Thông báo mời thầu

Xây dựng Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:13 23/11/2020
Số TBMT
20201159504-00
Công bố
08:09 23/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Xây dựng đề án phát triển Kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây dựng Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Sự nghiệp kinh tế
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng đề án phát triển Kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Vĩnh Phúc

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:09 23/11/2020
đến
08:30 13/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 13/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây dựng Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây dựng Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 29

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT

E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi
đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là
nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong
liên danh) đối với cùng một gói thầu.

2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp
của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).
Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình
để tham dự thầu;

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận
liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để
đánh giá.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại
Mục 5 E-CDNT.

4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định
của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong
các bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT
được thực hiện theo phương pháp chấm điểm, bao gồm
các nội dung sau đây:

,

ЂDL

DL

DL

DL

DL

L

kd&

L

DL

DL

DL

DL

DL

DL

DL

DL

DL

DL

DL

DL

DL

愀̤摧䰅ý਀tài chính, thống kê kinh tế, lý thuyết xác
suất thống kê) 30

21

1.1 Trình độ chung

Có học vị Tiến sỹ

10

Có học vị Thạc sỹ

7

Có học vị Đại học

0

1.2 Số năm kinh nghiệm

> 15 năm tốt nghiệp đại học và > 12 năm kinh nghiệm làm
việc, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn chính
sách phát triển kinh tế - xã hội.

10

Từ 10-15 năm tốt nghiệp đại học và từ 07-12 năm kinh
nghiệm làm việc, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu,
tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

7

Dưới 10 năm tốt nghiệp đại học và dưới 07 năm kinh
nghiệm làm việc, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu,
tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

5

1.3 Kinh nghiệm làm chủ trì nghiên cứu đề tài, đề án
về lĩnh vực kinh tế tập thể hoặc hợp tác xã cấp
tỉnh trở lên từ năm 2010 đến nay (Có xác nhận của CĐT
bản gốc hoặc bản chứng thực các tài liệu minh chứng)

> 3 hợp đồng/ đề tài/ nhiệm vụ/ dự án/ đề án

10

Từ 2 - 3 hợp đồng/ đề tài/ nhiệm vụ/ dự án/ đề án

7

Dưới 2 hợp đồng/ đề tài/ nhiệm vụ/ dự án/ đề án

0

2 Nhân sự thực hiện nội nghiệp, ngoại nghiệp 20

14

2.1 Trình độ chung

Có bằng Thạc sỹ trở lên

5

Có bằng Đại học

3,5

Trung cấp, Cao đẳng

0

2.2 Số lượng: Phải có tối thiểu 10 nhân sự được
đào tạo các ngành HYPERLINK
"http://wacr.com.vn/san-pham-cua-wacr-64/hoat-dong-tu-van-ve-khi-tuong-t
huy-van-moi-truong-giam-sat-bien-doi-khi-hau-114.html?change-language=vn
" về kinh tế, thống kê, quản lý công, tài chính ngân
hàng hoặc kinh tế phát triển.

Đủ số lượng

5

Thiếu 01 nhân sự

3,5

Thiếu 02 nhân sự

0

2.3 Số năm kinh nghiệm

> 7 năm tốt nghiệp đại học và > 5 năm kinh nghiệm làm
việc, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn chính
sách phát triển kinh tế - xã hội.

5

Từ 3-7 năm tốt nghiệp đại học và từ 3-5 năm kinh
nghiệm làm việc, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu,
tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

3,5

Dưới 3 năm tốt nghiệp đại học và dưới 3 năm kinh
nghiệm làm việc, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu,
tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

0

2.4 Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Hợp tác xã
hoặc Kinh tế tập thể hoặc lĩnh vực tương tự từ năm
2010 đến nay (Có xác nhận của CĐT, cơ quan chủ quản -
bản gốc hoặc bản chứng thực các tài liệu minh chứng
năng lực này)

≥ 4 hợp đồng/ đề tài/ nhiệm vụ/ dự án/ đề án

5

Từ 2-3 hợp đồng/ đề tài/ nhiệm vụ/ dự án/ đề án

3,5

Dưới 2 hợp đồng/ đề tài/ nhiệm vụ/ dự án/ đề án

0

Tổng số điểm (I+II+III) 100

70

Nhân sự chủ chốt nêu tại Nội dung số III của bảng
trên có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên hoặc
dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà
thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt
không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do
và phải được Chủ đầu tư chấp thuận.

b) E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ
thuật khi đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu
chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp
luận, nhân sự không được quy định thấp hơn 60% điểm
tối đa của tiêu chuẩn đó. E-HSDT không đáp ứng mức
điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong
các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và
phương pháp luận, nhân sự được đánh giá là không đáp
ứng yêu cầu về kỹ thuật.

+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không
được quy định thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ
thuật. E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức
điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng
yêu cầu về kỹ thuật.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá

Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về
kỹ thuật.

Điểm giá được xác định như sau:

Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm
giá (nếu có);

Bước 2: Xác định điểm giá:

Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ
thể như sau:

Điểm giáđang xét = (Gthấp nhất x 100)/Gđang xét

Trong đó:

- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;

- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị
giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu
được đánh giá chi tiết về tài chính;

- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm
giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.

Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:

Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:

Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G
x Điểm giáđang xét

Trong đó:

+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định
tại bước đánh giá về kỹ thuật;

+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại
bước đánh giá về giá;

+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang
điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 80%;

+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm
tổng hợp, chiếm tỷ lệ 20%;

+ K + G = 100%;

Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại
Mục 25 E-CDNT.

Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao
nhất được xếp hạng thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6861 dự án đang đợi nhà thầu
  • 270 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 252 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16507 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14190 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây