Thông báo mời thầu

Duy tu hạ tầng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 năm 2021

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:38 21/11/2020
Số TBMT
20201163027-00
Công bố
11:36 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Dịch vụ bảo vệ KCN BH1 năm 2021; Duy tu hạ tầng KCN BH1năm 2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Duy tu hạ tầng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 năm 2021
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Vốn kinh doanh của Tổng Công ty Sonadezi
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Dịch vụ bảo vệ; Duy tu hạ tầng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 năm 2021
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Đồng Nai

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:36 21/11/2020
đến
10:30 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:30 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
65.000.000 VND
Bằng chữ
Sáu mươi lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Duy tu hạ tầng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 năm 2021". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Duy tu hạ tầng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 năm 2021" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 31

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương IV. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**I. Giới thiệu về gói thầu**

1. Tên gói thầu: Duy tu hạ tầng KCN Biên Hòa 1 năm 2021

2. 2\. Địa điểm: KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai

3. Phạm vi công việc chính của gói thầu:

Quét dọn và gom rác trên lòng đường, vỉa hè, dải phân cách giữa đường;
cắt tỉa tạo dáng cây cảnh, hoa lá màu ; cắt tỉa thảm cỏ dọc đường và tại
các khu vực tập trung; nhổ cỏ tạp và phun thuốc trừ sâu, bón phân, tưới
nước thảm cỏ thuần chủng và ở các khu vực có hoa lá màu; thu gom, vận
chuyển và xử lý rác, cành nhánh lá cây sau khi cắt tỉa và quét dọn hoặc
giao cho đơn vị có chức năng chuyên ngành để xử lý. Công việc được thực
hiện gồm các vị trí chủ yếu sau:

- Các tuyến đường trong KCN Biên Hòa 1 (bao gồm các giao lộ với QL1A);

- Dải phân cách giữa đường số 1 và Quốc lộ 1 (từ ngã tư Vũng tàu đến
nút giao thông đấu nối giữa KCN Biên Hòa 1, KCN Biên Hòa 2 và
QL.1A);

- Khu vực trước cổng Tổng Công ty Sonadezi (số 1, đường 1).

4. Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2021.

5. Tổng hợp khối lượng thực hiện:

- Khối lượng **cho một lần** thực hiện tại các khu vực theo **Bảng 1**
dưới đây.

- Khối lượng và số lần thực hiện trong mỗi tháng xem tại **Bảng 2**
dưới đây

- Căn cứ mô tả khối lượng tại Bảng 1,2 và mẫu số 1A -- Phạm vi cung
cấp, nhà thầu chào giá theo mẫu số 18A - Bảng tổng hợp giá chào.

*\
*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**BẢNG 1-TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN (Cho 1 lần thực hiện)**
------- ---------------------------------------------------------------- --------------- --------------- ------------- ------------ ------------ -------------------------- -------------- ----------- ------------ ------------- ------------ ----------- --------------------- --------------------
*\ Vị trí Quét dọn\ Cắt cỏ tạp Cắt cỏ\ Xén cỏ lề Làm cỏ tạp Trồng dặm cỏ thuần chuẩn Phòng trừ\ Tưới hoa\ Tưới hoa\ Tưới thảm\ Tưới thảm\ Chăm sóc\ Chăm sóc cây loại 1 Trồng cỏ Hoàng Lạc
*Stt lòng lề\ thuần chủng sâu cỏ, bón\ bằng xe\ bằng nước\ cỏ bằng xe\ cỏ bằng\ bồn hoa
đường, vỉa hè phân thảm cỏ bồn máy bồn nước máy

  ** ** (Km) (100m2) (100m2) (100m) (100m2) (m2) (100m2) (100m2) (100m2) (100m2) (100m2) (100m2) (cây) (100m2)

\(1\) \(2\) \(3\) \(4\) \(5\) \(6\) \(7\) \(8\) \(9\) \(10\) \(11\) \(12\) \(13\) \(14\) \(15\) \(16\)

  **TỔNG KHỐI\ **16,642** **2.335,758** **31,703** **15,733** **47,236** **3.170,300** **47,523** **2,677** **5,446** **31,057** **16,179** **7,120** **2.988,000** ** 5,73**
LƯỢNG**

1 Đường số 1 3,188 178,702 2,166 1,015 7,958 216,600 7,958     7,958     536,000  

2 Đường số 2 2,076 170,968                   579,000  

3 Đường số 3 2,535 209,652                     583,000  

4 Đường số 4 1,730 35,896                     \-  

5 Đường số 5 1,458 89,962                     160,000  

6 Đường số 6 0,204 5,508                     \-  

7 Đường số 7 0,824 53,113                     220,000  

8 Đường số 8 0,335 22,457                     76,000  

9 Đường số 9 2,233 204,526                     551,000  

10 Đường số 10 \- 19,20                     \-  

11 Đường số 11 0,936 33,233 13,358 14,718 17,369 1.335,800 17,656 1,674   17,369   1,674 146,000  

12 Đường số 12 0,290 54,164                     \-  

13 Trước cổng Sonadezi   16,179   16,179 1.617,900 16,179   1,759   16,179 1,759    

14 Dải phân cách QL1A 1.193                        

15 Giao lộ 1& 7             1,003            

16 Công viên Lam Sơn 0,833 65,377             3,687     3,687 137,000  

*17* Tiểu đảo đường 3 và đường 4       5,73   5,73     5,73       5,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**BẢNG 2-KHỐI LƯỢNG VÀ SỐ LẦN THỰC HIỆN HÀNG THÁNG**
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- ------------ ------------------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*\ Vị trí ĐVT Khối lượng Số lần thực hiện
*Stt

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

1 Cắt cỏ tạp (bằng máy) 100m2/lần 2.335,758 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1

2 Cắt cỏ thuần chủng (bằng máy) 100m2/lần 31,703 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Xén cỏ lề (cỏ lá gừng) 100m/lần 15,733 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

4 Làm cỏ tạp 100m2/lần 47,236 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

5 Trồng dặm cỏ thuần chủng m2/lần 3.170,300 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

6 Phòng trừ sâu cỏ, bón phân thảm cỏ 100m2/lần

*- Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ* *100m2/lần* *47,523* *1* *0* *0* *0* *0* *0* *1* *0* *0* *0* *0* *0*

*- Bón phân thảm cỏ* *100m2/lần* *47,523* *1* *0* *0* *0* *0* *0* *1* *0* *0* *0* *0* *0*

7 Tưới hoa bằng xe bồn 100m2/lần 2,677 15 14 16 15 15 15 0 0 0 0 10 10

8 Tưới hoa bằng nước máy 100m2/lần 5,446 15 14 16 15 15 15 0 0 0 0 10 10

9 Tưới thảm cỏ TC bằng xe bồn 100m2/lần 31,057 15 14 16 15 15 15 0 0 0 0 10 10

10 Tưới thảm cỏ TC bằng nước máy 100m2/lần 16,179 15 14 16 15 15 15 0 0 0 0 10 10

11 Chăm sóc bồn hoa và hoa lá màu (bón phân, trừ sâu, thay hoa, thay đất, trồng dặm hoa, cắt tỉa, nhổ cỏ tạp,\...) 100m2/năm 7,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

12 Duy trì cây bóng mát loại 1 (lấy nhánh khô (2 lần), mé nhánh tạo tán (2 lần), sơn vết cắt (2 lần), tẩy chồi (4 lần), chống sửa cây nghiêng (1 lần), vệ sinh quanh gốc cây (12 lần)) Cây/năm 2.988,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

13 Quét, gom rác trên vỉa hè, đường phố Km 16,642 15 9 10 10 10 10 0 0 0 15 15 15

14 Trồng cỏ Hoàng Lạc 100m2/lần 5,730 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Thu gom rác thải (chai lọ, bao ny lon, hộp cơm\...) và nhánh cây tỉa vận chuyển đem xử lý tháng 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**II. Yêu cầu về kỹ thuật**

**3.1 Quét dọn lòng đường và vỉa hè:**

- Quét dọn sạch tất cả, các loại rác, cát, đá, nước ứ đọng và các vết
bẩn trên lòng đường và vỉa hè. Phải đảm bảo lòng đường, vỉa hè luôn
sạch sẽ và không đọng nước. Nếu phát hiện lòng đường, vỉa hè bị sụt
lún, hư hỏng Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư để khắc
phục kịp thời.

- Thu gom rác, cát, đá và các vật thể lạ (dầu, nhớt, xác động vật, các
chướng ngại vật ...) trên mặt đường có thể gây ảnh hưởng đến an toàn
giao thông, cũng như mỹ quan KCN. Tuyệt đối không quét rác, cát, đất
vào cửa thu nước, thảm cỏ. Sau khi quét dọn, phải vận chuyển ngay
trong ngày đến vị trí tập kết xử lý.

- Thường xuyên gom dọn rác tại các miệng cống, cửa thu nước. Làm sạch
cỏ dại mọc trên vỉa hè (bê tông và gạch tự chèn).

- Lưu ý: rác sinh hoạt (bịch nylon, bóng đèn hư, hộp cơm...) phải tách
riêng với rác duy tu (cành lá, cỏ...), và giao cho đơn vị có chức
năng thu gom xử lý.

**3.2 Thảm cỏ thuần chủng:**

- Thảm cỏ được chăm sóc, nhổ cỏ tạp thường xuyên (đảm bảo cỏ luôn xanh
tươi và lên đều, không quá 5% cỏ dại). Duy trì thảm cỏ luôn bằng
phẳng và đảm bảo chiều cao không quá 5cm. Lề cỏ được xén thẳng dọc
sát gờ lề, vỉa hè (b=10cm) theo diện tích thảm cỏ.

- Quét dọn: quét và dọn sạch rác, lá khô, đất đá ... trên thảm cỏ, đảm
bảo thảm cỏ luôn sạch đẹp.

- Trồng dặm: Trồng dặm thường xuyên thảm cỏ nhung, cỏ lạc và cỏ lá
gừng các vị trí cỏ chết hoặc bị giẫm nát, cỏ trồng dặm phải cùng
chủng loại với cỏ hiện hữu.

- Bón phân thảm cỏ: rải đều phân trên diện tích thảm cỏ. Thường xuyên
phòng trừ sâu cỏ, đảm bảo cỏ không bị sâu bệnh. Định mức bón phân
đảm bảo quy định về chăm sóc duy tu cây xanh thảm cỏ.

- Lá cây và cỏ sau khi cắt, quét dọn phải được thu gom và vận chuyển
ngay trong ngày đến vị trí tập kết để xử lý. (Rác sinh hoạt được xử
lý như mục 3.1).

- Tưới nước thảm cỏ: dùng vòi phun đều nước trên thảm cỏ (đảm bảo thảm
cỏ luôn xanh tốt không bị khô cháy).

**3.3 Thảm cỏ không thuần chủng:**

- Phải cắt cỏ bằng máy, đảm bảo duy trì thảm cỏ bằng phẳng, không để
cỏ mọc lan ra vỉa hè, lòng đường.

- Quét dọn: quét và dọn sạch rác, lá khô, đất đá ... trên thảm cỏ, đảm
bảo thảm cỏ luôn sạch sẽ.

- Vận chuyển toàn bộ rác, đất, đá, cát... sau khi quét dọn. Rác và cỏ
sau khi cắt phải được thu gom và vận chuyển ngay trong ngày đến vị
trí tập kết để xử lý.

> **3.4 Chăm sóc hoa lá màu:**

- Nhổ sạch hoa tàn, xới tơi đất, làm bằng mặt bồn, trồng lại hoa theo
cùng chủng loại hoa hiện hữu (lưu ý chiều cao hoa trồng lại phải
tương đương với hoa hiện hữu), dọn dẹp vệ sinh sau khi trồng.

- Chăm sóc, phun thuốc trừ sâu, bón phân hữu cơ kết hợp trộn thuốc xử
lý đất theo định mức, cắt tỉa hoa lá màu, đảm bảo hoa lá màu luôn
xanh tươi và đẹp mắt, không bị sâu bệnh. Nhổ sạch hoa lá màu cằn cỗi
kém phát triển, xới tơi đất, trồng lại hoa lá màu theo cùng chủng
loại hoa lá màu hiện hữu (lưu ý chiều cao hoa lá màu trồng lại phải
tương đương với hoa lá màu hiện hữu), dọn dẹp vệ sinh sau khi trồng.
Định mức phun thuốc trừ sâu đảm bảo quy định hiện hành.

- Tưới bồn hoa: dùng vòi phun tưới đều ướt đẫm gốc cây, kết hợp phun
nhẹ rửa sạch hoa lá, đảm bảo hoa lá màu luôn xanh tốt không bị khô
cháy.

**3.5 Chăm sóc cây xanh:**

- Nhà thầu phải đảm bảo toàn bộ cây xanh sinh trưởng tốt, lên đều.
Thường xuyên cắt tỉa nhánh khô, tẩy chồi, mé nhánh, tạo tán cân đối.
Chống sửa cây bị nghiêng, phun thuốc sâu đảm bảo cây không bị sâu
bệnh. Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Thường xuyên khống chế tán cây, không để che khuất hệ thống chiếu
sáng, biển báo giao thông, bảng tên đường và bảng tên nhà máy, nhánh
cây mọc vươn ra lòng đường phải được cắt tỉa; đối với cây trồng sát
tường rào nhà máy, khoảng cách tổi thiểu nhánh cây với tường rào là
0.5m; đối với cây trồng dưới hành lang điện, phải thường xuyên cắt
tỉa, đảm bảo khoảng cách an toàn phóng điện theo quy định (Nghị định
số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Luật điện lực về an toàn điện).

- Trường hợp cây bị chết do lỗi kỹ thuật chăm sóc, Nhà thầu phải trồng
lại cây mới tương đương với cây hiện hữu (về chủng loại và kích
thước). Mọi chi phí trồng lại do Nhà thầu tự chi trả.

**3.6 Tưới cây xanh, thảm cỏ và hoa lá màu:**

- Thời gian tưới:

- Buổi sáng: từ 6h00 đến 10h00.

- Buổi chiều: từ 15h00 đến 19h00.

- Nước tưới:

- Tưới bằng xe bồn: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp và thực
hiện tưới cây bằng nước sạch.

- Tưới bằng nước máy: Dùng hệ thống tưới cây của Khu công nghiệp.

Nhà thầu có trách nhiệm quản lý sử dụng hệ thống ống, van tưới cây do
Chủ đầu tư bàn giao và bảo trì, sửa chữa cụm vòi tưới để đảm bảo việc
tưới cây, cỏ được liên tục. Trường hợp không đủ áp lực nước, hoặc hệ
thống tưới bị hư hỏng đồng loạt, cần phải sửa chữa lớn, Nhà thầu phải
thông báo cho Chủ đầu tư để có phương án phối hợp kịp thời.

**3.7 Yêu cầu về an toàn lao động**

- Tất cả người lao động của Nhà thầu đều phải được trang bị bảo hộ,
dụng cụ an toàn lao động và đã được tập huấn an toàn lao động theo
quy định;

- Các công nhân tham gia quét dọn vệ sinh trên các tuyến đường đều
phải được trang bị đồng phục, áo phản quang, biển báo tạm khu vực
thi công theo quy định

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6495 dự án đang đợi nhà thầu
  • 764 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 837 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16254 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14227 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây