Thông báo mời thầu

Thi công xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:54 23/11/2020
Số TBMT
20201160264-00
Công bố
09:48 23/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Vân Hội, huyện Tam Dương
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây lắp
Chủ đầu tư
UBND xã Vân Hội, huyện Tam Dương; địa chỉ: xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại: 02113 825 561
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Vân Hội, huyện Tam Dương
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Vĩnh Phúc

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:48 23/11/2020
đến
11:00 03/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
11:00 03/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
20.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 40

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: Thi công xây lắp.
2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công
trình (một số Quy trình, quy phạm chính):
TT
1.
2.
3.
4.
5.

Số hiệu
TCVN 9398 2012
TCVN 4055 2012
TCVN 4085 1985
TCVN 4091 1985
TCVN 4447 2012

6.

TCVN 9115 2012

7.

TCVN 4453 1995

8.

TCVN 4459 1987

9.

TCVN 4516 1988

10.

TCVN 5637 1991

11.
12.
13.
14.

TCVN 5640 1991
TCVN 9361 2012
TCXDVN 302 2004
TCXDVN 371 2006

15.

TCVN 9377 2012

16.
17.
18.
19.
20.

TCVN 3254 1989
TCVN 3255 1986
TCVN 4086 1995
TCVN 2290 1978
TCVN 5308 1991

Tên tiêu chuẩn
Công tác trắc địa trong xây dựng.
Tổ chức thi công
Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu
Nghiệm thu các công trình xây dựng
Công tác đất-Quy phạm thi công và nghiệm thu
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Quy phạm
thi công và nghiệm thu
Kết cấu bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công
và nghiệm thu.
Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng
Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - quy phạm thi công và
nghiệm thu.
Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng Nguyên tắc cơ bản
Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản
Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu.
Nước trộn bê tông và vữa,Yêu cầu kỹ thuật
Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng
Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và
nghiệm thu.
An toàn cháy. Yêu cầu chung
An toàn nổ. Yêu cầu chung
An toàn điện trong xây dựng
Thiết bị sản xuất. Yêu cầu chung về an toàn
Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

Các tiêu chuẩn, quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành khác.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
a. Yêu cầu chung.
Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót
nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây
dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công
1

trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng
các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vườn đề có nêu hay không nêu trong hợp
đồng.
Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của
tất cả các hoạt động ở công trình trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công
trình và trong giai đoạn bảo hành nhà thầu phải:
- Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công
trường. Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy
hiểm cho người lao động.
- Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và
ngoài công trình nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu
vực lân cận.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình,
nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình
kể từ ngày khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn
giao công trình.
- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư
hỏng đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị (Trừ
trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà thầu) thì Nhà thầu phải tự sửa chữa,
bồi thường bằng chính kinh phí của mình.
- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa
vào thi công công trình.
- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng
thời hạn hoàn thành công trình đó nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề
có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn
nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng.
- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường
trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.
- Nếu bên A nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của nhà thầu mà
theo ý kiến của bên A người có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay
không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép cho người đó
làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.
- Bên B phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc
ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết
người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn
có.
- Sau khi thi công, hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình,
nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được
sạch sẽ.
2

- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo
đúng yêu cầu của bên A và các quy trình, quy phạm hiện hành.
b. Giám sát thi công.
- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận
các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ
trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.
Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công
trình sau khi có biên bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu,
thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải chuyển
khỏi phạm vi công trường.
Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới
công trình hoặc thiệt hại vật chất cho Chủ đầu tư thì nhà thầu phải thông báo cho tổ
chức thiết kế có biện pháp xử lý.
Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản
xuất và phải được tổ chức thiết kế, Chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được
đưa vào công trường.
Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu.
Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tồn thất phục hồi công trình do
nhà thầu chịu.
Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được
đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và Chủ đầu tư trong
những trường hợp sau:
- Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường.
- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu.
3. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị .
Vật tư, thiết bị đưa vào công trình phải đủ số lượng, đúng chủng loại, đảm
bảo tính năng kỹ thuật theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn Việt Nam
Vật tư, vật liệu chính
Xi măng Pooclăng. Yêu cầu kỹ thuật
Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật
Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực. Phương
TCVN 7937-1 2009
pháp thử. Phần 1: Thanh, dây và sợi làm cốt
Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực. Phương
TCVN 7937-2 2009
pháp thử. Phần 2: Lưới hàn
Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực. Phương
TCVN 7937-3 2009
pháp thử. Phần 3: Thép dự ứng lực
Cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng. Hướng
TCXD 127 1985
dẫn sử dụng
Bê tông và vật liệu làm bê tông - Thuật ngữ và định
TCXD 191 1996
nghĩa

TT
Tiêu chuẩn
1.
TCVN 2682 1999
2.
TCVN 4506 1987
3.
4.
5.
6.
7.

3

TT
Tiêu chuẩn
Vật tư, vật liệu chính
8.
TCXDVN 324 2004 Xi măng xây trát
9.
TCVN 7570 2006
Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 7572-1-20
10.
Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử
2006
Các tiêu chuẩn hiện hành khác.
4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
- Thi công phá dỡ.
- Thi công cải tạo.
5. Yêu cầu về phòng chống cháy nổ:
Nhà thầu phải có các biện pháp phòng chống cháy nổ bảo vệ vật tư, thiết bị
trong quá trình thi công.
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
- Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi
công.
- Trong quá trình vận chuyển vật liệu phải có bạt che đậy, không để rơi vãi
vật liệu trên đường vận chuyển, không để nước đọng và bụi bẩn gây mất vệ sinh.
- Sau khi hoàn thành công trình nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng
thi công.
- Các vật liệu thải yêu cầu phải vận chuyển và tập kết đúng vị trí, đảm bảo
các yêu cầu về vệ sinh môi trường.
- Nhà thầu phải thu dọn vật liệu, các loại phế thải.
- Quan tâm đầy đủ đến an toàn của người làm việc trên công trường và bảo
vệ công trình.
- Cung cấp và bảo quản hệ thống chiếu sáng, bảo vệ rào tạm, hệ thống báo
động cho bảo vệ an ninh công trình.
- áp dụng toàn bộ các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường thi công,
không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công cộng và cá nhân khác do biện pháp
thi công của nhà thầu gây ra.
7. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Biện pháp an toàn lao động bảo vệ tính mạng người lao động, bảo vệ máy
móc, thiết bị phục vụ thi công đảm bảo theo các tiêu chuẩn về an toàn lao động tại
mục 1 chương V.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
8.1. Nhân lực: Bố trí nhân lực đủ số lượng, có trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ phù hợp với từng loại công việc như: Kỹ sư giám sát, công nghệ, xây dựng,
công nhân xây dựng, thợ đào đất,...
4

8.2. Thiết bị thi công: Bố trí thiết bị, máy móc đủ số lượng, đảm bảo chất
lượng, tính năng kỹ thuật phải phù hợp với từng loại công việc trong gói thầu.
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Nhà thầu phải trình bày các biện pháp thi công tổng thể và biện pháp thi
công chi tiết của từng mục công việc theo trình tự thi công nêu tại mục 4 chương
V.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định về quản lý chất lượng công trình
quy định tại nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý
chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, và các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.
III. Các bản vẽ
Liệt kê các bản vẽ.
STT

Ký hiệu

Tên bản vẽ

Phiên bản/ngày phát hành

1
2

(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin
PDF/Word/CAD Đăng cùng E-HSMT trên Hệ thống).

5

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6814 dự án đang đợi nhà thầu
  • 623 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 600 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16634 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14420 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây