Thông báo mời thầu

Gói thầu số 12: Hạng mục PCCC

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:16 21/11/2020
Số TBMT
20201163159-00
Công bố
10:13 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Trường tiểu học Vật Lại, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 12: Hạng mục PCCC
Chủ đầu tư
Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì, Địa chỉ: Thị trấn Tây Đằng – huyện Ba Vì - TP. Hà Nội. ĐT: (024)33863513
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ và ngân sách huyện Ba Vì
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh công trình: Trường tiểu học Vật Lại
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:13 21/11/2020
đến
10:30 01/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:30 01/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
12.000.000 VND
Bằng chữ
Mười hai triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 12: Hạng mục PCCC". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 12: Hạng mục PCCC" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 58

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**I. Giới thiệu về gói thầu**

1\. Phạm vi công việc của gói thầu.

**- Tên gói thầu:** Gói thầu số 12: Hạng mục PCCC thuộc dự án: Trường
tiểu học Vật Lại

**- Phương thức đấu thầu:** Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

**- Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Đấu thầu rộng rãi trong nước

**- Hình thực hợp đồng: Trọn gói.**

**- Quy mô dự án:**

*Khu trung tâm:* thi công hệ thống báo cháy, chữa cháy (trong và ngoài
nhà) và lắp đặt thiết bị PCCC

2\. Thời hạn hoàn thành: Không quá 180 ngày

**II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện**

Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ chi tiết cho từng hạng mục công trình đảm
bảo tổng thời gian thi công không quá 180 ngày kể từ ngày khởi công công
trình.

**IV. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật**

**Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:**

**1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công
trình;**

**Nội dung Quy trình quy phạm và tiêu chuẩn áp dụng**

STT **KÝ HIỆU** **NỘI DUNG**
----- ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------
**Hệ thống phòng cháy chữa cháy**
1 TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế. 
2 TCVN 3254:1989 An toàn cháy - Yêu cầu chung 
3 TCVN 3255:1986 An toàn nổ - Yêu cầu chung 
4 TCVN 3991:2012 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa 
5 TCVN 4879:1989 Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn 
6 TCVN 5738:2001 Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật 
**AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG + HẠNG MỤC CHUNG**
**Quy định chung**
7  TCVN 2288:1978 Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất
8  TCVN 2292:1978 Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn.
9  TCVN 2293:1978 Gia công gỗ. Yêu cầu chung về an toàn.
10  TCVN 3146:1986 Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn.
11  TCVN 3147:1990 Quy phạm an toàn trong Công tác xếp dỡ- Yêu cầu chung
12  TCVN 3153:1979 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động- Các khái niệm cơ bản- Thuật ngữ và định nghĩa
13  TCVN 3254:1989 An toàn cháy. Yêu cầu chung
14  TCVN 3255:1986 An toàn nổ. Yêu cầu chung.
15  TCVN 4431:1987 Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật
16  TCVN 4879:1989 Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn
17  TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
18  TCVN 8084:2009 Làm việc có điện. Găng tay bằng vật liệu cách điện
19  TCXDVN 296.2004 Dàn giáo- Các yêu cầu về an toàn

.

Toàn bộ công tác xây lắp phải thực hiện đúng các Tiêu chuẩn, quy phạm
hiện hành của Việt Nam về PCCC, ngành xây dựng và các ngành có liên quan

Nhà thầu cần tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu của hồ sơ bản vẽ thiết vẽ
thiết kế kỹ thuật thi công đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và
các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

**2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;**

***2.1. Yêu cầu chung:***

Thực hiện theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của
Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Tiêu chuẩn TCXDVN
371 : 2006 \" Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng\".

Nhà thầu cần chuẩn bị bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật lành nghề
và nhân lực lao động, vật liệu, công cụ, thiết bị, nhà xưởng\... cần
thiết cho các công việc tại công trường

Nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm về an toàn lao
động và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn thi công, an
toàn trong phòng chống điện giật, cháy nổ cho người và phương tiện thi
công trong công trình theo các quy định hiện hành và về mọi tai nạn, sự
cố, kể cả tai nạn lao động xảy ra trong giai đoạn chuẩn bị và thi công.
Các nhân lực phục vụ trong thi công phải được kiểm tra sức khoẻ và học
an toàn về lao động, phòng chống điện giật, cháy nổ, vệ sinh môi
trường\...

Nhà thầu phải bố trí cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát, cán bộ phụ trách
an toàn lao động thường xuyên có mặt tại công trình trong suốt thời
giant hi công

Nhà thầu cần có mặt bằng tổ chức thi công hợp lý, sáng tạo, bảo đảm tối
ưu về chiếm dụng và tận dụng mặt bằng và tổ chức thi công

Kiểm tra cao độ thiết kế và kiểm tra độ sai lệch của tim trục công trình
trước khi thi công và tiến hành các công tác đo đạc kiểm tra thường
xuyên trong quá trình thi công.

Đảm bảo thu thoát nước mưa, nước thi công để hiện trường thi công luôn
khô ráo, sạch sẽ. Đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự công cộng theo quy
định chung của Nhà nước và của địa phương.

*2.2. Lối ra vào công trường*

Lối ra vào công trường phải thể hiện trong bản vẽ thi công và phải theo
yêu cầu của Chủ đầu tư. Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào
tạm\... và giữ gìn các đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.

***2.3. Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trường:***

Trước khi dự thầu, Nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để
nghiên cứu đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự
nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận và các yêu tố khác liên quan
ảnh hưởng đến việc đấu thầu. Không được đòi hỏi thêm các chi phí phát
sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.

Nhà thầu phải bảo đảm và bồi thường các thiệt hại do Nhà thầu gây ra
trong quá trình thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao
động, các hư hại phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả
việc lún, nứt công trình bên cạnh).

***2.4. Dọn sạch mặt bằng:***

Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ
từng phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi
công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết,
các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công.

***2.5. Định vị:***

Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ của các hạng mục công trình trên
cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do chủ đầu tư cung cấp và phải
chịu trách nhiệm về độ chính xác của công việc định vị này. Phương pháp
đo, thiết bị đo phải phù hợp với mục tiêu và độ chính xác của công tác
đo đạc.

Các số liệu định vị các chi tiết kết cấu cần phải đệ trình trước khi
tiến hành thi công.

Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, phương tiện, nhân lực, nhân viên khảo
sát và vật liệu cần thiết để kỹ sư giám sát có thể kiểm tra công tác
định vị và những việc liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một
chi phí phát sinh nào.

***2.5. Sai số cho phép:***

Các sai số trong đo đạc định vị kết cấu phải nằm trong phạm vi giới hạn
cho phép do thiết kế và qui phạm xây dựng hiện hành.

Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho những việc phát sinh cần phải làm do
định vị trí của các cấu kiện không phù hợp với các chỉ dẫn nói trên.

***2.6.Cấu kiện hỏng và sai vị trí:***

Những cấu kiện bị hư hỏng trong quá trình chuyên chở, dựng lắp sẽ được
coi là "lỗi" và Nhà thầu phải thay thế và tự chịu trách nhiệm về kinh
phí.

Cấu kiện thi công xong, có sai số vượt quá sai số cho phép sẽ được coi
là "lỗi". Cấu kiện lỗi sẽ được xử lý bằng cách bổ sung cấu kiện mới và
Nhà thầu chịu kinh phí.

***2.7. Bảo hành khả năng của cấu kiện:***

Dù rằng khả năng chịu tải của cấu kiện nào đó không xác định bằng thí
nghiệm. Nhà thầu vẫn có trách nhiệm bảo hành tất cả các cấu kiện theo
điều kiện của yêu cầu này và các quy định hiện hành.

***2.8. Bản vẽ hoàn công:***

Sau khi kết thúc hạng mục công việc, Nhà thầu phải lập hồ sơ bản vẽ hoàn
công. Bản vẽ này phải do bộ máy cán bộ của Nhà thầu kiểm tra đo đạc thực
hiện và phải có đầy đủ nội dung:

\- Kích thước hình học theo thiết kế.

\- Độ sai lệch của tim trục theo hai phương.

\- Những thay đổi khác so với thiết kế. Những biên bản, chứng chỉ về
những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công được coi là một phần
của bản vẽ hoàn công.

**3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm
theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)**

*3.1.**Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:***

Tất cả các vật liệu, thiết bị đưa vào thi công công trình phải đảm bảo
đúng yêu cầu chất lượng kỹ thuật theo tiêu chuẩn Nhà nước hiện hành
*(Tiêu chuẩn Việt Nam)* theo đúng yêu cầu của thiết kế và hồ sơ mời
thầu.

Các vật liệu và các thiết bị khác theo quy định của bản vẽ thiết kế và
được ghi trong tiên lượng mời thầu.

Nhà thầu phải đệ trình các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định,
kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, các sản phẩm trung
gian và sản phẩm cuối cùng. Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất
lượng này là các tài liệu cần thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh toán
công trình.

Vật liệu cung cấp cho công trình phải đáp ứng theo đúng các tiêu chuẩn
quy phạm quy định hiện hành. Vật tư vật liệu trước khi đưa vào công
trình nhà thầu phải đệ trình mẫu phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư.

***3.2.Yêu cầu về máy móc, thiết bị :***

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị kể cả trang thiết
bị phụ trợ và lao động cần thiết cho thi công. Trước khi thi công, Nhà
thầu phải đệ trình đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công,
bao gồm cả số lượng, chủng loại, chất lượng thiết bị sử dụng đảm bảo
đúng tiến độ.

Nhà thầu cần có biểu đồ cung ứng thiết bị thi công chủ yếu để minh chứng
sự phù hợp của thiết bị với tiến độ thi công công trình .

4.Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt :

4.1. Nhà thầu phải có thuyết minh và bảng tiến độ thi công chi tiết bao
gồm các nội dung sau:

a\) Trình tự thực hiện công việc của nhà thầu và thời gian thi công dự
tính cho mỗi giai đoạn chính của công trình;

b\) Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định

c\) Báo cáo kèm theo gồm: báo cáo chung về các phương pháp mà nhà thầu
dự kiến áp dụng và các giai đoạn chính trong việc thi công công trình;
số lượng cán bộ, công nhân và thiết bị của nhà thầu cần thiết trên công
trường cho mỗi giai đoạn chính.

4.2. Nhà thầu phải thực hiện theo Bảng tiến độ thi công chi tiết sau khi
Bảng này được chủ đầu tư chấp thuận.

4.3. Nhà thầu phải trình chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Bảng tiến độ thi
công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm không vượt quá thời gian
quy định. Nếu nhà thầu không trình Bảng tiến độ thi công chi tiết đã cập
nhật vào những thời điểm trên, chủ đầu tư có thể giữ lại một số tiền
trong kỳ thanh toán tiếp theo. Số tiền này sẽ được thanh toán ở kỳ thanh
toán kế tiếp sau khi Bảng tiến độ thi công chi tiết này được trình.

4.4. Việc chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết của chủ đầu tư sẽ
không thay thế các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu có thể điều chỉnh lại
Bảng tiến độ thi công chi tiết và trình lại cho chủ đầu tư vào bất kỳ
thời điểm nào.

5\. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn :

Đối với công trình đường bộ phải thử nghiệm và kiểm tra theo quy định
trước khi đưa vào sử dụng.

6\. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ :

Phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ cho
tất cả các hoạt động tại công trường theo quy định của pháp luật hiện
hành. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sự cố cháy
nổ do nhà thầu gây ra

\- Bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật tại
công trường.

\- Tổ chức nguồn nhân lực phòng cháy chữa cháy và được diễn tập đảm bảo
yêu cầu phòng cháy chữa cháy trên công trường.

**7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;**

Nhà thầu phải bảo đảm vệ sinh môi trường tại công trường, không làm ảnh
hưởng đến các khu vực xung quanh công trình. Mọi chi phí về xử phạt do
làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường nhà thầu phải chịu hoàn toàn và
chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ô nhiễm môi trường do nhà thầu
gây ra

**8. Yêu cầu về an toàn lao động**

\- Phải có cán bộ chuyên trách về an toàn lao động.

\- Có nội quy về an toàn lao động cho người và thiết bị.

\- Tổ chức học tập nội quy cho tất cả các đối tượng tham gia công trình.

\- Có trang thiết bị bảo hộ lao động theo quy định.

**9.Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:**

Nhà thầu phải có thuyết minh và biểu đồ nhân lực và tiến độ huy động
thiết bị phục vụ thi công phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu

Nhà thầu phải sử dụng các cán bộ chủ chốt có tên trong danh sách cán bộ
chủ chốt được đề cập tại HSDT để thực hiện các công việc nêu trong danh
sách này hoặc sử dụng các cán bộ khác được chủ đầu tư chấp thuận. Chủ
đầu tư sẽ chỉ chấp thuận việc đề xuất thay thế cán bộ chủ chốt trong
trường hợp có lý do chính đáng, năng lực và trình độ của những người
thay thế về cơ bản tương đương hoặc cao hơn các cán bộ được liệt kê
trong danh sách.

Nếu chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu buộc thôi việc một hoặc nhiều thành viên
trong số nhân viên của nhà thầu với lý do chính đáng, nhà thầu phải bảo
đảm rằng nhân viên đó sẽ rời khỏi công trường trong vòng 5 ngày làm việc
và không còn mối liên hệ nào với công việc trong hợp đồng.

**10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:**

Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp thi công tổng thể và thuyết minh
cho từng hạng mục, có các bản vẽ về biện pháp thi công chi tiết đúng
tiến độ đề ra.

**11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:**

Nhà thầu phải bố trí cán bộ kiểm tra, giám sát chất lượng công trình,
tất cả các cán bộ giám sát phải Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây
dựng, có ít nhất 03 năm kinh nghiệm.

**IV. Các bản vẽ**

Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật thi công và bảng tiên lượng mời thầu phát hành
kèm theo Hồ sơ mời thầu này. Nhà thầu phải kiểm tra kỹ về khối lượng mời
thầu, so sánh đối chiếu với bản vẽ, bảng tiên lượng mời thầu để lập dự
toán dự thầu.

*(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin
PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).*

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6805 dự án đang đợi nhà thầu
  • 540 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 512 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16584 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14352 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây