Thông báo mời thầu

Số 12: Giám sát thi công xây dựng gói số 10

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:01 21/11/2020
Số TBMT
20201164422-00
Công bố
16:44 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Trường mầm non Tích Giang
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Số 12: Giám sát thi công xây dựng gói số 10
Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ (Địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội)
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách thành phố hỗ trợ mục tiêu, ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư công trình Trường mầm non Tích Giang
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:44 21/11/2020
đến
17:00 11/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
17:00 11/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Số 12: Giám sát thi công xây dựng gói số 10". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Số 12: Giám sát thi công xây dựng gói số 10" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 39

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các
nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu
chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói
thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh
sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư
số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà
thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên
danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh
giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên
ngành:
- Nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được cơ quan
có thẩm quyền xác nhận có phạm vi hoạt động xây dựng sau: Chứng chỉ năng
lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng hạng III trở lên
còn hiệu lực.
Đối với nhà thầu Liên danh thì tất cả các thành viên phải đáp ứng yêu cầu
này.
(Yêu cầu nhà thầu Scan văn bản đính kèm E-HSĐXKT)
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp
theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo
phương pháp chấm điểm (100), bao gồm các nội dung sau đây:

0

STT

Tiêu chuẩn

Điểm tối
đa

1

Kinh nghiệm và năng lực của nhà
thầu (*)

20

1.1

1.2

1.3

1.4

Đã ký hợp đồng và thực hiện hoàn thành
công tác tư vấn giám sát công trình dân
dụng từ cấp III trở lên trong thời gian từ
01/01/2015 đến thời điểm đóng thầu.
≥ 05 hợp đồng

Thang
điểm
chi tiết

12,0

6
6

Từ 03 đến 04 hợp đồng

4,5

Từ 01 đến 02 hợp đồng

3,0

Không có hợp đồng nào
Đã ký hợp đồng và thực hiện hoàn thành
công tác tư vấn giám sát công trình dân
dụng từ cấp III trở lên, hợp đồng có giá
trị ≥ 700,0 triệu đồng trong thời gian từ
01/01/2015 đến thời điểm đóng thầu.
≥ 03 hợp đồng
02 hợp đồng
01 hợp đồng
Không có hợp đồng nào
Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu
trong vòng 3 năm tài chính gần đây
(2017,2018,2019), đồng thời nhà thầu
phải cung cấp văn bản xác nhận của cơ
quan quản lý thuế về thực hiện nghĩa vụ
nộp thuế tối thiểu đến hết ngày
31/12/2019 và giá trị tài sản ròng năm
2019 phải dương.

0

9

9
6,5
4,0
0

3

> 1,7 tỷ đồng

3

Từ 1,6 đến 1,7 tỷ đồng

2

Từ 1,5 đến <1,6 tỷ đồng

1

< 1,5 tỷ đồng hoặc không có văn bản
xác nhận về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế
tối thiểu đến 31/12/2019 hoặc giá trị tài
sản ròng năm 2019 < 0 đồng.
Uy tín của nhà thầu thông qua kết quả
thực hiện các hợp đồng tương tự năm
2015 đến thời điểm đóng thầu
Có ít nhất 01 hợp đồng tư vấn giám sát

1

Mức điểm
yêu cầu tối
thiểu

0

2
2

2

2.1

2.2

2.3

công trình dân dụng từ cấp III trở lên
đạt giải thưởng hoặc giấy khen, bằng
khen.
Không có hợp đồng tư vấn giám sát
công trình dân dụng từ cấp III trở lên
đạt giải thưởng hoặc giấy khen, bằng
khen.
Giải pháp và phương pháp luận
Hiểu rõ, đầy đủ về phạm vi, quy mô của
dự án, mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ
của gói thầu đã nêu trong điều khoản
tham chiếu. Hiểu rõ mối quan hệ giữa tổ
chức tư vấn giám sát, Nhà thầu xây lắp
với Chủ đầu tư và địa phương. Quyền và
nghĩa vụ của tư vấn giám sát thi công
xây dựng công trình.
Có hiểu biết đầy đủ, chi tiết
Có hiểu biết đầy đủ nhưng chưa chi tiết
Không hiểu biết đầy đủ, chi tiết
Cách tiếp cận và phương pháp luận:
mức độ hoàn chỉnh hợp lý của phương
pháp luận do nhà thầu đề xuất với yêu
cầu nêu trong điều khoản tham chiếu,
mức độ phù hợp với hồ sơ mời thầu và
các tiêu chuẩn, quy trình hiện hành,
phân công cụ thể, rõ ràng nhiệm vụ tư
vấn giám sát cho các phần việc cụ thể:
- Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng;
- Nhà lớp 02 tầng 12 phòng;
- Nhà bếp kết hợp bộ môn 2 tầng;
- Nhà hiệu bộ 2 tầng;
- Nhà thường trực, nhà xe, mái vòm che.
- Các hạng mục phụ trợ: San nền, kè đá,
cổng, tường rào, sân đường, bồn hoa
cây xanh, rãnh thoát nước; Trạm bơm
kết hợp bể PCCC; Bể nước sinh hoạt.
Hoàn chỉnh và phù hợp
Tương đối hoàn chỉnh và phù hợp
Không hoàn chỉnh, không phù hợp với
yêu cầu của hồ sơ mời thầu
Sáng kiến cải tiến
Có sáng kiến cải tiến hợp lý để thực hiện
tốt hơn công việc nhằm nâng cao hiệu

2

0

30

18,0

4

4
2,5
0

9

9
5,5
0
2
2

2.4

2.5

2.6

2.7

3
3.1

quả dự án.
Không có sáng kiến cải tiến
Cách trình bày: Có trình bày đề xuất rõ
ràng, chặt chẽ và hợp lý.
Trình bày khoa học & hợp lý
Trình bày thông thường
Trình bày không rõ ràng, không chặt
chẽ hoặc không phù hợp
Kế hoạch triển khai: Kế hoạch huy
động, tính hợp lý của sơ đồ tổ chức, biểu
đồ công tác, lịch bố trí nhân sự,...
Hợp lý, khoa học và thời gian thực hiện
hợp đồng theo gói thầu số 10 (400 ngày)
Tương đối hợp lý, khoa học và thời gian
thực hiện hợp đồng theo gói thầu số
10(400 ngày)
Không hợp lý hoặc thời gian thực hiện
hợp đồng < 400 ngày (theo gói thầu số
10)
Bố trí nhân sự
Bố trí hợp lý, khoa học phù hợp với quy
mô công trình, tiến độ thực hiện
Bố trí chưa hợp lý
Bố trí máy móc thiết bị:
- Máy toàn đạc: 01 cái
- Máy thủy bình: 01 cái
- Máy vi tính: 03 cái
- Máy in A4: 01 cái
Bố trí đầy đủ và thuộc sở hữu của nhà
thầu (kèm theo tài liệu chứng minh sở
hữu)
Bố trí đầy đủ và có một số máy móc thiết
bị không thuộc sở hữu của nhà thầu
Bố trí không đầy đủ hoặc tất cả các máy
móc, thiết bị không thuộc sở hữu của
nhà thầu
Nhân sự (**)
Tư vấn giám sát trưởng: 01 người
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành
xây dựng dân dụng, có chứng chỉ hành
nghề Giám sát thi công xây dựng công
trình dân dụng từ hạng III trở lên còn
hiệu lực (Cấp hạng và hiệu lực của
chứng chỉ hành nghề đảm bảo theo quy
định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP
ngày 16/7/2018 của Chính phủ).

3

0
4
4
2,0
0
4
4
3
0
4
4
0

3

3
2
0
50

35

12

8,4

a

Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư
vấn giám sát xây dựng công trình dân
dụng.
≥ 07 năm
Từ 05 năm đến dưới 07 năm

4
4
2,8

Từ 03 năm đến dưới 05 năm

b

3.2

a

b

3.3

1,6

< 03 năm
Kinh nghiệm làm Tư vấn giám sát
trưởng các công trình xây dụng dân
dụng từ cấp III trở lên
≥ 03 công trình
02 công trình
01 công trình
Không có công trình
Kỹ sư tư vấn giám sát hạng mục nhà:
01 người.
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành
xây dựng dân dụng, có chứng chỉ hành
nghề Giám sát thi công xây dựng dân
dụng từ hạng III trở lên còn hiệu lực
(Cấp hạng và hiệu lực của chứng chỉ
hành nghề đảm bảo theo quy định tại
Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày
16/7/2018 của Chính phủ)
Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư
vấn giám sát xây dựng công trình xây
dựng dân dụng.
≥ 05 năm
Từ 04 năm đến dưới 05 năm
Từ 03 năm đến dưới 04 năm
< 03 năm
Kinh nghiệm làm Tư vấn giám sát các
công trình xây dựng dân dụng từ cấp III
trở lên
≥ 03 công trình
02 công trình
01 công trình
Không có công trình
Kỹ sư tư vấn giám sát hạng mục cấp,
thoát nước: 01 người.
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành
cấp, thoát nước/hạ tầng đô thị có chứng
chỉ hành nghề Giám sát thi công xây
dựng công trình cấp, thoát nước/ hạ tầng

4

0
8
8
5,5
3,2
0

10

7

4
4
2,8
2,0
0
6
6
4,2
2,5
0

6

4,2

kỹ thuật từ hạng III trở lên còn hiệu lực
(Cấp hạng và hiệu lực của chứng chỉ
hành nghề đảm bảo theo quy định tại
Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày
16/7/2018 của Chính phủ)
a

b

3.4

a

Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư
vấn giám sát xây dựng.
≥ 05 năm
Từ 04 năm đến dưới 05 năm
Từ 03 năm đến dưới 04 năm
< 03 năm
Kinh nghiệm làm Tư vấn giám sát các
công trình cấp, thoát nước/hạng mục
cấp, thoát nước trong công trình xây
dựng dân dụng từ cấp III trở lên
≥ 03 công trình/hạng mục công trình
02 công trình/hạng mục công trình
01 công trình/hạng mục công trình
Không có công trình/hạng mục công
trình
Kỹ sư tư vấn giám sát hạng mục điện:
01 người
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành
điện/hệ thống điện có chứng chỉ hành
nghề Giám sát thi công lắp đặt công
trình điện, hệ thống điện từ hạng III trở
lên còn hiệu lực.
Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư
vấn giám sát xây dựng công trình điện.

2
2
1,4
0,8
0

4

4
2,8
2,0
0

6

2

≥ 05 năm

b

4,2

2

Từ 04 năm đến dưới 05 năm
Từ 03 năm đến dưới 04 năm
< 03 năm
Kinh nghiệm làm Tư vấn giám sát công
trình điện/hạng mục điện trong công
trình xây dựng dân dụng từ cấp III trở
lên.
≥ 03 công trình/hạng mục công trình
02 công trình/hạng mục công trình
01 công trình/hạng mục công trình
5

1,4
0,8
0

4

4
2,8
2,0

3.5

a

b

3.6

Không có công trình/hạng mục công
trình
Kỹ sư tư vấn giám sát vật liệu: 01
người
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành
xây dựng dân dụng (có chứng chỉ hành
nghề Giám sát thi công xây dựng công
trình xây dựng dân dụng còn hiệu lực và
chứng nhận đào tạo thí nghiệm viên kiểm
tra chất lượng công trình) hoặc chuyên
ngành vật liệu xây dựng (có chứng chỉ
hành nghề Giám sát thi công xây dựng
công trình xây dựng dân dụng còn hiệu
lực).
Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư
vấn giám sát xây dựng công trình xây
dựng dân dụng.
≥ 05 năm
Từ 04 năm đến dưới 05 năm
Từ 03 năm đến dưới 04 năm
< 03 năm
Kinh nghiệm làm Tư vấn giám sát vật
liệu công trình xây dựng dân dụng từ
cấp III trở lên
≥ 03 công trình
02 công trình
01 công trình
Không có công trình
Kỹ sư tư vấn giám sát công tác An
toàn lao động và vệ sinh môi trường :
01 người
Tốt nghiệp đại học trở lên (có chứng chỉ
hành nghề giám sát công trình xây dựng
dân dụng còn hiệu lực và có chứng
chỉ/chứng nhận đã được đào tạo An
toàn lao động và vệ sinh lao động còn
hiệu lực) hoặc chuyên ngành Bảo hộ lao
động (có chứng chỉ hành nghề giám sát
công trình xây dựng dân dụng còn hiệu

6

0

6

4,2

2
2
1,4
0,8
0
4
4
2,8
2,0
0

5

3,5

a

b

3.7

lực).
Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư
vấn giám sát xây dựng công trình dân
dụng.

2

≥ 05 năm
Từ 04 năm đến dưới 05 năm
Từ 03 năm đến dưới 04 năm
< 03 năm
Kinh nghiệm làm Tư vấn giám sát công
tác An toàn lao động và vệ sinh môi
trường công trình xây dựng dân dụng từ
cấp III trở lên
≥ 03 công trình
02 công trình
01 công trình
Không có công trình

3

Các nhân sự khác: ≥ 02 người

5

Kỹ sư xây dựng dân dụng có chứng chỉ
hành nghề giám sát công trình xây dựng
dân dụng còn hiệu lực, có kinh nghiệm
trong công tác giám sát công trình xây
dựng dân dụng tối thiểu là 03 năm
a

Số lượng 2 người

b

Số lượng 3 người trở lên

2
1,4
0,8
0

3
2,1
1,5
0
3,5

5

3,5
5

Tổng cộng (100%)

100

70

- (*, **): Đối với nhà thầu Liên danh thì năng lực và kinh nghiệm của nhà
thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở
phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải
chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình là đáp ứng yêu cầu cho phần
việc được phân công thực hiện trong liên danh; Nếu bất kỳ thành viên nào trong
liên danh không đáp ứng về kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là
không đáp ứng yêu cầu ở từng tiêu chuẩn cụ thể.
- Đối với các Hợp đồng quy định tại mục 1.1, 1.2 đề nghị nhà thầu cung
cấp bản chính hoặc bản sao được chứng thực các tài liệu sau: Hợp đồng, xác
nhận của Chủ đầu tư về việc hoàn thành hợp đồng hoặc biên bản nghiệm thu
hoặc thanh lý hợp đồng; Quyết định phê duyệt thiết kế hoặc các tài liệu có tính
pháp lý tương đương khác để chứng minh qui mô, kết cấu công trình.

7

Đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì nhà thầu
phải cung cấp các tài liệu, văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
cho dự án như: Giấy chứng nhận đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc
các tài liệu có tính pháp lý tương đương khác.
- Đối với nhân sự yêu cầu tại mục 3.1 đề nghị cung cấp: Bằng tốt nghiệp
đại học, chứng chỉ hành nghề, lý lịch chuyên gia, xác nhận của Chủ đầu tư (hoặc
Bên A) hoặc các tài liệu có tính pháp lý tương đương khác để chứng minh về việc
đã thực hiện công trình tương tự (các tài liệu yêu cầu là bản chính hoặc bản sao
được công chứng, chứng thực).
- Đối với các nhân sự yêu cầu tại mục 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 đề nghị cung
cấp: Bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ hành nghề, lý lịch chuyên gia, xác nhận
của Chủ đầu tư (Bên A) hoặc quyết định phân công nhiệm vụ của nhà thầu hoặc
các tài liệu pháp lý có tính chất tương đương để chứng minh về việc đã thực
hiện công trình tương tự (các tài liệu yêu cầu là bản chính hoặc bản sao được
công chứng, chứng thực)
- Đối với các nhân sự yêu cầu tại mục 3.7 đề nghị cung cấp: Bằng tốt
nghiệp đại học, chứng chỉ hành nghề, lý lịch chuyên gia (các tài liệu yêu cầu là
bản chính hoặc bản sao được công chứng, chứng thực).
- Cấp hạng và hiệu lực của chứng chỉ hành nghề đảm bảo theo quy định
tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.
- Đối với tất cả các nhân sự nhà thầu đề xuất tại Mục 3. Nhân sự (**): Nhà
thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh các nhân sự nhà thầu kê khai có thể sẵn
sàng huy động cho gói thầu (Hợp đồng lao động với nhà thầu hoặc các tài liệu
có tính pháp lý tương đương khác).
- Tất cả các bằng cấp, chứng chỉ tài liệu chứng minh về nhân sự là bản sao
được công chứng, chứng thực: Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng bản gốc để đối
chiếu khi có yêu cầu của bên mời thầu.
- Tất cả các nhân sự chỉ được xem xét và đánh giá khi có đầy đủ các tài
liệu hợp lệ theo quy định của Hồ sơ mời thầu (nếu thiếu một trong các tài liệu
hoặc có ít nhất một tài liệu không hợp lệ thì phần nhân sự đó sẽ không được
đánh giá)
- Ngoài những nhân sự tối thiểu theo yêu cầu trên, nhà thầu phải huy động
đầy đủ số lượng nhân sự thực hiện gói thầu đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, chất
lượng, tiến độ.
(Yêu cầu nhà thầu phải Scan các tài liệu và đính kèm E-HSĐXKT)
b) Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật cần đảm bảo các yêu
cầu sau:
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu chuẩn: “Kinh nghiệm và
năng lực”, “Giải pháp và phương pháp luận” không được thấp hơn 60% điểm

8

tối đa của tiêu chuẩn đó; Riêng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với tiêu chuẩn:
“Nhân sự” không được thấp hơn 70% điểm tối đa của tiêu chuẩn đó, đồng thời
mức điểm yêu cầu tối thiểu của các nhân sự ở các mục 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,
3.7 không được thấp hơn 70% mức điểm tối đa của từng nhân sự đó. HSDT
không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu
chuẩn “Kinh nghiệm và năng lực”, “Giải pháp và phương pháp luận”, “Nhân
sự” được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không được thấp hơn 70% tổng
số điểm về kỹ thuật. HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu
tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
2. Đánh giá về tài chính
- Xác định điểm giá: Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm
về kỹ thuật. Điểm giá được xác định như sau:
Gthấp nhất x 100
__________________________________
Điểm giáđang xét =
Gđang xét
Trong đó:
+ Điểm giáđang xét: Điểm giá của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét;
+ Gthấp nhất: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm
giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
+ Gđang xét: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm
giá (nếu có) của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét.
3. Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K= 80%: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng
hợp.
+ G= 20%: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp.
+ K + G = 100%;
- Xác định điểm tổng hợp ưu đãi (nếu có).

9

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6831 dự án đang đợi nhà thầu
  • 306 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 287 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16489 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14203 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây