Số TBMST/ TBMQT
Tên dự án
Bên mời thầu
Loại dự án
Thời gian đăng tải
Số TBMST/ TBMQT: 20200411848-00
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 22:32 06/04/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200408804-00
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 22:33 05/04/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200408667-00
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 22:06 05/04/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200407289-00
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 21:52 03/04/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200406695-00
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 06:00 03/04/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200406615-00
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 05:50 03/04/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200404957-00
Bên mời thầu: Sở Xây dựng Thanh Hóa
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 23:33 02/04/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200404876-00
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 23:12 02/04/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200404168-00
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 21:06 02/04/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200402204-00
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 04:35 01/04/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200402098-00
Bên mời thầu: Sở Xây dựng Hà Tĩnh
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 04:26 01/04/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200377002-00
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 04:44 31/03/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200368968-00
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 23:34 30/03/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200375567-00
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 23:13 30/03/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200363750-00
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 22:24 25/03/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200361904-00
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 03:43 25/03/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200361839-00
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 03:41 25/03/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200361792-00
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 03:39 25/03/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200361754-00
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 03:38 25/03/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200361328-00
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 03:09 25/03/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200353534-00
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 22:52 22/03/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200348708-00
Bên mời thầu: SỞ XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 00:10 20/03/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200201909-00
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 22:22 19/03/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200343781-00
Bên mời thầu: Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 06:12 18/03/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200343416-00
Bên mời thầu: Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 05:31 18/03/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200343210-00
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 05:01 18/03/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200341786-00
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 23:46 17/03/2020
Số TBMST/ TBMQT: 20200339454-00
Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất
Thời gian đăng tải: 04:10 17/03/2020
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây