Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01: Cung cấp thiết bị phòng thử nghiệm giống, sản phẩm cây trồng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:59 21/11/2020
Số TBMT
20201163258-00
Công bố
11:44 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
“Mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2020” cho Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm giống cây trồng Quốc gia
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 01: Cung cấp thiết bị phòng thử nghiệm giống, sản phẩm cây trồng
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
“Mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2020” cho Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm giống cây trồng Quốc gia
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:44 21/11/2020
đến
09:00 28/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 28/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
10.000.000 VND
Bằng chữ
Mười triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01: Cung cấp thiết bị phòng thử nghiệm giống, sản phẩm cây trồng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01: Cung cấp thiết bị phòng thử nghiệm giống, sản phẩm cây trồng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 24

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án và về gói thầu như địa điểm thực hiện dự án, quy
mô của dự án, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu và
những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.
- Tên Dự toán: Mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2020” cho Trung tâm khảo kiểm
nghiệm giống, sản phẩm giống cây trồng quốc gia;
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Cung cấp thiết bị phòng thử nghiệm giống, sản phẩm
cây trồng.
- Tên bên mời thầu: Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng
Quốc gia.
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 55 ngày.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết
đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.
2.1 Yêu cầu về kỹ thuật chung
2.2.1 Phạm vi công việc
Phạm vi công việc của nhà thầu chào hàng bao gồm (nhưng không hạn chế) các nội
dung sau:
- Cung cấp, vận chuyển hàng hóa tới địa điểm cung cấp;
- Bảo quản, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa;
- Vận chuyển các hàng hóa theo đúng vị trí và yêu cầu của Bên mời thầu;
- Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E-HSMT. Chịu mọi chi phí
nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa;
- Bảo hành hàng hóa theo hợp đồng;
2.2.2 Các yêu cầu chung về hàng hóa cung cấp
- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá
nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống)

chương IV của E-HSMT;
- Chất lượng: Chưa qua sử dụng theo yêu cầu cụ thể tiêu chuẩn chất lượng các hàng
hóa quy định cụ thể ở Phần 2.2 thuộc Mục 2. chương này.
- Tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật do hãng
sản xuất phát hành có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật chào
thầu, nếu là ngôn ngữ không phải Tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng Việt (nhà thầu
chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch);
- Thời gian bảo hành đối với các hàng hóa tại mục Mẫu số 01A (webform trên Hệ
thống) chương IV của E-HSMT ≥ 12 tháng trở lên theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tính từ
thời điểm nhà thầu nghiệm thu bàn giao cho đơn vị sử dụng tài sản
- Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ cần thiết đối với hàng hóa và dịch vụ cung
cấp như: Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (mã hiệu, hãng, nước, năm sản xuất), các thông số kỹ
thuật, ...
- Thiết bị được cung cấp tới địa điểm yêu cầu của E-HSMT phải trong dạng đóng gói
của Nhà sản xuất; các thông số bên trong phải phù hợp với đặc tính kỹ thuật được thoả
thuận trong hợp đồng. Bất kỳ sự thay đổi nguồn gốc, chủng loại, quy cách kỹ thuật nào sẽ
không được chấp thuận nếu không có sự đồng ý của Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.
- Nhà thầu phải đảm bảo có hàng hóa thay thế sẵn sàng cho hàng hóa cung cấp trong
trường hợp hàng hóa cung cấp có sự cố để đảm bảo việc sử dụng không gián đoạn của toàn
bộ hàng hóa.
2.2.3 Nghiệm thu bàn giao
- Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao
đưa vào sử dụng.
- Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng qui định của Pháp luật.
Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí cần thiết để đảm bảo
cho mình nhận được chứng chỉ hoàn thành công việc..
2.2 Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô,
các thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số
kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu.
Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết dưới
đây để minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể
lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù
hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính
kỹ thuật, tính năng, sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông
số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

TT
I

1

2

Qui cách, ký mã hiệu, thông số Đơn Số
kỹ thuật
vị lượng
Gói 1: Thiết bị phòng Thử nghiệm giống, sản phẩm cây
trồng
Lưới lọc (rây) bằng thép không rỉ
Sàng máy nghiền IKA dùng
gắn
trong
đầu
cái
02
MF10 hoặc tương đương nghiền MF10.1/MF10.2. Kích
thước lỗ sàng 1.0mm
1. Máy nghiền MF 10 basic hoặc
tương đương
Thông số kỹ thuật:
- Kiểu nghiền: Liên tục. Chức năng
chính:
cắt/nghiền
- Công suất đầu vào/ra của động
cơ: 1000W/500W
- Tốc độ nghiền: 3000 - 6500 rpm
- Thời gian hoạt động: 120/30 min.
- Kích thước (Wx H x D): 320 x
380
x
300
mm
- Khối lượng Motor MF 10: 9,7 kg
Máy nghiền mẫu IKA
- Nhiệt độ cho phép: 5 - 40 °C; Độ
MF10 Basic + MF 10.2
ẩm cho phép: 80%
hoặc tương đương ( Một
- Lớp bảo vệ chuẩn DIN EN bộ
01
bộ gồm máy nghiền và
60529:
IP
22
đầu
nghiền)
- Điện áp: 230V, 50/60Hz; Công
suất: 1000W.
2. Bộ đầu nghiền vật liệu cứng
MF 10.2 hoặc tương đương
Dùng cho các mẫu dễ vỡ, cứng như
khoáng sản. Độ cứng mẫu nghiền
tối
đa
Mohs
6.
Kiểu nghiền: liên tục
Tốc độ quay của dao nghiền:
31,4m/s
Độ cứng mẫu nghiền tối đa: Mohs
6
Kích cỡ vật trước khi nghiền tối đa:
Tên thiết bị

3

4

Cân
SG-3000
(Scientech) hoặc tương
đương

Cân
SL-1000
(Scientech) hoặc tương
đương

10mm
Buồng nghiền: Thép không gỉ
1.4308
Mẫu nghiền có thể làm mát trong
khoang nghiền bằng nước đá khô
Kích thước (W x H x D): 320 x 450
x 300 (mm);
Khối lượng: 2,9 kg
Hiển thị kết quả 0,1 g; Khả năng
cân: 3000g
Khoảng thời gian cập nhật 200 ms
Phạm vi: 0 - 3000 g
- Khả năng đọc: 0,1 g
- Độ lặp lại 0,1 g
- Độ tuyến tính: ± 0,15g;
- Nhiệt độ sử dụng: 5-40 oC
- Đơn vị cân: g, kg, oz, ozt, dwt;
- Thời gian ổn định: 3 giây
- Kích thước cân: Dài 28 (cm) x
Rộng 19 (cm) x Cao 9 (cm).
- Màn hình: 14 x 2 cm LCD
- Nguồn: 230V/50-60Hz
- Trọng lượng: 10, lbs (4,536 kg)
Hiển thị kết quả 0,01g
- Phạm vi 1000 g
- Khả năng đọc: 0,01 g
- Độ lặp lại 0,01 g
- Độ tuyến tính: ± 0,15g.
- Nguồn: 230V/50-60Hz
- Trọng lượng: 8,5 lbs (3,856 kg)
- Nhiệt độ sử dụng: 5-40 oC
- Khoảng thời gian cập nhật 200 ms
- Hiệu chuẩn bên ngoài
- Ổn định 3s
- Kích thước đĩa cân: 4,5 inch
(đường kính)

cái

02

cái

01

5

Cân SP-350 (Scientech)
hoặc tương đương

6

Cân phân tích 4 số lẻ
Scientech SA-210 hoặc
tương đương

7

Máy bóc vỏ trấu MTH35A-220-50 (seedburno)
hoặc tương đương

Hiển thị kết quả 0,001 g
Khoản thời gian cập nhật: 200 ms
Nhiệt độ sử dụng: 5-40 oC
- Phạm vi 350 g
- Khả năng đọc: 0,001 g
- Độ lặp lại: 0,001 g
- Độ tuyến tính: ± 0,0015g.
- Hiệu chuẩn bên ngoài
- Ổn định 3s
- Kích thước đĩa cân: 4,5 inch
(đường kính)
- Kích thước cân: Dài 28 (cm) x
Rộng 19 (cm) x Cao 7 (cm).
- Màn hình: 14 x 2 cm LCD
- Nguồn điện: 230V/50-60Hz
- Trọng lượng: 9,5 lbs (4,309 kg)
Cân điện tử phân tích 4 số lẻ ; Khả
năng cân nặng 210g; Bước nhảy
nhỏ nhất (sai số): 0,1mg
- Khả năng đọc: 0,0001g
- Độ lặp lại: 0,0001g
- Tuyến tính: ± 0,0002g
- Hiệu chuẩn bên ngoài
Màn hình hiển thị số: LCD
Báo cáo theo tiêu chuẩn GLP,
GMP,ISO
Nhiệt độ sử dụng: 5-40 oC
- Nguồn điện: 230V/50-60Hz
- Trọng lượng: 13,8 lbs (6,26 kg)
- Công suất : Xay tối đa 36- 40
kg/giờ
- Kích thước DxRxC: 30x14x30
(inch)
- Nguồn sử dụng điện áp
220V/50Hz
- Khối lượng: 82 lbs (37,195 kg)

cái

02

cái

01

cái

01

8

VP-32T Yamamoto hoặc tương
đương
- Loại máy: Ma sát dọc
- Công suất: 30kg/h
Máy sát trắng gạo - Nguồn điện cung cấp: 1 pha,
Yamamoto
hoặc 300W, 100V, 50-60 Hz
tương đương
- Sức chứa của phễu nguyên liệu:
5kg
- Kích thước: 440 x 320 x 775
(mm)
- Trọng lượng: 23kg
- Tốc độ quay: 1440 – 1730 rpm

cái

01

Lưu ý:
* Đối với yêu cầu về thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới
đây để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa
chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp
với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ
thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu.
3. Các yêu cầu khác
- Biện pháp cung cấp, lắp đặt hàng hóa tổng thể và biện pháp cung cấp, lắp đặt hàng
hóa chi tiết;
- Thiết bị và nhân công: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, các
trang thiết bị phụ trợ và lao động cần thiết cho việc thực hiện gói thầu.
- Các biện pháp bảo đảm chất lượng;
- Biện pháp đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn
lao động: Nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy phạm an toàn lao động và hoàn toàn
chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn lao động, an toàn trong phòng chống cháy nổ cho
người và phương tiện theo các quy định hiện hành trong suốt thời gian cung cấp hàng hóa.
- Nội dung hướng dẫn sử dụng, bảo quản hàng hóa theo tiêu chuẩn của Hãng sản xuất.
- Tất cả các hàng hóa phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, các quy định hiện hành
của pháp luật chuyên ngành (nếu có).
4. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có
- Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa.
- Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của E-HSMT và bàn giao, nghiệm thu đưa vào
sử dụng.
- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng
theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa
chữa cho tới khi hoàn chỉnh.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5996 dự án đang đợi nhà thầu
  • 641 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 828 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15808 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14251 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây