Thông báo mời thầu

Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trang trí Trụ sở làm việc Sở Xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:34 22/11/2020
Số TBMT
20201142540-00
Công bố
16:29 22/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trang trí Trụ sở làm việc Sở Xây dựng
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trang trí Trụ sở làm việc Sở Xây dựng
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Trích từ nguồn thu phí và lệ phí thẩm định năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trang trí Trụ sở làm việc Sở Xây dựng
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Phú Thọ

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:29 22/11/2020
đến
15:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
3.500.000 VND
Bằng chữ
Ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trang trí Trụ sở làm việc Sở Xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trang trí Trụ sở làm việc Sở Xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 59

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1

I. Giới thiệu về gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01 - Lắp đặt hệ thống
chiếu sáng trang trí Trụ sở làm việc Sở Xây dựng.

- Số lượng và số hiệu các phần thuộc gói thầu Lắp
đặt hệ thống chiếu sáng trang trí Trụ sở làm việc Sở
Xây dựng.

2. Nguồn vốn: Trích từ nguồn thu phí và lệ phí
thẩm định năm 2020.

3. Loại hợp đồng: Trọn gói.

1. Phạm vi công việc của gói thầu. Lắp đặt hệ
thống chiếu sáng trang trí.

2. Thời hạn hoàn thành: 20 ngày.

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ
thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô,
tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định
của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất
lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm
các nội dung chủ yếu sau:

Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu
công trình:

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm
các nội dung chủ yếu sau:

STT Tên tiêu chuẩn Mã hiệu

Công trình xây dựng – Tổ chức thi công TCVN 4055:2012

Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

a) Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công

- Trước khi thi công yêu cầu nhà thầu phải có Quyết
định thành lập Ban chỉ huy công trường, có báo cáo
(bằng văn bản) danh sách cán bộ, công nhân tham gia thi công
công trình cho bên mời thầu. Việc bố trí cán bộ chỉ
huy, lực lượng lao động, trang thiết bị phải theo đúng
hồ sơ dự thầu.

- Nhà thầu phải tự thu xếp chỗ ăn, ở cho cán bộ, công
nhân làm việc trên công trường trong suốt thời gian thực
hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm chấp hành các quy
định, phong tục, tập quán của Nhân dân địa phương.
Trước khi thi công 03 ngày nhà thầu phải báo cáo với Chủ
đầu tư về việc tổ chức thi công công trình, khi hoàn
thành công trình nhà thầu phải báo cáo lại để Chủ
đầu tư được biết.

- Có trách nhiệm phối hợp với các nhà thầu khác [Cùng
được bên mời thầu mời thi công các phần việc khác
của công trình (Nếu có)] để giải quyết những vấn đề
liên quan khi cần thiết.

- Tổ chức thi công công trình theo đúng tiến độ đã đề
ra.

- Trong quá trình thi công nhà thầu phải tuân thủ đúng quy
định Quản lý đầu tư và xây dựng, các tiêu chuẩn yêu
cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế, các quy trình, quy
phạm xây dựng, các tiêu chí đã nêu trong hồ sơ dự thầu
và những điều kiện chung và điều kiện cụ thể phù
hợp với công trình nhằm đảm bảo thi công công trình
đúng thiết kế được duyệt với chất lượng cao nhất.

- Khi thi công các hạng mục ngầm, che khuất phải được
sự giám sát của Chủ đầu tư và phải được đại diện
Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu xác
nhận đã đảm bảo yêu cầu mới được thực hiện các
công việc tiếp theo.

- Nhà thầu phải làm đầy đủ các thí nghiệm cho các công
việc xây lắp, lập nhật ký thi công, ghi chép và tập hợp
đầy đủ các biên bản nghiệm thu công tác xây lắp, giai
đoạn xây lắp, nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp,
làm cơ sở lập hồ sơ hoàn công và nghiệm thu công trình
hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Trình tự thực
hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

- Hồ sơ hoàn công do nhà thầu lập phải tuân thủ theo các
tiêu chuẩn quy phạm hiện hành và được chủ đầu tư
chấp nhận.

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình là 12 tháng
theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Giám sát.

- Khi thực hiện thi công, Nhà thầu chính phải chịu trách
nhiệm giám sát các nhà thầu phụ đồng thời các Nhà
thầu chịu sự giám sát và kiểm tra thường xuyên trực
tiếp của Chủ đầu tư (Hoặc cán bộ giám sát đại
diện của Chủ đầu tư), đơn vị tư vấn giám sát, cơ
quan quản lý Nhà nước về chất lượng xây dựng công
trình .

- Nếu công tác thi công không đảm bảo các yêu cầu về
kỹ thuật, chất lượng, làm trái quy trình, quy phạm, không
đúng các chỉ tiêu trong hồ sơ thiết kế và hồ sơ dự
thầu thì nhà thầu phải làm lại. Chi phí cho việc làm
lại nhà thầu phải chịu, thời gian làm lại không được
tính vào tiến độ thi công mà nhà thầu đã lập.

- Nếu nhà thầu phát hiện thấy thiếu sót hoặc kết cấu
không phù hợp trong hồ sơ thiết kế có thể gây nguy hại
cho công trình thì phải dừng thi công và báo cáo ngay (Bằng
văn bản) với bên mời thầu để xem xét giải quyết,
thời gian dừng việc này không tính vào tiến độ thi công
của nhà thầu lập.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc,
thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

- Vật liệu trước khi đưa vào công trình Nhà thầu phải
cung cấp tất cả các mẫu thí nghiệm vật liệu, các
chứng chỉ xuất xưởng của nhà máy sản xuất..., cho Cán
bộ giám sát của Chủ đầu tư để kiểm tra.

(

*

2

v

x

В

Д

Ж

ф

ц

ш

*

Ж

Ъ

к

愀Ĥ摧ᑪš

h

h

h

h

phải ghi lại các kết quả thử nghiệm với phương pháp
thích đáng. Mỗi lần thử nghiệm phải báo cáo cho cán bộ
giám sát của Chủ đầu tư để kiểm tra.

- Nhà thầu phải trình các bản gốc theo quy định: Chứng
nhận của các nhà máy, chứng nhận thử nghiệm vật
liệu... Chứng nhận thử nghiệm phải thích hợp từng bộ
phận dùng với vật liệu gì và sẽ được chuẩn bị
bằng cách có thể xác định một cách dễ dàng khi các
đặc điểm kỹ thuật hay tiêu chuẩn hoàn chỉnh.

Đối với từng loại cụ thể:

Dây cáp (CV, CVV, CXV…), cáp đồng trần, dây dẫn điện
đơn, đôi,… tiết diện các loại, dây điện thoại, dây
tín hiệu các loại

Bộ đổi nguồn, Rơ le thời gian, Khởi động từ 1 pha

Yêu cầu tất cả các loại vật liệu, thiết bị mà nhà
thầu dự thầu, sử dụng thi công công trình phải đúng
với các chủng loại vật liệu, thiết bị trong hồ sơ dự
án và đồ án thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.
Nếu nhà thầu trúng thầu thi công, xây dựng, lắp đặt
không đúng các loại vật liệu, thiết bị đã nêu thì nhà
thầu phải tháo bỏ và làm lại, kinh phí cho việc làm lại
này nhà thầu tự chịu trách nhiệm.

4. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: Không áp
dụng.

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):

Tuân thủ theo các quy chuẩn: An toàn nổ - Yêu cầu chung TCVN
3255-1986, an toàn cháy - Yêu cầu chung TCVN 3254-1989.

- Nhà thầu phải bố trí nơi ăn, nghỉ, làm việc và vị
trí kho bãi hợp lý, đặc biệt là kho vật tư dự trữ
nhiên liệu. Phải có phương án chống cháy nổ, đảm bảo
an toàn khi có sự cố xảy ra.

- Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, xe máy, thiết
bị theo đúng quy định về phòng, chống cháy nổ. Các hệ
thống điện Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra, nếu
có nghi vấn đường dây không an toàn thì phải sửa chữa
lại ngay.

- Thường xuyên dự trữ nước, cát, bình hoả... phòng cháy
để có thể sử lý ngay khi sự cố xảy ra.

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Tuân thủ theo Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13
ngày 23/6/2014 của Quốc hội khóa XIII.

- Có phương án giữ gìn vệ sinh môi trường, tránh gây ô
nhiễm không khí, nguồn nước. Sau khi hoàn thành công trình
nhà thầu phải thu dọn, vệ sinh.

- Cấm tuyệt đối thải các chất ra quanh khu vực thi công.
Nhà thầu phải có kế hoạch và phương tiện vận chuyển
rác thải hàng ngày và đổ đúng nơi quy định.

- Các khu vệ sinh cho công nhân sử dụng trong quá trình thi
công phải được bố trí phù hợp trên cơ sở thống nhất
với địa phương và phải đáp ứng yêu cầu về vệ sinh
môi trường cho khu vực tránh để xảy ra dịch bệnh.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:

- Công tác an toàn lao động được áp dụng tuân thủ theo
Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ xây dựng và
Yêu cầu tại chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ
xây dựng”

- Thực hiện nghiêm các quy trình, quy phạm xây dựng do cơ
quan chức năng Nhà nước ban hành.

- Nhà thầu phải đăng ký cấp cứu khẩn cấp với bệnh
viện gần nhất để giải quyết các sự cố về mất an
toàn lao động xảy ra, trên công trường thường xuyên có y
tá trực cấp cứu, sơ cứu.

- Quá trình thi công các hạng mục quan trọng như: nổ mìn,
làm đường thi công và đường quản lý, dẫn dòng thi
công, thi công mát đường.... cần kết hợp với chặt chẽ
với các cơ quan chức năng chuyên ngành địa phương để
đảm bảo giao thông và an toàn giao thông đường bộ,
đường thuỷ, an toàn điện, không làm gián đoạn quá
trình sản xuất nông nghiệp...

- Các Nhà thầu phải có cán bộ chuyên ngành chuyên trách
về an toàn lao động để giám sát việc chấp hành an toàn
và cán bộ hướng dẫn giao thông.

- Nhà thầu phải chế độ bảo dưỡng máy móc, khám sức
khoẻ định kỳ cho người lao động theo yêu cầu về an
toàn lao động.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi
công:

Nhà thầu phải đề xuất đầy đủ biện pháp huy động
nhân lực và thiết bị phục vụ thi công phù hợp với
biểu tiến độ thi công nhà thầu đề xuất, phù hợp với
yêu cầu về đặc tính kỹ thuật thi công của từng hạng
mục; đảm bảo thi công hoàn thành đúng tiến độ và
chất lượng công trình theo thiết kế.

10. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu:

Không áp dụng.

III. Các bản vẽ

Liệt kê các bản vẽ1.

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành

1

2(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các
bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5946 dự án đang đợi nhà thầu
  • 338 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 316 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15436 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13486 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây