Thông báo mời thầu

Gói thầu số 02: Phần xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:52 21/11/2020
Số TBMT
20201153525-01
Công bố
11:48 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Kiên cố hóa hệ thống đường từ cổng làng Đồng Luân đi bãi rác, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Gói thầu số 02: Phần xây lắp
Chủ đầu tư
Phòng Quản lý đô thị huyện Chương Mỹ Địa chỉ: Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 02433.866.032
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kiên cố hóa hệ thống đường từ cổng làng Đồng Luân đi bãi rác, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:48 18/11/2020
đến
18:00 28/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
18:00 28/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
30.000.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 02: Phần xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 02: Phần xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 42

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu:
- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Phần xây lắp
- Tên dự án: Kiên cố hóa hệ thống đường từ cổng làng Đồng Luân đi bãi rác, xã
Thượng Vực, thành phố Hà Nội
- Nguồn vốn: Ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác
- Phạm vi công việc của gói thầu: Thi công xây dựng các hạng mục chính sau:
+ Nền đường, mặt đường
+ Kè đá hộc......
2. Quy mô và kết cấu công trình:
Cải tạo, nâng cấp hệ thống nền, mặt đường cống thoát nước, kè đá hộc, kè đường
gạch một số vị trí tuyến, cụ thể như sau: Chiều dài L=745,17m
* Quy mô kết cấu:
Thiết kế mới trên nền đường cũ đào bỏ hữu cơ và thay thế kết cấu mặt đường mới
bê tông như sau:
+ Bê tông xi măng M250 đá 2x4 dày 18 cm
+ Rải lớp giấy dầu chống thấm
+ Lớp CPĐD loại I dày 15 cm
+ Nền đường lu lèm K95
Kết cấu cống tròn thoát nước qua đường:
+ Đệm móng cống dày 10 cm đá 2x4
+ Móng cống xây đá hộc vữa XM mác 100
Thiết kế kè gạch kết cấu như sau:
+ Tường gạch xây VXM mác 75
+ Móng gạch xây VXM mác 75
+ Bê tông lót đá 2x4, mác 150 dày 15 cm
+ Đá 2x4 đệm dày 10 cm
Thiết kế cọc tiêu kết cấu như sau:
+ Bê tông móng cọc tiêu đá 2x4, mác 150, cao 35 cm
+ Trụ bê tông cốt thép mác 200, đá 1x2cm

+ Sơn phản quang 2 lớp.
(Chi tiết theo hồ sơ thiết kế được thẩm định)
3. Thời hạn hoàn thành: Không quá 50 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ chi tiết cho từng hạng mục công trình đảm bảo
tổng thời gian thi công không quá 50 ngày kể từ ngày khởi công công trình.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công
trình;
Thực hiện đúng các Tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
Nhà thầu cần tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu cảu hồ sơ bản vẽ thiết vẽ thiết kế kỹ
thuật thi công đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và các tiêu chuẩn kỹ
thuật hiện hành.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
2.1. Yêu cầu chung:
Thực hiện theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của
Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Nhà thầu cần chuẩn bị bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật lành nghề và
nhân lực lao động, vật liệu, công cụ, thiết bị, nhà xưởng... cần thiết cho các công
việc tại công trường
Nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm về an toàn lao
động và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn thi công, an toàn trong
phòng chống điện giật, cháy nổ cho người và phương tiện thi công trong công trình
theo các quy định hiện hành và về mọi tai nạn, sự cố, kể cả tai nạn lao động xảy ra
trong giai đoạn chuẩn bị và thi công. Các nhân lực phục vụ trong thi công phải được
kiểm tra sức khoẻ và học an toàn về lao động, phòng chống điện giật, cháy nổ, vệ
sinh môi trường...
Nhà thầu phải bố trí cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát, cán bộ phụ trách an toàn
lao động thường xuyên có mặt tại công trình trong suốt thời giant hi công
Nhà thầu cần có mặt bằng tổ chức thi công hợp lý, sáng tạo, bảo đảm tối ưu về
chiếm dụng và tận dụng mặt bằng và tổ chức thi công
Kiểm tra cao độ thiết kế và kiểm tra độ sai lệch của tim trục công trình trước
khi thi công và tiến hành các công tác đo đạc kiểm tra thường xuyên trong quá trình
thi công.

Đảm bảo thu thoát nước mưa, nước thi công để hiện trường thi công luôn khô
ráo, sạch sẽ. Đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự công cộng theo quy định chung
của Nhà nước và của địa phương.
2.2. Lối ra vào công trường
Lối ra vào công trường phải thể hiện trong bản vẽ thi công và phải theo yêu cầu
của Chủ đầu tư. Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm... và giữ gìn
các đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.
2.3. Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trường:
Trước khi dự thầu, Nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để
nghiên cứu đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra
vào, các công trình lân cận và các yêu tố khác liên quan ảnh hưởng đến việc đấu
thầu. Không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên,
hiện trạng của công trường gây nên.
Nhà thầu phải bảo đảm và bồi thường các thiệt hại do Nhà thầu gây ra trong
quá trình thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại
phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên
cạnh).
2.4. Dọn sạch mặt bằng:
Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng
phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi
hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn
sinh ra trong thi công.
2.5. Định vị:
Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ của các hạng mục công trình trên cơ sở
các số liệu gốc của hiện trường do chủ đầu tư cung cấp và phải chịu trách nhiệm về
độ chính xác của công việc định vị này. Phương pháp đo, thiết bị đo phải phù hợp
với mục tiêu và độ chính xác của công tác đo đạc.
Các số liệu định vị các chi tiết kết cấu cần phải đệ trình trước khi tiến hành thi
công.
Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, phương tiện, nhân lực, nhân viên khảo sát và
vật liệu cần thiết để kỹ sư giám sát có thể kiểm tra công tác định vị và những việc
liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.
2.5. Sai số cho phép:
Các sai số trong đo đạc định vị kết cấu phải nằm trong phạm vi giới hạn cho
phép do thiết kế và qui phạm xây dựng hiện hành.

Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho những việc phát sinh cần phải làm do định
vị trí của các cấu kiện không phù hợp với các chỉ dẫn nói trên.
2.6.Cấu kiện hỏng và sai vị trí:
Những cấu kiện bị hư hỏng trong quá trình chuyên chở, dựng lắp sẽ được coi
là “lỗi” và Nhà thầu phải thay thế và tự chịu trách nhiệm về kinh phí.
Cấu kiện thi công xong, có sai số vượt quá sai số cho phép sẽ được coi là
“lỗi”. Cấu kiện lỗi sẽ được xử lý bằng cách bổ sung cấu kiện mới và Nhà thầu chịu
kinh phí.
2.7. Bảo hành khả năng của cấu kiện:
Dù rằng khả năng chịu tải của cấu kiện nào đó không xác định bằng thí
nghiệm. Nhà thầu vẫn có trách nhiệm bảo hành tất cả các cấu kiện theo điều kiện
của yêu cầu này và các quy định hiện hành.
2.8. Bản vẽ hoàn công:
Sau khi kết thúc hạng mục công việc, Nhà thầu phải lập hồ sơ bản vẽ hoàn
công. Bản vẽ này phải do bộ máy cán bộ của Nhà thầu kiểm tra đo đạc thực hiện và
phải có đầy đủ nội dung:
- Kích thước hình học theo thiết kế.
- Độ sai lệch của tim trục theo hai phương.
- Những thay đổi khác so với thiết kế. Những biên bản, chứng chỉ về những
thay đổi thiết kế trong quá trình thi công được coi là một phần của bản vẽ hoàn
công.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo
các tiêu chuẩn về phương pháp thử)
3.1.Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:
Tất cả các vật liệu, thiết bị đưa vào thi công công trình phải đảm bảo đúng yêu
cầu chất lượng kỹ thuật theo tiêu chuẩn Nhà nước hiện hành (Tiêu chuẩn Việt Nam)
theo đúng yêu cầu của thiết kế và hồ sơ mời thầu.
Các vật liệu và các thiết bị khác theo quy định của bản vẽ thiết kế và được ghi
trong tiên lượng mời thầu.
Nhà thầu phải đệ trình các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định, kiểm
tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, các sản phẩm trung gian và sản phẩm
cuối cùng. Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu cần
thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh toán công trình.
Vật liệu cung cấp cho công trình phải đáp ứng theo đúng các tiêu chuẩn quy
phạm quy định hiện hành. Vật tư vật liệu trước khi đưa vào công trình nhà thầu phải
đệ trình mẫu phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư.

3.2.Yêu cầu về máy móc, thiết bị :
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị kể cả trang thiết bị phụ trợ
và lao động cần thiết cho thi công. Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình đầy
đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng, chủng loại,
chất lượng thiết bị sử dụng đảm bảo đúng tiến độ.
Nhà thầu cần có biểu đồ cung ứng thiết bị thi công chủ yếu để minh chứng sự
phù hợp của thiết bị với tiến độ thi công công trình .
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt :
4.1. Nhà thầu phải có thuyết minh và bảng tiến độ thi công chi tiết bao gồm
các nội dung sau:
a) Trình tự thực hiện công việc của nhà thầu và thời gian thi công dự tính cho
mỗi giai đoạn chính của công trình;
b) Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định
c) Báo cáo kèm theo gồm: báo cáo chung về các phương pháp mà nhà thầu dự
kiến áp dụng và các giai đoạn chính trong việc thi công công trình; số lượng cán bộ,
công nhân và thiết bị của nhà thầu cần thiết trên công trường cho mỗi giai đoạn
chính.
4.2. Nhà thầu phải thực hiện theo Bảng tiến độ thi công chi tiết sau khi Bảng
này được chủ đầu tư chấp thuận.
4.3. Nhà thầu phải trình chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Bảng tiến độ thi công
chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm không vượt quá thời gian quy định. Nếu
nhà thầu không trình Bảng tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm
trên, chủ đầu tư có thể giữ lại một số tiền trong kỳ thanh toán tiếp theo. Số tiền này
sẽ được thanh toán ở kỳ thanh toán kế tiếp sau khi Bảng tiến độ thi công chi tiết này
được trình.
4.4. Việc chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết của chủ đầu tư sẽ không
thay thế các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu có thể điều chỉnh lại Bảng tiến độ thi
công chi tiết và trình lại cho chủ đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn :
Đối với công trình đường bộ phải thử nghiệm và kiểm tra theo quy định trước
khi đưa vào sử dụng.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ :
Phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ cho tất
cả các hoạt động tại công trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhà thầu
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sự cố cháy nổ do nhà thầu gây ra

- Bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật tại công
trường.
- Tổ chức nguồn nhân lực phòng cháy chữa cháy và được diễn tập đảm bảo
yêu cầu phòng cháy chữa cháy trên công trường.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
Nhà thầu phải bảo đảm vệ sinh môi trường tại công trường, không làm ảnh
hưởng đến các khu vực xung quanh công trình. Mọi chi phí về xử phạt do làm ảnh
hưởng đến vệ sinh môi trường nhà thầu phải chịu hoàn toàn và chịu trách nhiệm
trước pháp luật về việc ô nhiễm môi trường do nhà thầu gây ra
8. Yêu cầu về an toàn lao động
- Phải có cán bộ chuyên trách về an toàn lao động.
- Có nội quy về an toàn lao động cho người và thiết bị.
- Tổ chức học tập nội quy cho tất cả các đối tượng tham gia công trình.
- Có trang thiết bị bảo hộ lao động theo quy định.
9.Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải có thuyết minh và biểu đồ nhân lực và tiến độ huy động thiết
bị phục vụ thi công phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu
Nhà thầu phải sử dụng các cán bộ chủ chốt có tên trong danh sách cán bộ chủ
chốt được đề cập tại HSDT để thực hiện các công việc nêu trong danh sách này
hoặc sử dụng các cán bộ khác được chủ đầu tư chấp thuận. Chủ đầu tư sẽ chỉ chấp
thuận việc đề xuất thay thế cán bộ chủ chốt trong trường hợp có lý do chính đáng,
năng lực và trình độ của những người thay thế về cơ bản tương đương hoặc cao hơn
các cán bộ được liệt kê trong danh sách.
Nếu chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu buộc thôi việc một hoặc nhiều thành viên
trong số nhân viên của nhà thầu với lý do chính đáng, nhà thầu phải bảo đảm rằng
nhân viên đó sẽ rời khỏi công trường trong vòng 5 ngày làm việc và không còn mối
liên hệ nào với công việc trong hợp đồng.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp thi công tổng thể và thuyết minh
cho từng hạng mục, có các bản vẽ về biện pháp thi công chi tiết đúng tiến độ đề ra.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Nhà thầu phải bố trí cán bộ kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, tất cả
các cán bộ giám sát phải Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, có ít nhất 03
năm kinh nghiệm.
IV. Các bản vẽ: Liệt kê các bản vẽ (Tập II của HSMT)

STT

Ký hiệu

Tên bản vẽ

Phiên bản/ngày
phát hành

THỐNG KÊ BẢN VẼ
V. Bảng tiên lượng
Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế,
nhà thầu thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai
khác này để chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai
khác này vào giá dự thầu.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5918 dự án đang đợi nhà thầu
  • 295 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 300 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15418 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13488 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây