Thông báo mời thầu

Số 01: Thi công xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:17 22/11/2020
Số TBMT
20201142863-00
Công bố
10:09 22/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Sửa chữa và xây dựng hệ thống điện chiếu sáng một số tuyến đường thị trấn Yên Ninh
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Số 01: Thi công xây lắp
Chủ đầu tư
Địa chỉ của Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 02293.841.231
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Sửa chữa và xây dựng hệ thống điện chiếu sáng một số tuyến đường thị trấn Yên Ninh
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Ninh Bình

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:09 22/11/2020
đến
15:00 02/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 02/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
30.000.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Số 01: Thi công xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Số 01: Thi công xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 73

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT^1^**

**I. Giới thiệu về gói thầu**

1\. Phạm vi công việc của gói thầu: Thi công xây lắp công trình theo hồ
sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

2\. Thời hạn hoàn thành: 01 tháng từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

**II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật^2^**

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu
sau:

**1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công
trình;**

-------- --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
**TT** **TÊN QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN** **KÝ HIỆU**
1 Tổ chức thi công TCVN 4055:2012
2 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình -- Yêu cầu chung TCVN 9398: 2012
3 Công tác nền móng -- thi công và nghiệm thu TCVN 9361: 2012
4 Công tác đất -- thi công và nghiệm thu TCVN 4447: 2012
5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng QCVN 18: 2014
6 Sử dụng máy xây dựng -- Yêu cầu chung TCVN 4087:2012
7 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu TCVN 9377-1:2012
8 Quy phạm trang bị điện 11TCN-18-2006
9 Tải trọng và tác động TCVN 2737-1995
10 Chống sét van TCVN 5717-1993
11 Dây nhôm lõi thép  TCVN 5064-1994
12 Cột bê tông TCVN 5846-1994
13 Phụ kiện đường dây theo tiêu chuẩn 11-TCN37-2005
14 Cách điện đứng TCVN-4759-1993; TCVN-5851-1994
15 Cách điện treo TCVN-5849-1994; TCVN-5850-1994; IEC-305-1987
16 Tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư thiết bị lưới điện phân phối ĐLNB
17 Bàn giao công trình TCVN 5640:1991
19 Các tiêu chuẩn khác có liên quan
-------- --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

**2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.**

Biện pháp kỹ thuật thi công của Nhà thầu phải tuân thủ theo đúng các
tiêu chuẩn chuyên ngành được quy định áp dụng cụ thể trong hồ sơ mời
thầu và phương pháp thiết kế trong hồ sơ thiết kế được duyệt. Nội dung
của công tác tổ chức kỹ thuật thi công bao gồm:

\- Lập phương án tổ chức đảm bảo an toàn giao thông, trình Chủ đầu tư
chấp thuận.

\- Lập sơ đồ tổ chức hiện trường, danh sách và năng lực cán bộ chỉ huy
thi công, thiết bị thi công, thiết bị thí nghiệm...

\- Bố trí mặt bằng thi công chi tiết.

\- Kiểm tra tính chính xác của thiết kế được duyệt với thực địa (về địa
hình). Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng Nhà thầu phải báo
cáo Chủ đầu tư các sai khác về khối lượng giữa hồ sơ thiết kế với khối
lượng mời thầu và giữa hồ sơ thiết kế với thực địa. Nếu không có báo cáo
sai khác về khối lượng nêu trên thì sai khác về khối lượng đó có đề xuất
cũng không được coi là khối lượng phát sinh.

\- Chế tạo hoặc đặt mua các cấu kiện sản xuất trước có trong thiết kế.

\- Tổ chức kỹ thuật thi công đối với từng công việc xây dựng hoặc nhóm
công việc xây dựng, hạng mục công trình:

\+ Xác định trình tự thi công.

\+ Xác định các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ thi công theo quy định tại
các tiêu chuẩn về thi công và nghiệm thu.

\+ Phân đoạn thi công hợp lý.

\+ Thiết kế và bố trí hệ thống phụ trợ, đường công vụ.

\+ Xác định các thông số về nhân lực và thiết bị tham gia thi công.

\+ Triển khai thi công theo trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

\- Trong trường hợp Nhà thầu sử dụng các kết cấu định hình, Nhà thầu
phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính định hình của kết cấu đó.

\- Đối với các hạng mục thi công có tính đặc thù riêng, hoặc thi công
trong điều kiện khó khăn Nhà thầu phải trình và nhận được sự chấp thuận
của Tư vấn giám sát về các công nghệ, biện pháp thi công. Công nghệ,
biện pháp thi công phải nêu được chi tiết các nội dung sau:

\+ Trình tự công nghệ.

\+ Các thông số kỹ thuật liên quan.

\+ Các phương tiện, máy móc sử dụng.

\+ Các yêu cầu kỹ thuật.

\+ Các phương pháp kiểm tra, kiểm soát.

\- Công tác giám sát và quản lý chất lượng công trình thực hiện theo quy
định của Luật Xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản
lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

**3. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị
(kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử).**

a\. Vật tư:

\- Trong E-HSDT nhà thầu phải nêu rõ các vật tư đáp ứng tiêu chuẩn nào
trong hệ thống tiêu chuẩn nêu trên.

\- Tất cả các vật tư, vật liệu, bán thành phẩm phải là mới nguyên và
phải được nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại, quy cách, tiêu chuẩn kỹ
thuật...Trước khi đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình này đều
phải được thí nghiệm kiểm tra và có chứng chỉ cấp theo quy định tại hệ
thống TCVN, TCXD hoặc TCN.

\*) Xi măng: Sử dụng xi măng Poocland hỗn hợp do các Nhà máy có uy tín
sản xuất, sản phẩm có chứng chỉ chất lượng và đảm bảo đáp ứng các yêu
cầu theo tiêu chuẩn.

\*) Cát: Sử dụng cát có hàm lượng tạp chất thấp, hạt đều, nguồn lấy ổn
định đảm bảo không bị nhiễm mặn đạt tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn: TCVN
7570 - 2006, 14 TCN 68-88 và thoả mãn các yêu cầu sau:

\- Lượng tạp chất sét bùn không quá 5%.

\- Cát có lượng hạt lớn hơn 5mm tính bằng % khối lượng không lớn hơn
10%.

\- Trong cát không cho phép có đất loại sét cục (d\>1.25mm) hoặc màng
đất bao quanh hạt cát.

\*) Đá dăm đổ bê tông: Sử dụng loại đá dăm nghiền từ đá gốc có cường độ
kháng nén và khối lượng riêng theo quy định của tiêu chuẩn TCVN
7570-2006 và thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật trong đồ án thiết kế và tuân
thủ theo tiêu chuẩn 14 TCN 70-88. Đá dăm đưa vào đổ bê tông phải bảo đảm
các yêu cầu về thành phần hạt, hàm lượng tạp chất, về cường độ, đường
kính lớn nhất bảo đảm đúng quy định hiện hành, được sàng rửa sạch sẽ
trước khi thi công. Lượng hòn dẹt và hình thoi lẫn trong đá không lớn
hơn 15% khối lượng, tỷ lệ sét hoặc phù sa không quá 2% đối với bê tông
mác ≥ 150 không quá 3%, đối với bê tông mác 100-150 không quá 5% đối với
bê tông mác \< 100.

\*) Cốt thép: Sử dụn

g thép của các Nhà máy có uy tín, đảm bảo đúng chủng loại, đủ kích
thước, thép không bị han gỉ, đạt tiêu chuẩn TCVN 5574: 2012 và TCVN
1651: 2008.

\*) Đất đắp: Sử dụng đất đồi của các mỏ đất đắp đang được cấp phép khai
thác trên địa bàn. Đất đắp không lẫn tạp chất, rác hữu cơ và phải đảm
bảo các chỉ tiêu cơ lý theo tiêu chuẩn TCVN 4447: 2012 và TCVN 4201:
2012.

\*) Nước thi công: Nước dùng để sản xuất bê tông phải sạch không có dầu,
mỡ, muối, axít, đường, thực vật hay các tạp chất khác. Nước phải được
thí nghiệm theo tiêu chuẩn \"Kết cấu bê tông cốt thép toàn khối - Qui
phạm thi công và nghiệm thu - TCVN 1453:1995 và tiêu chuẩn nước cho bê
tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506: 2012\"

\*) Các loại vật liệu khác. Được mua tại các địa lý có uy tín trên thị
trường Ninh Bình, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế và
các quy trình, quy phạm có liên quan.

\- Nhà thầu, bằng kinh phí và năng lực của mình, phải tổ chức một bộ
phận thí nghiệm có đủ tư cách pháp nhân để kiểm tra đánh giá chất lượng
thi công của mình. Toàn bộ quá trình thí nghiệm phải được Tư vấn giám
sát kiểm tra, giám sát. Các kết quả thí nghiệm phải được thể hiện bằng
văn bản và được Tư vấn giám sát ký xác nhận.

\- Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm mà nhà thầu không đảm bảo được
thì có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu
chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện.

\- Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công trình và công tác
thí nghiệm hoặc bất cứ nghi ngờ nào nguồn gốc, chỉ tiêu, thành phần của
vật liệu Chủ đầu tư yêu cầu loại bỏ và di chuyển ra khỏi công trình.

\- Trước khi đưa vào sử dụng, tất cả các vật tư, vật liệu chính phải
được kiểm tra bằng cách lấy mẫu theo xác suất lô hàng, đợt nhập hàng để
kiểm tra. Tư vấn giám sát sẽ căn cứ vào kết quả thí nghiệm, các quy
cách, xuất xứ của vật tư, vật liệu để xem xét chấp thuận việc sử dụng.

\- Danh mục các vật tư vật liệu chính phải thí nghiệm trước khi sử dụng
được quy định tại văn bản chấp thuận kế hoạch quản lý chất lượng trong
cuộc họp chuẩn bị thi công.

\- Với mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật liệu, nhà thầu đều phải tiến
hành các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu. Nghiêm cấm nhà thầu tự
ý thay đổi chủng loại vật liệu.

b\. Thiết bị thi công:

\- Nhà thầu phải có đầy đủ các thiết bị thi công theo yêu cầu của
E-HSMT, thiết bị thi công đưa vào công trình phải có công suất và tính
năng phù hợp với biện pháp thi công. Những thiết bị xe máy đưa vào công
trình phải hoạt động tốt đúng theo công suất của thiết bị.

\- Các thiết bị thi công phải được Tư vấn giám sát kiểm tra và chấp nhận
trước khi cho phép thi công về tính năng hoạt động, tình trạng kỹ thuật
của thiết bị, độ chính xác của các dụng cụ đo lường trên thiết bị. Các
thiết bị chỉ được tham gia thi công khi đã qua công tác thi công thí
điểm, nếu muốn thay đổi thiết bị thi công khác (dù một thiết bị) thì nhà
thầu phải làm lại công tác thí điểm cho toàn bộ hệ thống thiết bị thi
công mới.

**4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt.**

a\) Trình tự chung của gói thầu:

Trình tự thi công, xây lắp phụ thuộc vào đặc điểm riêng của từng gói
thầu. Tuỳ thuộc vào phương pháp tổ chức thi công của Nhà thầu là dây
chuyền, song song hay cuốn chiếu mà trình tự thi công, xây lắp có những
thay đổi khác nhau. Nhà thầu phải đệ trình Chủ đầu tư chấp thuận trình
tự thi công, xây lắp gói thầu trong biện pháp tổ chức thi công tổng thể
và biện pháp tổ chức thi công của từng hạng mục công trình.

Trình tự thi công xây lắp của Nhà thầu phải đảm bảo sự hợp lý trong việc
điều động các đội thi công, thiết bị, cung ứng vật tư, vật liệu trong
quá trình thi công các hạng mục công trình khác nhau nhằm phát huy được
tối đa năng suất của người và thiết bị, cung ứng vật tư, vật liệu kịp
thời, tiết kiệm thời gian chờ việc của người và máy.

b\) Trình tự thi công, xây lắp đối với từng hạng mục, công việc xây
dựng:

Trình tự thi công, xây lắp đối với từng hạng mục, công việc xây dựng
được xác định căn cứ theo các yêu cầu kỹ thuật thi công, nghiệm thu và
công nghệ thi công. Nhà thầu cần tuân theo trình tự thi công, xây lắp
của các công việc cụ thể đã được quy định trong các tiêu chuẩn áp dụng.

**5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn.**

**-** Nhà thầu phải thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an toàn lao động
trong quá trình thi công trên phạm vi nhà thầu hoạt động bằng nguồn kinh
phí của mình. Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn và trách nhiệm pháp lý
trước nhà nước về việc để xảy ra tai nạn.

\- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công
khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành, những vị
trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo để
đề phòng tai nạn.

\- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải
thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công
trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ
thi công xây dựng.

\- Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn phổ biến các quy
định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt
về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo
an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và
chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.

\- Nhà thầu khi thi công phải có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo
hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử
dụng lao động trên công trường.

\- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các
bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý
nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu
trách nhiệm khắc phục và bồi dưỡng những thiệt hại do nhà thầu không đảm
bảo an toàn lao động gây ra.

**6. Yêu cầu về phòng chống cháy, nổ (nếu có).**

\- Nhà thầu tổ chức giáo dục cán bộ, công nhân công trường về ý chức
phòng chống cháy nổ trong quá trình làm việc tại công trường.

\- Nhà thầu phải tập kết vật tư, vật liệu và các trang thiết bị, các vật
dễ cháy nổ cách xa các nguồn gây cháy như bếp, nguồn điện.

\- Nhà thầu phải bố trí các trang thiết bị và phương tiện cứu hỏa tại
công trường, sẵn sàng đối phó khi có hỏa hoạn xảy ra như bể nước, bể
cát, bình cứu hỏa\...

\- Trong hồ sơ dự thầu, Nhà thầu cần nêu rõ công tác tổ chức phòng chống
cháy, nổ tại công trường và liệt kê các trang thiết bị và phương tiện
cứu hoả sẽ bố trí tại hiện trường.

**7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường.**

a\. Nhà thầu nghiêm túc thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước và
địa phương về các nội dung sau:

\- Bảo vệ môi trường về tiếng ồn đối với các khu vực thi công đông dân
cư.

\- Độ rung, chấn động gây ra do các thiết bị thi công.

\- Ô nhiễm không khí do khói, bụi đất, các khí độc thải ra trong quá
trình thi công như đốt nhựa đường, thảm bêtông nhựa.

\- Ô nhiễm nguồn nước.

\- Xử lý chất thải rắn không có khả năng phân huỷ.

\- Xử lý chất thải lỏng.

\- Các điều kiện về vệ sinh trong sinh hoạt của công trường.

b\. Nhà thầu thực hiện các yêu cầu cụ thể sau để đảm bảo vệ sinh, bảo vệ
môi trường:

\- Phổ biến và giáo dục cán bộ, công nhân viên về ý thức giữ gìn vệ sinh
chung, bảo vệ môi trường.

\- Có biện pháp thi công hợp lý để hạn chế tiếng ồn, rung động, ô nhiễm
khói bụi đối với các khu vực dân cư nói chung và đối với công trường nói
riêng.

\- Tập kết vật liệu gọn gàng. Không đổ vật liệu, chất thải, đất đào bừa
bãi làm ô nhiễm nguồn nước trong khu vực. Đặc biệt là các vật tư, vật
liệu độc hại như dầu, nhớt, nhựa đường, bê tông nhựa.

\- Nhà thầu tổ chức việc vận chuyển các loại vật liệu bằng ô tô vào
những thời điểm hợp lý, xe có phủ bạt và thường xuyên tưới nước, quét
dọn đất cát trên đường vận chuyển để giảm thiểu khói bụi.

\- Thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh tại công trường.

\- Bố trí khu vực sinh hoạt cho công trường riêng biệt và hợp lý, tránh
bố trí đầu gió để không làm ảnh hưởng đến vệ sinh chung.

\- Chịu trách nhiệm về những hậu quả xấu do mình gây ra.

**8. Yêu cầu về an toàn lao động.**

a\. Nhà thầu phải có phương án tổ chức và các biện pháp cụ thể sẽ áp
dụng để đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công công trình bao
gồm các nội dung:

\- Tổ chức công tác đảm bảo an toàn lao động chung cho toàn công trường.

\- Đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện trực tiếp tham gia
thi công.

\- Đảm bảo an toàn lao động cho người thứ ba.

\- Các vị trí nguy hiểm, có thể xảy ra tai nạn, Nhà thầu phải bố trí
biển thông báo, quây rào.

b\. Cán bộ, công nhân làm việc trong công trường phải thực hiện đầy đủ
các quy định về an toàn lao động, có đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động
như găng tay, quần áo, ủng, mũ bảo hộ và các thiết bị cần thiết khác.

c\. Nhà thầu phải có tính toán về an toàn về biện pháp tổ chức thi công
chi tiết và các kết cấu phụ trợ, các thiết bị chống đỡ, neo giữ\... phục
vụ thi công. Khi thấy cần thiết, Tư vấn giám sát được quyền yêu cầu Nhà
thầu chứng minh về tính an toàn của biện pháp tổ chức thi công của mình
bằng các tính toán cụ thể.

d\. Nhà thầu phải mua bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế cho toàn bộ
nhân sự tham gia thi công.

e\. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Chủ đầu tư
nếu không nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về an toàn lao động, để xảy
ra các tai nạn về người.

**9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công.**

Nhà thầu phải đề xuất biện pháp huy động và bố trí nhân lực, thiết bị
thi công trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ tổ chức thi công trình Bên mời thầu
duyệt sau khi trúng thầu.

a\. Huy động nhân lực:

Nhà thầu đệ trình Chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhân lực về trình độ
chuyên môn, vị trí được bố trí của từng người được huy động đến công
trường trong đó nêu rõ các nội dung:

\- Tài liệu chứng minh trình độ chuyên môn, bảng kê trích ngang năng
lực, kinh nghiệm, các công trình hoặc công việc đã từng tham gia.

\- Phương án bố trí nhân lực (tham khảo):

\+ Giám đốc điều hành.

\+ Ban chỉ huy công trường.

\+ Bộ phận phụ trách giám sát và quản lý chất lượng nội bộ.

\+ Bộ phận phụ trách kỹ thuật.

\+ Các đội kỹ thuật thi công trực tiếp.

\+ Số lượng lao động phổ thông.

\+ Bộ phận phụ trách vật tư, xe máy.

\+ Bộ phận phụ trách thí nghiệm.

\+ Bộ phận Tài chính, tiền lương và chế độ chính sách cho người lao
động.

\+ Bộ phận y tế.

\+ Bộ phận bảo vệ công trường.

\- Số lượng nhân lực được huy động trong từng thời kỳ, thời gian đến và
đi của các cán bộ chủ chốt của công trường.

\- Trong trường hợp có sự thay đổi nhân lực, Nhà thầu phải báo cáo và
được sự đồng ý của Tư vấn giám sát. Trường hợp thay đổi các cán bộ chủ
chốt trong bộ máy điều hành và tổ chức thi công công trình, Nhà thầu
phải có văn bản báo cáo và trình bày rõ nguyên nhân thay đổi và được Chủ
đầu tư, Tư vấn giám sát chấp thuận trước khi tiến hành thay đổi nhân sự.

\- Danh sách nhân sự huy động và các quyết định thay đổi, bổ sung nhân
sự của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận là căn cứ để Tư vấn giám sát
kiểm tra nhân lực thực tế huy động của Nhà thầu tại hiện trường.

\- Yêu cầu cụ thể về nhân lực của Nhà thầu đối với gói thầu này như sau:
Nhà thầu đăng ký danh sách cán bộ phục vụ gói thầu với các thông tin cụ
thể như tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, số năm kinh nghiệm, các công
trình đã tham gia. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu thay đổi bất cứ
một vị trí nào trong bộ máy điều hành nếu thấy rằng vị trí đó không đạt
yêu cầu.

b\. Huy động thiết bị:

\- Nhà thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt danh sách thiết bị thi công được
huy động cho gói thầu gồm các nội dung:

\- Tên, chủng loại, hãng sản xuất và số lượng thiết bị được huy động.

\- Nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hiện tại của thiết bị.

\- Công suất và tình trạng sử dụng hiện tại (kèm theo các chứng chỉ kiểm
định chất lượng do cơ quan có thẩm quyền cấp khi có yêu cầu của bên mời
thầu).

\- Vị trí hiện tại của thiết bị.

\- Thời gian được huy động có mặt và thời gian rút khỏi công trường.

\- Nhà thầu có trách nhiệm huy động đầy đủ, đúng và hợp lý nhân lực,
thiết bị cho từng giai đoạn, đảm bảo thi công công trình theo đúng tiến
độ Nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng ký kết với Bên mời
thầu. Trong trường hợp có nguy cơ bị chậm tiến độ, Nhà thầu phải huy
động bổ sung nhân lực và máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Căn cứ vào biện pháp tổ chức thi công của mình, Nhà thầu tính toán và
đăng ký số lượng, chủng loại máy móc cho phù hợp.

**10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và hạng mục.**

Công tác tổ chức thi công của Nhà thầu tuân theo quy định tại Tiêu chuẩn
Việt Nam: TCVN 4055:2012 - Tổ chức thi công.

a\. Yêu cầu về biện pháp thi công tổng thể:

Căn cứ phương án tổ chức thi công đã được lập trong hồ sơ dự thầu, sau
khi khảo sát điều tra điều kiện thực tế địa chất, địa hình, Nhà thầu cần
hoàn chỉnh lại, cụ thể hoá phương án tổ chức thi công cho phù hợp để báo
cáo Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát thông qua trước khi triển khai. Phương
án tổ chức thi công điều chỉnh lại không được làm tăng giá trị hợp đồng
và phải tôn trọng kết quả đấu thầu cũng như những nguyên tắc của Hồ sơ
mời thầu. Trong phương án tổ chức thi công tổng thể Nhà thầu phải nêu rõ
các nội dung:

a.1. Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công:

Mặt bằng thi công bao gồm toàn bộ phạm vi mặt bằng của gói thầu bao gồm
phạm vi diện tích sử dụng thi công và bố trí các công trình phục vụ công
tác thi công:

\- Văn phòng điều hành công trường;

\- Nhà ở cho cán bộ, công nhân công trường;

\- Phòng thí nghiệm hiện trường;

\- Nhà kho, bãi chứa vật liệu, xưởng cơ khí;

\- Bãi chế tạo cấu kiện sản xuất trước;

\- Bãi tập kết xe máy, thiết bị thi công;

\- Khu vệ sinh và sinh hoạt chung của công trường;

\- Nguồn cung cấp điện, nước cho sinh hoạt và thi công;

\- Bố trí đường giao thông nội bộ công trường và đường công vụ, đường
tránh phục vụ thi công (nếu có).

Ngay sau khi ký kết hợp đồng, Nhà thầu phải tiến hành công tác chuẩn bị
mặt bằng thi công. Nhà thầu phải thỏa thuận với chính quyền, nhân dân
địa phương về việc thuê, mượn đất để bố trí mặt bằng, hợp đồng cung cấp
điện, nước phục vụ sinh hoạt, thi công và đăng ký tạm trú tạm vắng cho
cán bộ, công nhân công trường. Sau khi hoàn thành công trình hoặc hạng
mục, Nhà thầu có trách nhiệm dỡ bỏ các công trình phụ tạm đã xây dựng để
trả lại hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng đã thuê, mượn
theo các giao kèo và tránh các khiếu kiện nếu có. Việc bố trí mặt bằng
công trường phải đảm bảo hợp lý, khả thi cho việc thi công tất cả các
hạng mục của công trình, đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa các khu chức
năng của công trường.

b\. Yêu cầu về biện pháp thi công của các hạng mục:

Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, thực địa công trình đã
được bàn giao, biện pháp thi công tổng thể được Chủ đầu tư phê duyệt;
nhân lực, thiết bị và vật liệu hiện có, từng tháng hoặc từng giai đoạn,
Nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công chi tiết của từng hạng mục công
việc trình Tư vấn giám sát thông qua trước khi thi công. Trong biện pháp
tổ chức thi công chi tiết của Nhà thầu gồm các nội dung:

\- Khối lượng công việc phải thực hiện.

\- Lượng vật tư, vật liệu cần sử dụng.

\- Nhân lực và thiết bị cần phải bố trí.

\- Trình tự thực hiện các công việc xây dựng trong hạng mục.

\- Yêu cầu kỹ thuật khi thi công các công việc xây dựng.

\- Biểu tiến độ chi tiết và khối lượng hoàn thành theo thời gian.

Đối với các hạng mục công trình có yêu cầu kỹ thuật và công nghệ thi
công phức tạp, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư phê duyệt biện pháp thi
công chi tiết của hạng mục. Chỉ khi có ý kiến chấp thuận của Chủ đầu tư
về biện pháp thi công đã đệ trình, Nhà thầu mới được triển khai thi
công.

**11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu.**

Nhà thầu phải tổ chức hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng nội bộ theo
quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì
công trình xây dựng và các văn bản có liên quan hướng dẫn thực hiện. Nhà
thầu tiến hành giám sát và kiểm tra chất lượng các công việc xây dựng,
hạng mục công trình trong quá trình thi công và nghiệm thu sau khi hoàn
thành rồi mới báo Tư vấn giám sát kiểm tra, nghiệm thu.

a\. Yêu cầu về Tư vấn giám sát nội bộ của Nhà thầu (tham khảo):

\- Nhà thầu thành lập tổ giám sát hiện trường và hoạt động độc lập với
Ban điều hành công trình.

\- Tổ trưởng tổ giám sát hiện trường của Nhà thầu yêu cầu phải được đào
tạo Kỹ sư đúng chuyên ngành giám sát hệ chính quy và có chứng chỉ bồi
dưỡng công tác Tư vấn giám sát. Các thành viên của Tổ giám sát hiện
trường yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng công tác Tư vấn giám sát.

b\. Yêu cầu về công tác kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu (tham
khảo):

\- Tổ giám sát hiện trường do Nhà thầu thành lập có trách nhiệm thực
hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xây dựng theo đầy
đủ các nội dung yêu cầu của Chủ đầu tư.

\- Tổ giám sát nội bộ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công
trình trước khi đề nghị Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư nghiệm thu. Biên
bản nghiệm thu nội bộ giữa Ban chỉ huy công trường với Tổ giám sát nội
bộ là tài liệu bắt buộc để đề nghị Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư tổ
chức kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, hạng mục công trình cho
Nhà thầu. Tổ giám sát hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai khác xảy
ra giữa kết quả kiểm tra của mình với kết quả kiểm tra do Tư vấn giám
sát của Chủ đầu tư thực hiện.

\- Tổ giám sát nội bộ phối hợp chặt chẽ với Tư vấn giám sát của Chủ đầu
tư để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

**12. Yêu cầu khác (căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu).**

a\. Giấy phép thi công, nhật ký thi công và thông báo thi công:

Chủ đầu tư có trách nhiệm đề nghị đơn vị có thẩm quyền cấp giấy phép thi
công công trình cho Nhà thầu. Sau khi nhận được giấy phép thi công,
trước khi triển khai thi công, Nhà thầu phải thông báo trước bằng văn
bản cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát ngày, giờ tiến hành khởi công công
trình, hạng mục đầu tiên tiến hành thi công.

Trong suốt quá trình thi công, Nhà thầu được Chủ đầu tư cung cấp sổ nhật
ký thi công. Nhà thầu có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung của quá
trình thi công theo từng ngày về thời tiết, nhân lực và thiết bị huy
động, công việc thực hiện trong ngày và các nội dung khác nếu có. Tư vấn
giám sát có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác về nội dung nhật ký thi
công do Nhà thầu ghi và ký xác nhận vào sổ nhật ký thi công theo ngày.

Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản sổ nhật ký công trình làm tài liệu lập
hồ sơ hoàn công. Nếu đánh mất, Nhà thầu chịu phạt trách nhiệm. Hình thức
và mức độ phạt sẽ được Chủ đầu tư quy định rõ khi cấp sổ nhật ký thi
công.

b\. Yêu cầu về chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất:

\- Báo cáo định kỳ: Nhà thầu phối hợp với Tư vấn giám sát thực hiện chế
độ báo cáo định kỳ về tiến độ, chất lượng và khối lượng cùng với các vấn
đề tồn tại, phát sinh trong quá trình thi công. Thời gian báo cáo, nội
dung và mẫu báo cáo định kỳ sẽ do Chủ đầu tư quy định phụ thuộc vào từng
giai đoạn thi công và và tính cấp bách của công tác thi công.

\- Báo cáo đột xuất: Trong quá trình thi công thực tế, khi gặp phải các
sự không lường trước như thực địa không đúng với khảo sát, biện pháp
thiết kế không phù hợp với thực địa\... hoặc có sự cố công trình nằm
ngoài thẩm quyền giải quyết của Tư vấn giám sát và Nhà thầu thì Nhà thầu
phải phối hợp với Tư vấn giám sát báo cáo ngay cho Chủ đầu tư để Chủ đầu
tư cử người và mời các bên liên quan xem xét, giải quyết. Hình thức báo
cáo có thể bằng văn bản hoặc điện thoại (sau đó phải có báo cáo bằng văn
bản kèm theo). Nhà thầu phải đảm bảo thời điểm Chủ đầu tư nhận được
thông tin về sự việc không chậm quá 24h từ khi phát hiện ra sự việc.

c\. Yêu cầu về hồ sơ hoàn công:

\- Công tác lập hồ sơ hoàn công công trình thực hiện theo quy định hiện
hành của nhà nước;

\- Theo đó Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công về phần các tài
liệu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và các tài liệu liên quan đến thiết
kế, tài liệu làm cơ sở để Nhà thầu triển khai thi công. Nhà thầu chịu
trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công phần các tài liệu liên quan trực tiếp
đến quá trình thi công và bản vẽ hoàn công công trình. Tư vấn giám sát
có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư, Nhà thầu trong suốt quá trình
lập hồ sơ hoàn công.

d\. Yêu cầu về các cuộc họp:

d.1. Họp thương thảo hợp đồng:

\- Sau khi Nhà thầu nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, Bên
mời thầu sẽ tổ chức cuộc họp thương thảo hợp đồng;

\- Nội dung chủ yếu của cuộc họp là tiến hành thương thảo các điều khoản
cụ thể của hợp đồng.

d.2. Họp thông qua phương án tổ chức thi công chi tiết;

d.3. Họp giao ban theo định kỳ hoặc đột xuất:

\- Tại cuộc họp này, Tư vấn giám sát, Nhà thầu phải chuẩn bị các báo cáo
về tiến độ, chất lượng, nghiệm thu thanh toán, phối hợp công việc và các
đề xuất thuộc phạm vi giải quyết của Chủ đầu tư.

\- Chủ đầu tư sẽ kết luận và thực hiện thông báo để đảm bảo về tiến độ,
chất lượng và giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi xử lý của Chủ đầu tư.

\- Thời gian họp định kỳ tuỳ theo yêu cầu tiến độ của gói thầu và do Chủ
đầu tư quyết định, Tư vấn giám sát và Nhà thầu căn cứ ý kiến chỉ đạo của
Chủ đầu tư thực hiện.

\- Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư sẽ mời cuộc họp đột xuất bằng hình
thức gọi điện thoại hoặc fax giấy mời đến các bên liên quan khi cần kiểm
điểm tiến độ của Nhà thầu, khi có các chế độ chính sách thay đổi cần
thông báo với Tư vấn giám sát, Nhà thầu hoặc mời họp theo đề xuất của Tư
vấn giám sát, Nhà thầu để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình
thi công. Các bên phải ngay lập tức thực hiện nội dung mời họp và đảm
bảo dự họp đầy đủ để cuộc họp đạt kết quả.

**III. Các bản vẽ**

Liệt kê các bản vẽ^1^.

--------- ------------- -------------------------------- ------------------------------
**STT** **Ký hiệu** **Tên bản vẽ** **Phiên bản/ngày phát hành**
1 Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Năm 2020
--------- ------------- -------------------------------- ------------------------------

*(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin
PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).*

**\
**

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6169 dự án đang đợi nhà thầu
  • 811 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 884 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16029 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14084 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây