Thông báo mời thầu

In lịch bloc tri ân khách hàng, đối tác, quảng bá thương hiệu nhân dịp xuân Tân Sửu năm 2021

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:57 22/11/2020
Số TBMT
20201165311-00
Công bố
17:53 22/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
In lịch bloc tri ân khách hàng, đối tác, quảng bá thương hiệu nhân dịp xuân Tân Sửu năm 2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
In lịch bloc tri ân khách hàng, đối tác, quảng bá thương hiệu nhân dịp xuân Tân Sửu năm 2021
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Chi phí quảng cáo, tiếp thị của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
In lịch bloc tri ân khách hàng, đối tác, quảng bá thương hiệu nhân dịp xuân Tân Sửu năm 2021
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:53 22/11/2020
đến
07:30 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
07:30 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
5.850.000 VND
Bằng chữ
Năm triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "In lịch bloc tri ân khách hàng, đối tác, quảng bá thương hiệu nhân dịp xuân Tân Sửu năm 2021". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "In lịch bloc tri ân khách hàng, đối tác, quảng bá thương hiệu nhân dịp xuân Tân Sửu năm 2021" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 43

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Tên gói thầu: In lịch bloc tri ân khách hàng, đối tác, quảng bá thương hiệu nhân dịp
xuân Tân Sửu năm 2021.
- Chủ đầu tư: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Văn phòng
đại diện khu vực miền Nam.
- Nguồn vốn: Chi phí quảng cáo, tiếp thị của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn Việt Nam.
- Địa điểm cung cấp: Số 02 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành
phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu về kỹ thuật
Vật phẩm được cung cấp đảm bảo mới 100%, không có lỗi, không nhòe, in theo đúng
thiết kế như sau:
STT

1

Nội dung dịch
vụ

Yêu cầu về dịch vụ

Lịch bloc siêu
đại Tân Sửu
2021

1.1. Bloc: Kích thước 20cm x 30cm, có 365 tờ lịch, in
Logo và chữ AGRIBANK theo nhận diện thương hiệu
trên từng tờ lịch (được cấp phép của cơ quan có thẩm
quyền), kèm theo 02 ốc vít, bọc màng co.
- Vỏ bloc: In metalize, giấy 300g/m2 Ivory hoặc tương
đương, in Logo và chữ AGRIBANK theo nhận diện
thương hiệu.
- Ruột bloc: Kích thước 20cm x 30cm, 365 tờ, in offset
04 màu, giấy Couche matt 65gsm, gáy đóng keo nóng,
keo dán chống chuột, gián.
1.2. Khánh treo: In Metalize UV cát trên giấy Couchure
hoặc giấy Ivory định lượng 150gsm bồi lên cốt ván MDF
dày 03mm, ép nhũ vàng Logo và chữ AGRIBANK theo
nhận diện thương hiệu.
1.3. Bìa đệm: Giấy C150gms hoặc giấy Ivory 150gms
nhuộm đỏ, cán bóng, bồi hai mặt MDF, dày 03mm, 02 ốc
vít, dây treo đỏ, ép nhũ vàng dòng chữ “Mang phồn thịnh
đến khách hàng”.
1.4. Hộp đựng: Hộp âm dương, giấy Duplex hoặc tương
đương, in Logo và chữ AGRIBANK theo nhận diện
thương hiệu.
1.5. Túi đựng: Túi vải không dệt màu đỏ, in Logo và chữ
AGRIBANK theo nhận diện thương hiệu trên 02 mặt.

2.2. Mẫu thiết kế: Theo mẫu thiết kế đính kèm.
Đối với các phụ kiện đi kèm: Nhà thầu thể hiện đúng quy cách và phương án, nội dung
theo yêu cầu của E-HSMT.
Ghi chú:
 Trường hợp nhà thầu dự thầu hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt
hơn so với E-HSMT thì nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa dự thầu có thông số kỹ thuật và
tính năng sử dụng giống với các hàng hóa yêu cầu.
 “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là
tương đương với các thiết bị đã nêu trên.
 Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính
tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh
giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc
tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ.
Nhà thầu phải lập bảng liệt kê thông số kỹ thuật hàng hóa dự thầu.
2.3. Các yêu cầu khác
2.3.1. Yêu cầu về thử nghiệm, kiểm tra sản phẩm
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hàng mẫu chào thầu nhằm phục vụ công tác đánh giá
E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Nhà thầu gửi hàng mẫu đến Phòng Hành chính Quản
trị, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Văn phòng đại diện khu
vực miền Nam - Số 2 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Nếu hàng mẫu nhận sau thời điểm đóng thầu thì hàng mẫu không được xem xét đánh giá.
- Yêu cầu về hàng mẫu: Mẫu phải đáp ứng được thông số kỹ thuật (đã nêu ở trên) và
nội dung, màu sắc tối thiểu phải tương đương mẫu thiết kế được BMT cung cấp.
- Nếu hàng mẫu của Nhà thầu không đáp ứng được thông số kỹ thuật, chất lượng, kích
thước, màu sắc thì bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật.
- Mọi chi phí thực hiện hàng mẫu do nhà thầu chịu.
Bảng 2.3.1 Số lượng hàng mẫu kiểm tra về kỹ thuật
Stt

Danh mục hàng hóa

Đơn vị
tính

Số lượng hàng mẫu
kiểm tra

1

Lịch bloc siêu đại Tân Sửu 2021

Bộ

03

- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ
thuật và tính năng sử dụng theo yêu cầu E-HSMT hoặc Nhà thầu không thực hiện cung cấp
đầy đủ hàng mẫu trong khoảng thời gian yêu cầu thì E-HSDT của Nhà thầu có thể bị loại
theo quy định.
- Trường hợp hàng hóa chào thầu của Nhà thầu sau kiểm tra, thử nghiệm đã đáp ứng
về cơ bản các yêu cầu của E-HSMT nhưng vẫn còn một số lỗi không trọng yếu thì Chủ đầu
tư, Bên mời thầu có thể xem xét cho nhà thầu được phép tiến hành những điều chỉnh cần
thiết để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.

- Hàng mẫu dự thầu này được dùng để kiểm tra đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hàng hoá
theo yêu cầu của E-HSMT và kiểm chứng hàng hoá trong quá trình thực hiện hợp đồng đối
với Nhà thầu trúng thầu và ký hợp đồng. Hàng mẫu dự thầu phải đầy đủ các phụ kiện đi
kèm. Hàng mẫu sẽ không được hoàn trả cho Nhà thầu.
2.3.2. Yêu cầu về chất lượng
- Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%. Không bị lem màu, lem chữ, chữ in rõ nét, không
mờ, nhòe, ẩm mốc cong vênh.
- Hàng hóa phải được đóng gói bảo quản trong thùng carton theo số lượng 03
bộ/thùng. Thùng đựng phải mới và phải bảo quản trong quá trình giao hàng không được
rách thủng, hư hỏng.
- Các loại giấy được sử dụng cho công việc in ấn phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
Nhà thầu phải kê khai đầy đủ nhãn mác sản phẩm, nhà sản xuất, xuất xứ hàng hóa dự thầu.
2.3.3. Yêu cầu thực hiện
- Thời gian giao hàng: 05 ngày.
- Địa điểm giao hàng: Số 02 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành
phố Hồ Chí Minh.
- Phải giao hàng đúng thời gian, địa điểm, số lượng, chất lượng cho chủ đầu tư.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm xin cấp phép xuất bản và chi phí xin cấp phép (nếu có).
- Nhà thầu phải có cam kết có trách nhiệm phân bổ, sắp xếp số lượng hàng hóa theo số
lượng 03 bộ/thùng để Chủ đầu tư thuận tiện trong công tác kiểm tra số lượng, chất lượng
của tất cả hàng hóa cung cấp và hỗ trợ Chủ đầu tư trong việc cân khối lượng từng thùng
hàng hóa (03 bộ/thùng) cung cấp so với khối lượng của hàng mẫu được Chủ đầu tư chấp
thuận. Lưu ý: Sai số về khối lượng giữa hàng hóa cung cấp (03 bộ/thùng) và hàng mẫu là ±
0,3 kg. Những hàng hóa bàn giao không đạt yêu cầu, Nhà thầu có trách nhiệm thu hồi hàng
hóa và đổi hàng hóa mới 100% cho Chủ đầu tư trong trường hợp đã giao nhưng không đảm
bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân
không do lỗi Chủ đầu tư trong vòng 04 giờ.
- Giá dự thầu phải bao gồm chi phí giao hàng và các dịch vụ khác liên quan.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5777 dự án đang đợi nhà thầu
  • 643 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 557 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15190 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13338 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây