Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 20:55 22/11/2020
Số TBMT
20201157869-01
Công bố
20:49 22/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Tu bổ, tôn tạo chùa Trùng Quang, phường Tây Mỗ (Giai đoạn 2)
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng
Bên mời thầu
Chủ đầu tư
Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ; địa chỉ: Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách quận
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Tu bổ, tôn tạo chùa Trùng Quang, phường Tây Mỗ (giai đoạn 2)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
21:54 19/11/2020
đến
09:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
140.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm bốn mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 51

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu

a) Dự án:

- Tên công trình: Tu bổ, tôn tạo chùa Trùng Quang, phường
Tây Mỗ (Giai đoạn 2).

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ.

- Nguồn vốn: Ngân sách Quận.

- Căn cứ Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 17/09/2019 của
UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế
kỹ thuật dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Trùng Quang, phường
Tây Mỗ (Giai đoạn 2);

- Căn cứ Quyết định số 4480/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của
UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt kế hoạch lựa
chọn nhà thầu dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Trùng Quang,
phường Tây Mỗ (Giai đoạn 2);

b) Địa điểm xây dựng:

Vị trí: Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà
Nội

c) Quy mô xây dựng:

* Tu bổ, tôn tạo Tam quan (S=32m2):

+ Móng: Lót móng BTXM đá 2x4 M150 dày 10 cm; Giằng móng BTCT
M200, đá 1x2, thép AI-AII, móng xây gạch đặc nhà máy M75 VXM
M75.

+ Nền: Tôn nền cát đen tưới nước đầm chặt, lót BTXM
đát 2x4 M150; Nền lát gạch Bát 30cmx30cmx5cm.

+ Thân: Tường xây gạch đặc nhà máy M75 VXM M75.

+ Mái: Hoành, rui, lá mái, then co kết cấu gỗ lim; Mái lợp
ngói mũi hài, lót ngói chữ thọ theo dáng cổ.

+ Cấu kiện gỗ: Cột, vì kèo, thượng lương, cột trốn,
con chồng, câu đầu, ván chạm, kẻ bẩy, tàu mái, cửa
bức bàn bằng gỗ lim; Chân đá tảng, bậc tam cấp đá xanh
Thanh Hóa.

+ Đắp con giống, vẽ hoa văn theo lối cổ.

* Tôn tạo nhà khách(S=110m2):

+ Móng: Móng băng và móng trụ xây gạch đặc nhà máy M75
VXM M75.

+ Nền: Tôn nền cát đen tưới nước đầm chặt, lót BTXM
đá 2x4 M150; Nền lát gạch Bát 30cmx30cmx5cm.

+ Thân: Tường xây gạch đặc nhà máy M75 VXM M75.

+ Mái: Hoành, rui, lá mái, then co kết cấu gỗ lim; Mái lợp
ngói mũi hài, lót ngói chữ thọ theo dáng cổ.

+ Cấu kiện gỗ: Cột, vì kèo, thượng lương, cột trốn,
con chồng, câu đầu, quá giang, kẻ bẩy, tàu mái, cửa đi
bức bàn, cửa đi pano, cửa sổ bằng gỗ lim.

+ Chân đá tảng, bậc đá xanh Thanh Hóa.

* Tôn tạo nhà tạo soạn, bếp (S=104m2):

+ Móng: Móng băng xây gạch đặc nhà máy M75 VXM M75.

+ Nền: Tôn nền cát đen tưới nước đầm chặt, lót BTXM
đá 2x4 M150; Nền lát gạch Bát 30cmx30cmx5cm.

+ Thân: Tường xây gạch đặc nhà máy M75 VXM M75.

+ Mái: Hoành, rui, lá mái, then co kết cấu gỗ lim; Mái lợp
ngói mũi hài, lót ngói chữ thọ theo dáng cổ.

+ Cấu kiện gỗ: Cột, vì kèo, thượng lương, cột trốn,
con chồng, câu đầu, quá giang, kẻ bẩy, tàu mái, cửa đi
pano, cửa sổ bằng gỗ lim.

+ Chân đá tảng, bậc đá xanh Thanh Hóa.

* Xây dựng bể ngầm V=35m3:

+ Đáy bể lót BTXM đá 1x2 M150 dày 10cm; Đáy bể, nắp bể
BTCT M200 đá 1x2 thép AI-AII; thành bể xây gạch đặc nhà
máy M75 VXM M75.

* Tôn tạo sân vườn, tường rào, giếng ngọc:

+ Lát sân S=660m2: Tôn nền cát đen, đổ lót BTXM đá 1x2 mác
200, lát gạch bát 30cmx30cmx5cm.

+ Lắp đặt bo vỉa bồn cây, bó vỉa sân, xây dựng hệ
thống thoát nước; xây dựng tường rào (L=48m).

+ Nạo vét; kè đá, lắp dựng lan can đá giếng ngọc
(L=37m).

* Nhà bơm phòng cháy chữa cháy S=5,5m2:

+ Móng: Móng băng xây gạch đặc nhà máy M75 VXM M75.

+ Nền: Lót BTXM đá 2x4 M150 dày 10cm; Lát gạch Ceramic 40cm x
40cm.

+ Thân: Tường xây gạch đặc nhà máy M75 VXM M75.

x

Є

І

О

Т

Ф

Ш

Ю

в

|

(

ў

М

(

L

 

М

О

+ Mái: Mái BTCT M200 đá 1x2 đổ tại chỗ.

* Xây dựng am hóa vàng S=2,5m2 (Sử dụng nguồn vốn huy
động xã hội hóa).

+ Lót móng BTXM M100 đá 4x6 dày 10cm; Móng xây gạch đặc nhà
máy M75 VXM M50;

+ Thân: Tường xây gạch đặc nhà máy M75 VXM M50;

+ Mái: BTCT M200 đá 1x2 dày 10cm, mái dán ngói mũi hài.

* Chống mối, lắp đặt hệ thống cấp điện, cấp nước,
thoát nước, lắp đặt hệ thống PCCC cho công trình.

* Các nội dung khác căn cứ theo hồ sơ thiết kế bản
vẽ thi công được duyệt.

2. Thời hạn hoàn thành: 210 ngày

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm
các nội dung chủ yếu sau:

1.1 Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu
công trình;

1.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

1.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy
móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp
thử);

1.4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

1.5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

1.6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

1.7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

1.8. Yêu cầu về an toàn lao động;

1.9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ
thi công;

110. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và
các hạng mục;

1.11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất
lượng của nhà thầu;

1.12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói
thầu.

Các tiêu chuẩn áp dụng trong thi công, nghiệm thu công trình

TCVN 4085 -1985: Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và
nghiệm thu.

TCVN 1770-1986: Cát xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 4506 -1987: Nước cho bê tông và vữa.

TCVN 1772-1987: Đá sỏi trong xây dựng. Phương pháp thử.

TCVN 2682-1992: Xi măng POOC LĂNG.

TCVN 5674-1992: Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn
khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 4447- 1987: Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm
thu.

TCVN 4086-1985 : An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung.

TCVN 3255-1986 : An toàn nổ. Yêu cầu chung.

TCVN 4244-1986 : Quy phạm an toàn thiết bị nặng.

TCVN 3254-1989 : An toàn cháy, yêu cầu chung.

TCVN 3508-1991 : Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.

TCVN 5672-1992 : Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng -
Hồ sơ thi công. Yêu cầu chung.

TCXDVN 371-2006: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình
xây dựng.

Và các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác có liên quan

III. Các bản vẽ

Liệt kê các bản vẽ (Theo bản vẽ thiết kế thi công đã
được phê duyệt)

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành

IV. Bảng tiên lượng

Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính
xác so với thiết kế, nhà thầu thông báo cho bên mời
thầu và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai
khác này để chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được
tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.

PAGE 32 MụcII. Trang Dữ liệu đấu thầu

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6825 dự án đang đợi nhà thầu
  • 326 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 301 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16503 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14210 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây