng tải: 21:53 11/11/19


Tìm kiếm trong: 0.296 - Số kết quả:595013
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây