Thông báo mời thầu

Trang bị bổ sung biển báo an toàn tại khu vực sản xuất

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:03 23/11/2020
Số TBMT
20201144498-00
Công bố
08:51 23/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Trang bị bổ sung biển báo an toàn tại khu vực sản
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Trang bị bổ sung biển báo an toàn tại khu vực sản xuất
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
vốn SXKD
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
KHLCNT trang bị bổ sung biển báo an toàn tại khu vực sản xuất
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hải Phòng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:51 23/11/2020
đến
14:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
6.307.950 VND
Bằng chữ
Sáu triệu ba trăm lẻ bảy nghìn chín trăm năm mươi đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Trang bị bổ sung biển báo an toàn tại khu vực sản xuất". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Trang bị bổ sung biển báo an toàn tại khu vực sản xuất" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 31

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

1. **Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

- Tên gói thầu: Trang bị bổ sung biển báo an toàn tại khu vực sản
> xuất.

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, xã Tam
> Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;

- Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ thời điểm nghiệm thu bàn giao.

2. **Yêu cầu kỹ thuật**

> E-HSDT của nhà thầu phải đáp ứng được các yêu cầu chung về mặt kỹ
> thuật như sau:

1. **Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa**

> \- Hàng hóa chào thầu phải đáp ứng các thông số kỹ thuật và các tiêu
> chuẩn sau đây:

+-----------------+------------------------+------------------------+
| **Hạng mục số** | **Tên hàng hóa hoặc | **Thông số kỹ thuật |
| | dịch vụ** | và** |
| | | |
| | **liên quan** | **các tiêu chuẩn\*** |
+=================+========================+========================+
| Hạng mục 1 | Chú ý! Khu vực có hố | khung thép hộp, mặt |
| | sâu cấm lại gần | biển Alumium, viền nẹp |
| | | nhôm, có chân đặt đất |
| | | nội dung đề can phản |
| | | quang. |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 2 | Dừng lại! khu vực đang | khung thép hộp, mặt |
| | thi công không nhiệm | biển Alumium, viền nẹp |
| | vụ miễn vào | nhôm, có chân đặt đất |
| | | nội dung đề can phản |
| | | quang. |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 3 | Chú ý! Ngã rẽ | Biển tôn thép 2mm - |
| | | mặt biển tam giác |
| | | L=700x700x700mm - Biển |
| | | phụ:700 x 400mm - Nội |
| | | dung Phản quang - Cột |
| | | biển phi 90, dày |
| | | 1.5mm; H=3500mm, sơn |
| | | khoang trắng đỏ, chôn |
| | | cột, đổ bê tông. |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 4 | Biển báo hạn chế tốc | Biển tôn thép 2mm - |
| | độ (5km/h; 10km/h) | mặt biển tam giác |
| | | L=700x700x700mm - Biển |
| | | phụ:700 x 400mm - Nội |
| | | dung Phản quang - Cột |
| | | biển phi 90, dày |
| | | 1.5mm; H=3500mm, sơn |
| | | khoang trắng đỏ, chôn |
| | | cột, đổ bê tông. |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 5 | Chú ý! Khu vực nước | khung thép hộp, mặt |
| | sâu cấm lại gần | biển Alumium, viền nẹp |
| | | nhôm, có chân đặt đất |
| | | nội dung đề can phản |
| | | quang |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 6 | Cấm lửa! | Mặt biển Aluminium, |
| | | cắt dán đề can, có |
| | | hình đồ cảnh báo |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 7 | Cấm hút thuốc! | Mặt biển Aluminium, |
| | | cắt dán đề can, có |
| | | hình đồ cảnh báo |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 8 | Nội quy PCCC | khung thép hộp, mặt |
| | | biển Alumium ngoài |
| | | trời, nội dung in đề |
| | | can, viền nẹp nhôm |
| | | quanh biển |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 9 | Biển: Phân loại chất | khung thép hộp, mặt |
| | thải | biển Alumium ngoài |
| | | trời, nội dung in đề |
| | | can, viền nẹp nhôm |
| | | quanh biển |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 10 | HÓA CHẤT THẢI Mã CTNH: | in mực dầu trên đề can |
| | 19 05 02 | ngoài trời |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 11 | HỘP MỰC IN THẢI | in mực dầu trên đề can |
| | | ngoài trời |
| | Mã CTNH: 08 02 04 | |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 12 | VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT CÓ | in mực dầu trên đề can |
| | AMIĂNG THẢI Mã CTNH: | ngoài trời |
| | 11 06 01 | |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 13 | PHẾ LIỆU KIM LOẠI | in mực dầu trên đề can |
| | NHIỄM DẦU MÃ CTNH: 11 | ngoài trời |
| | 04 02 | |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 14 | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG | in mực dầu trên đề can |
| | THẢI MÃ CTNH: 16 01 06 | ngoài trời |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 15 | PIN, ẮC QUY THẢI MÃ | in mực dầu trên đề can |
| | CTNH: 16 01 12 | ngoài trời |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 16 | DẦU MÁY TỔNG HỢP THẢI | in mực dầu trên đề can |
| | MÃ CTNH: 17 02 03 | ngoài trời |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 17 | NƯỚC THẢI LẪN DẦU MÃ | in mực dầu trên đề can |
| | CTNH: 17 05 05 | ngoài trời |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 18 | GIẺ LAU NHIỄM DẦU, MỠ | in mực dầu trên đề can |
| | MÃ CTNH: 18 02 01 | ngoài trời |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 19 | BAO BÌ MỀM NHIỄM HÓA | in mực dầu trên đề can |
| | CHẤT | ngoài trời |
| | | |
| | MÃ CTNH: 18 01 01 | |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 20 | BAO BÌ CỨNG THẢI BẰNG | in mực dầu trên đề can |
| | KIM LOẠI MÃ CTNH: 18 | ngoài trời |
| | 01 02 | |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 21 | CÁC THIẾT BỊ, BỘ PHẬN, | in mực dầu trên đề can |
| | LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THẢI | ngoài trời |
| | MÃ CTNH: 19 02 06 | |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 22 | CHẤT THẢI LẪN DẦU MÃ | in mực dầu trên đề can |
| | CTNH: 19 07 01 | ngoài trời |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 23 | SÁP, MỠ ĐÃ QUA SỬ DỤNG | in mực dầu trên đề can |
| | | ngoài trời |
| | MÃ CTNH: 07 03 06 | |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 24 | CHẤT THẢI RẮN THÔNG | in mực dầu trên đề can |
| | THƯỜNG | ngoài trời |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 25 | Biển cảnh báo đặc tính | khung thép hộp, mặt |
| | từng chất thải nguy | biển Alumium ngoài |
| | hại | trời, nội dung in đề |
| | | can, viền nẹp nhôm |
| | | quanh biển |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 26 | Biển cảnh báo Khu vực | khung thép hộp, mặt |
| | lưu giữ tạm thời CTNH | biển Alumium ngoài |
| | | trời, nội dung in đề |
| | | can, viền nẹp nhôm |
| | | quanh biển |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 27 | Bảng nội quy Khu lưu | khung thép hộp, mặt |
| | giữ tạm thời chất thải | biển Alumium ngoài |
| | nguy hại | trời, nội dung in đề |
| | | can, viền nẹp nhôm |
| | | quanh biển |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 28 | NỘI QUY AN TOÀN HÓA | khung thép hộp, mặt |
| | CHẤT | biển Alumium ngoài |
| | | trời, nội dung in đề |
| | | can, viền nẹp nhôm |
| | | quanh biển |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 29 | Biển cảnh báo "Khu vực | khung thép hộp, mặt |
| | khí công nghiệp BÌNH | biển Alumium, |
| | KHÍ NÉN, CHẤT DỄ CHÁY, | |
| | DỄ NỔ" | viền nẹp nhôm, nội |
| | | dung đề can phản quang |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 30 | Biển cảnh báo "KHU VỰC | khung thép hộp, mặt |
| | CÓ HÓA CHẤT ĐỘC HẠI, | biển Alumium, |
| | CẤM VÀO" | |
| | | viền nẹp nhôm, nội |
| | | dung đề can phản quang |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 31 | Hình đồ cảnh báo khu | khung thép hộp, mặt |
| | vực chứa hóa chất | biển Alumium ngoài |
| | "NGUY CƠ SỨC KHỎE, | trời, nội dung in đề |
| | CHẤT ĂN MÒN, CHẤT DỄ | can, viền nẹp nhôm |
| | CHÁY, CHẤT ĐỘC, ĐỘC | quanh biển |
| | ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, | |
| | CHẤT OXY HÓA" | |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| Hạng mục 32 | Hình đồ cảnh báo hóa | khung thép hộp, mặt |
| | chất "CHẤT ĐỘC, CHẤT | biển Alumium ngoài |
| | ĂN MÒN, ĐỘC ĐỐI VỚI | trời, nội dung in đề |
| | MÔI TRƯỜNG" | can, viền nẹp nhôm |
| | | quanh biển |
+-----------------+------------------------+------------------------+

**\* Thông số thử nghiệm chung của các loại biển báo: Có tài liệu được
cấp bởi 1 trong các đơn vị thí nghiệm độc lập chứng minh vật liệu của
sản phẩm đáp ứng các chỉ tiêu sau:**

- **Đối với chất liệu Alumium:** Có biên bản kiểm định chất liệu theo
thông số sau:

> \+ Tiêu chuẩn Alumium:
>
> ● Dày đề can: 0.1mm (theo TCVN 5878:2007)
>
> ● Khả năng chịu nóng khô: tủ nhiệt 100 độ C, độ ẩm ≤ 60%, duy trì
> trong 5 giờ)
>
> ● Độ bền cơ học: thả bi thép 1kg từ độ cao 1m vào bề mặt mẫu)

- **Đối với đề can phản quang:**

\+ Hệ số phản quang đáp ứng yêu cầu màng phản quang loại II theo TCVN
7887:2008 (hoặc tương đương)

\+ Độ kết dính lớp phản quang: Với khối lượng treo P=0.79kg và giữ trong
5 phút thì chiều dài lớp màng bị bóc tách là 39mm (Phù hợp với nhóm II)

- **Đối với chất liệu tôn thép 2mm**:

\+ Có biên bản kiểm định chất liệu biển tôn thép 2mm (tam giác) tương
đương theo thông số sau:

\+ Thử kéo vật lý:

● Giới hạn chảy: \>300Mpa

● Độ bền kéo đứt: 400 Mpa

● Độ giãn dài tương đối: \>40%

1. **Tiến độ cung cấp hàng hóa**

> Yêu cầu về tiến độ cung cấp hàng hóa: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có
> hiệu lực.

2. **Yêu cầu về bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và an
toàn lao động**

***a. Vệ sinh môi trường***

\- Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường hợp lý.

\- Nhà thầu phải có cam kết việc thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh
môi trường đã đề xuất.

\- Trong quá trình thực hiện công việc nhà thầu phải tuân thủ các quy
định của chủ đầu tư về công tác vệ sinh môi trường, cam kết chịu hoàn
toàn trách nhiệm liên quan nếu vi phạm và làm mất vệ sinh môi trường Nhà
máy.

***b. Phòng cháy, chữa cháy***

\- Nhà thầu phải có cam kết tuân thủ theo đúng quy định về phòng cháy
chữa cháy của Công ty trong suốt quá trình thực hiện công việc tại Nhà
máy.

\- Nhà thầu phải có cam kết chịu mọi trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra
các sự cố chủ quan gây cháy nổ tại Nhà máy.

\- Nhà thầu phải cung cấp chứng chỉ hành nghề liên quan về PCCC của nhân
viên giám sát (lắp đặt) để đảm bảo an toàn về PCCC trong quá trình thực
hiện công việc tại Nhà máy.

***c. An toàn lao động***

\- Nhà thầu phải có biện pháp an toàn khi thi công làm việc tại Nhà máy.

\- Nhà thầu phải có đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động an toàn và tự
chịu trách nhiệm an toàn lao động cho công nhân của mình, cho thiết bị
và những người xung quanh.

\- Nhà thầu phải có cam kết chịu mọi trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra
các sự cố chủ quan gây mất an toàn lao động do không thực hiện đúng quy
trình, quy phạm và các cam kết trên.

3. **Thời gian bảo hành**

> \- Yêu cầu về thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ thời điểm nghiệm thu
> bàn giao.

4. **Các yêu cầu khác**

- Có chứng chỉ quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO)

- Có xác nhận vận hành thành công (hoặc giấy xác nhận chất lượng sản
phẩm) tối thiểu 2 đơn vị của các loại biển báo được vận hành trên
lưới điện EVN.

- Yêu cầu nhà thầu phải lắp đặt tại các vị trí căn cứ vào mẫu số 01A
phạm vi cung cấp của E-HSMT

- Những danh mục hàng hóa trong E-HSMT không có hoặc có nhưng không
đầy đủ thông số kỹ thuật yêu cầu Nhà thầu khảo sát thực tế tại hiện
trường (Nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu sẽ tự chịu trách
nhiệm cho những rủi ro của mình như tai nạn, mất mát hoặc thiệt hại
tài sản và bất kỳ các mất mát, thiệt hại và chi phí nào khác phát
sinh từ việc khảo sát hiện trường). Sau khi các nhà thầu cùng chủ
đầu tư khảo sát thực tế, các bên sẽ thiết lập biên bản xác định
thông số kỹ thuật hàng hóa; Biên bản này là một phần không tách rời
của E-HSMT và là cơ sở để Chủ đầu tư đánh giá E-HSDT.

- Tổ chức kiểm tra chất lượng và nghiệm thu hàng hóa:

- Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng.

- Bên mua hàng kiểm tra thông số kỹ thuật, mác, mã của hàng hóa
> căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật của E-HSMTđối với hàng hóa nhà
> thầu cung cấp.

Nhà thầu có đầy đủ phương tiện để vận chuyển hàng hóa vào kho của bên
mua hàng.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5722 dự án đang đợi nhà thầu
  • 590 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 683 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15311 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13626 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây