Thông báo mời thầu

Cung ứng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:27 21/11/2020
Số TBMT
20201163015-00
Công bố
10:23 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện Tâm thần năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Cung ứng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh; Nguồn thu do bảo hiểm xã hội thanh toán và nguồn thu hợp pháp khác theo quy định
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện Tâm thần năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Đà Nẵng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:23 21/11/2020
đến
13:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
13:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
3.690.565 VND
Bằng chữ
Ba triệu sáu trăm chín mươi nghìn năm trăm sáu mươi lăm đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cung ứng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cung ứng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 24

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

- Tên gói thầu: Dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện Tâm thần năm 2020.

- Tổng giá trị gói thầu: 369.056.490 đồng.

*(Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi chín triệu không trăm năm mươi sáu ngàn bốn
trăm chín mươi đồng).*

- Đơn vị thực hiện: Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng.

- Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh chữa bệnh;
Nguồn thu do bảo hiểm xã hội thanh toán và các nguồn thu hợp pháp
khác theo quy định.

- Phương thức đấu thầu: 01giai đoạn 01 túi hồ sơ.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 11/2020.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ khi ký hợp đồng.

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

a. *Các nhiệm vụ mà dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp phải thực hiện*

Nhiệm vụ và và mục tiêu chính mà lượng lượng bảo vệ chuyên nghiệp phải
thực hiện.

+----------------------+----------------------+----------------------+
| **Nhiệm vụ** | **Mục tiêu chính** | **Yêu cầu** |
+======================+======================+======================+
| Dịch vụ bảo vệ tại | - Bảo vệ trật tự | - Trực 24/24 giờ. |
| Khoa Cai nghiện chất | an ninh khoa | |
| và Điều trị bắt buộc | phòng. | - Đảm bảo đúng quy |
| | | > định của khoa, |
| | - Chú ý quan sát | > bệnh viện và |
| | những đối tượng | > của ngành y |
| | nghi vấn, theo | > tế. |
| | dõi khu vực xung | |
| | quanh chặt chẽ | - Giờ hành chính |
| | để kịp thời phát | > làm việc tại |
| | hiện và xử lý | > cửa chính ra |
| | nhanh chóng và | > vào khoa, chỉ |
| | chủ động trong | > mở cửa cho |
| | mọi việc. | > người được |
| | | > phép ra vào. |
| | - Khi xảy ra sự cố | |
| | cháy nổ phải lên | - Ngoài giờ hành |
| | hệ cho phòng | > chính: khóa |
| | trực an ninh và | > cửa chính, làm |
| | phòng vật tư | > việc tại các |
| | thiết bị của | > tầng có bệnh |
| | bệnh viện để kịp | > để hỗ trợ khoa |
| | thời xử lý. | > làm nhiệm vụ. |
| | | |
| | - Hỗ trợ nhân viên | - Nhân viên bảo vệ |
| | khoa trong việc | > phải dưới 55 |
| | điều trị và chăm | > tuổi |
| | sóc bệnh nhân. | |
| | | |
| | - Bảo quản tài sản | |
| | của khoa, tiếp | |
| | nhận và xử lý | |
| | thông tin liên | |
| | quan đến tài sản | |
| | của CBNV và bệnh | |
| | nhân bị mất. | |
| | | |
| | - Đối tượng bệnh | |
| | nhân: Bệnh nhân | |
| | bị rối loạn tâm | |
| | thần do sử dụng | |
| | các chất kích | |
| | thích như rượu, | |
| | ma túy,..; Phạm | |
| | nhân thuộc diện | |
| | phải điều trị | |
| | bắt buộc tại | |
| | Bệnh viện Tâm | |
| | thần. | |
| | | |
| | - Giờ hành chính | |
| | làm việc tại cửa | |
| | chính ra vào | |
| | khoa, chỉ mở cửa | |
| | cho người được | |
| | phép ra vào. | |
| | | |
| | - Ngoài giờ hành | |
| | chính: khóa cửa | |
| | chính, làm việc | |
| | tại các tầng có | |
| | bệnh nhằm hỗ trợ | |
| | xử lý bệnh nhân | |
| | có rối loạn. | |
| | | |
| | - Nhắc nhở nhân | |
| | viên các phòng | |
| | ban ra về chưa | |
| | đóng cửa để đảm | |
| | bảo tài sản cho | |
| | Bệnh viện. | |
+----------------------+----------------------+----------------------+
| Dịch vụ bảo vệ tại | - Mở và đóng cửa | - Trực 16 tiếng |
| Cổng bệnh viện 193 | cho bệnh nhân, | > (Từ 06h00 đến |
| Nguyễn Lương Bằng | người nhà, nhà | > 22h00 hằng |
| | cung ứng các | > ngày). |
| | dịch vụ (thuốc | |
| | chữa bệnh, cây | - Đảm bảo đúng quy |
| | xanh, vệ sinh, | > định bệnh viện |
| | bảo vệ, thực | > và của ngành y |
| | phẩm\...) ra vào | > tế. |
| | bệnh viện. | |
| | | - Nhân viên bảo vệ |
| | - Chủ động và | > phải dưới 60 |
| | hướng dẫn bệnh | > tuổi. |
| | nhân, người nhà, | |
| | nhà cung ứng các | |
| | dịch vụ lối đi, | |
| | khu vực để xe. | |
| | Đi lại, ra vào | |
| | đúng nơi cần | |
| | liên hệ. | |
| | | |
| | - Giữ xe: Kiểm | |
| | soát xe ra, vào; | |
| | Hướng dẫn khách | |
| | để xe đúng nơi | |
| | quy định. | |
| | | |
| | - Giữ gìn an ninh, | |
| | trật tự tại cổng | |
| | chính. Xử lý các | |
| | vấn đề phát sinh | |
| | liên quan đến an | |
| | ninh trật tự tại | |
| | cổng chính. | |
+----------------------+----------------------+----------------------+
| Dịch vụ bảo vệ tại | - Giữ gìn an | - Ngày thường: |
| Cơ sở khám và điều | ninh - trật tự, | > Trực 15 tiếng |
| trị ban ngày -- 89 | bảo vệ tài sản | > (Từ 16h30 hôm |
| Ngô Gia Tự | trong toàn bộ | > nay đến 07h30 |
| | khuôn viên của | > sáng hôm sau). |
| | cơ sở khám và | |
| | điều trị ban | - Thứ 7, chủ nhật |
| | ngày -- 89 Ngô | > và ngày lễ |
| | Gia Tự. | > tết: Trực |
| | | > 24/24. |
| | - Kiểm tra, phòng | |
| | ngừa: Hệ thống | - Đảm bảo đúng quy |
| | chiếu sáng. Hệ | > định bệnh viện |
| | thống Phòng cháy | > và của ngành y |
| | chữa cháy. | > tế. |
| | | |
| | | - Nhân viên bảo vệ |
| | | > phải dưới 60 |
| | | > tuổi. |
+----------------------+----------------------+----------------------+

b. *Nhiệm vụ chung với lực lượng bảo vệ và yêu cầu với công ty cung cấp
dịch vụ bảo vệ*

- *Nhiệm vụ chung*

Giữ gìn trật tự tại các khu vực trong bệnh viện;

Nhân viên bảo vệ phải lịch sự, nhã nhặn, vui vẻ. Thực hiện tác phong,
ngôn phong, đồng phục làm việc như quy định. Giúp đỡ người bệnh nặng.
người tàn tật, người già, trẻ nhỏ\...

Nhân viên bảo vệ phải có chuyên môn, nghiệp vụ của mình: đảm bảo an
ninh, con người được đặt lên hàng đầu, cách xử lý tình huống xảy ra
(phối hợp với trực lãnh đạo, bảo vệ của bệnh viện, các lực lượng công
an\...)

Tuyệt đối giữ bí mật liên quan đến công tác của bệnh viện.

Biết rõ sơ đồ cấu trúc của bệnh viện, các vị trí trọng yếu, phương tiện
PCCC\...

Bàn giao ca, bàn giao phương tiện chặt chẽ, chính xác.

- *Công ty bảo vệ phải đầy đủ các yêu cầu sau*

Đầy đủ tư cách pháp nhân;

Có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực an ninh- bảo vệ;

Có quy trình và cách thức làm việc.

Xây dựng bảng mô tả công việc cho nhân viên và cán bộ nghiệp vụ.

Cam kết nhân viên bảo vệ được diễn tập hằng năm (ít nhất 01 lần/năm).

Báo cáo Bệnh viện khi thay đổi nhân viên;

Trang bị đầy đủ trang phục, phương tiện, thiết bị, dụng cụ cho nhân viên
thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật;

Để xảy ra sự cố, mất mát thì phải chịu trách nhiệm bồi thường theo hợp
đồng thỏa thuận.

Công ty phải đảm bảo có đầy đủ giấy tờ hợp lệ trước khi thực hiện kí kết
hợp đồng.

- *Đối với nhân viên bảo vệ*

Phải được đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo liên tục.

Phải có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm xử lý các tình huống nghiệp
vụ.

Có đạo đức nghề nghiệp tốt, thái độ ứng xử khách hàng của bệnh viện phù
hợp.

###

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5786 dự án đang đợi nhà thầu
  • 618 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 666 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15233 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13497 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây