Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Số TBMT
Tên gói thầu
Bên mời thầu
Thời điểm đóng thầu
Thời gian đăng tải
Số TBMT: 20200408332-01
Thời điểm đóng thầu: 21:00 16/04/20
Thời gian đăng tải: 13:22 08/04/20
Số TBMT: 20200417557-00
Thời điểm đóng thầu: 23:30 18/04/20
Thời gian đăng tải: 13:02 08/04/20
Số TBMT: 20200417604-00
Thời điểm đóng thầu: 20:10 19/04/20
Thời gian đăng tải: 12:21 08/04/20
Số TBMT: 20200253603-00
Thời điểm đóng thầu: 03:00 29/04/20
Thời gian đăng tải: 12:20 08/04/20
Số TBMT: 20200417592-00
Bên mời thầu: UBND xã Dương Thành
Thời điểm đóng thầu: 22:00 19/04/20
Thời gian đăng tải: 11:59 08/04/20
Số TBMT: 20200417591-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 16/04/20
Thời gian đăng tải: 11:53 08/04/20
Số TBMT: 20200407186-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 15/04/20
Thời gian đăng tải: 11:25 08/04/20
Số TBMT: 20200414182-01
Thời điểm đóng thầu: 12:30 17/04/20
Thời gian đăng tải: 11:02 08/04/20
Số TBMT: 20200417460-00
Thời điểm đóng thầu: 23:00 18/04/20
Thời gian đăng tải: 10:32 08/04/20
Số TBMT: 20200414368-00
Thời điểm đóng thầu: 20:15 19/04/20
Thời gian đăng tải: 10:31 08/04/20
Số TBMT: 20200417437-00
Thời điểm đóng thầu: 23:15 19/04/20
Thời gian đăng tải: 10:07 08/04/20
Số TBMT: 20200417500-00
Thời điểm đóng thầu: 03:00 16/04/20
Thời gian đăng tải: 09:58 08/04/20
Số TBMT: 20200417479-00
Thời điểm đóng thầu: 03:00 16/04/20
Thời gian đăng tải: 09:46 08/04/20
Số TBMT: 20200407674-01
Thời điểm đóng thầu: 05:00 17/04/20
Thời gian đăng tải: 09:39 08/04/20
Số TBMT: 20200417447-00
Thời điểm đóng thầu: 09:30 15/04/20
Thời gian đăng tải: 09:26 08/04/20
Số TBMT: 20200416979-00
Bên mời thầu: Bệnh viện quân y 13
Thời điểm đóng thầu: 21:00 03/05/20
Thời gian đăng tải: 09:10 08/04/20
Số TBMT: 20200416166-00
Thời điểm đóng thầu: 23:00 19/04/20
Thời gian đăng tải: 08:22 08/04/20
Số TBMT: 20200416462-01
Thời điểm đóng thầu: 00:00 20/04/20
Thời gian đăng tải: 08:12 08/04/20
Số TBMT: 20200416733-00
Thời điểm đóng thầu: 23:00 15/04/20
Thời gian đăng tải: 07:59 08/04/20
Số TBMT: 20200417410-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 15/04/20
Thời gian đăng tải: 07:52 08/04/20
Số TBMT: 20200417304-00
Thời điểm đóng thầu: 03:00 16/04/20
Thời gian đăng tải: 07:47 08/04/20
Số TBMT: 20200417348-00
Thời điểm đóng thầu: 23:45 19/04/20
Thời gian đăng tải: 07:42 08/04/20
Số TBMT: 20200415767-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 18/04/20
Thời gian đăng tải: 07:36 08/04/20
Số TBMT: 20200417397-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 15/04/20
Thời gian đăng tải: 07:28 08/04/20
Số TBMT: 20200417363-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 28/04/20
Thời gian đăng tải: 07:22 08/04/20
Số TBMT: 20200343838-00
Thời điểm đóng thầu: 04:00 16/04/20
Thời gian đăng tải: 07:20 08/04/20
Số TBMT: 20200417393-00
Thời điểm đóng thầu: 20:30 04/05/20
Thời gian đăng tải: 07:17 08/04/20
Số TBMT: 20200417254-00
Thời điểm đóng thầu: 07:30 18/04/20
Thời gian đăng tải: 07:14 08/04/20
Số TBMT: 20200417311-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 18/04/20
Thời gian đăng tải: 07:06 08/04/20


Tìm kiếm trong: 0.193 - Số kết quả:646630
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây