Thông báo mời thầu

Kiểm định, thử tải: cầu Tân Thuận 1; cầu Dừa

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 14:15 21/11/2020
Số TBMT
20201163443-00
Công bố
13:59 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Công tác kiểm định cầu năm 2020 trên địa bàn Quận 1, Quận 4, Quận 5 và quận Bình Tân
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Kiểm định, thử tải: cầu Tân Thuận 1; cầu Dừa
Chủ đầu tư
Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ  Địa chỉ: Số 360 Xa lộ Hà Nội - Phường Phước Long A - Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh  Điện thoại: (028) 37 282 006 Fax: (028) 37 282 005
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Duy tu giao thông (Kiểm định cầu)
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Công tác kiểm định cầu năm 2020 trên địa bàn Quận 1, Quận 4, Quận 5 và quận Bình Tân
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
13:59 21/11/2020
đến
15:00 01/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 01/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
8.000.000 VND
Bằng chữ
Tám triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Kiểm định, thử tải: cầu Tân Thuận 1; cầu Dừa". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Kiểm định, thử tải: cầu Tân Thuận 1; cầu Dừa" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 31

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

E-HỒ SƠ MỜI THẦU

Công trình: Công tác kiểm định cầu năm 2020 trên địa bàn Quận 1, Quận 4, Quận 5 và quận Bình Tân
Gói thầu: Kiểm định, th tải: cầu Tân Thuận 1; cầu D a

PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ

Ỹ THUẬT

Chƣơng V. YÊU CẦU VỀ

Ỹ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu:
a. Cầu Tân Thuận 1
 Cầu Tân Thuận 1 nằm trên đƣờng Nguyễn Tất Thành nối liền Quận 4 Với Quận 7,
TP. Hồ Chí Minh, cầu có chiều dài 241m;

Hình: 1 Vị trí cầu - Nguồn GoogleMap
 Bố trí chung
 Cầu Tân Thuận 1 đƣợc xây dựng sau thời kì chiến tranh thế giới thứ nhất t 1929
đến 1935 theo 2 giai đoạn;
 Giai đoạn đầu tiên xây dựng gồm có hai vòm bê tông dài 44.5m và 39.5m cũng nhƣ
vòm thép với nhịp 59m. Nhịp dầm thép 24m đƣợc thi công với hai phần hẫng, mỗi
phần 12m;
 Năm 1935, trong giai đoạn thi công thứ hai, cầu đƣợc kéo dài bằng hai nhịp dẫn ở
mỗi đầu cầu;
 Cầu đƣợc thiết kế với tải trọng loại A và B theo tiêu chuẩn pháp, tƣơng đƣơng tải
trọng xe H30 theo tiêu chuẩn Việt Nam và xe container chở hàng do có cảng tàu lân
cận;
 Sơ đồ nhịp: Cầu gồm 10 nhịp bố trí nhƣ hình 1, trong đó:
 Nhịp N1: Nhịp dẫn A1-P1 (L=5,2m): Nhịp hẫng BTCT
 Nhịp N2: Nhịp dẫn P1-P2 (L=17,0m): Nhịp BTCT
 Nhịp N3: Nhịp dẫn P2-P3 (L=14,33m): Nhịp hẫng của P1-P2 và nhịp hẫng của P3P4
 Nhịp N4: Nhịp P3-P4 (L=44,8m): Nhịp Vòm BTCT
 Nhịp N5: Nhịp P4-P5 (L=24,0m): Nhịp dầm thép
NỘI DUNG - Theo thông tƣ 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 (Mẫu số 3)

Trang 64

E-HỒ SƠ MỜI THẦU

Công trình: Công tác kiểm định cầu năm 2020 trên địa bàn Quận 1, Quận 4, Quận 5 và quận Bình Tân
Gói thầu: Kiểm định, th tải: cầu Tân Thuận 1; cầu D a

 Nhịp N6: Nhịp P5-P6 (L=59,5m): Nhịp vòm thép
 Nhịp N7: Nhịp P6-P7 (L=39,61m): Nhịp vòm BTCT
 Nhịp N8: Nhịp dẫn P7-P8 (L=13,59m): Nhịp hẫng của P6-P7 và nhịp hẫng của P8P9
 Nhịp N9: Nhịp dẫn P8-P9 (L=17,0m): Nhịp BTCT
 Nhịp N10: Nhịp dẫn P9-A2 (L=5,2m): Nhịp hẫng BTCT

Hình: 2 Bố trí chung cầu
 Mặt cắt ngang cầu:
 Mặt cắt ngang nhịp dẫn gồm 4 dầm chữ T có chiều cao 0.95m, khoảng cách dầm
2.85m
 Mặt cắt ngang nhịp dầm thép gồm hệ dầm mặt cầu kê trên 2 dầm dọc chủ bằng thép
cao 2.23m, hệ dầm mặt cầu gồm 7 dầm dọc phụ kê trên dầm ngang bằng thép có chiều cao
1.6m, các dầm ngang đƣợc kê trên 2 dầm dọc chủ;
 Mặt cắt ngang nhịp vòm bê tông bao gồm hệ dầm mặt cầu đƣợc kê trên 2 dầm dọc
chủ bằng BTCT có chiều cao thay đổi, hệ dầm mặt cầu gồm 1 dầm dọc phụ kê trên các dầm
ngang bằng BTCT;
 Mặt cắt ngang nhịp vòm thép bao gồm hệ dầm mặt cầu kê trên 2 dầm dọc chủ bằng
thép, 2 dầm dọc chủ đƣợc treo vào vòm thép thông qua các thanh liên kết. Hệ dầm mặt cầu
gồm 7 dầm dọc phụ kê trên các dầm ngang I300, các dầm ngang đƣợc kê trên 2 dầm dọc
chủ;
 Bề rộng cầu:
 Bề rộng phần xe chạy:

8m

 Bề rộng lan can, lề ngƣời đi:

2x2.42m

 Bề rộng toàn cầu:

12.84m

 Lịch sử sửa chữa và khai thác công trình cầu
NỘI DUNG - Theo thông tƣ 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 (Mẫu số 3)

Trang 65

E-HỒ SƠ MỜI THẦU

Công trình: Công tác kiểm định cầu năm 2020 trên địa bàn Quận 1, Quận 4, Quận 5 và quận Bình Tân
Gói thầu: Kiểm định, th tải: cầu Tân Thuận 1; cầu D a

 Năm 1992 sở giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh (TUPWS) quyết định
s a chữa cầu Tân Thuận. Freyssinet đã tiến hành công việc s a chữa này t ngày 09 tháng
01 năm 1993 đến này 09 tháng 09 năm 1993, nội dung tăng cƣờng bao gồm:
 Tăng cƣờng cáp DƢL ngoài nhịp dẫn;
 Tăng cƣờng thanh thép DƢL cho thanh đứng của nhịp vòm bê tông;
 Bổ sung dầm ngang nhằm tăng cƣờng cho nhịp dầm thép;
 Tăng cƣờng thanh thép DƢL cho thanh đứng của nhịp vòm thép và bổ sung dầm
ngang cho hệ dầm mặt cầu;
 Trƣớc đây cầu đang khai thác với biển hạn chế tải trọng nhƣ sau :
 Xe thân liền, tổng tải trọng

: 30 Tấn;

 Xe Sơ mi – Rơ mooc, tổng tải trọng

: 36 Tấn;

 Xe đầu kéo Rơ mooc, tổng tải trọng

: 44 Tấn.

 Đầu năm 2020, cầu đƣợc kiểm tra và phát hiện có các dấu hiệu xuống cấp, hƣ hỏng
ở một số bộ phận kết cấu công trình, nên ngoài việc tăng cƣờng công tác duy tu s a chữa,
cầu đã đƣợc kiểm tra, đánh giá và đến tháng 9 năm 2020 đã điều chỉnh lại tải trọng khai thác
tối đa là 5 Tấn :
b. Cầu Dừa
 Cầu D a nằm trên đƣờng Bến Vân Đồn thuộc địa phận quận 4 – TP. Hồ Chí Minh.

Hình 3: Vị trí cầu - Nguồn GoogleMap


ết cấu nhịp

 Sơ đồ nhịp gồm 5 nhịp nhƣ sau: [1,75m + 6,7m +14,10m + 6,7m+ 1,75m], chiều dài
cầu là 31m (tính đến mép trƣớc tƣờng đầu mố).

NỘI DUNG - Theo thông tƣ 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 (Mẫu số 3)

Trang 66

E-HỒ SƠ MỜI THẦU

Công trình: Công tác kiểm định cầu năm 2020 trên địa bàn Quận 1, Quận 4, Quận 5 và quận Bình Tân
Gói thầu: Kiểm định, th tải: cầu Tân Thuận 1; cầu D a
BOÁ TRÍ CHUNG CAÀU

CAÀU NGUYEÃN VAÊN CÖØ

CAÀU OÂNG LAÕNH

Hình 4: Bố trí chung
 Mặt cắt ngang cầu:
 Bề rộng làn xe chạy:

4,0m

 Bề rộng lan can:

2x1,5m=3,0m

 Tổng:

7,0m

 Cầu gồm 5 nhịp liên tục bằng BTCT đổ tại chỗ.
 Mặt cắt ngang gồm 3 dầm dọc trong đó 2 dầm dọc tại hai biên có kiểu dáng parabol
Chiều cao dầm thay đổi t 0,66m (tại mố) đến 2,2m tại trụ T2 và T3 chiều rộng
0,46m. Dầm dọc giữa có kích thƣớc 0,24x0,26m.
 Dầm ngang bằng BTCT đổ tại chỗ kích thƣớc 0,3x0,35m.
 Bản mặt cầu bằng BTCT đổ tại chỗ dày 20cm.
MAËT CAÉT NGANG CAÀU TAÏI MOÁ

Hình 5: Mặt cắt ngang cầu tại mố

NỘI DUNG - Theo thông tƣ 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 (Mẫu số 3)

Trang 67

E-HỒ SƠ MỜI THẦU

Công trình: Công tác kiểm định cầu năm 2020 trên địa bàn Quận 1, Quận 4, Quận 5 và quận Bình Tân
Gói thầu: Kiểm định, th tải: cầu Tân Thuận 1; cầu D a

MAËT CAÉT NGANG CAÀU TAÏI TRUÏ

Hình 6: Mặt cắt ngang cầu tại trụ
MAËT CAÉT NGANG CAÀU TAÏI GIÖÕA NHÒP

Hình 7: Mặt cắt ngang cầu tại giữa nhịp


ết cấu phần dƣới

 Mố cầu bằng BTCT đổ tại chỗ.
 Trụ cầu bằng BTCT đổ tại chỗ.
 Tải trọng đang khai thác : 16 Tấn
1.1. Nguồn vốn: Duy tu giao thông (Kiểm định cầu).
1.2. Cơ quan thực hiện quản lý dự án:
- Chủ đầu tƣ: Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đƣờng bộ.
-

Bên mời thầu: Công ty TNHH Thiết kế Giám sát Thi công xây dựng An Thịnh.

-

Các công việc khác do cơ quan, tổ chức đƣợc lựa chọn theo quy định của pháp luật.

1.3. Thời gian tiến độ thực hiện:
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 22 ngày có tính đến điều kiện thời tiết (trong đó bao
gồm cả thời gian lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán A-B).

NỘI DUNG - Theo thông tƣ 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 (Mẫu số 3)

Trang 68

E-HỒ SƠ MỜI THẦU

Công trình: Công tác kiểm định cầu năm 2020 trên địa bàn Quận 1, Quận 4, Quận 5 và quận Bình Tân
Gói thầu: Kiểm định, th tải: cầu Tân Thuận 1; cầu D a

2. Yêu cầu về kỹ thuật:
2.1. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện
hợp đồng:
Tìm hiểu nghiên cứu hồ sơ kỹ thuật:
- Hồ sơ thiết kế, hoàn công của công trình;
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế biện pháp thi công s a chữa các hạng mục công
trình trong quá trình khai thác;
- Hồ sơ kiểm định, th tải công trình cầu các lần trƣớc;
Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu tƣ vấn phải tiến hành :
a) Nắm bắt đƣợc hiện trạng cầu:
b). Kiểm tra, đánh giá hiện trạng của các bộ phận kết cấu của công trình:
Kiểm tra hiện trạng của kết cấu nhịp: Những khuyết tật, hƣ hỏng của hệ dầm, mặt cầu (rỉ
cốt thép, bong bật nứt nẻ bê tông, hƣ hỏng hệ dầm dọc, dầm ngang, khe co dãn, thoát nƣớc,
lan can, gờ chắn bánh và hƣ hỏng của bản mặt cầu ...); tình trạng gối cầu. Độ bằng phẳng
mặt đƣờng trên cầu.
Kiểm tra hiện trạng của mố trụ: Kiểm tra đánh giá độ nghiêng lệch của mố, trụ; xói lở dƣới
chân mố, trụ; kiểm tra những khuyết tật hƣ hỏng của các bộ phận mố, trụ (xà mũ, thân và
móng).
Kiểm tra chất lƣợng vật liệu bê tông của các bộ phận kết cấu chính: cƣờng độ, độ đồng
nhất trong bê tông, đo đƣờng kính cốt thép và chiều dày lớp bê tông bảo vệ;
c). Kiểm tra hiện trạng đƣờng vào cầu: Đánh giá hiện trạng của mặt đƣờng hai đầu cầu, sự
hƣ hỏng của taluy đƣờng và phần tƣ nón.
d). Đánh giá những tác nhân môi trƣờng xung quanh có ảnh hƣởng đến an toàn và khai
thác công trình.
e). Trên cơ sở hiện trạng, đánh giá tác động của các hƣ hỏng, khuyết tật đến khả năng chịu
tải và tuổi thọ của công trình.
f). Th nghiệm cầu: Các bộ phận kết cấu th nghiệm, tải trọng th , khối lƣợng điểm đo
trạng thái ứng suất biến dạng, độ võng, chuyển vị, độ mở rộng vết nứt và dao động theo
nhƣ Đề cƣơng, dự toán đƣợc duyệt. Lƣu ý, trƣớc khi triển khai công tác th nghiệm cầu, tƣ
vấn kiểm định phải xem xét th nghiệm ở nhịp, vị trí bất lợi nhất cho mỗi loại khẩu độ
nhịp.
g). Kiểm toán các bộ phận kết cấu chủ yếu (kết cấu trên và kết cấu dƣới) của cầu có xét
đến các số liệu hiện trạng. Các bộ phận kết cấu cần kiểm toán thể hiện trong các phụ lục
kèm theo. So sánh kết quả đo với kết quả kiểm toán. Đánh giá năng lực chịu tải của cầu.
h). Lập báo cáo kết quả kiểm định:
Tổng quan tình trạng hƣ hỏng và xuống cấp của công trình.
Kết quả của công tác th nghiệm cầu.
Kiểm toán các bộ phận kết cấu.
Thu thập hồ sơ kỹ thuật: hồ sơ thiết kế, hoàn công và quản lý.
Lập phiếu tóm tắt kết quả kiểm định cầu theo mẫu quy định.
Báo cáo kết quả kiểm định cần thể hiện đƣợc:
NỘI DUNG - Theo thông tƣ 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 (Mẫu số 3)

Trang 69

E-HỒ SƠ MỜI THẦU

Công trình: Công tác kiểm định cầu năm 2020 trên địa bàn Quận 1, Quận 4, Quận 5 và quận Bình Tân
Gói thầu: Kiểm định, th tải: cầu Tân Thuận 1; cầu D a

+ Thực trạng khai thác công trình;
+ Các vấn đề về hƣ hỏng xuống cấp ở mức độ thông thƣờng và nghiêm trọng;
+ Đánh giá năng lực chịu tải theo quy trình hiện hành;
+ Kiểm toán, đánh giá khả năng thông qua của các loại xe [3], [3-S2], [3-3] theo Hƣớng
dẫn đánh giá cầu của AASHTO 2011; Đề xuất cắm biển tải trọng cầu theo QCVN
41:2016/BGTVT và theo thực tế cần khai thác phù hợp tình hình giao thông trong đô thị;
+ Kiến nghị biện pháp quản lý khai thác và duy tu.

NỘI DUNG - Theo thông tƣ 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 (Mẫu số 3)

Trang 70

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6200 dự án đang đợi nhà thầu
  • 836 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 871 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16121 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14111 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây