Thông báo mời thầu

Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị văn phòng (không bao gồm chi phí tháo dỡ và lắp đặt, vật tư đi kèm máy điều hòa)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:56 21/11/2020
Số TBMT
20201163479-00
Công bố
11:53 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
“Mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2020” cho Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm giống cây trồng Quốc gia
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị văn phòng (không bao gồm chi phí tháo dỡ và lắp đặt, vật tư đi kèm máy điều hòa)
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
“Mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2020” cho Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm giống cây trồng Quốc gia
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:53 21/11/2020
đến
09:00 28/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 28/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
4.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị văn phòng (không bao gồm chi phí tháo dỡ và lắp đặt, vật tư đi kèm máy điều hòa)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị văn phòng (không bao gồm chi phí tháo dỡ và lắp đặt, vật tư đi kèm máy điều hòa)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 34

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án và về gói thầu như địa điểm thực hiện dự án, quy
mô của dự án, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu và
những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.
- Tên Dự toán: Mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2020 cho Trung tâm khảo kiểm nghiệm
giống, sản phẩm giống cây trồng quốc gia;
- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị văn phòng (không bao gồm chi phí
tháo dỡ và lắp đặt, vật tư đi kèm máy điều hòa).
- Tên bên mời thầu: Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng
Quốc gia.
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 30 ngày.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết
đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.
2.1 Yêu cầu về kỹ thuật chung
2.2.1 Phạm vi công việc
Phạm vi công việc của nhà thầu chào hàng bao gồm (nhưng không hạn chế) các nội
dung sau:
- Cung cấp, vận chuyển hàng hóa tới địa điểm cung cấp;
- Bảo quản, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa;
- Vận chuyển các hàng hóa theo đúng vị trí và yêu cầu của Bên mời thầu;
- Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E-HSMT. Chịu mọi chi phí
nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa;
- Bảo hành hàng hóa theo hợp đồng;
2.2.2 Các yêu cầu chung về hàng hóa cung cấp
- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá
nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống)
chương IV của E-HSMT;

- Chất lượng: Chưa qua sử dụng theo yêu cầu cụ thể tiêu chuẩn chất lượng các hàng
hóa quy định cụ thể ở Phần 2.2 thuộc Mục 2. chương này.
- Tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật do hãng
sản xuất phát hành có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật chào
thầu, nếu là ngôn ngữ không phải Tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng Việt (nhà thầu
chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch);
- Thời gian bảo hành đối với các hàng hóa tại mục Mẫu số 01A (webform trên Hệ
thống) chương IV của E-HSMT ≥ 12 tháng trở lên theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tính từ
thời điểm nhà thầu nghiệm thu bàn giao cho đơn vị sử dụng tài sản
- Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ cần thiết đối với hàng hóa và dịch vụ cung
cấp như: Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (mã hiệu, hãng, nước, năm sản xuất), các thông số kỹ
thuật, ...
- Thiết bị được cung cấp tới địa điểm yêu cầu của E-HSMT phải trong dạng đóng gói
của Nhà sản xuất; các thông số bên trong phải phù hợp với đặc tính kỹ thuật được thoả
thuận trong hợp đồng. Bất kỳ sự thay đổi nguồn gốc, chủng loại, quy cách kỹ thuật nào sẽ
không được chấp thuận nếu không có sự đồng ý của Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.
- Nhà thầu phải đảm bảo có hàng hóa thay thế sẵn sàng cho hàng hóa cung cấp trong
trường hợp hàng hóa cung cấp có sự cố để đảm bảo việc sử dụng không gián đoạn của toàn
bộ hàng hóa.
2.2.3 Nghiệm thu bàn giao
- Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao
đưa vào sử dụng.
- Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng qui định của Pháp luật.
Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí cần thiết để đảm bảo
cho mình nhận được chứng chỉ hoàn thành công việc..
2.2 Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô,
các thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số
kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu.
Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết dưới
đây để minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể
lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù
hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính
kỹ thuật, tính năng, sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông
số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

TT

Tên thiết bị

1

Máy tính để bàn
Dell
hoặc
tương đương

2

Điều hòa Daikin
FTHF50 2 chiều
18.000
BTU
hoặc
tương
đương

3

Máy in Canon
LBP 212 hoặc
tương đương

4

Máy tính xách
tay HP Pavilion
15 hoặc tương
đương

5

Lắp đặt hệ thống
giám
sát
KBVision
6
Camera IP hồng
ngoại

Qui cách, ký mã hiệu, thông số kỹ
thuật
Dell Vostro 3670 Core i3-9100
Processor (6MB Cache, up to 4.2
GHz), 4GB (1x4GB) Single Channel
DDR4, 128GB SSD + 1TB 7200 rpm
Hard Drive, DVDRW, Graphics:
Integrated Graphic, Key + Mouse,
màn hình 19 in
Công suất làm lạnh:17.100 BTU
Công suất sưởi ấm:17.100 BTU
Công nghệ Inverter: Điều hòa Inverter
Loại máy: Điều hoà 2 chiều (có sưởi
ấm)
Công suất tiêu thụ trung bình: 1.3
kW/h
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao
Thông tin cục lạnh: Dài 99 cm - Cao
29,5 cm - Dày 26,6 cm. Nặng 13 kg
Thông tin cục nóng: Dài 84,5 cm Cao 59,5 cm - Dày 30 cm. Nặng 36 kg
Độ ồn trung bình dàn lạnh/dàn nóng:
32-44/48 dB
Loại Gas: R-32
Kích thước ống đồng: 6/12
Điện áp: 220-240V/1pha/50hz
Tốc độ in: 33 trang/phút
In khổ A4, in 2 mặt tự động
Bảng điều khiển: Màn hình LCD 5
dòng + bàn phím số cơ học
Màn hình 15.6 in FHD; CPU: Intel®
Core™ i3; Ram: 4GB DDR4 2666
MHz; Ổ cứng: SSD 256GB; HDH:
Windows 10 Home SL 64; Nặng
1.85kg
Bộ 6 Camera IP 2.0mp
Chuẩn nén hình ảnh: H265+/H.264 và
MJPEG
Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 85°)
Chuẩn chống bụi và nước IP66
Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C
Đầu ghi hình IP 8 kênh

Đơn vị

Số lượng

bộ

08

bộ

06

cái

03

cái

01

bộ

01

6

Đầu ghi hình NVR 8
Cổng vào: 8 kênh IP
Lưu trữ 1 TB HDD
Cảm biến: APS-C CMOS 32.5MP. Bộ xử
lý hình ảnh: Digic 8.
Chụp liên tiếp: 14fgs. Dải ISO: 10040000.
Tốc độ màn trập: 1/16000. Dual Pixel
CMOS AF với 5481 điểm AF. Tích hợp
Máy ảnh Canon
Wifi và Bluettooth.
EOS M6 Mark
Kích thước: 119.38 x 71.12x 48.26 mm.
II hoặc tương
Trọng lượng: 408g.
đương
Ống kính Canon EF-M 15-45mm f/3.56.3IS STM.
Phiên bản màu đen.
Phụ kiện đi kèm: sạc pin, pin, nắp máy
ảnh, dây đeo, thẻ bảo hành, hướng dẫn sử
dụng

cái

02

Lưu ý:
* Đối với yêu cầu về thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới
đây để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa
chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp
với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ
thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu.
3. Các yêu cầu khác
- Biện pháp cung cấp hàng hóa, lắp đặt tổng thể và biện pháp cung cấp hàng hóa, lắp
đặt chi tiết;
- Thiết bị và nhân công: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, các
trang thiết bị phụ trợ và lao động cần thiết cho việc thực hiện gói thầu.
- Các biện pháp bảo đảm chất lượng;
- Biện pháp đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn
lao động: Nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy phạm an toàn lao động và hoàn toàn
chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn lao động, an toàn trong phòng chống cháy nổ cho
người và phương tiện theo các quy định hiện hành trong suốt thời gian cung cấp hàng hóa.
- Nội dung hướng dẫn sử dụng, bảo quản hàng hóa theo tiêu chuẩn của Hãng sản xuất.
- Tất cả các hàng hóa phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, các quy định hiện hành
của pháp luật chuyên ngành (nếu có).
4. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có
- Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa.

- Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của E-HSMT và bàn giao, nghiệm thu đưa vào
sử dụng.
- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng
theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa
chữa cho tới khi hoàn chỉnh.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6623 dự án đang đợi nhà thầu
  • 737 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 912 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16442 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14500 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây