Thông báo mời thầu

Toàn bộ phần xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 22:09 21/11/2020
Số TBMT
20201164885-00
Công bố
22:04 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chia lô đấu giá QSD đất ở tại vị trí 03, xóm 8, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Toàn bộ phần xây lắp
Chủ đầu tư
UBND xã Nghi Văn, địa chỉ: UBND xã Nghi Văn, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, điện thoại số 02383 617 116
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Trích từ nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất ở khu quy hoạch chia lô đấu giá QSD đất ở tại vị trí 03, xóm 8, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chia lô đấu giá QSD đất ở tại vị trí 03, xóm 8, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Nghệ An
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
22:04 21/11/2020
đến
15:00 01/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 01/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
17.000.000 VND
Bằng chữ
Mười bảy triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Toàn bộ phần xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Toàn bộ phần xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 70

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chia lô đấu giá QSD đất ở tại vị trí 03,
xóm 8, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc.
2. Chủ đầu tư: UBND xã Nghi Văn.
3. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Trích từ nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất ở
khu quy hoạch chia lô đấu giá QSD đất ở tại vị trí 03, xóm 8, xã Nghi Văn, huyện
Nghi Lộc
4. Quy mô xây dựng và giải pháp kỹ thuật gói thầu:
- Phần san nền: Diện tích san nền 3340,46 m2 bằng đất cấp III lu lèn độ chặt
K85. Vét hữu cơ với bề dày 0,3m. Độ dốc san nền được thiết kế với i=0,05% có
hướng dốc về xung quanh các tuyến đường.
- Phần đường giao thông: Xây dựng 01 tuyến đường bê tông với tổng chiều dài
37,5m, cụ thể: Tuyến 1 dài L=37,5m, nền đường rộng 9,0m, mặt đường rộng 5,0m.
Kết cấu: Mặt đường bằng bê tông đá 1x2, VXM mác 250 dày 20cm, lớp móng đá
dăm dày 15cm, nền đường lớp dưới đắp đất cấp III đầm chặt đạt K95, lớp trên đắp
đất cấp III dày 30cm đầm chặt đạt K98.
- Phần mương thoát nước:
Xây dựng 02 tuyến mương thoát nước với tổng chiều dài 164,02m, cụ thể tuyến
số 01 có chiều dài 135,5m, tuyến số 02 có chiều dài 28,52m.
Mương thoát nước B5: Chiều rộng lòng mương 0,5m,chiều cao 1,0m, đáy mương
lớp dới đổ bằng bê tông đá 4x6 mác 100 dày 10cm, lớp trên đổ bằng bê tông đá 2x4
mác 200 dày 10cm; thành mương xây bằng gạch chỉ dày 22cm, giằng đỉnh mương
bằng bê tông đá 1x2 mác 200#, trát thành mương bằng VXM mác 75# dày 2,0cm;
cách 10m bố trí một khe lún được ngăn bằng bao tải nhựa đường, Tấm đan nắp
mương bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200# dày 8cm.
Mương thoát nước B8: Chiều rộng lòng mương 0,8m,chiều cao 1,0m, đáy mương
lớp dới đổ bằng bê tông đá 4x6 mác 100 dày 10cm, lớp trên đổ bằng bê tông đá 2x4
mác 200 dày 10cm; thành mương xây bằng gạch chỉ dày 22cm, giằng đỉnh mương
bằng bê tông đá 1x2 mác 200#, trát thành mương bằng VXM mác 75# dày 2,0cm;
cách 10m bố trí một khe lún được ngăn bằng bao tải nhựa đường, Tấm đan nắp
mương bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200# dày 8cm.
Cống thoát nước qua đường B= 0,5m (chịu lực), với tổng chiều dài 9,0m, chiều
rộng lòng mương 0,5m, chiều cao 1,0m; được thiết kế chữ U BTCT M300 đúc sẵn;
chiều dày thành cống 15cm, đỉnh cống dày 17cm, đáy cống dày 17cm; đệm móng

bằng đá dăm đầm chặt dày 10cm, trên lớp bê tông đá dăm đá 200# dày 10cm
Hệ thống điện sinh hoạt được đấu nối với hệ thống điện đã có sẵn trong khu dân
cư khoảng cách trung bình giữa các cột với nhau từ 30-40m;
Sử dụng cột điện ly tâm cao 8.5m loại A; móng cột BTCT mác 150 đổ tại chỗ.
Dây dẫn sử dụng cáp ruột vặn xoắn (ABC) cách điện XLPE 3 pha 4 dây.
2. Thời hạn hoàn thành: 02 tháng
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên
bản vẽ thiết kế thi công. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết
trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm tổ chức
thi công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường,
phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng và các yêu cầu
khác (nếu có).
Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Các quy trình quy phạm áp dụng cho công việc thi công, nghiệm thu công trình.
Nhà thầu phải tuân thủ thi công theo hồ sơ thiết kế BVTC; Nghị định số
46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quy định Quản lý chất lượng
công trình xây dựng và hệ thống quản lý chất lượng theo quy định hiện hành của Nhà
nước như: Quy phạm thi công, nghiệm thu
STT

Vật liệu
Yêu cầu về quy phạm thi công, nghiệm thu

1

Tổ chức thi công

2

Công tác trắc địa, định vị công trình
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình- Yêu cầu
chung
Công tác thi công đất
Công tác đất- Quy phạm thi công và nghiệm thu
Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu
Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và thép xây dựng
Kết cấu thép – Gia công lắp ráp và nghiệm thu
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- tiêu chuẩn thiết kế
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối-Quy
phạm thi công và nghiệm thu (trừ mục 6.8 được thay
thế bởi TCVNXD 305: 2004)
Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép lắp ghép- Quy
phạm thi công và nghiệm thu
Lưới thép hàn dùng trong kết cấu Bê tông cốt thépTiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và nghiệm thu
Pha trộn và sử dụng vữa xi măng

3

4

Tiêu chuẩn
TCVN - 4055-85
TCVNXD 309: 2004

TCVN 4447 : 2012
TCXD 9361 - 2012
TCXD 170- 2007
TCVNXD 356: 2005
TCVN 4453 : 1995

TCVNXD 390: 2007
TCVNXD 9155: 2012
TCVN 4495-1987

5

6

Bê tông nặng- Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên
Bể chứa bằng BTCT
Bảo trì kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
Thép xây dựng
Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
Vật liệu hoàn thiện tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.
Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động, quy định cơ bản
Hoàn thiện mặt bằng xây lắp theo
Bàn giao công trình
Công tác thi công khác
Giàn giáo – Các yêu cầu về an toàn
Quy cách sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng
Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu
An toàn điện trong xây dựng
Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung
Nhà cao tầng-Thi công phần thân
Dung sai trong xây dựng công trình – Giám định về
kích thước và kiểm tra công tác thi công
Công tác hoàn thiện trong xây dựng – thi công và
nghiệm thu. Phần. Công tác láng và lát trong xây dựng
Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật
Trát đá trang trí. Thi công và nghiệm thu
Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. tiêu chuẩn thi công và
nghiệm thu
Tiêu chuẩn thiết kế và thi công nền nhà chống mối

TCVNXD 391: 2007
TCVN 5641 - 1991
TCXDVN 318 - 2004
TCVN 1651 - 2008
TCVN 4506 - 2012
TCVN2287:1978
TCVN 4516-1991
TCVN 5640-1991
TCXDVN 296 -2004
TCXD 65 - 1989
TCVN 4085:2011
TCVN 4086: 1995
TCVN 4087: 1985
TCXD 202: 1997
TCXD 211: 1998
TCXDVN 9377 - 2012
TCVN 4314 -2003
TCXD 159: 1986
TCVN 4516: 1988
TCXD 230:1998

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
2.1 Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công:
Nhà thầu phải tổ chức thi công theo đúng biện pháp thi công và tiến độ mà nhà
thầu đã lập trong hồ sơ dự thầu và được chủ đầu tư chấp nhận ( trúng thầu).
2.2 Yêu cầu về tổ chức giám sát:
Chủ đầu tư sẽ thực hiện việc giám sát thi công công trình theo đúng yêu cầu của
hồ sơ mời thầu, và các quy định hiện hành của nhà Nước về giám sát công trình xây
dựng.
3. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị (kèm theo các phương pháp
thử)
Về chủng loại và chất lượng vật tư: Tất cả các loại vật liệu chính sử dụng để
thi công công trình như (Xi măng; Cát; Đá xây dựng; Nước cho bê tông; Cốt thép cho
bê tông; Vữa xây dựng; Gạch chỉ; Gỗ xây dựng các loại; Cấp phối vật liệu …v v )
phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn vật liệu theo quy định hiện hành ).
Yêu cầu về vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam

STT
1

2

3

Vật liệu
Xi măng
Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật
Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
Cốt liệu và nước trộn cho bê tông và vữa
Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp thử
Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
Bê tông
Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh
giá chất lượng và nghiệm thu

Tiêu chuẩn
TCVN 2682:1999
TCVN 6260:1997
TCVNXD 7570:2006
TCVN 7572:2006
TCXDVN 302:2004
TCVNXD 374:2006

4. Các yêu cầu về trình tự thi công lắp đặt:
Nhà thầu phải tổ chức thực hiện trình tự thi công theo đúng yêu cầu của tiêu
chuẩn kỹ thuật mà hồ mời thầu yêu cầu và hồ sơ dự thầu của nhà thầu đã lập.
5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
Các công việc như lắp đặt đường ống cấp, thoát nước, hệ thống điện chiếu
sáng, phải được thử nghiệm đảm bảo chất lượng và an toàn trước khi bàn gia công
trình.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
Nhà thầu phải thực hiện việc lắp đặt các thiết bị phòng chống cháy nổ theo
đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn phòng chống cháy
nổ hiện hành.
7. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường
- Quá trình thi công Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ vệ sinh môi trường tại
hiện trường thi công, khu vực ăn ở của công nhân ( nếu có) và các cơ quan sung
quanh công trường.
- Các phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu phải có bạt che đậy.
- Thi công xong mỗi phần hạng mục phải dọn vệ sinh toàn bộ phế thải đổ đúng
nơi quy định.
8. Các yêu cầu về an toàn lao động.
Quá trình thi công công trình nhà thầu quan tâm đến công tác an toàn lao động
đối với người và thiết bị bao gồm các nội dung chính như sau:
- Để đảm bảo trong quá trình thi công, nhà thầu phải bố trí công nhân điều
khiển các phương tiện cơ giới, các máy xây dựng (có năng lực và kinh nghiệm và có
ý thức trách nhiệm cao).
- Khi sử dụng các thiết bị dễ gây nguy hiểm phải có rào chắn bảo vệ cắt cử
công nhân vận hành có tay nghề và trách nhiệm cao
- Phải có nội quy quy định về công tác an toàn lao động tại công trường.
- Trước khi làm việc phải kiểm tra dụng cụ lao động an toàn chắc chắn, tranh
thiết bị đầy đủ bảo hộ cho công nhân làm việc tại hiện trường.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Nhà thầu phải thực hiện việc huy động nhân lực và thiết bị theo đúng yêu cầu
trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu mà nhà thầu đã lập.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
Nhà thầu phải thực hiện việc biện pháp tổ chức thi công tổng thể theo đúng hồ
sơ dự thầu mà nhà thầu đã lập.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Nhà thầu phải thực hiện việc kiểm tra giám sát chất lượng theo đúng cam kết mà nhà
thầu đã nêu trong hồ sơ dự thầu.
III. Các bản vẽ
Liệt kê các bản vẽ.
STT

Ký hiệu

Tên bản vẽ

Phiên bản/ngày phát hành

1
2

(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAO
ĐẳNG cùng E-HSMT trên Hệ thống).

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5864 dự án đang đợi nhà thầu
  • 239 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 260 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15400 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13490 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây