Thông báo mời thầu

G03. Vật tư y tế: điện cực dán, bơm tiêm áp lực cao, vật tư đựng mẫu bệnh phẩm, túi hấp tiệt trùng, màng phẫu thuật kháng khuẩn, găng tay không bột, nắp cao su, mặt nạ phun khí dung, bao cao su

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:42 22/11/2020
Số TBMT
20201159750-01
Công bố
10:42 22/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm vật tư y tế và hóa chất xét nghiệm Bệnh viện Bà Rịa năm 2020
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
G03. Vật tư y tế: điện cực dán, bơm tiêm áp lực cao, vật tư đựng mẫu bệnh phẩm, túi hấp tiệt trùng, màng phẫu thuật kháng khuẩn, găng tay không bột, nắp cao su, mặt nạ phun khí dung, bao cao su
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu hoạt động sự nghiệp
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm vật tư y tế và hóa chất xét nghiệm Bệnh viện Bà Rịa năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
12:31 20/11/2020
đến
15:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
40.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "G03. Vật tư y tế: điện cực dán, bơm tiêm áp lực cao, vật tư đựng mẫu bệnh phẩm, túi hấp tiệt trùng, màng phẫu thuật kháng khuẩn, găng tay không bột, nắp cao su, mặt nạ phun khí dung, bao cao su". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "G03. Vật tư y tế: điện cực dán, bơm tiêm áp lực cao, vật tư đựng mẫu bệnh phẩm, túi hấp tiệt trùng, màng phẫu thuật kháng khuẩn, găng tay không bột, nắp cao su, mặt nạ phun khí dung, bao cao su" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 35

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
CHƯƠNG V - YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Tên gói thầu: G03: Vật tư y tế: điện cực dán, bơm tiêm áp lực cao, vật tư đựng mẫu
bệnh phẩm, túi hấp tiệt trùng, màng phẫu thuật kháng khuẩn, găng tay không bột,
nắp cao su, mặt nạ phun khí dung, bao cao su.
- Tên dự toán: Mua sắm vật tư y tế và hóa chất xét nghiệm Bệnh viện Bà Rịa năm
2020.
- Tên bên mời thầu: Bệnh Viện Bà Rịa.
- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp.
- Địa điểm thực hiện: Số 686, đường Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, Thành phố Bà
Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
2. Yêu cầu về kỹ thuật:
STT
1

Tên/chủng loại
hàng hóa
Găng tay phẫu
thuật không bột

Nhóm
theo TT
14/2020/T
T-BYT

Nhóm 6

Đặc tính kỹ thuật
* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Chất liệu: cao su tự nhiên, không bột, sử dụng thoải
mái và bền. Không có vấn đề về dị ứng do bột gây ra.
Đóng gói và tiệt trùng từng đôi.
- Quy cách: Đóng gói từng đôi.

2

Găng tiệt trùng
không bột số 7

Nhóm 6

* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.

Chương 5 – Trang 1

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Chất liệu: cao su tự nhiên, không bột, sử dụng thoải
mái và bền. Không có vấn đề về dị ứng do bột gây ra.
Đóng gói và tiệt trùng từng đôi.
- Quy cách: Đóng gói từng đôi.
3

Điện cực tim cỡ
lớn

Nhóm 3

* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Chất liệu: chất kết dính circylate, gel. Dùng dán trực
tiếp lên người, làm khô bề mặt da nơi dán.
- Quy cách: Không quá 50 cái 1 gói.

4

Điện cực tim cỡ
nhỏ

Nhóm 3

* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
Chương 5 – Trang 2

thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Chất liệu: chất kết dính circylate, gel. Dùng dán trực
tiếp lên người đặc biệt đối với trẻ sơ sinh và người cao
tuổi, làm khô bề mặt da nơi dán.
- Quy cách: Không quá 3 cái 1 gói
5

Bơm tiêm áp lực
cao 100 ml

Nhóm 6

* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Bao gồm: 1 ống bơm 100ml, 1 dây nối dài 150cm, 1
ống hút nhanh và 1 spike. Đóng gói và tiệt trùng từng
cái.
- Quy cách: Đóng gói từng bộ.

6

Bơm tiêm áp lực
cao 200ml

Nhóm 6

* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
Chương 5 – Trang 3

thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Bao gồm: 2 ống bơm 200ml, 1 dây nối dài 150cm và 2
ống hút nhanh. Đóng gói và tiệt trùng từng cái.
- Quy cách: Đóng gói từng bộ
7

Găng tay nilon
hút đờm

Nhóm 6

* Yêu cầu chung:

8

Bao cao su

Nhóm 6

- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Chất liệu: nylon, dùng để hút đờm. Đóng gói và tiệt
trùng từng cái.
- Quy cách: Đóng gói từng cái
* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Được làm từ cao su tự nhiên, bề mặt trơn bóng, mềm
mại, không mùi
- Quy cách: Đóng gói từng cái

9

Túi đựng mẫu
bệnh
phẩm

Nhóm 6

* Yêu cầu chung:

Chương 5 – Trang 4

9cmx17cm
Hàng mới 100%
Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc tương đương.
Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Kích thước: 9cmx17cm. Chất liệu: PVC, không độc
hại, có dây rút. Đóng gói và tiệt trùng từng cái.
- Quy cách: Đóng gói từng cái
-

10

Túi đựng mẫu
bệnh
phẩm
7cmx14cm

Nhóm 6
* Yêu cầu chung:
Hàng mới 100%
Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc tương đương.
Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Kích thước: 7cmx14cm. Chất liệu: PVC, không độc
hại, có dây rút. Đóng gói và tiệt trùng từng cái.
- Quy cách: Đóng gói từng cái
-

11

Nắp cao su dùng
để đậy ống máu

Nhóm 6

* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải

Chương 5 – Trang 5

được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Chất liệu: cao su chất lượng cao, đàn hồi tốt, không
gây hiện tượng rơi vãi máu ra ngoài bảo vệ người sử
dụng và tránh việc lây nhiễm mẫu bệnh phẩm.
- Quy cách: 500 cái hoặc 1.000 cái 1 túi
12

13

Ống chứa máu
nắp nhựa lõi cao
su

Bơm tiêm 50cc

Nhóm 6
* Yêu cầu chung:

Nhóm 5

- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Kích thước ống: 12mmx75mm, nắp ống bằng nhựa
LDPE có nút chặn bằng cao su, bên trong ống chứa
chất EDTA có công dụng bảo tồn hình dạng và khối
lượng của tế bào máu.
- Quy cách: Đóng gói từng khay, không quá 100 cái 1
khay
* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng

Chương 5 – Trang 6

minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Chất liệu: PVC y tế, có các vạch được in rõ ràng.
Đóng gói và tiệt trùng từng cái.
- Quy cách: Đóng gói từng cái
14

Kim lấy máu đa
cạnh

Nhóm 6

* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Kim phù hợp với nhiều bút lấy máu. Đầu kim được vát
3 mặt giúp giảm cảm giác đau khi chích. Thân bằng
nhựa đa cạnh bọc kim, đầu kim có bọc nhựa có thể
tháo rời.
- Quy cách: Không quá 100 cái 1 hộp

15

Bao đo áp lực một
dây

Nhóm 6

* Yêu cầu chung:
Hàng mới 100%
Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc tương đương.
Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Bao đo áp lực vỏ liền ruột, có một dây áp lực
- Quy cách: Đóng gói từng cái
* Yêu cầu chung:
-

16

Màng phẫu thuật

Nhóm 3

Chương 5 – Trang 7

kháng khuẩn kích
thước
10cmx20cm
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Làm sạch và khô bề mặt da trước khi dán. Dán trực
tiếp lên vùng cần phẫu thuật giúp ức chế sự phát triển
của vi khuẩn trên da. Vuốt từ giữa ra hai bên hoặc từ
ngoài vào. Kích thước 10cmx20cm
- Quy cách: Đóng gói từng miếng.
17

Màng phẫu thuật
kháng khuẩn kích
thước
34cmx35cm

Nhóm 3
* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Làm sạch và khô bề mặt da trước khi dán. Dán trực
tiếp lên vùng cần phẫu thuật giúp ức chế sự phát triển
của vi khuẩn trên da. Vuốt từ giữa ra hai bên hoặc từ
ngoài vào. Kích thước 34cmx35cm
- Quy cách: Đóng gói từng miếng

18

Mặt nạ phun khí
dung cỡ nhỏ

Nhóm 6

* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
Chương 5 – Trang 8

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Chất liệu PVC, mềm, trong suốt, dây không bị xoắn.
Tốc độ/ tỷ lệ phun sương không ít hơn 0,25ml/ min.
Kích cỡ hạt thuốc không nhỏ hơn 5 µm.
- Quy cách: Đóng gói từng cái
19

Lọc khuẩn cho hệ
thống thở

Nhóm 6

* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Lọc khuẩn cho hệ thống thở. Vỏ bên ngoài được làm
bằng nguyên liệu PP, styrolux, PVC y tế trong suốt
giúp dễ dàng quan sát tình trạng fin lọc. Hiệu quả lọc
vi khuẩn 99,99%, hiệu quả lọc virus 99,99%. Đóng
gói và tiệt trùng từng cái.
- Quy cách: Đóng gói từng cái

20

Bộ dây đo huyết
áp động mạch

Nhóm 6

* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.

Chương 5 – Trang 9

- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Chất liệu: PVC y tế, đầu truyền dịch nhẹ, dây cắm với
bình dịch truyền tháo được. Đóng gói và tiệt trùng
từng cái.
- Quy cách: Đóng gói từng cái
21

Mặt nạ oxy có túi
cỡ lớn

Nhóm 6

* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Mặt nạ oxy có túi. Bao gồm: Mặt nạ phủ cằm, túi chứa
và dây oxy. Đóng gói và tiệt trùng từng cái.
- Quy cách: Đóng gói từng cái

22

Mặt nạ oxy có túi
cỡ nhỏ

Nhóm 6

* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng

Chương 5 – Trang 10

minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Mặt nạ oxy có túi. Bao gồm: Mặt nạ phủ cằm, túi chứa
và dây oxy. Đóng gói và tiệt trùng từng cái.
- Quy cách: Đóng gói từng cái
23

Túi đựng dụng cụ
hấp tiệt trùng
dạng
dẹp
100mmx200m

Nhóm 6
* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Kích thước: 100mmx200m. Chất liệu: Giấy và nhựa y
tế. Thích hợp cho 2 qui trình tiệt trùng bằng hơi nước
và E.O. Vị trí chữ in bên ngoài vùng tiếp xúc với dụng
cụ hấp bảo đảm độ tiệt trùng tránh lây nhiễm.
- Quy cách: Đóng gói từng cái

24

Túi đựng dụng cụ
hấp tiệt trùng
dạng
dẹp
150mmx200m

Nhóm 6
* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.

Chương 5 – Trang 11

- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Kích thước: 150mmx200m. Chất liệu: Giấy và nhựa y
tế. Thích hợp cho 2 qui trình tiệt trùng bằng hơi nước
và E.O. Vị trí chữ in bên ngoài vùng tiếp xúc với dụng
cụ hấp bảo đảm độ tiệt trùng tránh lây nhiễm.
- Quy cách: Đóng gói từng cái
25

Túi đựng dụng cụ
hấp tiệt trùng
dạng
dẹp
200mmx200m

Nhóm 6
* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Kích thước: 200mmx200m. Chất liệu: Giấy và nhựa y
tế. Thích hợp cho 2 qui trình tiệt trùng bằng hơi nước
và E.O. Vị trí chữ in bên ngoài vùng tiếp xúc với dụng
cụ hấp bảo đảm độ tiệt trùng tránh lây nhiễm.
- Quy cách: Đóng gói từng cái

26

Túi đựng dụng cụ
hấp tiệt trùng
dạng
dẹp
250mmx200m

Nhóm 6
* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng

Chương 5 – Trang 12

minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Kích thước: 250mmx200m. Chất liệu: Giấy và nhựa y
tế. Thích hợp cho 2 qui trình tiệt trùng bằng hơi nước
và E.O. Vị trí chữ in bên ngoài vùng tiếp xúc với dụng
cụ hấp bảo đảm độ tiệt trùng tránh lây nhiễm.
- Quy cách: Đóng gói từng cái
27

Túi đựng dụng cụ
hấp tiệt trùng
dạng
dẹp
300mmx200m

Nhóm 6
* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Kích thước: 300mmx200m. Chất liệu: Giấy và nhựa y
tế. Thích hợp cho 2 qui trình tiệt trùng bằng hơi nước
và E.O. Vị trí chữ in bên ngoài vùng tiếp xúc với dụng
cụ hấp bảo đảm độ tiệt trùng tránh lây nhiễm.
- Quy cách: Đóng gói từng cái

28

Túi đựng dụng cụ
hấp tiệt trùng
dạng
phồng
250mmx100m

Nhóm 6
* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.

Chương 5 – Trang 13

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Kích thước: 250mmx100m. Chất liệu: Giấy và nhựa y
tế. Thích hợp cho 2 qui trình tiệt trùng bằng hơi nước
và E.O. Vị trí chữ in bên ngoài vùng tiếp xúc với dụng
cụ hấp bảo đảm độ tiệt trùng tránh lây nhiễm.
- Quy cách: Đóng gói từng cái
29

Túi đựng dụng cụ
hấp tiệt trùng
dạng
phồng
300mmx100m

Nhóm 6
* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Kích thước: 300mmx100m. Chất liệu: Giấy và nhựa y
tế. Thích hợp cho 2 qui trình tiệt trùng bằng hơi nước
và E.O. Vị trí chữ in bên ngoài vùng tiếp xúc với dụng
cụ hấp bảo đảm độ tiệt trùng tránh lây nhiễm.
- Quy cách: Đóng gói từng cái

30

Túi đựng dụng cụ
hấp tiệt trùng
dạng
phồng
350mmx100m

Nhóm 6
* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản

Chương 5 – Trang 14

xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Kích thước: 350mmx100m. Chất liệu: Giấy và nhựa y
tế. Thích hợp cho 2 qui trình tiệt trùng bằng hơi nước
và E.O. Vị trí chữ in bên ngoài vùng tiếp xúc với dụng
cụ hấp bảo đảm độ tiệt trùng tránh lây nhiễm.
- Quy cách: Đóng gói từng cái
31

Túi đựng dụng cụ
hấp tiệt trùng
dạng
phồng
400mmx100m

Nhóm 6
* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Kích thước: 400mmx100m. Chất liệu: Giấy và nhựa y
tế. Thích hợp cho 2 qui trình tiệt trùng bằng hơi nước
và E.O. Vị trí chữ in bên ngoài vùng tiếp xúc với dụng
cụ hấp bảo đảm độ tiệt trùng tránh lây nhiễm.
- Quy cách: Đóng gói từng cái.

32

Túi đựng dụng cụ
hấp tiệt trùng
Tyvek
100mmx200m

Nhóm 6
* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà

Chương 5 – Trang 15

thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Kích thước: 100mmx200m. Chất liệu: Giấy và nhựa y
tế. Thích hợp cho qui trình tiệt trùng bằng nhiệt độ
thấp. Vị trí chữ in bên ngoài vùng tiếp xúc với dụng cụ
hấp bảo đảm độ tiệt trùng tránh lây nhiễm.
- Quy cách: Đóng gói từng cái
33

Túi đựng dụng cụ
hấp tiệt trùng
Tyvek
200mmx200m

Nhóm 6
* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Kích thước: 200mmx200m. Chất liệu: Giấy và nhựa y
tế. Thích hợp cho qui trình tiệt trùng bằng nhiệt độ
thấp. Vị trí chữ in bên ngoài vùng tiếp xúc với dụng cụ
hấp bảo đảm độ tiệt trùng tránh lây nhiễm.
- Quy cách: Đóng gói từng cái

34

Túi đựng dụng cụ
hấp tiệt trùng
Tyvek
250mmx200m

Nhóm 6
* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp

Chương 5 – Trang 16

nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Kích thước: 250mmx200m. Chất liệu: Giấy và nhựa y
tế. Thích hợp cho qui trình tiệt trùng bằng nhiệt độ
thấp. Vị trí chữ in bên ngoài vùng tiếp xúc với dụng cụ
hấp bảo đảm độ tiệt trùng tránh lây nhiễm.
- Quy cách: Đóng gói từng cái
35

Túi đựng dụng cụ
hấp tiệt trùng
Tyvek
350mmx200m

Nhóm 6
* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Kích thước: 350mmx200m. Chất liệu: Giấy và nhựa y
tế. Thích hợp cho qui trình tiệt trùng bằng nhiệt độ
thấp. Vị trí chữ in bên ngoài vùng tiếp xúc với dụng cụ
hấp bảo đảm độ tiệt trùng tránh lây nhiễm.
- Quy cách: Đóng gói từng cái

36

Mặt nạ phun khí
dung cỡ lớn

Nhóm 6

* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà

Chương 5 – Trang 17

thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Chất liệu PVC, mềm, trong suốt, dây không bị xoắn.
Tốc độ/ tỷ lệ phun sương không ít hơn 0,25ml/ min.
Kích cỡ hạt thuốc không nhỏ hơn 5 µm.
- Quy cách: Đóng gói từng cái
37

38

Miếng cầm máu
mũi

Kim tiêm 23G

Nhóm 6

Nhóm 5

* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Miếng cầm máu mũi được làm từ vật liệu PVA, dạng
thẳng, kích thước 80mm
- Quy cách: Đóng gói từng miếng
* Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2019 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương
đương.
- Hàng hóa được phân loại trang thiết bị y tế.
- Hàng hóa sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải
được đăng ký đủ điều kiện sản xuất và có phiếu tiếp
nhận công bố đủ điều kiện sản xuất. Trường hợp, nhà
thầu không phải là nhà sản xuất thì phải được nhà sản
xuất ủy quyền bán hàng.
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng
minh khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá.
- Cam kết cung cấp hàng mẫu khi được mời thương
thảo hợp đồng.
* Yêu cầu kỹ thuật:
Chương 5 – Trang 18

- Kim tiêm sử dụng 1 lần đầu kim 23G. Khử trùng bằng
khí E.O. Vô trùng, không độc, không gây sốt
- Quy cách: Không quá 100 cái 1 hộp

3. Các yêu cầu khác:
- Nhà thầu tự kê khai theo mẫu Phụ lục hàng hóa, sau:

Chương 5 – Trang 19

STT

Danh mục hàng hóa
dự thầu

Số
lượng
Chủng
Phân quốc gia
Hãng
loại
nhóm
thuộc
sản xuất
Hãng/
(Mode)
theo TT
các
/
nước chủ
/ Mã
14/2020/
nước
Nhà sản sở hữu
sản
TT-BYT tham
xuất
phẩm
chiếu
cấp
CFS

Giấy đăng ký lưu hành /
Liệt kê
các giấy Công bố đủ Giấy phép nhập khẩu / Tờ
PTN Công bố đủ
điều kiện
khai hải quan của hàng hóa
CFS/
điều kiện Phân
sản xuất
đã nhập khẩu trước đó
Phạm vi
Loại (của Đơn vị
(tên quốc (hàng hóa (hàng hóa không thuộc danh
thực hiện phân
gia thuộc sản xuất tại mục cấp GPNK) / PTN tiêu
loại, do BYT cấp)
chuẩn áp dụng hàng hóa
các nước Việt Nam)
thuộc loại A
tham
chiếu cấp
Ngày
Số
Số
Ngày cấp
Số
Ngày cấp
CFS)
cấp

1
2
3
4
5
6

Chương 5 – Trang 20

Bảng phân loại

Số

Ngày cấp

Chứng
chỉ
chất
lượng

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5921 dự án đang đợi nhà thầu
  • 720 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 821 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15294 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13252 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây