Thông báo mời thầu

Sửa chữa trung đại tu động cơ bơm DF650-85x6 số 06 (1400KW,6KV) thuộc tài sản cố định mã MTB 00451: Cung cấp và lắp đặt thiết bị thoát nước trong lò mức -300

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 21:02 20/11/2020
Số TBMT
20201158541-00
Công bố
08:30 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Sửa chữa trung đại tu động cơ bơm DF650-85x6 số 06 (1400KW,6KV) thuộc tài sản cố định mã MTB 00451: Cung cấp và lắp đặt thiết bị thoát nước trong lò mức -300
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Sửa chữa trung đại tu động cơ bơm DF650-85x6 số 06 (1400KW,6KV) thuộc tài sản cố định mã MTB 00451: Cung cấp và lắp đặt thiết bị thoát nước trong lò mức -300
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Chi phí sản xuất năm 2020 của Công ty (Huy động từ vay ngắn hạn, tiền than và các nguồn vốn hợp pháp khác)
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Sửa chữa trung đại tu động cơ bơm DF650-85x6 số 06 (1400KW,6KV) thuộc tài sản cố định mã MTB 00451: Cung cấp và lắp đặt thiết bị thoát nước trong lò mức -300
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Quảng Ninh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:30 20/11/2020
đến
09:50 27/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:50 27/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
7.500.000 VND
Bằng chữ
Bảy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Sửa chữa trung đại tu động cơ bơm DF650-85x6 số 06 (1400KW,6KV) thuộc tài sản cố định mã MTB 00451: Cung cấp và lắp đặt thiết bị thoát nước trong lò mức -300". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Sửa chữa trung đại tu động cơ bơm DF650-85x6 số 06 (1400KW,6KV) thuộc tài sản cố định mã MTB 00451: Cung cấp và lắp đặt thiết bị thoát nước trong lò mức -300" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 30

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**1. Giới thiệu chung về công trình và gói thầu**

**1.1** **Giới thiệu chung về gói thầu**

\- Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Than Hà Lầm -- Vinacomin.

\- Tên gói thầu : Sửa chữa trung đại tu động cơ bơm DF650-85x6 số 06
(1400KW,6KV) thuộc tài sản cố định mã MTB 00451: "Cung cấp và lắp đặt
thiết bị thoát nước trong lò mức -300"

\- Mục tiêu của công trình: Sửa chữa tài sản đã xuống cấp cần trung tu
để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

\- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2020 của Công ty (Huy động từ vay
ngắn hạn, tiền than và các nguồn vốn hợp pháp khác)

\- Thời gian thực hiện: quý IV/2020.

\- Địa điểm bàn giao thiết bị: Khai trường -- Công ty CP than Hà Lầm -
Vinacomin

**1.2 Giới thiệu chung về thiết bị:** động cơ bơm DF650-85x6 số 06
(1400KW,6KV) thuộc tài sản cố định mã MTB 00451: "Cung cấp và lắp đặt
thiết bị thoát nước trong lò mức -300"

a\) Được đưa vào vận hành sử dụng từ tháng 12 năm 2015 đến nay:

b). Tình trạng kỹ thuật hiện tại:

\- Vỏ động cơ: Han rỉ, tróc sơn

\- Gối đỡ trước: Dơ dão, rò rỉ mỡ

\- Gối đỡ sau: Dơ dão, rò rỉ mỡ

\- Động cơ làm việc có tiếng kêu khác thường

\- Động cơ phát sinh nhiệt cao khi làm việc

**\* Nguyên nhân.**

Do qua sử dụng các chi tiết hao mòn kỹ thuật chất lượng suy giảm đến kỳ
cần sửa chữa trung đại tu.

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

2.1 Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

\- Việc sửa chữa phục hồi thiêt bị phải đảm bảo theo các quy định hiện
hành của nhà nước và của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam.

\- Vật tư, phụ tùng dùng để sửa chữa, phục hồi thiết bị giao cho nhà
thầu cung cấp, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vật tư thay thế yêu cầu
phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

\- Các vật tư, phụ tùng mới dùng để thay thế phải đảm bảo mới 100%, chưa
qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo quy cách, chất lượng
và phù hợp với thiết bị cần sửa chữa.

\- Đối với các vật tư, phụ tùng có thể sửa chữa, phục hồi, dùng lại phải
được nhà thầu kiểm tra, phục hồi đảm bảo chất lượng và độ bền có thể sử
dụng lắp ráp cho thiết bị, không làm ảnh hưởng đến năng suất, tuổi thọ
của thiết bị.

\- Thiết bị sau sửa chữa trung tu phải hoạt động ổn định, đảm bảo năng
suất, chất lượng của thiết bị sau sửa chữa. Đảm bảo giờ hoạt động của
thiết bị; trong trường hợp chất lượng không đảm bảo phải tổ chức bảo
hành theo quy định.

\- Bảo hành tại bên mời thầu 6 tháng ( hoặc 1.500 giờ ) tùy điều kiện
nào đến trước kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao thiết bị sau sửa chữa.

\- Trong thời gian bảo hành có trách nhiệm theo dõi và sửa chữa miễn phí
những sự cố hư hỏng thuộc phạm vi và nội dung bảo hành ngay sau khi nhận
được thông báo của bên mời thầu. Sau 2 ngày bên mời thầu thông báo và
yêu cầu mà bên nhà thầu không cử người đến bảo hành thì bên mời thầu lập
biên bản ghi rõ tình trạng hỏng hóc, phương án sửa chữa và tổ chức sửa
chữa ngay để giải phóng thiết bị nhanh phục vụ cho sản xuất và nhà thầu
phải thanh toán toàn bộ chi phí sửa chữa ( Vật tư thay thế, công sửa
chữa ) cho bên mời thầu.

\- Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật thể
hiện trên quy trình kỹ thuật. Ngoài ra nhà thầu còn phải thực hiện các
công việc cần thiết trong quá trình sửa chữa theo quy định bao gồm tổ
chức quản lý, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ
sinh môi trường, xử lý chất thải nguy hại, phòng chống cháy nổ, huy động
thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng và các yêu cầu khác (nếu có).

2.2 Tình trạng kỹ thuật của thiết bị

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**STT** **TÊN CHI TIẾT** **SL** **ĐVT** **TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT** **BIỆN PHÁP XL** **GHI CHÚ**
--------- ----------------------------------- -------- --------- ------------------------- ------------------ ------------- -------- ---------------------------------------------------
**TM** **PH** **DL**

1 Vỏ động cơ 1 Cái Han rỉ   1    

2 Nắp trước 1 Cái Còn tốt   1   

3 Nắp sau 1 Cái Còn tốt    1  

4 Bu lông nắp trước, nắp sau M20x65 24 Cái Còn tốt     24  

5 Ca bô quạt làm mát 1 Cái Han rỉ, móp   1   ** **

6 Cánh quạt làm mát 1 Cái Han rỉ, cong vênh   1   ** **

7 Gối bi trước              

  Ổ bi 1 Cái Mòn   1    

  Nắp mỡ 1 Cái Còn tốt     1  

  Nắp chặn bi 1 Cái Còn tốt     1  

  Bu lông gối M16x160 6 Cái Hỏng ren 4  4   2  

  Bu lông chăn bi M16x55 6 Cái Hỏng ren 2  2   4  

  Vòng bi NU 234 ECM - SKF 1 Vòng Nứt hỏng 1      

  Vòng bi 6234 - SKF 1 Vòng Nứt hỏng 1      

8 Gối bi sau 1 Cái      

  Ổ bi 1 Cái Mòn   1    

  Nắp mỡ 1 Cái Còn tốt     1  

  Nắp chặn bi 1 Cái Còn tốt     1  

  Bu lông gối M16x55 6 Cái Hỏng ren 3  3   3  

  Bu lông chăn bi M12x100 6 Cái Hỏng ren 3 3   3  

  Vòng bi 230 EC - SKF 1 Vòng Nứt hỏng 1      

9 Hộp đấu dây 1 Hộp Còn tốt     1  

10 Sứ + cọc đấu dây M16 3 Bộ Còn tốt     3  

11 Stato động cơ              

  Gông từ 1 Bộ Còn tốt     1  

  Dây quấn 1 Bộ Cách điện thấp   1    

12 Ro to động cơ              

  Trục roto 1 Cái Mòn cổ trục   1    

  Gông từ 1 Bộ Chập hỏng 1      

  Thanh dẫn nhôm 1 Bộ Chập nổ 1     Chuyển đổi từ thanh dẫn nhôm sang thanh dẫn đồng.

  Vành chập 1 Bộ Mòn, biến dạng 1     Chuyển\
đổi từ vành chập nhôm sang vành chập đồng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Khối lượng vật tư thay mới **:**

**STT** **TÊN CHI TIẾT** **XUẤT XỨ** **ĐVT** **SL** **ĐƠN GIÁ (ĐỒNG)** **THÀNH TIỀN (ĐỒNG)**
--------- --------------------------------------------------- ----------------------------- --------- -------- -------------------- -----------------------
**A** **Vật tư sửa chữa thay thế** ** ** ** ** ** **
1 Gối bi trước Cái 1
Bu lông gối M16x160 Việt Nam Cái 4
Bu lông chặn bi M16x55 Việt Nam Cái 2
Vòng bi NU 234 EC - SKF EU/G7 Vòng 1
Vòng bi 6234 - SKF EU/G7 Vòng 1
2 Gối bi sau Cái 1
Vòng bi 230 EC - SKF EU/G7 Vòng 1
Bu lông gối M16x55 Việt Nam Cái 3
Bu lông chặn bi M12x100 Việt Nam Cái 3
3 Gông từ Bộ 1
Tôn Silic 50A600 Việt Nam Kg 1500
4 Thanh dẫn Bộ 1
Thanh dẫn lớp trên (Đồng vàng Ф14, L=900 mm) Trung Quốc hoặc tương đương Kg 75
Thanh dẫn lớp dưới (Đồng vàng DxRxC: 900x50x10mm) Trung Quốc hoặc tương đương Kg 260
5 Vành chập Bộ 1
Vành chập trước (Đồng vàng Ф420 x Ф635, δ=45 mm) Trung Quốc hoặc tương đương Kg 160
Vành chập sau (Đồng vàng Ф420 x Ф610, δ=55 mm) Trung Quốc hoặc tương đương Kg 165
6 Vật tư khác      
  Que hàn vẩy bạc Mỹ Kg 80
Quê hàn cacbon 4mm Việt Nam Kg 25
  Mỡ chịu nhiệt SKF Việt Nam Kg 2
  Sơn cách điện cấp F Việt Nam Kg 30
  Sơn phủ Việt Nam Kg 5
  Dung môi pha sơn Việt Nam Kg 5
  Khí oxy CN Việt Nam Chai 5
  Khí Axetylen CN Việt Nam Kg 5
  Sơn chống gỉ Việt Nam Kg 10
  Sơn màu xanh da trời Việt Nam Kg 5
  RP7 Việt Nam Hộp 5

**[Ghi chú:]{.ul}**

\- Dầu mỡ thay theo quy trình và theo tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản
xuất.

\- Phần vật tư: Nhà thầu chỉ chào giá vật tư phụ tùng thay mới. Các phụ
tùng phục hồi Chủ đầu tư đã dự kiến vật tư phục vụ công tác phục hồi
trong bảng chi tiết vật tư thay mới.

\- Thiết bị sửa chữa xong phải đảm bảo các thông số kỹ thuật, các yêu
cầu về an toàn và được sơn mới toàn bộ, kẻ chữ số, lô gô, số thứ tự theo
nguyên bản nhà sản xuất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5895 dự án đang đợi nhà thầu
  • 697 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 807 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16045 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14596 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây