Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:16 21/11/2020
Số TBMT
20201161103-01
Công bố
10:11 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo, nâng cấp đường huyện 86C xã Tân Mỹ Chánh
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Thi công xây dựng công trình
Chủ đầu tư
- Ban xây dựng công trình xã Tân Mỹ Chánh. Địa chỉ: Xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn tăng thu, kết dư các năm trước và huy động, bổ sung hợp pháp khác năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cải tạo, nâng cấp đường huyện 86C xã Tân Mỹ Chánh
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Tiền Giang
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:54 20/11/2020
đến
16:00 27/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:00 27/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
21.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi mốt triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 64

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu: Thi công xây dựng hoàn
chỉnh theo đúng yêu cầu của bản vẽ thiết kế và chỉ
dẫn của E-HSMT. Bao gồm các hạng mục công việc sau: Theo
hồ sơ thiết kế được phê duyệt

2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày.

II. Yêu cầu về kỹ thuật

Căn cứ vào hồ sơ thiết kế được duyệt, yêu cầu về
kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu như sau :

1. Các văn bản pháp luật nhà thầu cần tham khảo để
đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật:

Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng
cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của
Chính phủ;

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của
Chính phủ;

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của
Chính phủ;

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của
Chính phủ;

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ;

Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ
Xây dựng;

Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Bộ
Xây dựng;

Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ
Xây dựng;

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của
Chính phủ.

Và một số văn bản pháp luật có liên quan khác.

2. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu
công trình:

(Ngoài phần giới thiệu sau đây, nhà thầu phải tuyệt
đối tuân thủ các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn hiện
hành của nhà nước)

a. Phải thực hiện kiểm tra, nghiệm thu từng cấu kiện,
bộ phận, giai đoạn. Đạt yêu cầu mới được thi công
các việc tiếp theo.

- Trong mọi trường hợp, các sản phẩm xây lắp, các công
việc và giai đoạn thi công đều phải được chủ đầu
tư (hoặc tư vấn giám sát) nghiệm thu mới được thi công
các phần việc tiếp theo.

- Các sản phẩm xây lắp sau khi được nghiệm thu để
thực hiện các bước tiếp theo, nhà thầu vẫn phải có
trách nhiệm bảo quản cho đến khi nghiệm thu bàn giao đưa
vào sử dụng. Mọi vấn đề phát sinh nếu có đều thuộc
về trách nhiệm của nhà thầu

b. Các Tiêu chuẩn nghiệm thu:

- TCVN 5637 : 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình
xây dựng. Nguyên tắc cơ bản

- TCXD 4055 : 2012 Tổ chức thi công

- TCVN 5308 : 1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

- TCVN 4453 : 1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn
khối - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

- TCVN 9113 : 2013 Kết cấu bê tông và BTCT lắp ghép. Quy
phạm thi công và nghiệm thu

- T HYPERLINK
"http://vntvietnam.com/xem-tin/tcvn-75702006-cot-lieu-cho-be-tong-va-vua
.-yeu-cau-ky-thuat-438.html" CVN 7570 : 2006 Cốt liệu cho bê tông
và vữa. Yêu cầu kỹ thuật .

- TCVN 4054 : 2005 HYPERLINK
"http://indotech.vn/vi/2016/03/05/tcvn-4054-2005-duong-o-tieu-chuan-thie
t-ke/" Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế .

- TCVN 4447 : 2012 HYPERLINK "http://khafico.com/tcvn-4447-2012/"
Công tác đất - Thi công và nghiệm thu .

- 22 TCN 334 : 06 Quy trình thi công và nghiệm thu lớp móng
cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô.

- TCVN 8819 : 2011 Mặt đường bê tông nhựa nóng- Yêu cầu
thi công và nghiệm thu.

- TCVN 9390 : 2012 Công tác nền móng. Thi công và nghiệm thu

- 22 TCN 211 : 06 Quy trình thiết kế áo đường mềm.

- QCVN 41 : 2016/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo
hiệu đường ô tô.

- TCCS 02 : 2010/TCĐBVN: Tiêu chuẩn thi công Cầu Đường bộ.

- 22TCN 266 : 2000 Quy trình thi công và nghiệm thu cầu và
cống.

- 22TCN 249 : 98 Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường
bê tông nhựa.

- HYPERLINK
"http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=10&StandardI
D=281" \t "_blank" 22TCN 345 : 06 Thi công và nghiệm thu lớp
phủ mỏng bê tông nhựa có độ nhám cao.

- 22TCN 282 : 2002 Sơn tín hiệu giao thông, vạch sơn đường
dẻo nhiệt.

- 22TCN 279-01: Nhựa đường đặc.

- TCVN 8859 : 2011 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu
áo đường ô tô - Vật liệu thi công và nghiệm thu.

- TCVN 8818 : 2011 Nhựa đường lỏng.

- TCVN 9436 : 2012 Nền đường ô tô. Thi công và nghiệm thu.

- TCVN 7493 : 2005 Bitum - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 7957 : 2008 Thoát nước - Mạng lưới công trình và bên
ngoài. Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 7957 : 2008 Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng tự nhiên

- Các TCVN hiện hành.

3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

Hồ sơ dự thầu phải thể hiện rõ các yêu cầu nội dung
chủ yếu sau:

- Về hệ thống tổ chức nhân sự tại công trường.

- Mặt bằng thi công tổng thể và chi tiết.

- Quy trình quản lý chất lượng thi công trong quá trình xây
lắp, kiểm tra, nghiệm thu.

4. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư và thiết
bị sử dụng cho gói thầu:

Đảm bảo chất lượng, chủng lọai vật tư theo yêu cầu
thiết kế, tất cả các vật tư đều được thông qua và
được sự đồng ý của chủ đầu tư.

Trang thiết bị xây lắp phải được chủ đầu tư nghiệm
thu mẫu trước khi cung cấp và lắp đặt đến hiện
trường.

Khi có yêu cầu nhà thầu phải tạo điều kiện trình lai
lịch xuất xứ từ nơi sản xuất, trình phiếu kiểm tra
chất lượng mặt hàng.

Một số mặt hàng cần mẫu thử nhà thầu phải tiến hành
thử nghiệm đúng nơi kiểm tra theo yêu cầu của bên mời
thầu cũng như các ban ngành hữu quan.

Những mặt hàng nào không đảm bảo chất lượng, mẫu
mã... theo yêu cầu đều được đưa ngay ra khỏi công trình
trong vòng 24 giờ.

.

О

J

љ

ь

萑ː葠ː摧砷

.

2

h7x

h7x

h7x

-

"

0

4

D

F

H

J

љ

ш

ъ

h7x

h7x

h7x

h7x

萑ː葠ː摧砷

h7x

ࠀHSMT chỉ ghi vật tư đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, nhưng
khi dự thầu Nhà thầu phải ghi rõ thương hiệu và xuất
xứ của từng chủng loại vật tư để dễ dàng trong giai
đoạn đánh giá E-HSDT cũng như quản lý trong giai đoạn thi
công

STT Tên vật tư, thiết bị xây lắp Tính năng kỹ thuật

Bê tông nhựa hạt trung Đạt TCVN, Anco hoặc tương đương

Biển tải trọng PQ loại tròn Þ70cm, dày 1,2mm, màng phản
quang Sản xuất theo TCVN

Biển tam giác PQ cạnh 70cm, dày 1,2mm, màng phản quang Sản
xuất theo TCVN

Biển tên đường PQ chữ nhật 60x30cm, dày 1,2mm, màng phản
quang Sản xuất theo TCVN

Cấp phối đá dăm 0,075-50mm (lớp dưới) Đá xanh, đạt
TCVN 7570 - 2006 (nơi khai thác……)

Cát nền Cát Sông Tiền hoặc tương đương, Đầm nén theo
yêu cầu thiết kế

Cát vàng Chất lượng và mô đun độ lớn đạt TCVN 7570 -
2006 (nơi khai thác ……)

Đá dăm 1x2 Đá xanh, đạt TCVN 7570 - 2006 (nơi khai
thác……)

Gioăng cao su D300mm Việt Nam – Đạt yêu cầu kỹ thuật

Gỗ chống Gỗ nhóm 5

Gỗ đà nẹp Gỗ nhóm 5

Gỗ ván Gỗ nhóm 5

Gỗ ván (cả nẹp) Gỗ nhóm 5

Gối cống BTĐS, ĐK 300mm Ticco hoặc tương đương

Nhựa bitum Petrolimex hoặc tương đương

Nước Sạch, không lẫn tạp chất

Nylon đen Việt Nam – Đạt yêu cầu kỹ thuật

Ống bê tông D300mm, L=2,5m Ticco hoặc tương đương

Ống bê tông D300mm, L=3m Ticco hoặc tương đương

Ống nhựa uPVC D160mm, dày 7,7li Bình Minh hoặc tương đương

Que hàn Kim Tín hoặc tương đương

Sắt ống Þ90 + bulông + nắm chụp nhựa, tráng kẽm dày
2,1mm, L=3,0m Nhà Bè, Hữu Liên hoặc tương đương

Sắt ống Þ90 + bulông + nắm chụp nhựa, tráng kẽm dày
2,1mm, L=3,4m Nhà Bè, Hữu Liên hoặc tương đương

Thép hình L30x30x3 Nhà Bè hoặc tương đương

Thép tấm dày 5mm Xuyên Á hoặc tương đương

Thép tròn Þ10mm Đạt TCVN 1651 - 2008; Giới hạn chảy theo
yêu cầu thiết kế, tương đương Miền Nam

Thép tròn Þ16mm Đạt TCVN 1651 - 2008; Giới hạn chảy theo
yêu cầu thiết kế, tương đương Miền Nam

Thép tròn Þ6mm Đạt TCVN 1651 - 2008; Giới hạn chảy theo
yêu cầu thiết kế, tương đương Miền Nam

Thép tròn Þ8mm Đạt TCVN 1651 - 2008; Giới hạn chảy theo
yêu cầu thiết kế, tương đương Miền Nam

Xi măng PCB40 Đạt TCVN 6260 - 2009, tương đương Vicem Hà
Tiên

Nhà thầu phải đảm bảo trung thực, chính xác trong việc
thông tin về chất lượng vật tư của mình, phải đảm
bảo vật tư lai lịch xuất xứ rõ ràng. Có trách nhiệm
giải quyết mọi khiếu nại của bên mời thầu khi có sự
cố xảy ra theo quy định của pháp luật.

Bên mời thầu sẽ khước từ tất cả các vật tư do nhà
thầu cung cấp nếu không có nguồn gốc rõ ràng, không
đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm chính sách Hải quan,
thuế, môi trường và các chính sách liên quan khác do Nhà
nước ban hành.

5. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Nêu cụ thể trình tự và giải pháp thi công, lắp đặt
từng công tác, giai đoạn chính của công trình: định vị,
đào đất, đắp đất, bê tông, cốt thép, ván khuôn, bảo
dưỡng bê tông, trải tấm nylon lót, lắp đặt ống bê
tông, trải cấp phối đá dăm, lu lèn, tưới nhựa lót,
rải thảm mặt đường bêtông nhựa, lắp đặt cấu kiện
bó vỉa - biển báo

6. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm:

Nhà thầu phải tiến hành tổ chức vận hành thử nghiệm
đúng nơi kiểm tra theo yêu cầu của bên mời thầu cũng
như các ban ngành hữu quan. Mọi chi phí thực hiện đều
thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

7. Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng
chống cháy nổ:

Nhà thầu phải lập cụ thể các biện pháp về công tác an
toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ
để thực hiện thi công gói thầu. Mọi vấn đề phát sinh
nếu có do nhà thầu không nghiêm túc thực hiện đều
thuộc về trách nhiệm của nhà thầu.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi
công:

Nhà thầu phải đề xuất các biện pháp huy động cụ thể
về nhân lực và thiết bị thi công phù hợp với công
việc, phục vụ xuyên suốt cho gói thầu.

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và
các hạng mục: nhà thầu phải trình bày biện pháp tổ
chức thi công tổng thể và các hạng mục

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng
của nhà thầu:

Có hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà
thầu: công tác bảo đảm chất lượng công trình, công tác
nghiệm thu nội bộ,….

11. Một số vấn đề cần lưu ý:

- Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải lập biện
pháp tổ chức thi công theo quy trình, quy phạm về thi công
hiện hành, đồng thời xem xét các tác động ảnh hưởng
đến môi trường xung quanh để tìm biện pháp giảm thiểu,
hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực.

- Đơn vị thi công phải thực hiện công tác bảo vệ môi
trường theo đúng quy định hiện hành.

- Đơn vị thi công phải thực hiện các biện pháp nhằm
kiểm soát mức độ ô nhiểm bụi trong không khí, độ ồn
do các máy thi công v.v… để không làm ảnh hưởng đến
sức khỏe của người dân trong khu vực cũng như nhân công
thi công.

- Trong quá trình thi công, đơn vị thi công phải tuân thủ
tuyệt đối công tác an toàn lao động theo quy định hiện
hành.

IV. Các bản vẽ: Được scan thành file PDF hoặc Autocad, gửi
kèm theo E-HSMT.

PAGE 32 MụcII. Trang Dữ liệu đấu thầu

PAGE 83

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5919 dự án đang đợi nhà thầu
  • 721 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 822 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15292 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13254 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây