Thông báo mời thầu

Gói thầu số 03: Cung cấp vật tư phát triển sản xuất

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:03 15/10/2020
Số TBMT
20201038138-00
Công bố
08:58 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Hỗ trợ phát triển sản xuất cây lác liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm (quy mô liên xã) trên địa bàn huyện Càng Long năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 03: Cung cấp vật tư phát triển sản xuất
Chủ đầu tư
Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu và Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng (Số 105 Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, TPTV, tỉnh Trà Vinh). Điện thoại: 0919.924.98.81
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn kinh phí đối ứng của HTX, THT (72 hộ dân): 1.531.750.000 đồng (đối ứng công lao động, vật tư); Nguồn kinh phí Dịch vụ của TTNC Thích ứng BĐKH và HTPTCĐ: 271.500.000 đồng
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất cây lác liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm (quy mô liên xã) trên địa bàn huyện Càng Long năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Trà Vinh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:58 15/10/2020
đến
09:00 22/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 22/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
3.000.000 VND
Bằng chữ
Ba triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 03: Cung cấp vật tư phát triển sản xuất". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 03: Cung cấp vật tư phát triển sản xuất" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 34

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật**

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

\- Dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất cây lác liên kết theo chuỗi giá
trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm (quy mô liên xã) trên địa bàn huyện Càng
Long năm 2020.

\- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Cung cấp vật tư phát triển sản xuất.

\- Địa điểm, qui mô dự án:

\+ Địa điểm: Huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

\+ Qui mô: Cung cấp vật tư phục vụ sản xuất cho HTX, THT (72 hộ dân)
thuộc huện Càng Long, tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số 212/QĐ-CRCS ngày
02/10/2020 .

\- Tên chủ đầu tư: Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu và Hỗ
trợ Phát triển Cộng đồng và HTX, THT (72 hộ dân).

\- Tên đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu
và Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng.

\- Nguồn vốn:

\- Nguồn kinh phí đối ứng của HTX, THT (72 hộ dân): 1.531.750.000 đồng
(đối ứng công lao động, vật tư);

\- Nguồn kinh phí Dịch vụ của Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi
Khí hậu và Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng: 271.500.000 đồng.

\- Thời gian thực hiện gói thầu: **10** ngày.

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải
tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| **Hạng mục | **Tên hàng | **Thông số | **Bảo | **Các yêu |
| số** | hóa hoặc | kỹ thuật và | hành** | cầu khác** |
| | dịch vụ | các tiêu | | |
| | liên quan** | chuẩn** | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 1 | > Phân hổn | > \- Có | > ≥ 12 | |
| | > hợp NPK | > thành | > Tháng | |
| | > 20-20-15 | > phần | | |
| | | > | | |
| | | > \+ Đạm | | |
| | | > (N): 20%; | | |
| | | > | | |
| | | > \+ Lân | | |
| | | > (P): 20%; | | |
| | | > | | |
| | | > \+ Kali | | |
| | | > (K): 15%. | | |
| | | > | | |
| | | > \- Qui | | |
| | | > cách đóng | | |
| | | > gói: Bao | | |
| | | > 50 kg. | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 2 | > Phân Urê | > \- Có | > ≥ 12 | |
| | > (46% N) | > thành | > Tháng | |
| | | > phần: Urê | | |
| | | > (46% N). | | |
| | | > | | |
| | | > \- Qui | | |
| | | > cách đóng | | |
| | | > gói: Bao | | |
| | | > 50 kg. | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 3 | > Phân Lân | > \- Có | > ≥ 12 | |
| | > Super | > thành | > Tháng | |
| | > (16% | > phần: Lân | | |
| | > P~2~O~5~) | > Super | | |
| | | > (16% | | |
| | | > | | |
| | | P~2~O~5~). | | |
| | | > | | |
| | | > \- Qui | | |
| | | > cách đóng | | |
| | | > gói: Bao | | |
| | | > 50 kg. | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 4 | > Phân Kali | > \- Có | > ≥ 12 | |
| | > clorua | > thành | > Tháng | |
| | > (60% | > phần: | | |
| | > K~2~O) | > Kali | | |
| | | > clorua | | |
| | | > (60% | | |
| | | > K~2~O). | | |
| | | > | | |
| | | > \- Qui | | |
| | | > cách đóng | | |
| | | > gói: Bao | | |
| | | > 50 kg. | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 5 | > Thuốc | > \- Có | > ≥ 12 | |
| | > BVTV | > thành | > Tháng | |
| | > (10GR) | > phần: Nấm | | |
| | | > *T | | |
| | | richoderma* | | |
| | | > spp. 100 | | |
| | | > triệu bào | | |
| | | > tử/g. | | |
| | | > | | |
| | | > \- Qui | | |
| | | > cách đóng | | |
| | | > gói: Gói | | |
| | | > 1,0 kg. | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5228 dự án đang đợi nhà thầu
  • 641 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 793 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13622 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15686 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây