Thông báo mời thầu

Gói thầu số 46: Giám sát thi công xây dựng Gói thầu 39

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 00:14 22/11/2020
Số TBMT
20201164929-00
Công bố
00:08 22/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 46: Giám sát thi công xây dựng Gói thầu 39
Chủ đầu tư
Địa chỉ của Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn. địa chỉ: Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình; điện thoại & Fax: 02183.861.268.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Trái phiếu chính phủ
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 8, Hợp phần: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Dự án: Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Hoà Bình

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
00:08 22/11/2020
đến
09:30 12/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 12/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 46: Giám sát thi công xây dựng Gói thầu 39". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 46: Giám sát thi công xây dựng Gói thầu 39" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 56

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

24
Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội
dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính
(nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ
thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của
mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu
kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì
căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên
ngành.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.

25
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp chấm
điểm 100, bao gồm các nội dung sau đây:
Mức
Thang
Điểm
điểm
TT
Tiêu chuẩn
điểm
tối đa
tối
chi tiết
thiểu
I
1

2

Kinh nghiệm và năng lực
Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giám
sát thi công xây dựng công trình giao thông hoặc
công trình xây dựng dân dụng hoặc công trình hạ
tầng kỹ thuật. (Đính kèm tài liệu chứng minh).
≥ 8 năm
6-7 năm
4-5 năm
≤ 3 năm
Số lượng hợp đồng giám sát thi công xây dựng
công trình đã hoàn thành trong vòng 10 năm trở
lại đây. (Kèm theo biên bản nghiệm thu hoàn
thành hoặc tài liệu khác tương đương để chứng
minh).
- 03 Hợp đồng giám sát thi công công trình dân
dụng trong đó có hạng mục nhà lớp học hoặc nhà
văn hóa, hội trường, trụ sở cơ quan.
- 02 Hợp đồng giám sát thi công công trình giao
thông.
- 01 Hợp đồng giám sát thi công công trình hạ tầng
kỹ thuật (có hạng mục đắp hoặc đào san nền).
- 02 Hợp đồng giám sát thi công đường dây điện từ
0,4kV-35kV hoặc trạm biến áp.
- 01 Hợp đồng giám sát thi công công công trình cấp
nước sinh hoạt.
Nếu là liên danh: Là tổng số hợp đồng của cả liên
danh. Từng thành viên liên danh phải đáp ứng với
nội dung công việc đảm nhận trong liên danh.
Đáp ứng yêu cầu nêu trên và có thêm 03 hợp đồng
phù hợp với một trong các nội dung yêu cầu nêu
trên.
Đáp ứng yêu cầu nêu trên và có thêm 02 hợp đồng
phù hợp với một trong các nội dung yêu cầu nêu
trên.
Đáp ứng yêu cầu nêu trên và có thêm 01 hợp đồng
phù hợp với một trong các nội dung yêu cầu nêu
trên.
Không đáp ứng các yêu cầu nêu trên

10
3
3
2,5
2,1
0

4

4
3,5
2,8
0

7

26

TT

3

II
1
1.1

1.2

2
2.1

2.2

2.3

Tiêu chuẩn
Kinh nghiệm đã thực hiện các gói thầu giám sát
thi công từ năm 2010 đến nay: (Kèm theo biên
bản nghiệm thu hoàn thành hoặc tài liệu khác
tương đương để chứng minh)
- Có 01 hợp đồng tư vấn giám sát công trình dân
dụng trong đó có hạng mục nhà lớp học hoặc nhà
văn hóa, hội trường, trụ sở cơ quan, có giá trị xây
dựng ≥4,1 tỷ đồng.
- Có 01 hợp đồng tư vấn giám sát công trình giao
thông, có giá trị xây dựng ≥2,20 tỷ đồng.
- Có 01 hợp đồng tư vấn giám sát công trình hạ tầng
kỹ thuật, có giá trị xây dựng ≥9,1 tỷ đồng (có hạng
mục đắp hoặc đào san nền).
Nếu là liên danh: Giá trị hợp đồng tương ứng với tỷ
lệ liên danh đảm nhiệm.
Không đáp ứng yêu cầu nên trên.
Giải pháp và phương pháp luận
Hiểu biết của nhà thầu về mục đích, yêu cầu của
gói thầu được nêu trong "Điều khoản tham
chiếu"
Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của gói thầu nêu
trong điều khoản tham chiếu.
Am hiểu rõ.
Am hiểutương đối rõ.
Không Am hiểu rõ.
Đề xuất về kỹ thuật có các nội dung mô tả chi tiết,
cụ thể công việc.
Đề xuất cụ thể, rõ ràng
Đề xuất chưa cụ thể hoặc chưa rõ ràng
Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
Cách tiếp cận và phương pháp luận
Đề xuất về kỹ thuật bao gồm tất cả hạng mục công
việc quy định trong điều khoản tham chiếu. Các
hạng mục công việc được phân chia thành những
nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh và logic;
Đề xuất cụ thể, rõ ràng
Đề xuất chưa cụ thể hoặc chưa rõ ràng
Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
Phương pháp luận phù hợp với dự án
Phù hợp, khả thi
Chưa phù hợp hoặc kém khả thi
Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào để thực hiện
tốt được công việc (đặc biệt là những công việc

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối đa

Mức
điểm
tối
thiểu

3

3

0
40
7
3,5
3,5
2,0
0
3,5
3,5
2,0
0
12
4
4
2
0
4
4
0
4

28

27

TT

3
3.1

3.2

4

5
5.1

5.2

5.3

6

Tiêu chuẩn
mang tính đặc thù của gói thầu)
Phù hợp, khả thi
Chưa phù hợp hoặc kém khả thi
Đề xuất sáng kiến
Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện tốt hơn
các công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện gói
thầu.
Có sáng kiến đáp ứng yêu cầu
Không có sáng kiến
Cách tiếp cận và phương pháp luận của nhà thầu
chuyên nghiệp và tiên tiến.
Cách tiếp cận chuyên nghiệp và tiên tiến.
Tiếp cận chưa chuyên nghiệp
Cách trình bày đề xuất:
Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách khoa
học, logic và rõ ràng
Trình bày không logic hoặc không rõ ràng hoặc thể
hiện sự sao chép không phù hợp với gói thầu.
Kế hoạch triển khai
Kế hoạch công việc bao gồm tất cả nhiệm vụ để thực
hiện gói thầu. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được
phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp và
rõ ràng.
Đề xuất cụ thể, rõ ràng
Đề xuất chưa cụ thể hoặc không rõ ràng
Không đề xuất
Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận
và tiến độ dự kiến.
Đề xuất phù hợp
Đề xuất không phù hợp
Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc
và tiến độ nộp báo cáo.
Đầy đủ, khả thi
Không đầy đủ
Bố trí nhân sự hợp lý: Nhân sự được bố trí theo
yêu cầu của hồ sơ mời thầu, phù hợp với nhiệm vụ
và khả năng huy động cán bộ tư vấn phù hợp với
tiến độ của dự án
Bố trí đầy đủ, đáp ứng yêu cầu, có bố trí thêm nhân
sự thực hiện phù hợp yêu cầu.
Bố trí đầy đủ, đáp ứng yêu cầu
Bố trí không đầy đủ hoặc không đáp ứng yêu cầu

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối đa

4
0
2
1
1
0
1
1
0
5
5
0
9
5
5
2,5
0
2
2
0
2
2
0
5
5
3,5
0

Mức
điểm
tối
thiểu

28

TT

Tiêu chuẩn

III

Nhân sự, máy móc, thiết bị
Tư vấn giám sát trưởng: Số lượng yêu cầu 01
người.
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành
(Kỹ sư xây dựng dân dụng hoặc xây dựng cầu
đường hoặc xây dựng Cầu - Đường bộ), có chứng
chỉ hành nghề giám sát hạng II trở lên còn hiệu lực.
Kỹ sư tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành
(Kỹ sư xây dựng dân dụng, hoặc xây dựng cầu
đường hoặc xây dựng Cầu - Đường bộ), có chứng
chỉ hành nghề giám sát hạng III còn hiệu lực.
Kỹ sư tốt nghiệp đại học trở lên không đúng chuyên
ngành nêu trên, có chứng chỉ hành nghề giám sát
hạng III còn hiệu lực.
Kỹ sư tốt nghiệp đại học trở lên không đúng chuyên
ngành nêu trên.
Số năm tham gia giám sát xây dựng công trình giao
thông hoặc công trình dân dụng hoặc công trình hạ
tầng kỹ thuật (Đính kèm tài liệu chứng minh).
≥ 8 năm
5 đến 7 năm
< 5 năm
Kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự (Đính kèm tài liệu
chứng minh).
Đã làm tư vấn giám sát trưởng 04 công trình hạ tầng kỹ
thuật hoặc 04 công trình dân dụng hoặc 04 công trình
giao thông đường bộ.
Đã làm tư vấn giám sát trưởng 03 công trình hạ tầng kỹ
thuật hoặc 03 công trình dân dụng hoặc 03 công trình
giao thông đường bộ.
Đã làm tư vấn giám sát trưởng 02 công trình hạ tầng kỹ
thuật hoặc 02 công trình dân dụng hoặc 02 công trình
giao thông đường bộ.
Đã làm tư vấn giám sát trưởng 01 công trình hạ tầng kỹ
thuật hoặc 01 công trình dân dụng hoặc 01 công trình
giao thông đường bộ.
Không đáp ứng
Kỹ sư thường trú giám sát hạng mục giao thông:
Số lượng yêu cầu 01 người.
Trình độ chuyên môn
Kỹ sư tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành

1
1.1

1.2

1.3

2
2.1

Thang
điểm
chi tiết

50

Mức
điểm
tối
thiểu
35

10

7

Điểm
tối đa

3
3

2

1
0
3
3
2
0
4
4
3
2
1
0
10
3
3

7

29

TT

2.2

2.3

3
3.1

Tiêu chuẩn
xây dựng công trình giao thông (là kỹ sư xây dựng
cầu đường hoặc xây dựng Cầu - Đường bộ), có
chứng chỉ hành nghề giám sát hạng II trở lên còn
hiệu lực.
Kỹ sư tốt nghiệp đại học trở lên đúng đúng chuyên
ngành xây dựng công trình giao thông (là kỹ sư xây
dựng cầu đường hoặc xây dựng Cầu - Đường bộ), có
chứng chỉ hành nghề giám sát hạng III còn hiệu lực.
Kỹ sư tốt nghiệp đại học trở lên không đúng thuộc
chuyên ngành nêu trên, có chứng chỉ hành nghề
giám sát hạng III trở lên còn hiệu lực.
Kỹ sư tốt nghiệp đại học trở lên không đúng chuyên
ngành nêu trên.
Số năm tham gia giám sát xây dựng công trình giao
thông (Đính kèm tài liệu chứng minh).
≥ 8 năm
6 đến 7 năm
4 đến 5 năm
≤ 3 năm
Kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự (Đính kèm tài liệu
chứng minh).
Đã làm tư vấn giám sát 04 công trình giao thông đường
bộ
Đã làm tư vấn giám sát 03 công trình giao thông đường
bộ
Đã làm tư vấn giám sát 02 công trình giao thông đường
bộ
Không đáp ứng
Kỹ sư thường trú giám sát hạng mục công trình
hạ tầng kỹ thuật: Số lượng yêu cầu 01 người.
Trình độ chuyên môn
Kỹ sư tốt nghiệp đại học trở lên đúng đúng chuyên
ngành xây dựng dân dụng hoặc cấp thoát nước, có
chứng chỉ hành nghề giám sát hạng II trở lên còn
hiệu lực.
Kỹ sư tốt nghiệp đại học trở lên đúng đúng chuyên
ngành xây dựng dân dụng hoặc cấp thoát nước, có
chứng chỉ hành nghề giám sát hạng III còn hiệu lực.
Kỹ sư tốt nghiệp đại học trở lên không đúng chuyên
ngành nêu trên, có chứng chỉ hành nghề giám sát
hạng III trở lên còn hiệu lực.
Kỹ sư tốt nghiệp đại học trở lên không đúng chuyên
ngành nêu trên.

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối đa

Mức
điểm
tối
thiểu

2

1
0
3
3
2
1
0
4
4
3,5
2,8
0
10
3
3

2
1
0

7

30

TT
3.2

3.3

4
4.1

4.2

4.3

5

Tiêu chuẩn
Số năm tham gia giám sát xây dựng công trình hạ tầng
kỹ thuật (Đính kèm tài liệu chứng minh).
≥ 8 năm
6 đến 7 năm
4 đến 5 năm
≤ 3 năm
Kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự (Đính kèm tài liệu
chứng minh).
Đã làm tư vấn giám sát 04 công trình hạ tầng kỹ thuật
Đã làm tư vấn giám sát 03 công trình hạ tầng kỹ thuật
Đã làm tư vấn giám sát 02 công trình hạ tầng kỹ thuật
Không đáp ứng
Kỹ sư thường trú giám sát hạng mục công trình
xây dựng dân dụng: Số lượng yêu cầu 01 người.
Trình độ chuyên môn
Kỹ sư tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành
xây dựng dân dụng, có chứng chỉ hành nghề giám
sát công trình dân dụng hạng II còn hiệu lực.
Kỹ sư tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành
xây dựng dân dụng, có chứng chỉ hành nghề giám
sát công trình dân dụng hạng III còn hiệu lực.
Kỹ sư tốt nghiệp đại học trở lên không đúng chuyên
ngành nêu trên, có chứng chỉ hành nghề giám sát
công trình dân dụng hạng III còn hiệu lực.
Kỹ sư tốt nghiệp đại học trở lên không đúng chuyên
ngành nêu trên.
Số năm tham gia giám sát xây dựng công trình xây
dựng dân dụng. (Đính kèm tài liệu chứng minh).
≥ 8 năm
6 đến 7 năm
4 đến 5 năm
≤ 3 năm
Kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự (Đính kèm tài liệu
chứng minh).
Đã làm tư vấn giám sát 04 công trình xây dựng dân
dụng.
Đã làm tư vấn giám sát 03 công trình xây dựng dân
dụng.
Đã làm tư vấn giám sát 02 công trình xây dựng dân
dụng.
Không đáp ứng
Kỹ sư thường trú giám sát hạng mục công trình

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối đa

Mức
điểm
tối
thiểu

3
3
2
1
0
4
4
3
2
0
5

3,5

1,5
1,5
1,0
0,5
0
1,5
1,5
1,0
0,5
0
2
2
1,5
1,0
0
5

3,5

31

TT

5.1

5.2

5.3

6
6.1

6.2

Tiêu chuẩn
công nghiệp: Số lượng yêu cầu 01 người.
Trình độ chuyên môn
Kỹ sư tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành
kỹ thuật điện, có chứng chỉ hành nghề giám sát cơ
điện hạng II còn hiệu lực.
Kỹ sư tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành
kỹ thuật điện, có chứng chỉ hành nghề giám sát cơ
điện hạng III còn hiệu lực
Kỹ sư tốt nghiệp đại học trở lên không đúng chuyên
ngành nêu trên, có chứng chỉ hành nghề giám sát cơ
điện hạng III còn hiệu lực.
Kỹ sư tốt nghiệp đại học trở lên không đúng chuyên
ngành nêu trên.
Số năm tham gia giám sát xây dựng công trình công
nghiệp. (Đính kèm tài liệu chứng minh).
≥ 8 năm
6 đến 7 năm
4 đến 5 năm
≤ 3 năm
Kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự (Đính kèm tài liệu
chứng minh).
Đã làm tư vấn giám sát 04 công trình thi công lắp đặt
đường dây 0,4-35kV.
Đã làm tư vấn giám sát 03 công trình thi công lắp đặt
đường dây 0,4-35kV.
Đã làm tư vấn giám sát 02 công trình thi công lắp đặt
đường dây 0,4-35kV.
Không đáp ứng
Kỹ sư giám sát vật liệu: Số lượng yêu cầu 01 người
(Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng
công trình giao thông đường bộ hoặc xây dựng dân
dụng hoặc hạ tầng kỹ thuật còn hiệu lực)
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành
giao thông hoặc xây dựng dân dụng hoặc vật liệu.
Không phải là kỹ sư hoặc Kỹ sư tốt nghiệp đại học
trở lên không thuộc chuyên ngành nêu trên.
Số năm tham gia giám sát xây dựng công trình giao
thông hoặc dân dụng hoặc hạ tầng kỹ thuật (Đính kèm
tài liệu chứng minh).
≥ 8 năm
6 đến 7 năm
4 đến 5 năm

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối đa

Mức
điểm
tối
thiểu

1,5
1,5
1,0

0
1,5
1,5
1,0
0,5
0
2
2
1,5
1,0
0
5
1,5
1,5
0
1,5
1,5
1,0
0,5

3,5

32

TT

6.3

7

Tiêu chuẩn
≤ 3 năm
Kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự (Đính kèm tài liệu
chứng minh).
Đã giám sát vật liệu 03 công trình giao thông hoặc 03
công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc 03 công trình xây dựng
dân dụng.
Không đáp ứng
Máy móc, thiết bị phục vụ công trình: Ô tô < 10
chỗ: 01 cái; Máy toàn đạc điện tử: 02 bộ; Máy thủy
bình: 02 bộ.
Bố trí đủ máy móc, thiết bị trong đó nhà sở hữu toàn
bộ hoặc một số máy móc thiết bị.
Bố trí đủ máy móc, thiết bị trong đó nhà thầu phải đi
thuê toàn bộ.

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối đa

Mức
điểm
tối
thiểu

0
2
2
0
5

3,5

5
3,5

* Ghi chú:
Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung III của bảng trên có hợp đồng lao động
dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số
nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
- Đối với các hợp đồng tương tự và kinh nghiệm thực hiện: nhà thầu phải
gửi kèm theo các tài liệu để chứng minh loại, cấp, quy mô công trình, giá trị thực
hiện (quyết định phê duyệt), các tài liệu chứng minh nhà thầu đã hoàn thành hợp
đồng biên bản nghiệm thu hoàn thành/ Biên bản thanh lý hợp đồng/ Giấy xác nhận
của Chủ đầu tư (hoặc đại diện Chủ đầu tư) hoặc các tài liệu khác tương đương Tất cả các tài liệu này phải được công chứng hoặc chứng thực.
- Đối với nhân sự của nhà thầu bố trí cho gói thầu yêu cầu cung cấp các tài
liệu: Bản sao công chứng (chứng thực) bằng cấp, chứng chỉ còn hiệu lực và các tài
liệu chứng minh kinh nghiệm của các nhân sự đã tham gia các công trình. Đối với
các nhân sự chủ chốt (Chủ nhiệm, chủ trì,...) phải có xác nhận của Chủ đầu tư/hoặc
đại diện Chủ đầu tư về kinh nghiệm đã thực hiện và quy mô công trình theo yêu
cầu ở phần trên.
- Đối với nhà thầu liên danh thì nhân sự của Liên danh được xác định bằng
tổng nhân sự của các thành viên trong liên danh. Trong đó từng nhà thầu phải bố
trí đủ số lượng cán bộ tương ứng với phần công việc đảm nhiệm trong thỏa thuận
liên danh.
- Đối với nhà thầu liên danh thì kinh nghiệm của liên danh được tính là tổng
kinh nghiệm của các thành viên trong liên danh, tuy nhiên kinh nghiệm của mỗi
thành viên chỉ xét theo phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận. Tất cả các
thành viên Liên danh phải có đủ năng lực pháp luật dân sự theo quy định của Luật

33
Đấu thầu và các quy định hiện hành. Đồng thời, các thành viên trong Liên danh
phải đáp ứng các yêu cầu sau:
+ Tư cách hợp lệ của nhà thầu và năng lực Tài chính tương tự như đối với
nhà thầu tham gia độc lập.
+ Căn cứ vào giá trị nội dung công việc mà các thành viên trong Liên danh
đảm nhận đã được thỏa thuận trong Thỏa thuận liên danh, trong đó các thành viên
làm nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng cầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về
điều kiện năng lực kinh nghiệm như quy định đối với nhà thầu độc lập.
+ Mỗi nhà thầu chỉ được tham gia một đơn dự thầu, dưới hình thức tham dự
độc lập hay liên danh.
- Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu xuất trình tài
liệu gốc để chứng minh. Nếu nhà thầu không xuất trình được thì hồ sơ dự thầu của
nhà thầu sẽ bị loại và không được xem xét tiếp.
b) Việc đánh giá về kỹ thuật cần đảm bảo các yêu cầu sau:
E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một
trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận,
nhân sự được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được
đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Mục 3.1. Đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét= [Gthấp nhất x (100)]/Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong
số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC
đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ

34
lệ 80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ
từ 20%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp
hạng thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6799 dự án đang đợi nhà thầu
  • 915 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 916 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16768 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14667 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây