Thông báo mời thầu

Gói thầu xây lắp: Xây dựng công trình

Tìm thấy: 07:28 22/11/2020
Số TBMT
20201142820-01
Công bố
07:25 22/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Đường Đoàn Kết II
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Gói thầu xây lắp: Xây dựng công trình
Chủ đầu tư
UBND xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Xã hội hóa giao thông
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Đường Đoàn Kết II
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Đồng Nai
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:57 16/11/2020
đến
08:00 26/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:00 26/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
50.000.000 VND
Bằng chữ
Năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu xây lắp: Xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu xây lắp: Xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 57

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu:
1. Các văn bản pháp lý:
- Căn cứ Quyết định số 4470/QĐ-UBND ngày 28/09/2020 của UBND huyện
Trảng Bom về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường Đoàn Kết
II;
- Căn cứ Quyết định số 5346/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND huyện
Trảng Bom về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường Đoàn
Kết II;
2. Phạm vi công việc của gói thầu:
- Chiều dài tuyến 865,36m. Mặt đường BTNN rộng 4,0m, kè đường bằng thành
mương BTXM.
- Hệ thống thoát nước:
+ Thoát nước dọc: Dọc 2 bên tuyến, Thiết kế mương hở BTXM đá 1x2 M200
tiết diện 40x40 thành dày 15cm với tổng chiều dài L = 1368,73m. Thiết kế mương
BTXM đá 1x2 M200 tiết diện 50x50 thành dày 20cm, lát đan BTCT đá 1x2 M250
kích thước 60x100x14cm đặt tại các vị trí giao với đường nhánh với tổng chiều dài
L=37m.
+ Thoát nước ngang: Thiết kế cống hộp BTCT đá 1x2 M300 L=6m đạt tại
Km0+407.
- Hệ thống an toàn giao thông: Bố trí sơn gờ giảm tốc độ, 04 biển báo tải trọng
và 07 biển cảnh báo nguy hiểm trên toàn tuyến đường.
3. Thời hạn hoàn thành: Tối đa 90 ngày.
4. Loại công trình: Công trình giao thông đường bộ.
5. Cấp công trình: Công trình IV.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
- Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054 - 2005;
- Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN211 - 06;
- Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô: 22TCN 273 - 01;
- Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường láng nhựa TCVN8863 2011;
- Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước
TCVN9504 - 2012;
- Tiêu chuẩn thi công cầu đường bộ: TCCS 02:2010/TCĐBVN;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT;
- Các quy trình, quy phạm hiện hành khác;
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát của nhà thầu:
68

Nhà thầu căn cứ vào thiết kế đã được duyệt, với năng lực thiết bị và nhân sự của
mình để lập phương án tổ chức thi công hợp lý và giải pháp đáp ứng tiến độ yêu cầu
của chủ đầu tư.
Ngoài việc lập tiến độ thi công tổng thể và chi tiết cho từng hạng mục, hàng
tháng nhà thầu phải báo cáo cho tư vấn giám sát và chủ đầu tư biết để theo dõi.
Nhà thầu có trách nhiệm đưa ra biện pháp tổ chức thi công mô tả chi tiết thực
hiện các công việc xây dựng bao gồm:
- Bố trí mặt bằng tổ chức thi công.
- Vị trí lán trại và các mặt bằng phục vụ cho quá trình thi công.
- Đưa ra đề xuất và biện pháp tổ chức kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào.
- Chi tiết quá trình thi công và kiểm tra chất lượng nền đường.
- Chi tiết quá trình thi công và kiểm tra chất lượng mặt đường.
- Chi tiết quá trình thi công và kiểm tra chất lượng hệ thống thoát nước.
- Chi tiết quá trình gia công, vận chuẩn và lắp dựng các cấu kiện đúc sẵn.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các
tiêu chuẩn về phương pháp thử):
3.1. Tất cả các vật tư, vật liệu đưa vào công trình đều phải kèm theo kết quả thí
nghiệm của đơn vị được công nhận LAS-XD, bao bồm:
Bảng chủng loại vật tư cơ bản đưa vào công trình
Stt

Tên vật tư - thiết bị

Quy cách

1

Bê tông nhựa

Theo thiết kế

2

Nhựa nhũ tương gốc axít

Theo thiết kế

3

Sơn dẻo nhiệt

Theo thiết kế

4

Cát vàng

Theo thiết kế

5

Đá các loại

Theo thiết kế

6

Sỏi đỏ

Theo thiết kế

7

Xi măng PC40

Theo thiết kế

8

Thép tròn các loại

Theo thiết kế

9

Thép hình, thép tấm các loại

Theo thiết kế

10

Cống hộp

Theo thiết kế

Nơi sản xuất/khai
thác (nhà thầu phải
nêu rõ)

3.2. Máy móc thiết bị thi công:
Máy móc thiết bị đưa vào thi công xây dựng công trình phải đầy đủ theo đề xuất
của nhà thầu về số lượng, chất lượng, chủng loại và phải được sự chấp thuận của tư
vấn giám sát và chủ đầu tư.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
a) Công tác chuẩn bị:
69

- Nhận bàn giao mặt bằng thi công từ chủ đầu tư.
- Chuẩn bị nhân sự, máy móc thi công theo hồ sơ dự thầu và tiến độ thi công yêu
cầu.
- Chuẩn bị mặt bằng thi công: Nhận bàn giao hệ thống cọc định vị, mốc cao độ;
lên khuôn mẫu đường; phát quang mặt bằng; xác định phạm vi thi công.
b) Thi công hệ thống thoát nước:
- Thi công các cấu kiện đúc sẵn.
- Thi công đào hố móng theo thiết kế.
- Thi công, đáy, thân, mũ mố, tấm đan.
- Thi công lắp đặt cống đúc sẵn.
- Đắp trả nền.
c) Thi công phần đường:
- Thi công nền đường đào:
+ Đào bảo nền đất bằng máy kết hợp với nhân công đến cao độ thiết kế. Đào vận
chuyển đổ đi đưng nơi quy định.
+ Thu dọn đất thừa, san sửa mặt cắt ngang nền đường theo thiết kế. Hoàn thiện
nền đường sơ bộ phải hoàn thành hệ thống thoát nước dọc.
+ Trong quá trình thi công nền đường chú ý đảm bảo thoát nước mặt, thi công
từng phần nền đảm bảo an toàn giao thông liên tục.
- Thi công nền đường đắp:
+ Chuẩn bị vật liệu để đắp, chọn thiết bị san ủi và đầm lèn.
+ San ủi thành từng lớp với chiều dày theo quy trình thi công và nghiệm thu,
tiến hành lu lèn đạt độ chặt thiết kế theo quy định. Tiếp tục đắp đến cao độ thiết kế.
- Thi công áo đường:
+ Thi công cấp phối đá macadam.
+ Thi công tưới nhựa thấm bám mặt đường.
+ Thi công bê tông nhựa nóng.
d) Thi công phần an toàn giao thông:
- Thi công sơn gờ giảm tốc.
- Gia công, lắp dựng biển báo hiệu giao thông.
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ theo tiêu chuẩn
TCVN 2622-1995.
- Nghiêm cấm đun bằng bếp điện, bếp dầu trên công trường, việc tổ chức nấu ăn
được bố trí khu vực riêng.
- Trang bị đầy đủ thiết bị cứu hỏa theo quy định.
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
- Tất cả các xe chuyên chở vật liệu đến công trình điều phủ bạt kín.
70

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu đến công trình, khi quay đầu vào đổ vật
liệu có người đeo bang đỏ, cầm cờ hướng dẫn.
- Hằng ngày các vật liệu rơi vãi trên đường giao thông được thu dọn.
- Liên tục có xe tưới nước đường để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.
- Đất đào bỏ phải được chuyển đổ đúng nơi quy định.
- Cử cán bộ chuyên trách trong công tác kiểm tra phòng hộ, công tác an toàn, vệ
sinh môi trường trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người và thiết bị,
đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình.
- Công trường thi công đến đâu phải tổ chức vệ sinh sạch sẽ, thu gom vật liệu
thải đến đó. Các chất thải được thu gom và đổ đúng nơi quy định. Nhà thầu phải vệ
sinh công trường trước khi bàn giao đưa vào sử dụng.
7. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Nhà thàu phải bố trí cán bộ chuyên trách phụ trách an toàn lao động và vệ sinh
môi trường.
- Công trường phải có cán bộ y tế, tủ thuốc hiện trường kèm theo những trang bị
cấp cứu hoặc sơ cứu khi cần thiết.
- Lắp đặt các biển bảo cảnh bảo khu vực nguy hiểm.
- Tập huấn, kiểm tra kiến thức an toàn lao động cho công nhân trên công trường.
Trang bị đầy đủ trang thiết bị an toàn lao động cho công nhân.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
- Nhà thầu phải bố trí hợp lý về nhân sự, thiết bị thi công tham gia thực hiện các
hạng mục công việc đáp ứng tiến độ yêu cầu của chủ đầu tư.
- Nêu rõ nguồn huy động nhân sự, thiết bị thi công trong thời gian thi công.
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
a) Biện pháp tổ chức thi công tổng thể: Nhà thầu phải đề xuất biện pháp tổ chức
thi công tổng thể phù hợp với tuyến đường.
b) Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục (Hệ thống thoát nước, nền đường,
áo đường, an toàn giao thông): Trong mỗi hạng mục công việc nhà thầu thể hiện đầy
đủ, chi tiết từng nội dung theo yêu cầu sau:
- Bố trí nhân sự tham gia thực hiện.
- Máy móc, thiết bị để triển khai thi công.
- Vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng.
- Thuyết minh trình tự thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc.
- Quy trình quản lý chất lượng cho từng hạng mục công việc.
- Quy trình tổ chức nghiệm thu cho từng hạng mục công việc.
71

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: Có
biểu đồ chi tiết về công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo của Nhà thầu. Nghiệm thu kiểm
tra trước khi báo TVGS nghiệm thu.
11. Yêu cầu về tổ chức đảm bảo ATGT trong quá trình thi công: Bố trí đầy
đủ rào chắn, barie, cọc tiêu, biển báo và người điều hành giao thông; ban đêm có đầy
đủ đèn chiếu sáng, người điều hành giao thông trang bị đầy đủ cờ, quần áo bảo hộ,
trang bị đầy đủ bộ đàm để liên lạc giữa những người điều hành giao thông, đảm bảo
ATGT chống ùn tắc.
III. Các bản vẽ
Liệt kê các bản vẽ.
STT

Ký hiệu

Tên bản vẽ

Phiên bản/ngày phát hành

1
2

(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng EHSMT trên Hệ thống).

72

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6834 dự án đang đợi nhà thầu
  • 276 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 272 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16494 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14199 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây