Thông báo mời thầu

Gói thầu xây lắp công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:55 23/11/2020
Số TBMT
20201165834-00
Công bố
09:47 23/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo Trụ sở làm việc UBND phường Thắng Lợi
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu xây lắp công trình
Chủ đầu tư
UBND phường Thắng Lợi, địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cải tạo Trụ sở làm việc UBND phường Thắng Lợi
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Thái Nguyên

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:47 23/11/2020
đến
08:00 01/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:00 01/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
6.470.620 VND
Bằng chữ
Sáu triệu bốn trăm bảy mươi nghìn sáu trăm hai mươi đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu xây lắp công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu xây lắp công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 19

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**I. Giới thiệu về gói thầu**

**1. Phạm vi công việc của gói thầu.**

Các hạng mục trong tiên lượng mời thầu.

**2. Thời hạn hoàn thành:** 60 ngày.

**II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện**

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng
theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn
có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng
yêu cầu tiến độ hoàn thành.

**STT** **Hạng mục công trình** **Ngày bắt đầu** **Ngày hoàn thành**
--------- ------------------------------------------------------------------ --------------------------- ---------------------
1 Xây lắp công trình Cải tạo Trụ sở làm việc UBND phường Thắng Lợi Từ ngày bàn giao mặt bằng ≤ 60 ngày

**III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật**

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo
dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy
định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công
trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu
sau:

A. **Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công
trình**

> **Hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật thi công:**

-------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
**TT** **Thi công - nghiệm thu** **Tiêu chuẩn áp dụng**
1 Công trình xây dựng - Tổ chức thi công TCVN 4055:2012
2 Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu TCVN 8790:2011
3 Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép - Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công TCVN 9276:2012
4 Sơn xây dựng - Phân loại TCVN 9404:2012
5 Sơn - Phương pháp không phá hủy xác định chiều dày màng sơn khô TCVN 9406:2012
6 Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC - Quy định kỹ thuật. TCVN 7451: 2004
7 Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn TCXDVN 296:2004
8 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng QCVN 18:2014/BXD
9 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
10 *Và các quy chuẩn, TCVN, TCN khác theo quy định hiện hành*
-------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

**B. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:**

1\. Yêu cầu chung về tổ chức kỹ thuật thi công

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai
sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình,
quy phạm xây dựng hiện hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều
kiện riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Nhà
thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi
vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn
của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công,
hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành, Nhà thầu phải:

\- Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công
trường. Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình
trạng nguy hiểm cho người lao động.

\- Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và
ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công
trường và khu vực lân cận.

\+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình,
nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công
công trình kể từ ngày khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận
nghiệm thu bàn giao công trình.

\+ Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay
hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc
thiết bị thì Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí
của mình.

\+ Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế
đưa vào thi công công trình.

\+ Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo
đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong Hồ sơ đề xuất được chấp
thuận.

\+ Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành
nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng
thời hạn nghĩa vụ của Nhà thầu theo hợp đồng.

\+ Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường
trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.

\+ Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà
thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc
không có năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu
không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế
càng sớm càng tốt.

\+ Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào
trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng,
hư hỏng hay chết người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các
phương tiện nhanh nhất sẵn có.

\+ Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công
trình, Nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực
công trường được sạch sẽ.

\+ Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo
đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.

2\. Yêu cầu kỹ thuật thi công

Nhà thầu phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế được duyệt và các tiêu chuẩn
qui chuẩn hiện hành.

3\. Yêu cầu tổ chức quản lý thi công

Việc tổ chức quản lý thi công của nhà thầu được thực hiện tuân thủ Nghị
định của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn
bản có liên quan.

- Công trường:

Chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận thi công cho các hạng
mục như trong bản vẽ. Phạm vi công trường cho nhà thầu được chỉ ra trong
bản vẽ. Nhà thầu chỉ được phép tiến hành các công tác trong phạm vi chỉ
ra đó.

- Phạm vi công việc:

\- Phạm vi công việc của nhà thầu:

\+ Chuẩn bị cơ sở để tập kết thiết bị, phương tiện, nhân lực thi công
tại hiện trường công trình.

\+ Nhà thầu phải tự cung cấp nguyên vật liệu, trang thiết bị, nhiên
liệu, dụng cụ và các điều kiện bảo đảm thi công khác để thực hiện thi
công đúng yêu cầu kỹ thuật, tiến độ và chất lượng.

\+ Tiến hành thi công xây dựng gói thầu theo đúng hồ sơ thiết kế, quy
trình, quy phạm kỹ thuật đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn trong
quá trình thi công.

\+ Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác tham gia thi công trên công
trình để thi công các phần việc liên quan và chuyển tiếp giữa hai đơn vị
nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ chung của công trình.

\+ Nhà thầu phải lập Hồ sơ thi công và bảo hành công trình theo quy định
hiện hành của Nhà nước.

\- Khối lượng công việc:

Khối lượng công việc được nêu chi tiết ở tại bảng tiên lượng - và bản vẽ
thiết kế thi công kèm theo.

- Hàng rào:

Nhà thầu phải dựng rào chắn tạm thời khu vực mà nhà thầu đảm nhận thi
công theo đúng qui định. Việc tập kết vật liệu, máy móc và các thứ khác
phục vụ thi công công trình chỉ được phép tập kết phía trong hàng rào.

Nhà thầu không được thanh toán riêng mà sẽ bao gồm trong các hạng mục đã
thi công.

- Giao thông công cộng:

Tất cả các hoạt động cần thiết cho việc thực hiện công tác của Dự án và
thi công các công tác tạm thời, phù hợp với yêu cầu của hợp đồng sẽ phải
đảm bảo không làm cản trở một cách không đúng hoặc không cần thiết tới
giao thông công cộng trong khu vực Chủ đầu tư hoặc bất kỳ bên nào khác
quản lý. Nhà thầu sẽ phải đền bù lại cho Chủ đầu tư khi có khiếu nại,
yêu cầu, kiện cáo, thiệt hại, chi phí phát sinh ngoài hoặc có liên quan
đến việc này.

- Đường vào công trình:

Nhà thầu phải chỉ ra được đường vào ra công trình để TVGS xem xét, chấp
nhận. Những người không nhiệm vụ không được phép vào công trình. Cổng ra
vào luôn luôn được kiểm soát chặt chẽ. Chi phí cho đường tạm thi công
công trình được các nhà thầu chịu thanh toán bao gồm trong giá trúng
thầu.

- An ninh công trường:

Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về an ninh công trường và sẽ phải trả
mọi chi phí cho công tác này. Nếu thấy cần thiết phải có thêm bảo vệ cho
công trình, TVGS sẽ yêu cầu bằng văn bản và Nhà thầu cũng phải trả lại
chi phí đó.

Nhà thầu phải tuân thủ theo mọi yêu cầu về an ninh của bất cứ chủ sở hữu
nào trên đất công trình sẽ được thi công. Chi phí bảo vệ Nhà thầu phải
chịu.

- Hợp tác tại công trường:

Tất cả mọi công tác được tiến hành theo phương pháp sao cho thuận tiện
đi lại cho mọi phương tiện, cho các Nhà thầu, nhân viên của Nhà thầu
hoặc của Chủ công trình và bất cứ người nào khác có thể được tuyển dụng
vào để thực hiện hoặc vận hành công trình.

- Kế hoạch tiến độ công việc:

Nhà thầu sẽ phải lập chương trình làm việc chi tiết dưới dạng biểu đồ.
TVGS có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi chương trình này trong quá trình
tiến hành hợp đồng. Nhà thầu bất cứ lúc nào cũng phải tiến hành theo
chương trình được thông qua mới nhất.

Nhà thầu phải chỉ rõ trong lịch trình rằng các công tác được tiến hành
trong giờ hành chính hay ngoài giờ hoặc cần thiết phải làm theo ca để
hoàn thành công trình.

Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư báo cáo tuần nêu chi tiết nhân sự, đơn
đặt hàng và quá trình gửi máy móc, nguyên vật liệu và thiết bị.

- Hạn chế tiếng ồn:

Trong giờ hành chính của ngày làm việc không được thi công đối với công
trình Ngoài giờ hành chính và thứ 7 chủ nhật Nhà thầu phải cố gắng hoặc
bằng công tác tạm thời hoặc bằng việc sử dụng các máy móc hoặc thiết bị
giảm thanh phù hợp để đảm bảo mức độ tiếng ồn do việc tiến hành công tác
thi công gây ra không vượt mức cho phép. Mức độ tiếng ồn phải phù hợp
với tiêu chuẩn hiện hành.

- Kiểm soát an toàn giao thông:

Tất cả các biện pháp cần thiết cho an toàn giao thông trong khi thi công
sẽ được thực hiện bằng việc lắp dựng, bảo dưỡng các rào chắn, biển báo
đường, cờ báo, đèn, vv\...v theo yêu cầu của TVGS và tuân theo luật pháp
giao thông. Rào chắn phải chắc và được sơn với màu dễ nhận. Đèn báo được
đặt ở trên rào chắn vào buổi đêm và thắp sáng cho đến khi trời sáng.

- Đường và khu vực cần được giữ sạch:

Nhà thầu phải chú ý tuyệt đối với các biện pháp phòng ngừa tối đa để đảm
bảo tất cả các đường mà Nhà thầu sử dụng hoặc cho mục đích thi công hoặc
cho mục đích vận chuyển máy móc, nhân công, vật liệu \...không bị bẩn do
quá trình thi công đó gây nên hoặc do việc vận chuyển các vật liệu thừa
và trong trường hợp các đường bị bẩn theo ý kiến của TVGS thì Nhà thầu
phải tiến hành các biện pháp cần thiết và ngay lập tức để dọn với chi
phí của Nhà thầu.

- Đền bù thiệt hại đối với tài sản:

Nhà thầu phải hoàn trả lại tất cả các tài sản của công hay tư bị thiệt
hại do công việc của Nhà thầu gây ra như công việc tạm thời, máy móc thi
công, nhân công, vật liệu hoặc vận chuyển cho đến khi trở lại trạng thái
ít nhất là như ban đầu.

Nếu theo ý kiến của TVGS, Nhà thầu đã không tiến hành các công tác hợp
lý và nhanh chóng để thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc hoàn trả thì
TVGS báo cho Nhà thầu bằng văn bản ý kiến của TVGS, và khi đó Chủ đầu tư
được quyền tự tiến hành hoàn trả hoặc sắp xếp để đơn vị khác tiến hành
hoàn trả hoặc thanh toán cho chủ tài sản về những thiệt hại này.

Việc thanh toán cho nhà thầu sẽ phải trừ đi khoản tiền cho việc hoàn trả
trên. Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng cho công việc hoàn trả, mà
phải chịu hoàn toàn các phí tổn của việc đó.

- An toàn:

Ngay khi bắt đầu tiến hành thi công, Nhà thầu phải trình TVGS bản biện
pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho
toàn nhân viên, người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này.

Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho TVGS về các tai nạn xẩy ra trong
hoặc ngoài hiện trường mà nhà thầu có liên quan trực tiếp, dẫn đến
thương tật cho bất cứ người nào liên quan trực tiếp đến công trường hoặc
bên thứ ba. Đầu tiên thông báo được thực hiện bằng lời, sau đó lập biên
bản chi tiết trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn xẩy ra.

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để
đảm bảo cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công
trường khỏi bị hiểm nguy do các phương pháp làm việc của Nhà thầu.

Nhà thầu luôn luôn cung cấp và duy trì tại các vị trí thuận tiện các
dụng cụ cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung
quanh công trường và đảm bảo luôn có đủ đội ngũ nhân viên được đào tạo
đúng chuyên ngành để có mặt đúng lúc dù công trình được thi công ở bất
cứ nơi nào.

Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng cho phần đảm bảo an toàn lao
động mà sẽ được thanh toán trong mục tương tự trong giá chào hàng.

- Thiết bị thi công:

Nhà thầu phải cung cấp, vận hành, duy trì và đưa dời khỏi công trường
tất cả các loại máy thi công phù hợp. Đặc biệt Nhà thầu phải cung cấp
các thiết bị chỉ ra tại phụ lục của Hướng dẫn Nhà thầu. Nhà thầu không
được sử dụng các loại máy móc thiết bị làm hư hại mặt đường mà phải dùng
các loại máy móc và các thiết bị chạy bằng bánh lốp để thi công các hạng
mục công việc của hợp đồng;

Nhà thầu không được di chuyển máy móc thi công khỏi công trường trừ khi
có văn bản phê duyệt của TVGS. TVGS có thể yêu cầu các nhà thầu để lại
một số máy thi công lại trong thời gian bảo hành;

Tất cả các chi phí liên quan đến việc vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và
dời chuyển các máy móc thi công phải được tính trong giá chào hàng;

- Nhật ký công trình:

Nhà thầu phải có nhật ký công trình cho từng công việc, hạng mục, có ảnh
chụp các công việc và được xếp sắp đúng thứ tự thực hiện để nộp cho Chủ
đầu tư. Trong nhật ký được ghi đầy đủ nội dung như: ngày tháng bắt đầu
thực hiện, ngày tháng hoàn thành, các ý kiến nhận xét về chất lượng cho
từng công đoạn.

- Bản vẽ:

*Bản vẽ hoàn công:* Nhà thầu phải chuẩn bị các bản vẽ hoàn công đối với
các hạng mục công việc đã được hoàn thành. Những bản vẽ này có thể được
chuẩn bị từ những bản vẽ thi công kết hợp với những thay đổi được phép
đã được thực hiện trong quá trình thi công, trên cơ sở đúng hiện trạng
thi công. Hình thức của bản vẽ hoàn công sẽ được TVGS phê duyệt.

Trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được chứng chỉ nghiệm thu, nhà
thầu sẽ nộp đồng thời cho cả Chủ đầu tư và TVGS một bộ bản vẽ hoàn công
mà bản vẽ này phải được soát lại kỹ càng và cập nhật mới nhất về công
trình lâu dài đã thi công thực tế.

Nhà thầu không được thanh toán riêng cho phần này mà đã được tính trong
giá chào hàng.

- Báo cáo tiến độ:

Chủ đầu tư sẽ qui định thời gian, trước ngày đó hàng tháng, Nhà thầu
phải nộp bản copy báo cáo tiến độ theo mẫu cho Chủ đầu tư và TVGS, chi
tiết tiến độ công việc đã được hoàn thành trong tháng trước. Báo cáo sẽ
bao gồm nội dung sau:

- Mô tả chung các công việc đã được thực hiện trong suốt thời gian làm
báo cáo và những vấn đề đáng chú ý đã gặp phải.

- Số phần trăm của hạng mục công việc chính đã hoàn thành so với biểu
đồ tiến độ tính đến cuối giai đoạn báo cáo, giải trình sự khác biệt
giữa tiến độ thực hiện và biểu đồ.

- Số lượng và tỉ lệ phần trăm các hạng mục công việc chính đã hoàn
thành so với biểu đồ tiến độ thi công trong tháng với những giải
trình phù hợp sự khác biệt giữa tiến độ thực hiện và biểu đồ tiến
độ, biện pháp khắc phục.

- Danh sách nhân công được sử dụng thực hiện công việc đó.

- Bản kiểm kê tổng số các loại vật liệu xây dựng chủ yếu đã dùng trong
thời gian làm báo cáo, số lượng vật liệu đã chuyển đến công trình và
số còn lại tính đến thời điểm báo cáo.

- Bản kiểm kê các thiết bị máy móc, thực trạng của chúng, thời gian để
phục hồi lại hoạt động nếu chúng phải sửa chữa.

- Mô tả chung về thời tiết, lượng mưa và nhiệt độ mỗi ngày.

- Báo cáo về hiệu quả việc thực hiện chương trình an toàn và danh sách
các tai nạn phải đi bệnh viện hay gây tử vong đối với bất cứ ai. Một
danh sách các tai nạn mà trong đó thiết bị bị phá hỏng một phần hoặc
phá hỏng toàn bộ và bất cứ vụ cháy nào xẩy ra.

- Một báo cáo về hiệu quả của việc bảo vệ công trường và danh sách các
vật tư, thiết bị bị mất.

- Một danh sách các yêu cầu của Nhà thầu: số lượng yêu cầu và thời
gian yêu cầu trong thời gian làm báo cáo.

- Lịch công tác tuần:

Vào mỗi ngày thứ 6 hàng tuần, nhà thầu phải nộp 2 bản copy kế hoạch thi
công hàng tuần đối với các công việc đã được hoàn thành trong thời gian
cuối tuần. Kế hoạch thi công được làm theo mẫu được phê duyệt của TVGS
và phải kèm theo những lời thuyết minh phù hợp để đánh giá các hạng mục
công việc chủ yếu như đào đất, cốt thép, bê tông.

- Họp tiến độ:

TVGS và Nhà thầu sẽ tổ chức họp một tuần một lần do hai bên thoả thuận
về thời gian. Mục đích của cuộc họp này là để thảo luận về tiến độ đạt
được, công việc đề ra cho tuần tiếp đó và những vấn đề có ảnh hưởng trực
tiếp đến các hoạt động hiện tại. Chủ đầu tư có thể tham dự các cuộc họp
hoặc tổ chức các cuộc họp riêng.

- Kiểm tra thiết bị và nguyên vật liệu:

Nguyên vật liệu, máy móc và thiết bị do Nhà thầu mua được hoàn trả theo
hợp đồng sẽ phải được kiểm tra, xem xét và thử nghiệm vào bất cứ lúc nào
và trong bất cứ tình trạng nào cả trong và ngoài hiện trường. Chỉ những
nguyên vật liệu được xác định dành để thực hiện dự án và đã được TVGS
thông qua mới được đưa đến thực địa và khi không được sự đồng ý của
TVGS, Nhà thầu không được di chuyển từng bộ phận hoặc cả máy móc ở đó.

- Dự trữ vật liệu:

Yêu cầu Nhà thầu phải luôn luôn dự trữ vật liệu và máy móc xây dựng đủ
cho các hoạt động thi công của Nhà thầu. Việc Nhà thầu không dự trữ được
vật liệu được coi là rủi ro của Nhà thầu. TVGS sẽ không xem xét bất kỳ
khiếu nại hoặc yêu cầu nào đối với việc kéo dài thêm thời gian do những
khó khăn của việc mua vật liệu hoặc thiết bị ngoài khả năng của Nhà
thầu. Nhà thầu phải nộp báo cáo hàng tháng giải trình rõ số vật liệu còn
lại mua theo tiền của hợp đồng và sẽ được hoàn trả lại theo hợp đồng
cùng với số vật liệu sử dụng cho công tác thi công trong tháng đó.

- Hoàn trả lại những bề mặt bị hư hỏng trong quá trình thi công:

Nhà thầu phải giới hạn công tác trong phậm vi chỉ ra trong bản vẽ. Nhà
thầu phải hoàn trả lại bề mặt đường bị hư hỏng, kể cả khu vực bên ngoài
phạm vi thi công đã được chỉ định bị hư hại do các hoạt động của Nhà
thầu theo đúng hiện trạng ban đầu với chi phí của Nhà thầu.

Việc thanh toán cho phần hoàn trả lại các bề mặt bị hư hỏng nằm trong
phạm vi khu vực làm việc sẽ được trả cho Nhà thầu nếu được TVGS chấp
thuận theo các khoản chi phí tương ứng trong bảng giá chào hàng.

- Biển báo công trường:

Nhà thầu phải cung cấp và lắp dựng ít nhất là 01 biển báo cho khu vực
công trường với chiều ngang 2,5 m, rộng 1,8 m bằng tiếng Việt, nội dung
do thoả thuận với TVGS.

Biển làm bằng tôn tráng kẽm. Chữ và viền mầu đen trên nền vàng. Mép dưới
của bảng phải cao 1,22 m so với mặt đất và được đặt ở vị trí phù hợp,
chân chôn bằng móng xi măng. Sơn đươc dùng là loại không mầu do nắng.

Nhà thầu phải có trách nhiệm sửa chữa và bảo dưỡng các biển báo cho đến
khi hoàn thiện mọi công tác.

Vị trí và việc đặt biển do TVGS hướng dẫn.

Nhà thầu không được thanh toán trực tiếp cho phần này mà sẽ được thanh
toán gộp cùng với các hạng mục khác trong bảng giá chào hàng.

- Phương tiện cấp cứu:

Nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm các dịch vụ sơ cứu cho nhân viên và công
nhân, những nhân viên của Chủ đầu tư, nhân viên của TVGS hay bất cứ
người nào làm việc dưới sự điều hành của TVGS. Các dịch vụ cấp cứu phải
được cung cấp miễn phí đối với tất cả các nhân viên. Nhà thầu phải chuẩn
bị xe cứu thương để chở những trường hợp bị thương nặng đến bệnh viện
gần nhất trong thành phố.

Tất cả các chi phí liên quan đến việc hoạt động và cung cấp các phương
tiện cứu thương sẽ không được thanh toán riêng mà sẽ góp cùng với các
hạng mục khác trong bảng giá chào hàng.

- Thoát nước và vệ sinh:

Nhà thầu sẽ phải cung cấp, duy trì và dỡ bỏ hệ thống và các thiết bị
thoát nước và vệ sinh cho người lao động của Nhà thầu trên công trường.
Nhà thầu đề xuất kế hoạch và kế hoạch đó phải được TVGS phê duyệt. Các
thiết bị cho rác thải và vệ sinh phải được duy trì sạch sẽ theo yêu cầu
của TVGS.

Nhà thầu không được thanh toán riêng cho phần này mà sẽ được thanh toán
trong bảng giá chào hàng.

- Yêu cầu kỹ thuật công trình:

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu
kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thi công và các qui phạm thi
công hiện hành của Nhà nước.

Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong bản vẽ thì phải
trao đổi với Chủ đầu tư và sẽ thực hiện theo các tiêu chuẩn đã nêu trong
Hồ sơ mời thầu và các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Vật liệu trước khi đem sử dụng cho công trình phải được kiểm tra và được
Chủ đầu tư chấp nhận.

- Đảm bảo chất lượng

\- Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng của mọi công tác liên quan tới công
trình. Bắt đầu từ công tác chuẩn bị mặt bằng, trắc địa công trình, độ
chính xác của các kích thước xây dựng, chất lượng vật liệu xây dựng và
hoàn thiện công trình, chất lượng gia công sẵn \...Toàn bộ chất lượng
các công việc này được đảm bảo bằng các chứng chỉ của nhà sản xuất,
chứng chỉ thí nghiệm, chứng chỉ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công sẽ được nêu
chi tiết dưới đây.

\- Nhà thầu phải làm tốt công tác thí nghiệm và đảm bảo chất lượng với
các vật tư cần thiết. Mọi nhận xét về chất lượng công trình phải được
ghi đầy đủ vào nhật ký theo dõi công trình.

\- Nhà thầu không được phép tự ý thay đổi các loại vật liệu và quy cách
kỹ thuật nêu trong bản thiết kế và Hồ sơ mời thầu cũng như đã đưa ra
trong bảng giá chào hàng. Mọi thay đổi phải phải được sự chấp thuận của
cơ quan thiết kế và Bên mời thầu bằng văn bản chính thức.

\- Đối với các phần công việc khuất, phải có biện pháp nghiệm thu kỹ
thuật, chất lượng, khối lượng và phải được giám sát thi công cho phép
tiến hành che khuất.

\- Các vật liệu sử dụng cho công trình này phải tuân theo các tiêu chuẩn
và yêu cầu kỹ thuật hiện hành của Nhà nước.

- Tiến độ thi công

Cùng với việc đàm phán ký hợp đồng giao thầu xây dựng. Nhà thầu phải
trình Bên mời thầu tiến độ thi công chi tiết cho từng loại công
việc. Dựa trên cơ sở đó bên Bên mời thầu bổ sung thêm các điều kiện
của mình. Sau đó hai bên cùng thống nhất và phê duyệt tiến độ và coi
đó là căn cư pháp lý để thực hiện tiến độ thi công công trình.

Do mặt bằng đan xen nhiều đơn vị trong điều kiện vừa thi công vừa
làm việc, vừa phải bố trí sắp xếp nơi di chuyển vì thế tiến độ thi
công cải tạo hoàn thành các hạng mục phải tuân thủ thời hạn hoàn
thành theo yêu cầu.

- Điện nước cho thi công và hạ tầng kỹ thuật khác

\- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho thi công (đường thi công, chỗ ở cho
CBCNV tại công trường, điện, nước thi công \...) thuộc trách nhiệm và
chi phí của Nhà thầu.

\- Nhà thầu chịu trách nhiệm về đường phục vụ thi công, giấy phép cho
các loại xe, máy và các vấn đề liên quan khác.

\- Nhà thầu phải chịu mọi khoản chi phí để được phép đi qua đặc biệt
hoặc tạm thời đến công trường. Nhà thầu cũng phải tự đài thọ khoản chi
để có thêm điều kiện thuận lợi ở ngoài công trường cần thiết phục vụ
công trình.

\- Nhà thầu phải tự khai thác nguồn điện, nguồn nước phục vụ cho việc
thi công của mình. Trường hợp Bên mời thầu cung cấp nguồn điện, nguồn
nước thì Nhà thầu phải chịu các chi phí về đấu nối và chi phí sử dụng
điện, nước cho thi công.

\- Việc triển khai điện nước phục vụ thi công phải đảm bảo an toàn tuyệt
đối. Mọi tai nạn có liên quan Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

\- Hàng rào tạm, bao che, bảng hiệu nhằm đảm bảo an ninh, an toàn lao
động, vệ sinh môi trường và mỹ quan khu vực.

\- Chi phí làm những phần việc trên là do Nhà thầu chịu. Nhà thầu phải
có thiết kế tính toán chính xác cho kết cấu, vật liệu của hàng rào và
bao che.

\- Nhà thầu không được quảng cáo trên hàng rào, bao che và các bảng hiệu
khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

- An toàn lao động, Bảo vệ môi trường

Trong suốt thời kỳ thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa sai
sót, Nhà thầu phải:

\- Tự chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả mọi người có mặt trên công
trường, thực hiện, bảo vệ công trường (chừng nào công trường còn ở dưới
sự kiểm soát của Nhà thầu) và công trình (chừng nào công trình chưa được
hoàn thiện hoặc chưa giao cho chủ công trình) an toàn;

\- Cung cấp và bảo quản bằng chi phí của Nhà thầu tất cả các hệ thống
đèn bảo vệ, hàng rào, hệ thống báo động và canh gác ở những nơi ra vào
những lúc cần thiết hoặc do kỹ sư hoặc bất kỳ nhà chức trách có thẩm
quyền nào yêu cầu nhằm bảo vệ công trình hoặc vì lý do an toàn và tiện
lợi cho công chúng hoặc những người khác;

\- Tiến hành những biện pháp hợp lý nhằm bảo vệ môi trường ở trong và
ngoài công trường, tránh gây thiệt hại hoặc làm phiền hà đến người hoặc
tài sản của công hoặc những người khác làm ô nhiễm, làm ồn ào hoặc những
nguyên nhân khác do kết quả của phương thức hoạt động của mình gây ra.

\- Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ đề xuất của mình các biện pháp an
toàn lao động trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi
có sự cố xảy ra**.** Trong đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động
trong từng loại công việc, biện pháp an toàn cho các khu vực có mạng
điện nước và các xe, máy của Nhà thầu đi qua. Nhà thầu phải thực hiện
tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh những tác hại đến môi
trường sống và môi trường làm việc. Những biện pháp phòng ngừa gồm:

\- Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm
về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường.

\- Nghiêm cấm việc làm ảnh hưởng hoặc phá hoại cây cối xung quanh công
trường.

\- Có biện pháp hạn chế khí thải, khói của thiết bị và các hoạt động
khác tại công truờng.

\- Không gây tiếng động khó chịu hoặc quá mức.

Nếu Chủ đầu tư thấy các biện pháp phòng ngừa của Nhà thầu vẫn chưa thích
hợp thì Nhà thầu phải tuân thủ biện pháp chỉ đạo của Bên mời thầu

- Công trình hiện có, công trình công cộng và kế cận

\- Toàn bộ hoạt động để hoàn thành xây dựng công trình và sửa chữa
sai sót phải đảm bảo không làm hư hỏng các công trình hiện có, công
trình công cộng và công trình kế cận.

\- Mọi sự cố xảy ra, Nhà thầu đều phải tự xử lý bằng kinh phí của
mình và vẫn phải đảm bảo tiến độ thi công đã thoả thuận.

- Sửa chữa hư hỏng và sai sót

Trong quá trình thi công xây dựng, Bên mời thầu có quyền ra lệnh
bằng văn bản yêu cầu Nhà thầu sửa chữa những hư hỏng sai sót sau:

\- Đưa ra khỏi công trường bất kỳ loại vật tư nào không tuân theo
các văn bản hợp đồng và thay thế bằng loại phù hợp.

\- Dỡ bỏ và làm lại cho đúng bất kỳ phần việc nào chưa đáp ứng được
yêu cầu kỹ thuật và chất lượng.

\- Toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa do Nhà thầu chịu.

- Bảo hành và sửa chữa khuyết tật

\- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định hiện
hành của Nhà nước.

\- Bằng kinh phí của mình Nhà thầu phải sửa chữa những khuyết tật
của công trình do lỗi của mình trong suốt thời gian bảo hành công
trình.

\- Nếu Nhà thầu không thực hiện những công việc được nêu trên chậm
nhất sau 15 ngày kể từ khi Bên mời thầu thông báo bằng văn bản thì
Bên mời thầu có quyền thuê Nhà thầu khác thực hiện, mọi chi phí cho
công việc đó sẽ do Nhà thầu chịu.

- Giải tỏa công trường sau khi hoàn thành

Sau khi bàn giao công trình, nhà thầu phải thanh lý hoặc di chuyển hết
tài sản của mình ra khỏi khu vực xây dựng công trình và trả lại đất mượn
hoặc thuê tạm để phục vụ thi công theo quy định của hợp đồng, chịu trách
nhiệm theo dõi, sửa chữa các hư hỏng của công trình cho đến khi hết thời
hạn bảo hành công trình.

######### C. Yêu cầu về chủng loại vật tư, chất lượng vật tư, thiết bị {#c.-yêu-cầu-về-chủng-loại-vật-tư-chất-lượng-vật-tư-thiết-bị .list-paragraph}

Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công
trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp
lệ. Yêu cầu phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư,
vật liệu. Các thiết bị phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có
công suất phù hợp và được kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư,
vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế quy định và theo các
tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo quy
phạm quy định.

Chú ý: Trong HSDT, Nhà thầu nên ghi rõ xuất xứ, thương hiệu vật tư,
không ghi "Tương đương" vào bảng vật tư chính đưa vào công trình.

**D. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt**

Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy
chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi
nhận bàn giao mặt bằng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa
vào sử dụng

**E. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:**

Sau khi thi công xây dựng xong Nhà thầu phải có kế hoạch đào tạo, vận
hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống và chuyển giao công nghệ cho Chủ đầu
tư.

**F. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ**

Tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về an toàn phòng, chống cháy,
nổ trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.

**G. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường**

Nhà thầu phải sử dụng các biện pháp hợp lý để đảm bảo vệ sinh môi trường
thi công, đảm bảo qui định vệ sinh môi trường, giao thông đô thị, không
làm ảnh hưởng tới hoạt động và sinh hoạt bình thường của các công trình
lân cận.

Nhà thầu phải dọn dẹp toàn bộ hệ thống kho bãi công trình, tổng vệ sinh
các hạng mục, thu dọn phế thải để hoàn nguyên cảnh quan khu vực trước
khi tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình.

**H. Các yêu cầu về an toàn lao động**

Nhà thầu phải thi công bằng cách sao cho không gây ảnh hưởng đến phần
việc đã thi công. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải đảm bảo an
toàn cho người và phương tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống bụi,
chống ồn và bảo đảm cho mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt bình thường
trong khu vực thi công.

Ngay trước khi bắt đầu tiến hành thi công. Nhà thầu phải trình Kỹ sư bản
biện pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn
cho toàn nhân viên, người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này.

Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho kỹ sư về các tai nạn xẩy ra trong
hoặc ngoài hiện trường mà nhà thầu liên quan trực tiếp, dẫn đến thương
tật cho bất cứ người nào có liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên
thứ ba. Đầu tiên thông báo được thực hiện bằng lời nói, sau đó lập biên
bản chi tiết trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn xảy ra.

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để
đảm bảo cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công
trường khỏi bị nguy hiểm do các phương pháp làm việc của Nhà thầu.

Nhà thầu luôn luôn cung cấp đầy đủ và duy trì tại các vị trí thuận tiện
các dụng cụ cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc
xung quanh công trường và đảm bảo luôn có đội ngũ nhân viên được đào tạo
đúng chuyên nghành để có mặt đúng lúc dù công trình được thi công ở bất
cứ nơi nào.

Nhà fhầu sẽ không được thanh toán riêng phần đảm bảo an toàn lao động mà
sẽ được thanh toán trong mục tương tự trong giá chào hàng.

**I. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công**

Nhà thầu phải có sơ đồ bố trí nhân sự phục vụ thi công gói thầu tối
thiểu đáp ứng các điều kiện sau: Sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại
công trường, có mô tả chức năng nhiệm vụ tương ứng: kèm theo danh sách
nhân sự tương ứng.

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi
công hợp lý, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ cam kết trong HSDT.

Nhà thầu phải có giải pháp cho việc thi công ngoài giờ hành chính, thi
công đêm, Thứ 7 và chủ nhật.

Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có
công suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ
sinh môi trường.

Nhà thầu tuỳ thuộc vào Biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy
móc thi công mà sử dụng dụng máy móc cho phù hợp. Căn cứ vào mức độ đáp
ứng và sự phù hợp sử dụng máy móc trong công tác thi công đó để đánh
giá.

Nhà thầu không được di chuyển máy móc thi công ra khỏi công trường trừ
khi có văn bản phê duyệt của Tư vấn giám sát. Tư vấn giám sát có thể yêu
cầu nhà thầu để lại một số máy móc trong thời gian bảo hành.

Tất cả các chi phí liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời
chuyển các máy móc thi công phải được tính trong giá chào hàng.

**K. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục**

Trước khi chào hàng, nhà thầu cần phải xem xét, tham quan địa điểm để tự
nghiên cứu đánh giá hiện trạng của địa điểm, điều kiện tự nhiên, lối ra
vào, công trình lân cận và các yếu tố khác có liên quan có ảnh hưởng đến
việc thực hiện nghĩa vụ của mình.Không đòi hỏi các chi phí thêm sau này
có những công việc phát sinh và do điều kiện tự nhiên hiện trạng của
công trường, gây thiệt hại cho nhà thầu.

a\) Trong bản yêu cầu kỹ thuật này biện pháp thi công bao gồm các phần
sau:

\+ Tiến độ thi công.

\+ Bản vẽ biện pháp thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu cần đặc biệt
lưu ý các biện pháp để tổ chức thi công gói thầu.

\+ Tính toán thiết kế các công trình tạm.

\+ Vật liệu, máy móc và nhân công cần thiết cho mỗi giai đoạn thi công.

\+ Các nhu cầu cần thiết khác.

b\) Tiếp nhận mặt bằng công trình:

\+ Nhà thầu phải nộp bản tường trình biện pháp thi công chi tiết của cả
việc thi công công trình chính và công trình tạm để Kỹ sư giám sát xem
xét trước khi khởi công công trình.

\+ Nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc đạc đến Bên mời thầu để tiếp nhận
mặt bằng công trình và mốc thực địa, các trục định vị và phạm vi công
trình, có biên bản ký nhận theo qui định. Các mốc được đánh dấu, bảo
quản bằng bê tông và sơn.

\+ Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên
quan để xin phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như
phối hợp công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công.

c\) Thời gian thích hợp để nộp bản biện pháp thi công cho Chủ công trình
phải được quy định rõ ràng trong tiến độ thi công chính thức. Trừ trường
hợp đã được Kỹ sư cho phép, Nhà thầu phải nộp biện pháp thi công ít nhất
01 tuần trước khi kế hoạch khởi công được xem xét. Kỹ sư giám sát phải
luôn luôn yêu cầu Nhà thầu nộp các biện pháp thi công chi tiết trong
suốt quá trình thi công để có ý kiến cần thiết cho việc bảo đảm an toàn
trong thi công.

d\) Nhà thầu phải trực tiếp nộp đầy đủ mọi thông tin cùng với biện pháp
thi công bao gồm các công trình tạm, việc sử dụng máy xây dựng mà Nhà
thầu dự định sẽ sử dụng, tính toán ứng suất, chuyển vị và biến dạng có
thể gây ra trong quá trình thi công cho kỹ sư để có thể quyết định biện
pháp thi công chính thức, đáp ứng được yêu cầu của hợp đồng, không gây
ảnh hưởng đến thi công chính thức.

đ) Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tháng có kèm theo
ảnh chụp cho Kỹ sư giám sát. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình
hình thi công và nếu có sự chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì
phải nêu rõ lý do chậm chễ và các biện pháp khắc phục của Nhà thầu.

e\) Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được kỹ sư giám
sát chấp nhận mà không có sự thoả thuận bằng văn bản của kỹ sư. Việc thi
công sẽ được bắt đầu khi và chỉ khi kỹ sư giám sát đã chấp nhận các biện
pháp thi công đó.

f\) Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công được duyệt,
phải tuân theo các hướng dẫn của kỹ sư giám sát để đảm bảo biện pháp thi
công đảm bảo an toàn và không được kéo dài thời gian.

g\) Sự chấp nhận biện pháp thi công dự kiến mà nhà thầu lập của kỹ sư
giám sát không hề miễn cho nhà thầu khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ của
mình trong hợp đồng về thời gian thi công, sự an toàn cho người và các
tài sản có liên quan.

h\) Biển báo thi công: Công trình được vây quanh bằng hàng rào, Nhà thầu
bố trí bảo vệ 24/24 giờ, phía cổng ra vào có lắp đặt bảng hiệu công
trình có ghi thông tin về dự án, kích thước và nội dung của biển báo
phải được Bên mời thầu và giám sát thi công đồng ý.

i\) Các công trình tạm: Các công trình tạm bố trí ở mặt bằng thi công
như: Nhà bảo vệ; Ban chỉ huy điều hành và phục vụ y tế; Nhà vệ sinh hiện
trường được thu dọn hàng ngày đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; Kho chứa xi
măng; kho chứa vật tư, thiết bị; Trạm trộn bê tông, bể nước thi công;
Bãi chứa vật liệu được bố trí phù hợp với thời điểm thi công và điều
kiện mặt bằng; Khu lán trại nhà ở công nhân; Hệ thống điện nước phục vụ
thi công.

j\) Cấp điện thi công: Nhà thầu tự liên hệ với Chính quyền địa phương và
các cơ quan chức năng để mua điện phục vụ thi công. Trong trường hợp
nguồn điện không cấp được điện cho công trường, Nhà thầu phải dùng máy
phát điện để đảm bảo thi công liên tục. Tại khu vực thi công có bố trí
các hộp cầu giao có nắp che chắn bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên
cột dẫn tới các điểm dùng điện, có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn
an toàn về điện hiện hành.

k\) Cấp nước thi công: Nhà thầu phải liên hệ với Chính quyền địa phương
và cơ quan chức năng để đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công
và sinh hoạt ở lán trại, văn phòng. Cần xây dựng một số bể chứa nhỏ phục
vụ thi công.

l\) Thoát nước: Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu cần bố trí hệ thống
thoát nước tạm bằng mương và ống thích hợp.

m\) Đường thi công: Nhà thầu phải tự làm đường tạm để phục vụ quá trình
thi công (nếu cần thiết). Sử dụng vận chuyển vật liệu khu vực thi công.

n\) Thông tin liên lạc: Nhà thầu cần liên hệ đặt hệ thống thông tin liên
lạc, máy điện thoại tạm thời tại khu công trường để đảm bảo liên lạc với
các bên liên quan liên tục 24/24 giờ.

o\) Hệ thống cứu hỏa: Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường có
đặt một số bình cứu hỏa tại các điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. Hàng
ngày có cán bộ kiểm tra thường xuyên việc phòng cháy. Đảm bảo theo tiêu
chuẩn phòng chống cháy nổ hiện hành.

p\) Nhà thầu phải hợp đồng với các cơ quan quản lý các công trình ngầm,
nổi, các công ty quản lý hè đường, chính quyền địa phương cử cán bộ theo
dõi giám sát và nghiệm thu bàn giao khi hoàn thành thi công các hạng mục
đi qua hoặc liên quan đến các công trình ngầm, nổi đó.

**L.Các giải pháp kỹ thuật cho các công tác, hạng mục chủ yếu**

Nhà thầu phải có tối thiếu thuyết minh các biện pháp thi công cho từng
công tác, hạng mục đảm bảo thiết kế và tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn
hiện hành bao gồm các công tác sau:

1\. Tổ chức mặt bằng công trường: Bản vẽ mặt bằng bố trí thi công, tổ
chức thi công (Mặt bằng bố trí công trình tạm; mặt bằng bố trí thiết bị
thi công; mặt bằng bố trí kho bãi tập kết vật liệu; mặt bằng bố trí bãi
đổ chất thải; mặt bằng bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo; mặt bằng
giải pháp cấp điện; mặt bằng giải pháp cấp nước, thoát nước).

2\. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức
thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công nhà thầu phải có thuyết
minh các biện pháp cho công tác chuẩn bị thi công;

**M. Biện pháp, quy trình quản lý thi công**

1.Quản lý chất lượng nhà thầu phải có biện pháp, quy trình quản lý chất
lượng từ khi khởi công đến khi kết thúc bàn giao công trình bao gồm: Quy
trình thi công chung; biện pháp, quy trình quản lý chất lượng vật tư;
quy trình kiểm tra các công tác thi công của nhà thầu; biện pháp, quy
trình bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công khi mưa bão;
biện pháp, quy trình sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình.

2\. Biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ, bản vẽ hoàn công,
nghiệm thu, thanh quyết toán.

3\. Quản lý an toàn trên công trường tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm
tra an toàn lao động; biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công
đoạn thi công; biện pháp, quy trình phòng chống cháy nổ trong và ngoài
công trường; biện pháp, quy trình đảm bảo an toàn giao thông ra vào công
trường; biện pháp bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết
bị; biện pháp bảo vệ các hạng mục công trình trong dự án)

4\. Quản lý môi trường, các biện pháp giảm thiểu (biện pháp giảm thiểu
tiếng ồn; biện pháp giảm thiểu bụi, khói; biện pháp kiểm soát rác thải,
nhà vệ sinh của công nhân trên công trường).

**N. Công tác giàn giáo**

Công tác thi công giàn giáo phải đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn hiện hành
về công tác giàn giáo.

Một số các lưu ý về công tác giàn giáo như sau:

\- Chỉ sử dụng những giàn giáo được chế tạo đảm bảo chất lượng, đáp ứng
yêu cầu kỹ thuật qui định.

\- Các cột hoặc khung chân giáo phải được đặt trên nền đãđược tính toán
đảm bảo chịu lực vàổn định cho giàn giáo.

\- Trong quá trình thi công đổ bê tông phải đảm bảo các điều kiện an
toàn, ổn định cho giàn giáo, cụ thể như: không tập kết khối lượng lớn bê
tông tại cùng một vị trí trên giàn giáo, không để các thiết bị gây tải
trọng độngảnh hưởng đến sự làm việc ổn định của giàn giáo, \...

\- Phải có biện pháp nghiêm ngặt đảm bảo an toàn vềđiện khi lắp dựng, sử
dụng giàn giáo ở gần đường dây tải điện.

\- Thường xuyên kiểm tra an toàn của giàn giáo (đặc biệt là tại những
thời điểm thời tiết xấu và có những hoạt động thi công ảnh hưởng đến an
toàn, ổn định của giàn giáo) và ghi lại kết quả kiểm tra trong nhật ký
thi công.

\- Huấn luyện cho các cán bộ kỹ thuật và công nhân trực tiếp tham gia
lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo.

Các yêu cầu chung về công tác giàn giáo:

\- Các loại dàn giáo sử dụng trong xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu về
thiết kế, cấu tạo, lắp dựng, vận hành, tháo dỡ ghi trong hồ sơ kỹ thuật
và hộ chiếu của nhà chế tạo. Không được lắp dựng, sử dụng hoặc tháo dỡ
loại dàn giáo không đủ các tài liệu nêu trên.

\- Các bộ phận dùng để lắp đặt dàn giáo phải phù hợp với hồ sơ kỹ thuật
và những qui định, bảo đảm các yêu cầu về cường độ, kích thước và trọng
lượng. Dàn giáo phải được thiết kế và lắp dựng đủ chịu lực an toàn theo
tải trọng thiết kế.

\- Công nhân lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo phải qua đào tạo và phải tuân
thủ các yêu cầu của quy trình vàđược trang bịđầy đủ các phương tiện bảo
hộ lao động.

\- Không được sử dụng dàn giáo trong các trường hợp không đảm bảo yêu
cầu kỹ thuật.

\- Không được xếp tải lên dàn giáo vượt quá tải trọng rính toán. Nếu sử
dụng dàn giáo chế tạo sẵn phải tuân theo chỉ dẫn của nhà chế tạo.

\- Không cho phép dàn giáo di chuyển ngang hoặc thay đổi kết cấu hệ dàn
giáo trong khi đang sử dụng, trừ các dàn giáo được thiết kếđặc biệt để
sử dụng cho yêu cầu trên.

\- Không được lắp dựng, tháo dỡ hoặc làm việc trên dàn giáo khi thời
tiết xấu như có giông tố, trời tối, mưa to, gió mạnh từ cấp 5 trở lên.

\- Dàn giáo và phụ kiện không được dùng ở những nơi có hoá chất ăn mòn
và phải có các biện pháp bảo vệ thích hợp cho dàn giáo không bị huỷ hoại
theo chỉ dẫn của nhà chế tạo.

\- Tháo dỡ dàn giáo phải tiến hành theo chỉ dẫn của thiết kế hoặc nhà
chế tạo và bắt đầu từđỉnh dàn giáo:

\- Khi lắp dựng, sử dụng hay tháo dỡ dàn giáo ở gần đường dây tải điện
(dưới 5m, kể cảđường dây hạ thế) cần phải có biện pháp đảm bảo an toàn
vềđiện cho công nhân và phải được sựđồng ý của cơ quan quản lý điện
vàđường dây (ngắt điện khi dựng lắp, lưới che chắn\...). **\
III. Các bản vẽ**

Bao gồm toàn bộ các bản vẽ trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được
phê duyệt, kèm theo HSYC

Liệt kê các bản vẽ

--------- ------------- ---------------- ------------------------------
**STT** **Ký hiệu** **Tên bản vẽ** **Phiên bản/ngày phát hành**
1
2
...
--------- ------------- ---------------- ------------------------------

**\
**

**IV. Bảng tiên lượng**

Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế,
nhà thầu thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần khối
lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán
phần khối lượng sai khác này vào giá chào hàng.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6164 dự án đang đợi nhà thầu
  • 93 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 81 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15440 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13535 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây