Thông báo mời thầu

Mua sắm vật tư cho công tác sửa chữa MBA năm 2020- Đợt 15

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:20 19/10/2020
Số TBMT
20201046971-00
Công bố
09:18 19/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm vật tư cho công tác sửa chữa MBA năm 2020- Đợt 15
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm vật tư cho công tác sửa chữa MBA năm 2020- Đợt 15
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Chi phí giá thành SXKD điện năm 2020 tập trung tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm vật tư cho công tác sửa chữa MBA năm 2020- Đợt 15
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:18 19/10/2020
đến
10:00 29/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 29/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
40.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm vật tư cho công tác sửa chữa MBA năm 2020- Đợt 15". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm vật tư cho công tác sửa chữa MBA năm 2020- Đợt 15" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 37

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

**I. Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa**

1\. Phạm vi cung cấp:

\- Cung cấp dầu, dây đồng phục vụ công tác sửa chữa MBA.

\- Địa điểm giao hàng: Kho của Công ty dịch vụ điện lực miền Bắc tại các
đơn vị ( các tỉnh)

\- Tiến độ cung cấp hàng hóa: 10 ngày.

\- Khối lượng mời thầu:

**STT** **Danh mục** **ĐVT** **Số lượng** **Ghi chú**
--------- --------------------------------- --------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Dầu máy biến áp lít 19.500 Số lượng chi tiết tiết diện dây đồng sẽ được cụ thể trong từng hợp đồng giữa nhà trúng thầu với các Xí nghiệp trực thuộc bên mời thầu.
2 Dây đồng tròn tráng men kg 5.500
3 Dây đồng dẹt bọc giấy cách điện kg 110

**II Yêu cầu về kỹ thuật**

**1. Yêu cầu kỹ thuật chính của dầu MBA**

Dầu MBA là loại dầu khoáng mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy
hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296:2012 hoặc tương đương.

Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa theo đúng yêu cầu kỹ thuật trong bảng
sau:

+----------+-------------------+---------------+-------------------+
| **STT** | **Hạng mục** | **Đơn vị đo** | **Yêu cầu** |
+==========+===================+===============+===================+
| 1 | Tiêu chuẩn áp | | IEC 60296:2012 |
| | dụng | | hoặc tương đương |
+----------+-------------------+---------------+-------------------+
| 2 | Nhà sản xuất/xuất | | Nhà thầu ghi rõ |
| | xứ | | |
+----------+-------------------+---------------+-------------------+
| 3 | Độ nhớt, ở 40^0^C | mm^2^/s | ≤ 10 |
+----------+-------------------+---------------+-------------------+
| 4 | Quan sát bên | | Trong, sáng, |
| | ngoài | | không có nước và |
| | | | tạp chất |
+----------+-------------------+---------------+-------------------+
| 5 | Điểm chớp nháy | ^0^C | 135 |
| | nhỏ nhất | | |
+----------+-------------------+---------------+-------------------+
| 6 | Hàm lượng nước | Ppm | ≤ 30 |
+----------+-------------------+---------------+-------------------+
| 7 | Điện áp đánh | kV | ≥ 30 |
| | thủng | | |
| | | kV | ≥ 70 |
| | \+ Trước khi lọc | | |
| | sấy: | | |
| | | | |
| | \+ Sau khi lọc | | |
| | sấy: | | |
+----------+-------------------+---------------+-------------------+
| 8 | Trị số trung hòa | mgKOH/g | ≤ 0,01 |
| | (độ acid) | | |
+----------+-------------------+---------------+-------------------+
| 9 | Tỷ trọng (ở | g/ml | ≤ 0,895 |
| | 20^0^C) | | |
+----------+-------------------+---------------+-------------------+
| 10 | Hàm lượng phụ gia | \% W | ≤ 0,4 |
| | chống oxy hóa | | |
+----------+-------------------+---------------+-------------------+
| 11 | Ăn mòn sulfur | | không |
+----------+-------------------+---------------+-------------------+
| 12 | Hệ số suy giảm | | 0,5 |
| | điện môi (DDF) ở | | |
| | 90^0^C | | |
+----------+-------------------+---------------+-------------------+
| 13 | Độ ổn định kháng | \% | |
| | oxy hóa | | |
+----------+-------------------+---------------+-------------------+
| | \- Khối lượng | | 0,01 |
| | cặn, không lớn | | |
| | hơn (%) | | |
+----------+-------------------+---------------+-------------------+
| | \- Trị số axit | \% | 0,10 |
| | sau oxy hóa, | | |
| | không lớn hơn | | |
| | (mgKOH/1g dầu) | | |
+----------+-------------------+---------------+-------------------+
| 14^(\*)^ | PCBS | ppm | ≤ 5 |
+----------+-------------------+---------------+-------------------+

Ghi chú: ^(\*)^ Theo QCVN 07:2009/BTNMT -- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia
về ngưỡng chất thải nguy hại.

**2. Thông số kỹ thuật dây đồng:**

Yêu cầu kỹ thuật của tiết diện dây đồng sẽ được cụ thể trong từng hợp
đồng giữa nhà trúng thầu với các Xí nghiệp trực thuộc bên mời thầu.

Cuộn dây: Các cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng
kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007
hoặc tương đương.

***a. Dây đồng tròn tráng men***

Dây đồng tròn tráng men là loại dây đồng được tráng phủ 1 hoặc 2 lớp
men, chưa qua sử dụng, phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 7675 : 2007 hoặc
tiêu chuẩn tương đương.

+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| **TT** | **Hạng mục** | **Yêu cầu** | **Ghi chú** |
+========+=====================+=====================+=============+
| 1. | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7675 : 2007 | |
| | | hoặc tiêu chuẩn | |
| | | tương đương. | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 2. | Nhà sản xuất/xuất | Nhà thầu ghi rõ | |
| | xứ | | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 3. | Quy cách | Đồng tròn tráng men | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 4. | Ngoại quan | Nhẵn, không vết | |
| | | xước | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 5. | Loại men | 2 lớp PAI và PEI | |
| | | (EI/AIW) | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 6. | Đường kính ruột dẫn | Theo tiêu chuẩn | |
| | (mm) | | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 7. | Đường kính vỏ (mm) | Theo tiêu chuẩn | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 8. | Độ dãn dài (%) | Theo tiêu chuẩn | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 9. | Độ đàn hồi | Theo tiêu chuẩn | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 10. | Độ bền điện (kV) | Theo tiêu chuẩn | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 11. | Điện trở ở | Theo tiêu chuẩn | |
| | 20^o^C(Ω/m) | | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 12. | Cấp chịu nhiệt | ≥ 200^o^C | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+

***b. Dây đồng dẹt bọc giấy cách điện***

Dây đồng dẹt bọc giấy cách điện là loại dây đồng dẹt được bọc bằng 03
lớp giấy cách điện, chưa qua sử dụng, phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 7675
: 2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| **TT** | **Tiêu chuẩn kỹ | **Yêu cầu** | **Ghi chú** |
| | thuật** | | |
+========+=====================+=====================+=============+
| 1. | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7675 : 2007 | |
| | | hoặc tiêu chuẩn | |
| | | tương đương. | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 2. | Nhà sản xuất/xuất | Nhà thầu ghi rõ | |
| | xứ | | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 3. | Quy cách | Dây đồng dẹt bọc | |
| | | giấy cách điện | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 4. | Kích thước ruột dẫn | Theo tiêu chuẩn | |
| | (mm) | | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 5. | Bề dày bọc giấy | Theo tiêu chuẩn | |
| | (mm) | | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 6. | Kích thước ngoài | Theo tiêu chuẩn | |
| | (mm) | | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 7. | Số lớp giấy bọc | Theo tiêu chuẩn | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 8. | Bán kính góc | Theo tiêu chuẩn | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 9. | Độ dãn dài (%) | Theo tiêu chuẩn | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 10. | Điện trở ở | Theo tiêu chuẩn | |
| | 20^o^C(Ω/m) | | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+

**\
**

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5163 dự án đang đợi nhà thầu
  • 589 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 595 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13358 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15816 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây