Thông báo mời thầu

Gói thầu số 16N: Thi công xây dựng 02 cầu qua kênh tại Km2+187,36 và Km5+718.

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:40 21/11/2020
Số TBMT
20201159742-00
Công bố
09:37 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 16N: Thi công xây dựng 02 cầu qua kênh tại Km2+187,36 và Km5+718.
Chủ đầu tư
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội (Địa chỉ: Số 38 - Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội) Bên mời thầu: Ban Duy tu các công trình Nông nghiệp và PTNT (Địa chỉ: Số 01 - Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội)
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách thành phố Hà Nội
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Điều chỉnh KHLCNT Yên Nghĩa (6/6/2019)
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:37 21/11/2020
đến
10:00 11/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 11/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
460.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn trăm sáu mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 16N: Thi công xây dựng 02 cầu qua kênh tại Km2+187,36 và Km5+718.". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 16N: Thi công xây dựng 02 cầu qua kênh tại Km2+187,36 và Km5+718." ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 59

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**I. Giới thiệu về gói thầu**

1\. Phạm vi công việc của gói thầu: Thi công xây dựng 02 cầu qua kênh
tại Km2+187,36 và Km5+718 thuộc dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu
vực phía Tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) .

2\. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Hoàn trả 2 cầu qua kênh tại T43
--Km2+187,36m và T103 +15m --Km5+718. Cầu Vĩnh cửu, kết cấu dầm bản BTCT
ứng suất trước.

(Chi tiết như trong tập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công)

3\. Địa điểm xây dựng: Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

4\. Thời hạn hoàn thành: tối đa 400 ngày.

**II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật**

1. **Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công
trình:**

**Ký hiệu tiêu chuẩn** **Tên tiêu chuẩn**
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TCVN 4055:2012 Công trình xây dựng - Tổ chức thi công
TCVN 9361:2012 Công tác nền móng -- Thi công và nghiệm thu
TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình . Yêu cầu chung
TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
TCVN 4085:1985 Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN 4506 :2012 Nước trộn bê tông và vữa -- Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9340:2012 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
TCVN 9391:2012 Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép -- Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu
TCVN 9115:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép -- Thi công và nghiệm thu
TCVN 8828:2011 Bê tông -- Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
22TCN 247 -98. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm dầm cầu Bê tông dự ứng lực
TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi -- Thi công và nghiệm thu
TCVN 8859 - 2011 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô -- Vật liệu, thi công và nghiệm thu
TCVN 8819 - 2011 Mặt đường bê tông nhựa nóng -- Yêu cầu thi công và nghiệm thu
\....
Và tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác có liên quan.

**2. Yêu cầu chung về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:**

\- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ
sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy
trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt nam cũng như phù hợp với các
điều kiện riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát.
Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về
mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.

\- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an
toàn của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi
công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành, nhà thầu phải:

\+ Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công
trường. Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình
trạng nguy hiểm cho người lao động.

\+ Bằng mọi biện pháp hợp lý, nhà thầu phải bảo vệ môi trường, phòng
chống cháy nổ ở trong và ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về
tài sản và người ở công trường và khu vực lân cận.

\- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình,
nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công
công trình kể từ ngày khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận
nghiệm thu bàn giao công trình.

\- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay
hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc
thiết bị thì bên B phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của
mình.

\- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế
đưa vào thi công công trình.

\- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo
đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp
thuận.

\- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành
nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng
thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng.

\- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường
trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.

\- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của nhà
thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc
không có năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu
không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế
càng sớm càng tốt.

\- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào
trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng,
hư hỏng hay chết người, nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các
phương tiện nhanh nhất sẵn có.

\- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công
trình, bên B phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công
trường được sạch sẽ.

\- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo
đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.

\- Ngoài ra nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định hiện hành của nhà nước
về việc tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.

**3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:**

\- Nhà thầu phải ưu tiên sử dụng vật liệu tại chỗ, vật liệu trong nước,
việc sử dụng vật liệu nhập khẩu phải phù hợp với thiết kế xây dựng và
chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt kèm theo E-HSMT.

\- Tất cả các loại vật vât tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho
công trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng
từ hợp lệ. Yêu cầu phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật
tư, vật liệu. Các thiết bị phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt,
có công suất phù hợp và được kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật
tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế quy định và theo các
tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo quy
phạm quy định.

\- Khi có yêu cầu, nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về vật tư,
thiết bị mà nhà thầu sử dụng vào công trình.

\- Một số mặt hàng cần có mẫu thử, nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm
tại nơi kiểm tra theo yêu cầu và có sự giám sát của phía chủ đầu tư.

\- Những mặt hàng nào không đảm bảo theo yêu cầu về chất lượng, mẫu
mã\..., đều phải lập biên bản và đưa ra khỏi công trình trong thời gian
không quá 24 giờ.

**4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:**

\- Nhà thầu phải tuân thủ các trình tự thi công theo thiết kế, và các
yêu cầu trình tự thi công của Chủ đầu tư. Tất cả các hạng mục của gói
thầu xây lắp phải được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê
duyệt và theo quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước.
Trước khi khởi công công trình nhà thầu phải lập biện pháp thi công và
gửi Chủ đầu tư để theo dõi và giám sát.

**5. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:**

Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng nhà thầu phải:

5.1 Có nội qui qui định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công
trình.

5.2 Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và phải thường
xuyên kiểm tra, bổ sung kịp thời.

5.3 Có bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn, đảm bảo
luôn luôn có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố.

**6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;**

Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm
tránh những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc, gồm:

6.1 Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm
về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường.

6.2 Phế thải xây dựng phải được dọn và vận chuyển kịp thời trong thời
gian ngắn nhất chống ách tắc cản trở giao thông và môi trường cảnh quan
khu vực. Nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, vận
chuyển vật liệu và phế thải theo đúng quy định của Thành phố.

6.3 Có giải pháp để giảm tiếng ồn khi thi công, tuân thủ qui định về mức
ồn tối đa cho phép trong công trình xây dựng theo tiêu chuẩn hiện hành.

**7. Yêu cầu về an toàn lao động:**

Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn
lao động trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự
cố xảy ra. Trong đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng
loại công việc, biện pháp an toàn cho các khu vực có mạng điện nước và
các xe, máy của Nhà thầu đi qua.

Nhà thầu phải có các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho xe lưu
thông qua công trường; các xe ra vào, thi công trên công trường...

**8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:**

Nhà thầu phải có giải pháp huy động nhân lực, máy móc thiết bị thi công
để thực hiện gói thầu theo đúng các yêu cầu đề ra trong hồ sơ mời thầu

**9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể các hạng mục:**

Nhà thầu phải có giải pháp thi công tổng thể, bố trí chung mặt bằng thi
công trên công trường, giải pháp thi công chi tiết cho các hạng mục công
trình.

**10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu:**

Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
theo đúng qui định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của
Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Nhà thầu phải bố trí cán bộ giám sát chính trên công trường phụ trách
công tác nghiệm thu nội bộ các hạng mục công trình và thực hiện công tác
nghiệm thu theo đúng các quy định hiện hành.

(*Các nội dung khác qui định tại Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được
duyệt*)

**III. Các bản vẽ:** được đính kèm cùng E-HSMT trên Hệ thống:

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6825 dự án đang đợi nhà thầu
  • 326 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 301 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16503 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14210 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây