Thông báo mời thầu

Gói thầu số 03: Xây lắp công trình Cải tạo, sửa chữa đường giao thông liên xã Quyết Thắng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:44 21/11/2020
Số TBMT
20201164715-00
Công bố
17:28 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo, sửa chữa đường giao thông liên xã Quyết Thắng
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 03: Xây lắp công trình Cải tạo, sửa chữa đường giao thông liên xã Quyết Thắng
Chủ đầu tư
Tên Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách thành phố và nguồn huy động đối ứng
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cải tạo, sửa chữa đường giao thông liên xã Quyết Thắng
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Thái Nguyên

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:28 21/11/2020
đến
09:00 02/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 02/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
84.000.000 VND
Bằng chữ
Tám mươi bốn triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 03: Xây lắp công trình Cải tạo, sửa chữa đường giao thông liên xã Quyết Thắng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 03: Xây lắp công trình Cải tạo, sửa chữa đường giao thông liên xã Quyết Thắng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 24

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

- Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa đường giao thông
liên xã Quyết Thắng

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV

- Chủ đầu tư: UBND xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước 70%, huy động đối ứng
30%. .

- Địa điểm xây dựng: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái
Nguyên.

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

Tổng chiều dài các tuyến L=1.749,5m. Chiều rộng nền
đường Bnền=4m-7m. Chiều rộng mặt đường Bmặt=3m-5,5m.
Lề đường mỗi bên rộng 0,5m.

- Kết cấu trên các tuyến làm mới: Bê tông xi măng M250#
đá 2x4, dày 20cm. Đệm cát dày 5cm. Móng cấp phối đá dăm
loại II dày 15cm. Nền đường đầm chặt K95.

- Kết cấu trên các tuyến đường bê tông cũ: Bê tông xi
măng M250# đá 2x4, dày 20cm. Bù vênh bằng BTXM M250# đá 2x4.
Phần cạp mở rộng: Bê tông xi măng M250# đá 2x4, đệm cát
dày 5cm, móng cấp phối đá dăm loại II dày 15cm.

- Thoát nước ngang: Bố trí cống bản, cống tròn qua các
vị trí tụ thủy.

+ Tuyến đường xóm Sơn Tiến: Thiết kế 05 vị trí rãnh
chịu lực qua đường khẩu độ B50 với tường rãnh xây
gạch không nung M75# dày 33cm, trát VXM M75# dày 2cm. Đáy rãnh
BTXM M150# dày 20cm, dưới đệm đá dăm đầm chặt. Tấm
bản BTCT M250# đá 1x2 kết hợp mũ mố BTCT M200#. Kích
thước tấm bản 1x0,83x0,2m. Tuyến đường xóm Thái Sơn:
Gồm 03 vị trí cống tròn BTCT M200#, khẩu độ D100 và D75.
Bố trí rãnh xây B30 bằng gạch không nung M75# dày 11cm, trát
VXM M75# dày 1,5cm. Đáy rãnh BTXM M150# dày 10cm, dưới đệm
đá dăm đầm chặt. Tấm bản BTCT M250# đá 1x2, kích thước
tấm bản 1x0,55x0,1m. Bố trí xây kè đá hộc chắn đất và
hộ lan đỉnh kè bằng VXM M100# trên lớp đá dăm đầm
chặt.

- Thoát nước dọc: Kích thước mương thoát nước đào
trần hình thang kích thước 0,4x0,4x1,2 m. Các nội dung quy mô
khác theo thiết kế được duyệt.

2. Thời hạn hoàn thành: Thời gian từ khi khởi công đến
khi hoàn thành công trình không quá: 360 ngày

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm
các nội dung chủ yếu sau:

Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu
công trình;

- Yêu cầu chung:

TT Tên tiêu chuẩn, quy trình Ký hiệu

1 Luật xây dựng; Luật sửa đổi bổ sung liên quan đến
XDCB 50/2014/QH13

2 Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công
trình 59/2015/NĐ-CP

3 Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây
dựng 46/2015/NĐ-CP

5

Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất
lượng công trình xây dựng 26/2016/TT-BXD và TT04/2019/TT-BXD

6 Qui chế TVGS thi công xây dựng công trình trong ngành GTVT
Quyết định 3173/QĐ-BGTVT 11/10/2013

7 Quy định thi công trên đường bộ đang khai thác QĐ
04/2006/QĐ –BGTVT

8 Quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết
cấu hạ tầng giao thông. Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT

9 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5038:1991

10 Kết cấu BT và BTCT-Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574– 2012

11 Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế
TCVN10380:2014

12 Tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737-95

13 Quy trình thiết kế áo đường cứng 22 TCN 223-95

14 Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô Việt Nam TCVN 4054-05

15 Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
TCVN 4085:2011

- Yêu cầu về thi công, nghiệm thu

TT Loại công tác Quy chuẩn, tiêu chuẩn

1 Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN
4447-2012

2 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô
tô – vật liệu thi công và nghiệm thu TCVN 8859-2011

3 Quy trình đo độ bằng phẳng mặt đường bằng thước 3m
TCVN 8864:2011

4 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng TCVN
4459:1987

5 Vữa xây dựng: Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314 : 2003

6 Kết cấu gạch đá: Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN
4085:2011

7 Các quy trình, quy phạm khác hiện hành có liên quan.

Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp tổ chức thi công và giám
sát chất lượng của mình một cách hợp lý khả thi trên
cơ sở tiêu chuẩn tổ chức thi công TCVN 4055: 2012.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc,
thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

Chủng loại và chất lượng vật tư vật liệu liệu vật
tư đưa vào công trình phải tuân thủ theo hồ sơ thiết
kế được duyệt. Các tiêu chuẩn về phương pháp thử theo
đúng quy định hiện hành.

* Vật tư:

- Trong Hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải đưa ra được
nguồn gốc, chất lượng, khối lượng vật tư sẽ sử
dụng cho công trình. Các loại vật tư này phải thỏa mãn
các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật mà Dự án áp dụng
và các tiêu chuẩn liên quan hiện hành:

STT Vật liệu Tiêu chuẩn

1 Quy trình thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đá TCVN
7572:06

2 Quy trình thí nghiệm xác định CBR của đất đá dăm trong
phòng TN TCVN 8821:2011

3 Thí nghiệm đầm nén đất, đá dăm trong phòng TN TCVN
4195-4202:95

4 Cốt liệu cho bê tông và vữa TCVN 7572-2006

5 Cát xây dựng – phương pháp xác định hàm lượng mica
TCVN 4376-86

6 Quy trình thí nghiệm bê tông xi măng TCVN 3106-3109:93

7 Thép cốt bê tông TCVN 1651-2 2008

8 Cốt liệu cho bê tông và vữa TCVN 7572-2006

9 Các tiêu chuẩn khác có liên quan

- Nhà thầu, bằng kinh phí và năng lực của mình, phải
tổ chức một bộ phận thí nghiệm có đủ tư cách pháp
nhân, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của
mình. Toàn bộ quá trình thí nghiệm phải được TVGS kiểm
tra, giám sát. Các kết quả thí nghiệm phải được thể
hiện bằng văn bản và được TVGS ký xác nhận.

- Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm mà Nhà thầu không
đảm nhận được thì có quyền thuê một đơn vị tư vấn
hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất
lượng có tư cách pháp nhân thực hiện.

- Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công
trình và công tác thí nghiệm hoặc có bất cứ nghi ngờ
nào về sự gian dối của nhà thầu trong quá trình thi công,
Chủ đầu tư có quyền yêu cầu một đơn vị Thí nghiệm
độc lập khác tiến hành lại và mọi chi phí của việc
này phải do Nhà thầu chi trả.

- Nhà thầu chỉ được phép dùng nguồn vật liệu đã làm
thí nghiệm và được chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư
vấn giám sát. Với mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật
liệu, nhà thầu đều phải tiến hành các thủ tục thí
nghiệm kiểm tra như ban đầu. Nghiêm cấm nhà thầu tự ý
thay đổi chủng loại vật liệu.

* Thiết bị thi công:

- Các thiết bị lu lèn luôn ở trạng thái hoạt động
tốt, phù hợp với yêu cầu của dây chuyền công nghệ thi
công.

- Các thiết bị thi công phải được TVGS kiểm tra và chấp
thuận trước khi cho phép thi công về tính năng hoạt
động, tình trạng kỹ thuật của thiết bị, độ chính
xác của các dụng cụ đo lường trên thiết bị. Các
thiết bị chỉ được tham gia thi công khi đã qua công tác
thi công thí điểm, nếu muốn thay đổi thiết bị thi công
khác (dù một thiết bị) thì nhà thầu phải làm lại công
tác thi công thí điểm cho toàn bộ hệ thống thiết bị thi
công mới.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Yêu cầu nhà thầu phải đề xuất trình tự thi công tổng
thể và chi tiết từng hạng mục công việc theo đúng yêu
cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt, từng bước công
việc phải tuân thủ các quy định hiện hành, đảm bảo
các yêu cầu về tiến độ, chất lượng và đủ thời gian
để kiểm tra, nghiệm thu.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

Yêu cầu nhà thầu thi công theo đúng các quy định hiện
hành. Nhà thầu phải nêu các biện pháp tiến hành thí
nghiệm hoặc vận hành thử nghiệm để kiểm tra xem bộ
phận công trình nào có khuyết tật và đảm bảo độ an
toàn

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):

Nhà thầu phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về
phòng chống cháy nổ.

Yêu cầu đơn vị nhà thầu có chứa các kho vật tư nhất
là các vận dụng dễ cháy thì yêu cầu phải có biển báo
cấm lửa, có thiết bị cứu hoả đặt dúng nơi quy định.

Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy các biện pháp chống cháy
nổ luôn nhắc nhở cán bộ công nhân viên phải chấp hành
nghiêm túc.

Đường vào nhà ở, kho, bãi làm đúng quy định dễ dàng
thuận tiện trong đi lại và xử lý khi có sự cố xảy ra
để giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại do sự
cố cháy nổ gây ra.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Yêu cầu nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường nơi
công trường diễn ra thi công.

Nhà thầu phải tuân thủ điều 35 Nghị định 59/2015/NĐ-CP
về quản lý môi trường xây dựng. Cụ thể như sau:

- Phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi
trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ
môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi,
chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường.
Thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa
đến nơi quy định.

- Có biên bản xác định cự ly vận chuyển đất thừa
đổ đi, vị trí đổ thải có xác nhận của chính quyền
địa phương.

R

T

И

К

T␃ᄃ㊄ጂ态㊄愂̤摧珘šЗ

З

З

З

З

З

З

З

萑ȷꐓ<ꐔ<␱怀㞄愂̤摧珘š᠀- Trong quá trình vận chuyển
vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che
chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

- Có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo
vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra
giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.
Trường hợp nhà thầu thi công công xây dựng không tuân
thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu
tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền
đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực
hiện đúng biện pháp về bảo vệ môi trường.

- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi
trường trong quá trình Thi công xây lắp công trình phải
chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường do lỗi
của mình gây ra.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:

Yêu cầu nhà thầu phải đảm bảo an toàn trong lao động,
an toàn giao thông cho công nhân và xe máy thi công

Nhà thầu phải tuân thủ điều 34 Nghị định 59/2015/NĐ-CP
về an toàn lao động trên công trường xây dựng. Cụ thể
như sau:

- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an
toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng.
Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều
bên thì phải được các bên thoả thuận.

- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được
thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi
người biết và chấp hành. Tại những vị trí nguy hiểm
trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh
báo đề phòng tai nạn.

- Phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao
động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an
toàn lao động thì phải dừng thi công xây dựng. Người
để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi
quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp
luật.

- Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ
biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một
số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo
an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động
chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an
toàn lao động.

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy
đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho
người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên
công trường.

- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công
xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức
xử lý và báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước về án toàn
lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu
trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại
do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

Thực hiện theo Quy định về bảo đảm an toàn giao thông
khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường
bộ tại Chương VI Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT ngày 23/9/2016

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi
công:

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết
bị phục vụ thi công theo đúng yêu cầu trong E-HSMT, phù
hợp với tiến độ thi công và biện pháp thi công.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và
các hạng mục:

Yêu cầu nhà thầu phải đề xuất biện pháp tổ chức thi
công tổng thể và từng hạng mục công việc theo đúng yêu
cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Hồ sơ dự thầu phải nêu phương án thiết kế tổ chức
thi công tổng thể và thiết kế tổ chức thi công chi tiết
cho các hạng mục công trình. Trong đó bao gồm: Biện pháp
thi công, tiêu hao lao động, số ca máy, thiết bị và chủng
loại thiết bị sử dụng, tiêu hao vật liệu, các bản vẽ
trình tự biện pháp thi công kể cả các bảng tính toán chi
tiết, biện pháp đảm bảo chất lượng công trình.

- Cần chú trọng số lượng, năng lực, trình độ của cán
bộ kỹ thuật điều hành tại hiện trường, tính khả thi
và tính sẵn sàng huy động năng lực thiết bị thi công,
thiết bị thí nghiệm và nhân lực vào hiện trường.

- Sơ đồ tổ chức hiện trường.

- Biểu đồ tiến độ thi công: Hồ sơ dự thầu phải lập
biểu đồ tiến độ thi công cho từng hạng mục công trình
phù hợp với thời hạn hoàn thành trong hồ sơ dự thầu.
Biểu đồ lập theo sơ đồ ngang, đơn vị thời gian là
tháng (gồm 4 tuần). Trên đường biểu diễn tiến trình
của từng loại công việc phải ghi rõ khối lượng công
việc, công suất máy móc và số ca làm việc của thiết
bị chính.

- Có biểu đồ nhân lực, tổng hợp nhân lực huy động
theo từng giai đoạn. Các biểu đồ phải phù hợp với
phương án kỹ thuật thi công.

- Nhà thầu cần tìm hiểu kỹ tất cả các điều kiện
về: điều kiện địa lý, khí tượng thuỷ văn, địa
chất công trình, khả năng cung cấp điện, nước… của
khu vực xây dựng để lập phương án thi công khả thi và
phù hợp nhất.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng
của nhà thầu:

Yêu cầu nhà thầu phải có sơ đồ và thuyết minh hệ
thống quản lý chất lượng thi công, giám sát chất lượng
thi công của mình đảm bảo theo đúng yêu cầu của hồ sơ
thiết kế được duyệt.

- Nhà thầu tự kiểm tra:

+ Nhà thầu phải thực hiện việc tự kiểm tra, bảo đảm
chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình quy phạm
thi công, theo quy trình kỹ thuật thi công trong hồ sơ mời
thầu và theo phương án kỹ thuật chất lượng thi công nêu
trong hồ sơ dự thầu. Phải có hệ thống quản lý chất
lượng để thực hiện nội dung quản lý chất lượng thi
công xây dựng công trình được quy định tại Nghị định
số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

+ Nhà thầu phải thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật
liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị
công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình
xây dựng theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế.

+ Nhà thầu phải lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi
công, tiến độ thi công.

+ Nhà thầu phải lập và ghi nhật ký thi công xây dựng
công trình theo quy định.

+ Nhà thầu phải nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn
công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công
trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành.

+ Nhà thầu phải báo cáo chủ đầu tư về tiến độ,
chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh
môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu
tư.

+ Nhà thầu phải chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm
thu theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày
12/5/2015 của Chính phủ và lập phiếu yêu cầu chủ đầu
tư tổ chức nghiệm thu.

+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và
pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận;
bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng
vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm
chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường
và các hành vi khác gây ra thiệt hại.

- Kiểm tra của chủ đầu tư: Thường xuyên hoặc đột
xuất, đôi khi chủ nhiệm điều hành dự án hoặc chủ
đầu tư hoặc tổ chức giám định, cơ quan nhà nước
được quyền có nhiệm vụ đi kiểm tra, thanh tra tại các
nơi sản xuất, chế tạo hoặc kho bãi của nhà thầu về
chất lượng thi công và hoạt động kỹ thuật của nhà
thầu. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hồ sơ kỹ
thuật, chất lượng, nhân lực, trang thiết bị, dụng cụ
phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra đó theo yêu cầu của
chủ đầu tư và kỹ sư tư vấn giám sát.

- Kiểm tra, thanh tra của cơ quan pháp lý: Việc kiểm tra,
thanh tra của các tổ chức nói trên có thể là kiểm tra
việc thực hiện tự kiểm tra của giám đốc điều hành
và của KCS (Kiểm định chất lượng) thuộc nhà thầu qua
các biên bản thí nghiệm, biên bản thí nghiệm, biên bản
kiểm tra, sổ nhật ký, sổ chất lượng thi công, cũng có
thể thực hiện theo xác suất việc đo đạc, đối chứng
với số liệu của nhà thầu để đánh giá độ tin cậy
việc tự kiểm tra KCS của nhà thầu đối với vật liệu
bàn thành phẩm, thành phẩm công trình hoặc đối với tổ
chức sản xuất.

- Giám sát chất lượng: Một trong những nội dung giám sát
thường xuyên của kỹ sư tư vấn giám sát là kiểm tra
chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng và số
lượng máy móc thiết bị thi công, trang thiết bị thí
nghiệm kiểm tra tay nghề của công nhân và tổ chức sản
xuất, công nghệ thi công ngay trên hiện trường.

- Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ chất lượng
công trình nếu đảm bảo yêu cầu phải lập biên bản và
có biện pháp xử lý đối với giám đốc điều hành công
trường nếu có nhiều sai phạm, chủ đầu tư, Kỹ sư tư
vấn giám sát có quyền yêu cầu giám đốc điều hành thi
công đưa vật liệu, máy móc, thiết bị thi công kém chất
lượng kể cả cán bộ kỹ sư điều hành và công nhân lao
động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công
trình.

IV. Các bản vẽ: Theo danh mục bản vẽ trong Hồ sơ thiết
kế bản vẽ thi công được duyệt kèm theo HSMT

PAGE \* MERGEFORMAT 7

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6200 dự án đang đợi nhà thầu
  • 836 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 871 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16121 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14111 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây