Thông báo mời thầu

Cải tạo, lắp đặt hệ thống cửa và lát sàn, ốp tường Hội trường họp toàn ngành tầng 5 nhà làm việc Sở Y tế Phú Thọ

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:40 23/11/2020
Số TBMT
20201144584-00
Công bố
08:34 23/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo, lắp đặt hệ thống cửa và lát sàn, ốp tường Hội trường họp toàn ngành tầng 5 nhà làm việc Sở Y tế Phú Thọ
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Cải tạo, lắp đặt hệ thống cửa và lát sàn, ốp tường Hội trường họp toàn ngành tầng 5 nhà làm việc Sở Y tế Phú Thọ
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước cấp và các nguồn vốn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cải tạo, lắp đặt hệ thống cửa và lát sàn, ốp tường Hội trường họp toàn ngành tầng 5 nhà làm việc Sở Y tế Phú Thọ
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Phú Thọ

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:34 23/11/2020
đến
09:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
7.000.000 VND
Bằng chữ
Bảy triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cải tạo, lắp đặt hệ thống cửa và lát sàn, ốp tường Hội trường họp toàn ngành tầng 5 nhà làm việc Sở Y tế Phú Thọ". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cải tạo, lắp đặt hệ thống cửa và lát sàn, ốp tường Hội trường họp toàn ngành tầng 5 nhà làm việc Sở Y tế Phú Thọ" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 12

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về công trình và gói thầu:

1. Giới thiệu về công trình

a) Công trình:

Tên công trình: Cải tạo, lắp đặt hệ thống cửa và lát
sàn, ốp tường Hội trường họp toàn ngành tầng 5, nhà
làm việc Sở y tế

Chủ đầu tư: Sở y tế tỉnh Phú Thọ

Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn
hợp pháp khác.

b) Địa điểm xây dựng: Tầng 5, nhà làm việc Sở y tế
tỉnh Phú Thọ. Phường Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú
Thọ.

2. Phạm vi công việc của gói thầu

2.1. Phạm vi công việc của gói thầu

- Cải tạo, lắp đặt hệ thống cửa và lát sàn, ốp
tường Hội trường họp toàn ngành tầng 5, nhà làm việc
Sở y tế;

3. Thời hạn hoàn thành.

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành

1 Cải tạo, lắp đặt hệ thống cửa và lát sàn, ốp
tường Hội trường họp toàn ngành tầng 5, nhà làm việc
Sở y tế; Ngày hợp đồng xây lắp có hiệu lực Sau 10
ngày

II. Yêu cầu về kỹ thuật

Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ
dẫn kỹ thuật thể hiện trên bản vẽ thiết kế thi công.
Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần
thiết trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp
luật về xây dựng bao gồm tổ chức thi công, giám sát,
nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi
trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm
tra, giám sát chất lượng và các yêu cầu khác (nếu có).

1. Giới thiệu

Phần yêu cầu kỹ thuật và chỉ dẫn này trình bày các
yêu cầu cơ bản về kỹ thuật thi công, theo dõi và kiểm
soát chất lượng, sử lý và sửa chữa sai sót, đo đạc
và nghiệm thu công việc trong quá trình thi công

Phần yêu cầu kỹ thuật này là bộ phận của hợp đồng,
nếu nhà thầu không tuân thủ đúng trong quá trình thực
hiện hợp đồng sẽ được xem như là nhà thầu đã vi
phạm hợp đồng

Tuỳ thuộc vào công việc cụ thể, nhà thầu phải đề
xuất các yêu cầu kỹ thuật tương ứng để đánh giá và
thực hiện đầy đủ, đúng đắn các yêu cầu đó.

2. Tham khảo tiêu chuẩn xây dựng

Ngoài việc phải tuân theo các yêu cầu nêu trong yêu cầu
kỹ thuật này nhà thầu phải có trách nhiệm tham khảo và
tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng dưới đây:

- Nghị định 46/2014/NĐ-CP về quản lý chất lượng và
bảo trì công trình xây dựng

- Nguyên tắc cơ bản bàn giao công trình xây dựng cơ bản
TCVN hiện hành

- Quy phạm an toàn trong xây dựng TCVN hiện hành

- Định mức dự toán XDCB hiện hành

- Các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác về tổ chức thi
công và nghiệm thu liên quan đến gói thầu

3. Theo dõi và kiểm tra chất lượng

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về kỹ thuật và giải pháp
thi công bảo đảm tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các
yêu cầu kỹ thuật và giám sát của cán bộ tư vấn giám
sát

- Trong quá trình thi công phải thường xuyên theo dõi và
kiểm tra chất lượng. Tất cả công tác theo dõi và kiểm
tra chất lượng tại hiện trường của nhà thầu phải
được ghi chép vào nhật ký công trình. Đối với các tài
liệu cơ bản, tài liệu thí nghiệm, biên bản nghiệm thu
... nhà thầu phải lập thành hồ sơ lưu giữ cả ở công
trường lẫn văn phòng của nhà thầu để cán bộ giám
sát, cán bộ quản lý dự án, chủ đầu tư xây dựng công
trình và bất kỳ người nào khác được chủ đầu tư uỷ
quyền có thể tham khảo và xem xét vào bất kỳ thời gian
nào

- Cán bộ kỹ thuật A hoặc cán bộ của chủ đầu tư dự
án có quyền yêu cầu nhà thầu sử dụng kinh phí của mình
để sử lý, phá bỏ hoặc thi công lại hạng mục công
việc mà kết quả kiểm tra cho thấy không đảm bảo chất
lượng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật quy định.

4. Nghiệm thu và thanh toán

Nhà thầu, cán bộ giám sát phải tuân thủ đầy đủ và
đúng các quy trình, thủ tục và nội dung nghiệm thu công
trình đã được quy địn trong văn bản quản lý chất
lượng công trình xây dựng do Chỉnh phủ ban hành.

- Chủ đầu tư xây dựng công trình chỉ thanh toán khối
lượng công việc thi công đạt chất lượng và nghiệm thu
theo quy định. Việc thanh toán phải tuân thủ các điều
khoản và điều kiện trong hợp đồng. Nhà thầu phải lập
bảng kê khối lượng hoàn thành có xác nhận của giám sát
kỹ thuật.

Nhà thầu phải làm đầy đủ bản vẽ hoàn công có xác
nhận của các bên kèm theo hồ sơ đề nghị thanh toán.

5. Các thoả thuận chung:

a. Bố trí mặt bằng

$

|

А$

ꐓxꐔx␱怀㞄愂̤摧婨Òጀhà thầu đã được nêu trong
HSDT và được chủ đầu tư chấp thuận. Toàn bộ chi phí
xây dựng, dọn dẹp do nhà thầu chịu. Nhà thầu phải
chịu trách nhiệm giải quyết thoát nước mưa, nước thải
sinh hoạt liên quan đến khu vực thi công và sinh hoạt của
mình

b. Điện, nước:

Nhà thầu tự liên hệ các điểm đấu điện, nước (nếu
có) để cấp điện, nước cho sinh hoạt và thi công. Nhà
thầu tự xây bể chứa nước và lắp đạt hệ thống
điện cần thiết cho thi công và sinh hoạt. Chi phí tiêu hao
điện, nước trong suốt quá trình thi công xây dựng do nhà
thầu tự trang trải

c. Hàng rào bảo vệ

Nhà thầu phải có hàng rào bảo vệ khu vực lán trại,
hàng rào công trường ở những khu vực cần thiết để
bảo vệ. Nhà thầu tự tổ chức bảo vệ và giám sát, tự
chịu phí tổn cũng như rủi ro.

d. Dọn dẹp và vệ sinh công trường

Công tác dọn dẹp, bố trí công trường do nhà thầu đảm
nhận. Nhà thầu có trách nhiệm giữ gìn công trường xây
dựng sạch sẽ, gọn gàng. Nhà thầu tự thu gom, vận
chuyển và tiêu huỷ vữa rác ... dưới dạng phát sinh từ
các công việc tiến hành theo hợp đồng của nhà thầu.

Nhà thầu phải trình bày phương án đảm bảo vệ sinh cho
các phương tiện vận tải ra vào công trường và có trách
nhiệm thực hiện bất cứ lúc nào, bất kể công việc gì
khi cần thiết mà không gây phát sinh thêm việc thanh toán
cho các công việc bổ sung.

e. An toàn lao động

Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về điều kiện lao động
và an toàn cho công nhân, nhân viên của mình

Nhà thầu có trách nhiệm đối với an toàn về vận chuyển
tại công trường, có nghĩa vụ bố trí các bảng, biển
khuyến cáo khu vực cấm và các định hướng cần thiết
cho việc lưu hành phương tiện giao thông được thuận
tiện, an toàn nhất có thể tại công trường.

g. Vật liệu xây dựng đưa vào công trình

Tất cả vật liệu đưa vào thi công tại công trình phải
đảm bảo nguồn gốc, và chất lượng tốt

B- Chỉ dẫn về kỹ thuật

STT Loại công tác Quy chuẩn, tiêu chuẩn

I. Yêu cầu chung

1 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng TCVN
5637-1991

2 Nghiệm thu các công trình xây dựng TCVN 4091-1985

3 Bàn giao công trình xây dựng; nguyên tắc cơ bản TCVN
5640-1991

4 Tổ chức thi công TCVN 4055-1985

5 Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng TCXDVN
371-2006

6 Sử dụng máy xây dựng yêu cầu chung TCVN-4087-1985

7 Thiết bị nâng Yêu cầu (an toàn) trong lắp đặt và sử
dụng TCVN-5863-1995

8 Nhà cao tầng, kỹ thuật sử dụng dàn giáo treo
TCXD-201-1997

9 Nhà cao tầng - thi công phần thân TCXD-202-1997

10 Dàn giáo, các yêu cầu về an toàn TCXDVN-296-2004

11 Công việc hàn điện yêu cầu chung về an toàn
TCVN-3146-1986

12 Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ. Yêu cầu chung
TCVN-3147-1990

13 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động TCVN-2287-1978

14 Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ. yêu cầu chung
TCVN-3147-1990

15 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308-1991

16 An toàn cháy. Yêu cầu chung TCVN 3254-1989

17 An toàn nổ. yêu cầu chung TCVN 3255-1986

18 An toàn điện trong xây dựng TCVN 4086-1995

19 Dung sai trong xây dựng. nguyên tắc cơ bản để đánh giá
và yêu cầu riêng TCXD 247-2001

20 Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và
công trình TCXDVN 351-2005

II Kết cấu bê tông cốt thép

1 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn
thiết kế TCXDVN 356-2005

2 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối- quy
phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4553-1995

3 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - quy
phạm thi công và nghiệm thu TCXDVN 390-2007

4 Bê tông nặng. yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên TCXDVN 391-2007

5 Bê tông nằng. phương pháp thử độ sụt TCVN-36-1993

6 Mặt bằng sàn BTCT trong công trình. Yêu cầu chống thấm
TCVN-5718-1993

III Kết cấu thép

1 Kết cấu thép- gia công lắp ghép và nghiệm thu. Yêu cầu
kỹ thuật TCXD 170-1989

2 Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng
dân dụng và công nghiệp TCXDVN 334-2005

IV Công tác xây

1 Kết cấu gạch đá quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN
4085-1985

2 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng TCVN
4459-1987

3 - Vữa xây yêu cầu kỹ thuật

- Vữa dán gạch ốp, lát - yêu cầu kỹ thuật và phương
pháp thử TCVN -4314-86

TCXDVN 336-2005

V Công tác hoàn thiện

- Các công việc kiến trúc

- Sơn tường - Sơn nhũ tương - phương pháp xác định độ
bền nhiệt ẩm của màng sơn

- Công việc sơn yêu cầu chung về an toàn TCVN 4319-1986

TCXDVN 341-2005

138 TCVN 2292-1978

III. Các bản vẽ

Thiết kế bản vẽ thi công (bản Scan) gửi kèm theo E-HSMT

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6088 dự án đang đợi nhà thầu
  • 701 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 887 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16006 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14541 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây