Thông báo mời thầu

Gói số 05 (Tư vấn giám sát thi công)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:44 22/11/2020
Số TBMT
20201165105-00
Công bố
10:37 22/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Đường từ trạm y tế cũ đến cầu ông Hem (đoạn qua UBND xã), xã Lộc An, huyện Đất Đỏ
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói số 05 (Tư vấn giám sát thi công)
Chủ đầu tư
- Địa chỉ của bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ. + Khu trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ, Tỉnh lộ 52, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điện thoại: 02543-688284, Số fax: 02543688284.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Đường từ trạm y tế cũ đến cầu ông Hem (đoạn qua UBND xã), xã Lộc An, huyện Đất Đỏ
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:37 22/11/2020
đến
07:00 14/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
07:00 14/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói số 05 (Tư vấn giám sát thi công)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói số 05 (Tư vấn giám sát thi công)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 41

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT

E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi
đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là
nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong
liên danh) đối với cùng một gói thầu.

2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp
của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).
Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình
để tham dự thầu;

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận
liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để
đánh giá.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại
Mục 5 E-CDNT.

4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định
của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

- Nhà thầu phải đáp ứng năng lực tư vấn giám sát kỹ
thuật thi công xây dựng tương đương hạng III theo Điều
66 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 (được thể
hiện bằng văn bản xác nhận của cơ quan quản lý chuyên
ngành hoặc các giấy tờ chứng minh).

- Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong
các bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT
được thực hiện theo phương pháp chấm điểm với thang
điểm 100, bao gồm các nội dung sau đây:

TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết

Điểm tối thiểu

1 Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu tư vấn (Từ 10
đến 20% tổng số điểm) 10

07

a. Đã hoặc đang thực hiện gói thầu giám sát tương tự
(Một công trình xây dựng giao thông cấp III có giá trị
hợp đồng tối thiểu 465 triệu đồng trở lên) trong vòng
5 năm gần đây (Tính riêng cho 01 Hợp đồng, không cộng
dồn các Hợp đồng lại với nhau).

Hợp đồng giám sát tương tự là hợp đồng đã thực
hiện toàn bộ hoặc phần lớn (đạt 70% giá trị hợp
đồng), trong đó công việc giám sát có các tính chất
tương tự:

+ Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Là công
trình Đường giao thông, Cấp III.

Nhà thầu phải kèm theo các tài liệu được chứng thực
để chứng minh số lượng các hợp đồng tương tự đã
hoàn thành, bao gồm: hợp đồng giám sát và biên bản thanh
lý hợp đồng (hoặc bảng xác nhận khối lượng hoàn
thành, hoặc biên bản nghiệm thu hành thành). Đồng thời
kèm theo các tài liệu chứng minh về loại, cấp, quy mô
công trình… 05

- ≥ 02 công trình

05

- 01 công trình

04

b. Đã thực hiện gói thầu có điều kiện địa lý tương
tự 03

- Khu vực Đông Nam Bộ

03

- Khu vực khác

01

c. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp
đồng tương tự trước đó 01

Tài liệu chứng minh: Bản sao chứng thực các tài liệu
có xác nhận của Chủ đầu tư, trong đó có nội dung về
việc thực hiện công tác giám sát đảm bảo chất lượng,
đảm bảo tiến độ hợp đồng.

1.0

Không có văn bản xác nhận

0

d. Các yếu tố khác 01

Đã được đăng tải thông tin năng lực trên trang thông
tin của cơ quan quản lý chuyên ngành xây dựng.

1,0

2 Giải pháp và phương pháp luận0

愀$²欀佤

`„Р

葠ː

愀$²欀뽤

`„Р

怀킄愂Ĥ

`„Р

葠ː

`„Р

葠ː

`„Р

葠ː

`„Р

葠ː

`„Р

葠ː

`„Р

葠ː

`„Р

葠ː

愀$ԀKhu vực Đông Nam Bộ

02

* Khu vực khác

01

b. Chuyên gia các lĩnh vực 25

- Chuyên ngành Kết cấu (Giao thông) 06

+ Bằng cấp 01

* Kỹ sư giao thông có chứng chỉ hành nghề giám sát công
trình giao thông hạng III trở lên

01

+ Kinh nghiệm hành nghề 03

* Trên 5 năm

03

* Dưới 5 năm

02

+ Kinh nghiệm làm việc có vị trí địa lý tương tự 02

* Khu vực Đông Nam Bộ

02

* Khu vực khác

01

- Kỹ sư Cấp, Thoát nước 06

+ Bằng cấp 01

* Kỹ sư cấp - thoát nước có chứng chỉ hành nghề giám
sát phù hợp hạng III trở lên

01

+ Kinh nghiệm hành nghề 03

* Trên 5 năm

03

* Dưới 5 năm

02

+ Kinh nghiệm làm việc có vị trí địa lý tương tự 02

* Khu vực Đông Nam Bộ

02

* Khu vực khác

01

- Kỹ sư Điện 06

+ Bằng cấp 01

* Kỹ sư điện, có chứng chỉ hành nghề giám sát điện
hạng III trở lên

01

+ Kinh nghiệm hành nghề 03

* Trên 5 năm

03

* Dưới 5 năm

02

+ Kinh nghiệm làm việc có vị trí địa lý tương tự 02

* Khu vực Đông Nam Bộ

02

* Khu vực khác

01

- Kỹ sư Lập dự toán 06

+ Bằng cấp 01

* Kỹ sư xây dựng hoặc kỹ sư kinh tế xây dựng có
chứng chỉ kỹ sư định giá hạng III trở lên

01

+ Kinh nghiệm hành nghề 03

* Trên 5 năm

03

* Dưới 5 năm

02

+ Kinh nghiệm làm việc có vị trí địa lý tương tự. 02

* Khu vực Đông Nam Bộ

02

* Khu vực khác

01

- Chuyên gia, kỹ sư khác: Kỹ sư hạ tầng kỹ thuật… 01

Tổng cộng 100

70

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên
có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định
thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một
số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu
thì phải nêu rõ lý do.

Đối với các công trình đã thực hiện được các nhà
thầu dùng để chứng minh năng lực: Đính kèm bản sao
chứng thực đúng với bản chính của hợp đồng, biên
bản nghiệm thu khối lượng hoặc biên bản thanh lý hợp
đồng, tài liệu chứng minh cấp công trình tương tự.

+ Đối với nhân sự của nhà thầu: Bản sao có chứng
thực các bằng cấp chứng chỉ liên quan..., bảng kê khai
lý lịch chuyên gia của từng cá nhân tham gia gói thầu, các
văn bản liên quan có chứng thực để chứng minh về năng
lực chủ nhiệm, chủ trì và số năm kinh nghiệm làm việc.
Hạng chứng chỉ hành nghề của nhân sự chủ chốt xác
định theo nghị định 100/2018/NĐ-CP trong trường hợp
chứng chỉ chưa được xếp hạng và còn hiệu lực.

b) Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:

+ Đối với nhà thầu liên danh thì kinh nghiệm của liên
danh được tính là tổng kinh nghiệm của các thành viên
liên danh, tuy nhiên kinh nghiệm của mỗi thành viên chỉ xét
theo phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận trong
liên danh.

Nhà thầu cung cấp bản sao hợp lệ các tài liệu để
chứng minh số năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực
tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông, hạ tầng
kỹ thuật.

E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối
với ít nhất một trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng
lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được
đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

E-HSDT có điểm kỹ thuật có số điểm ≥ 70 điểm được
đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá

Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về
kỹ thuật. Điểm giá được xác định như sau:

Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm
giá (nếu có);

Bước 2: Xác định điểm giá:

Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ
thể như sau:

Điểm giáđang xét= [Gthấp nhất x 100)] / Gđang xét

Trong đó:

- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;

- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị
giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu
được đánh giá chi tiết về tài chính;

- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm
giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.

Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:

Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:

Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G
x Điểm giáđang xét

Trong đó:

+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định
tại bước đánh giá về kỹ thuật;

+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại
bước đánh giá về giá;

+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang
điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 80%;

+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm
tổng hợp, chiếm tỷ lệ 20%;

+ K + G = 100%;

Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại
Mục 25 E-CDNT.

Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao
nhất được xếp hạng thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5819 dự án đang đợi nhà thầu
  • 358 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 338 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15443 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13484 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây