Thông báo mời thầu

thi công xây dựng toàn bộ công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:11 21/11/2020
Số TBMT
20201164383-00
Công bố
16:53 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Sửa chữa nhà làm việc 4 tầng CX và các hạng mục phụ trợ thuộc Công an tỉnh Hà Giang
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
thi công xây dựng toàn bộ công trình
Chủ đầu tư
Công an tỉnh Hà Giang
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước cấp
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Sửa chữa nhà làm việc 4 tầng CX và các hạng mục phụ trợ thuộc Công an tỉnh Hà Giang
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Hà Giang
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:53 21/11/2020
đến
08:00 02/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:00 02/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
50.000.000 VND
Bằng chữ
Năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "thi công xây dựng toàn bộ công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "thi công xây dựng toàn bộ công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 29

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1

I. Giới thiệu về gói thầu

a - Tên gói thầu: Thi công xây dựng toàn bộ công trình

b - Tên công trình: Thi công xây dựng toàn bộ công trình

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng cấp IV

c - Chủ đầu tư: Công an tỉnh Hà Giang

d - Địa điểm xây dựng: Trụ sở Công an tỉnh

e – Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp

2. Thời hạn hoàn thành: 30 ngày

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nhà thầu phải đề xuất cụ thể theo giải pháp và khả
năng của mình, nhưng không vượt quá 30 ngày theo quy định
trên;

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Nhà thầu phải nghiên cứu để thự hiện đúng các quy
định trong thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và
đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình thi công,
kiểm tra, nghiệm thu theo quy định hiện hành.

Nhà thầu phải coi Yêu cầu về kỹ thuật này là một
phần của Hợp đồng xây lắp, trong suốt quá trình thi
công, nghiệm thu và bảo hành công trình…mọi nội dung
trong yêu cầu kỹ thuật phải được thực hiện và nhà
thầu không được trả thêm bất kỳ một chi phí nào khác;

Những công việc thí nghiệm, nghiệm thu mà trong yêu cầu
về mặt kỹ thuật chưa đề cập thì nhà thầu, TVGS đề
xuất để chủ đầu tư thống nhất tiêu chuẩn áp dụng
cho dự án.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm
các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu
công trình;

Trước khi tiến hành nghiệm thu bất cứ một hạng mục
nào, nhà thầu phải có trách nhiệm tự bố trí kiểm tra,
nghiệm thu nội bộ, các kết quả phải được đảm bảo
rằng đó đạt yêu cầu mới có quyền báo cáo Tư vấn
giám sát kiểm tra và báo cáo cấp có thẩm quyền kiểm tra,
nghiệm thu theo quy định mới được chuyển sang thi công
bước tiếp theo.

Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả
kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học,
cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác liên quan. Kết
quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên
bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ẩn
dấu và phải được các bên liên quan đồng ý ký nghiệm
thu, xác nhận.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sản phẩm thi công
của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu
thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu cấu thành hạng mục
công trình trước khi chuyển giai đoạn thi công và làm căn
cứ để nghiệm thu công trình.

Khi kiểm tra các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật
liệu thi công có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ
thuật thì Nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa chữa
hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó.
Mọi chi phí cho việc sửa chữa (kể cả các thí nghiệm
kiểm tra) Nhà thầu phải hoàn toàn chịu mọi chi phí.

Công tác Thi công - Nghiệm thu áp dụng các tiêu chuẩn trong
bảng sau:

(Nhà thầu phải có trách nhiệm xem xét tìm hiểu các tiêu
chuẩn mới nhất để cập nhật trong quá trình dự thầu
và thi công)

Ký hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn

THI CÔNG & NGHIỆM THU

Các vấn đề chung

TCVN 4055:2012 Công trình xây dựng - Tổ chức thi công

TCVN 4056:2012 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa
máy xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa

TCVN 4087:2012 Sử dụng máy xây dựng . Yêu cầu chung

TCVN 4252:2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và
thiết kế tổ chức thi công

TCVN 4473:2012 Máy xây dựng - Máy làm đất - Thuật ngữ và
định nghĩa

 TCVN 4517:1988 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa
chữa máy xây dựng. Quy phạm nhận và giao máy xây dựng
trong sữa chữa lớn. Yêu cầu chung

Công tác trắc địa

TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình .
Yêu cầu chung

Công tác đất

 TCVN 4447:2012 Công tác đất. Thi công và nghiệm thu

TCVN 9361:2012 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu

Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng

 TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và
nghiệm thu

Công tác hoàn thiện, các công tác trong xây dựng

 TCVN 4516:1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi
công và nghiệm thu.

 TCVN 5674:1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công
và nghiệm thu.

TCXDVN 170: 2007 Kết cấu thép: Gia công lắp đặt và
nghiệm thu – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8970: 2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Quy trình
thi công và nghiệm thu

TCVN 9276: 2012 Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép –
Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá
trình thi công

TCVN 9404: 2012 Sơn xây dựng – Phân loại

TCVN 9406: 2012 Sơn – Phương pháp không phá hủy xác định
chiều dày màng sơn khô

TCVN 9377-1: 2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi
công và nghiệm thu – Phần 1: Công tác lát và láng
trong xây dựng

TCVN 9377-2: 2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi
công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây
dựng

TCVN 7505: 2005 Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng – Lựa
chọn và lắp đặt

TCVN 9366-1: 2012 Cửa đi, cửa sổ - Phần 1: cửa gỗ

TCVN 9366-2: 2012 Cửa đi, cửa sổ - Phần 2: cửa kim loại

TCXD 9364: 2012 Kỹ thuật đo đạc phục vụ thi công

TCVN 4087: 2012 Sử dụng máy xây dựng – Yêu cầu chung

TCVN 4086: 1985 An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu
chung

TCXDVN 296: 204 Dàn giáo – Các yêu cầu về an toàn

TCVN 5038: 1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

TCVN 5638: 1991 Đánh giá chất lượng công tác xây lắp –
Nguyên tắc cơ bản

TCVN 5637: 1991 Quản lý chất lượng công tác xây lắp –
Nguyên tắc cơ bản

TCVN 5640: 1991 Bàn giao công trình - Nguyên tắc cơ bản

Quy phạm về điện, nước

11TCN -18-2006 Quy phạm trang bị điện - Phần I – Qui định
chung

11TCN -19-2006 Quy phạm trang bị điện - Phần II - Hệ thống
đường dẫn điện

11TCN -20-2006 Quy phạm trang bị điện - Phần III - Trang bị
phân phối và Trạm biến áp

11TCN -21-2006 Quy phạm trang bị điện - Phần IV - Bảo vệ
và tự động

AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY LẮP

Quy định chung

 TCVN 2288:1978 Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản
xuất

 TCVN 3146:1986 Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an
toàn.

 TCVN 3147:1990 Quy phạm an toàn trong Công tác xếp dỡ- Yêu
cầu chung

 TCVN 3153:1979 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động- Các
khái niệm cơ bản- Thuật ngữ và định nghĩa

 TCVN 3254:1989 An toàn cháy. Yêu cầu chung

 TCVN 3255:1986 An toàn nổ. Yêu cầu chung.

 TCVN 4879:1989 Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn

 TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ
về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

  Các tiêu chuẩn hiện hành liên quan khác

Các tiêu chuẩn khác

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý
chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm hiện hành liên quan
đến lĩnh vực xây dựng.

2.Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp tổ chức thi công và giám
sát chất lượng của mình một cách hợp lý, khả thi trên
cơ sở các tiêu chuẩn tổ chức thi công, giám sát chất
lượng theo quy định hiện hành.

Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ
chức một bộ phận thí nghiệm có đủ tư cách, để kiểm
tra và đánh giá chất lượng thi công của mình. Toàn bộ
quá trình thí nghiệm phải được TVGS kiểm tra, giám sát.
Các kết quả thí nghiệm thể hiện bằng các văn bản và
được TVGS ký xác nhận.

hі3

hі3

hі3

hі3

-

`

-

R欀孤

摧禷vp欀

摧禷vp欀祤

瑹禷vऀiện.

Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công
trình và công tác thì nghiệm hoặc có bất cứ nghi ngờ
nào về sự gian dối của nhà thầu trong quá trình thi công,
Chủ đầu tư có quyền yêu cầu một đơn vị Thí nghiệm
độc lập khác tiến hành lại và mọi chi phí của việc
này phải do Nhà thầu chi trả.

Nhà thầu chỉ được phép dùng nguồn vật tư, vật liệu
đã làm thí nghiệm và được chấp thuận của Chủ đầu
tư, Tư vấn giám sát. Mọi sự thay đổi nguồn cung cấp
vật tư, vật liệu đều phải tiến hành các thủ tục thí
nghiệm kiểm tra như ban đầu - chi phí của việc này phải
do Nhà thầu chi trả. Nghiêm cấm nhà thầu tự ý thay đổi
chủng loại vật tư, vật liệu khi chưa có các kết quả
thí nghiệm theo quy định.

Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc,
thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);

* Vật tư: Trong Hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải đưa ra
được các nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng vật tư sẽ
sử dụng cho công trình. Các loại vật tư này phải thỏa
mãm các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật mà Dự án áp
dụng và các tiêu chuẩn liên quan hiện hành;

Ngoài ra Nhà thầu phải thực hiện các chỉ tiêu thí
nghiệm theo tiêu chuẩn Thi công - Nghiệm thu yêu cầu.

3.Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

Nhà thầu phải nêu rõ trình tự thi công và lắp đặt các
hạng mục công việc một cách hợp lý, khả thi. Đồng
thời tuân thủ chặt chẽ các quy trình quy phạm thi công
nghiệm thu đó nêu tại mục (I, III) và các quy định hiện
hành.

4.Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

5.Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu về
phòng chống cháy nổ hiện hành của nhà nước trong quá
trình thi công.

6.Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Nhà thầu phải tuân thủ điều 35 Nghị định 59/2015/ NĐ-CP
về quản lý môi trường xây dựng. Cụ thể như sau:

- Phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi
trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ
môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi,
chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường.
Thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa
đến nơi quy định.

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế
thải phải có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ
sinh môi trường.

- Có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo
vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra
giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.
Trường hợp nhà thầu thi công công xây dựng không tuân
thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu
tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền
định chỉ Thi công xây lắp và yêu cầu nhà thầu thực
hiện đúng biện pháp về bảo vệ môi trường.

- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi
trường trong quá trình Thi công xây lắp công trình phải
chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường do lỗi
của mình gây ra.

7. Yêu cầu về an toàn lao động;

Nhà thầu phải tuân thủ điều 34 Nghị định 59/2015/ NĐ-CP
về an toàn lao động trên công trường xây dựng. Cụ thể
như sau:

- Nhà thầu Thi công xây lắp phải lập các biện pháp an
toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng.
Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều
bên thì phải được các bên thoả thuận.

- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được
thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi
người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm
trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh
báo đề phòng tai nạn.

- Phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao
động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an
toàn lao động thì phải đành chỉ Thi công xây lắp.
Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc
phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước
pháp luật.

- Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ
biến các quy định về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử
dụng người lao động chưa được đào tạo, chưa được
hướng dẫn về an toàn lao động hoặc chưa có đủ các
loại chứng chỉ theo quy định.

- Nhà thầu Thi công xây lắp có trách nhiệm cấp đầy đủ
các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho
người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên
công trường.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi
công;

- Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và máy
móc thiết bị thi công đảm bảo tiến độ thi công yêu
cầu của gói thầu và phù hợp với tiến độ do nhà thầu
lập nêu trong HSDT.

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và
các hạng mục;

- Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công tổng
thể và chi tiết các hạng mục trên cơ sở hồ sơ thiết
kế bản vẽ thi công đã được duyệt và kết quả nghiên
cứu mặt bằng thi công của nhà thầu.

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng
của nhà thầu;

Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày
12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình
xây dựng. Cụ thể như sau:

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô
công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá
nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng
công trình xây dựng.

- Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình
xây dựng giữa các bên trong trường hợp áp dụng hình
thức tổng thầu Thi công xây lắp công trình; tổng thầu
thiết kế và Thi công xây lắp công trình; tổng thầu
thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và Thi công xây
lắp công trình; tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng
công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và Thi
công xây lắp công trình và các hình thức tổng thầu khác
(nếu có).

- Bố trí nhân lực, cung cấp vật tư, thiết bị thi công
theo yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật
có liên quan.

- Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản
mốc định vị và mốc giới công trình.

- Lập và phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy định
rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết
bị và công trình tiến độ thi công, trừ trường hợp
trong hợp đồng có quy định khác.

- Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu,
cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công
nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây
dựng theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết
kế và yêu cầu của hợp đồng xây dựng.

- Thi công xây lắp theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy
phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; đảm bảo
chất lượng công trình và an toàn trong Thi công xây lắp.

- Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư nếu phát hiện bất
kỳ sai khác nào giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng và
điều kiện hiện trường.

- Sửa chữa sai sót, khiếm khuyết chất lượng đối với
những công việc do mình thực hiện; chủ trì, phối hợp
với chủ đầu tư khắc phục hậu quả sự cố trong quá
trình Thi công xây lắp công trình; lập báo cáo sự cố và
phối hợp với các bên liên quan trong quá trình giám định
nguyên nhân sự cố.

- Lập nhật ký Thi công xây lắp công trình theo quy định.

- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối
lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường Thi công
xây lắp theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết
bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường
sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ
trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.

IV. Các bản vẽ

1 Kèm theo hồ sơ thiết kế.

PAGE \* MERGEFORMAT 6

PAGE \* MERGEFORMAT 7

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6538 dự án đang đợi nhà thầu
  • 742 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 909 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16440 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14512 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây