Thông báo mời thầu

Gói thầu số 3 -Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất; lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:33 21/11/2020
Số TBMT
20201162852-00
Công bố
09:27 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Nâng cấp hệ thống thủy lợi khu vực Mốc Keo
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 3 -Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất; lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng
Chủ đầu tư
+ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ. + Địa chỉ: Khu hành chính Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, đường Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM. + Điện thoại: 028. 3874 0354 - 028 2248 6866.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách thành phố
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Nâng cấp hệ thống thủy lợi khu vực Mốc Keo
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:27 21/11/2020
đến
10:00 11/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 11/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 3 -Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất; lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 3 -Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất; lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 37

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về
tính chính xác, tính hợp pháp của các tài liệu,
thông tin đã cung cấp trong E-HSDT và các tài liệu,
thông tin đối chiếu, làm rõ, bổ sung theo quy định
(nếu có). Bên mời thầu đánh giá E-HSDT trên cơ sở
các tài liệu, thông tin nhà thầu đã cung cấp trong
E-HSDT và các tài liệu, thông tin đối chiếu, làm
rõ, bổ sung theo quy định (nếu có).

Đối với các bản chụp hoặc bản chụp được chứng
thực sao y bản chính các tài liệu mà nhà thầu cung
cấp, trong quá trình đánh giá E-HSDT, bên mời thầu có thể
yêu cầu nhà thầu cung cấp bản chính để đối chiếu theo
Điều 6 – Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 hoặc yêu
cầu được tham quan, khảo sát trực tiếp công trình do nhà
thầu đã thực hiện để xác minh.

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT

E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi
đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là
nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong
liên danh) đối với cùng một gói thầu.

2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp
của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).
Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình
để tham dự thầu;

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận
liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để
đánh giá.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại
Mục 5 E-CDNT.

4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định
của pháp luật chuyên ngành như sau: Đáp ứng điều kiện
năng lực theo điểm a.1 và a.2 sau đây:

a.1. Đáp ứng điều kiện năng lực của tổ chức khảo
sát xây dựng (địa hình, địa chất) hạng II trở lên:

- Nhà thầu phải có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây
dựng (phạm vi hoạt động: khảo sát địa hình, địa
chất) từ hạng II trở lên (Nhà thầu phải cung cấp bản
chụp được chứng thực sao y bản chính Chứng chỉ năng
lực hoạt động xây dựng để chứng minh).

- Nhà thầu phải có phòng thí nghiệm hoặc có văn bản
thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên
kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí
nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng được công nhận theo
quy định.

Nhà thầu phải kèm tài liệu chứng minh sau đây:

+ Trường hợp nhà thầu có phòng thí nghiệm (Nhà thầu
phải cung cấp bản chụp được chứng thực sao y bản
chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí
nghiệm chuyên ngành xây dựng).

+ Trường hợp nhà thầu không có phòng thí nghiệm thì
phải kèm những tài liệu chứng minh sau đây:

Bản chụp được chứng thực sao y bản chính: văn bản
thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên
kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí
nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng được công nhận theo
quy định.

Bản chụp được chứng thực sao y bản chính Giấy
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên
ngành xây dựng của đơn vị ký văn bản thỏa thuận hoặc
hợp đồng nguyên tắc với Nhà thầu.

a.2. Đáp ứng điều kiện năng lực của tổ chức “Thiết
kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông
thôn (hoặc công trình thủy lợi) và thiết kế xây dựng
công trình giao thông (cầu, đường bộ) và thiết kế xây
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước)” hạng
III trở lên: Nhà thầu phải có Chứng chỉ năng lực hoạt
động xây dựng [phạm vi hoạt động: “Thiết kế xây
dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc
công trình thủy lợi) và thiết kế xây dựng công trình
giao thông (cầu, đường bộ) và thiết kế xây dựng công
trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước)” hạng III trở
lên].

(Nhà thầu phải cung cấp bản chụp được chứng thực sao
y bản chính Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
để chứng minh).

Đối với liên danh dự thầu:

- Các thành viên liên danh phải đáp ứng điều kiện năng
lực của tổ chức (theo điểm a.1 và a.2 nêu trên) phù hợp
với công việc đảm nhận trong liên danh.

- Năng lực của liên danh được tính là tổng năng lực
của các thành viên trong liên danh và phải đáp ứng điều
kiện năng lực theo điểm a.1 và a.2 nêu trên.

5. Nhà thầu phải đính kèm tiến độ thực hiện công
việc tại Mẫu số 9 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu.
Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu
(thuộc HSĐXKT) phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật
và tiến độ thực hiện công việc tại Mẫu số 9 Chương
IV – Biểu mẫu dự thầu.

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong
các bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm

chi tiết Điểm

tối thiểu

I Kinh nghiệm và năng lực nhà thầu tư vấn: 15

9

1.1 Số năm kinh nghiệm nhà thầu đã thực hiện công tác
“Khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất) và Tư vấn
lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng”
của công trình đường đê bao nội đồng thuộc loại công
trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc công
trình thủy lợi) có tối thiểu các hạng mục: 1/ Đường
đê (ít nhất có 01 tuyến có chiều dài ≥ 3.936,31m); 2/
Nạo vét kênh (hoặc rạch): bề rộng nạo vét ≥ 06m; 3/
Cầu giao thông: số lượng ≥ 06 cầu, trong đó có ít nhất
có 01 cầu ≥ 3 nhịp; 4/ Cống thoát nước: cống hộp BTCT
dùng để thoát nước trong khu vực và cấp nước cho sản
xuất canh tác trong khu vực (trường hợp nhà thầu có số
năm kinh nghiệm ở 3 lĩnh vực không bằng nhau thì được
tính theo lĩnh vực có số năm kinh nghiệm thấp nhất):

Lưu ý “Đối với lĩnh vực Tư vấn lập thiết kế bản
vẽ thi công - dự toán xây dựng”: Hợp đồng Tư vấn
lập báo cáo nghiên cứu khả thi (lập dự án đầu tư),
Hợp đồng Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật và Hợp
đồng Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật không
được xem xét đánh giá ở nội dung này. 1

Số năm kinh nghiệm > 12 năm

1

Số năm kinh nghiệm > 10 năm

0,5

Số năm kinh nghiệm > 08 năm

0,25

Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh: 1/
Bản chụp được chứng thực sao y bản chính: Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu
tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc Quyết
định thành lập đối với các tổ chức không có đăng ký
kinh doanh; 2/ Bản chụp: Hợp đồng tư vấn, Biên bản
nghiệm thu hoàn thành hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng
hoặc Xác nhận hoàn thành của Chủ đầu tư; 3/ Tài liệu
chứng minh bản chất và độ phức tạp của công trình.

Đối với liên danh dự thầu:

- Từng thành viên liên danh phải cung cấp đầy đủ tài
liệu để chứng minh số năm kinh nghiệm đáp ứng theo các
yêu cầu nêu trên.

- Số năm kinh nghiệm đã thực hiện công tác tư vấn của
liên danh được tính theo nhà thầu có số năm kinh nghiệm
thấp nhất trong liên danh.

1.2 Số lượng công trình đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành công tác “Khảo sát xây dựng (địa
hình, địa chất)” thuộc loại công trình nông nghiệp và
phát triển nông thôn (hoặc công trình thủy lợi): Nhóm B
hoặc công trình từ cấp II trở lên:

Lưu ý:

- Trong các công trình này phải có ít nhất 01 công trình
đường đê bao nội đồng thuộc loại công trình nông
nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc công trình thủy
lợi) có tối thiểu các hạng mục: 1/ Đường đê (ít
nhất có 01 tuyến có chiều dài ≥ 3.936,31m); 2/ Nạo vét
kênh (hoặc rạch): bề rộng nạo vét ≥ 06m; 3/ Cầu giao
thông: số lượng ≥ 06 cầu, trong đó có ít nhất có 01
cầu ≥ 3 nhịp; 4/ Cống thoát nước: cống hộp BTCT dùng
để thoát nước trong khu vực và cấp nước cho sản xuất
canh tác trong khu vực.

- Đối với công trình cấp III: 02 công trình cấp III
được quy đổi tương đương 01 công trình cấp II; Đối
với dự án nhóm C: 02 dự án nhóm C được quy đổi
tương đương 01 dự án nhóm B. 3

2

Số lượng công trình > 3 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 01 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2019 đến nay)]

Từng thành viên liên danh phải có tối thiểu 01 công trình
đáp ứng theo yêu cầu.

3

Số lượng công trình > 4 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 02 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2018 đến nay)]

Từng thành viên liên danh phải có tối thiểu 01 công trình
đáp ứng theo yêu cầu.

2

Số lượng công trình > 5 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 03 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2017 đến nay)]

Từng thành viên liên danh phải có tối thiểu 01 công trình
đáp ứng theo yêu cầu.

1

Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh: Bản
chụp: 1/ Hợp đồng tư vấn, Biên bản nghiệm thu hoàn
thành công trình đưa vào sử dụng hoặc Biên bản thanh
lý hợp đồng hoặc Xác nhận hoàn thành của Chủ đầu
tư; 2/ Các tài liệu xác định nhóm dự án, cấp công trình
(trong trường hợp chứng minh là dự án nhóm B trở lên,
công trình cấp III trở lên).

Đối với liên danh dự thầu: Kinh nghiệm của liên danh
được tính là tổng kinh nghiệm của các thành viên trong
liên danh.

1.3 Số lượng công trình đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành công tác “Tư vấn lập thiết kế
bản vẽ thi công - dự toán xây dựng” thuộc loại công
trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc công
trình thủy lợi): cấp IV trở lên:

Lưu ý:

a. Hợp đồng Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi
(lập dự án đầu tư), Hợp đồng Tư vấn lập thiết
kế kỹ thuật và Hợp đồng Tư vấn lập báo cáo kinh
tế - kỹ thuật không được xem xét đánh giá ở nội dung
này (trừ nội dung tại điểm b).

b. 01 Hợp đồng Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi
(lập dự án đầu tư) đã ký kết hợp đồng và thực
hiện hoàn thành từ ngày 01/11/2019 đến nay được đánh
giá là 01 hợp đồng Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi
công - dự toán xây dựng đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành từ ngày 01/11/2019 đến nay.

c. Trong các công trình này phải có ít nhất 01 công trình
đường đê bao nội đồng thuộc loại công trình nông
nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc công trình thủy
lợi) có tối thiểu các hạng mục: 1/ Đường đê (ít
nhất có 01 tuyến có chiều dài ≥ 3.936,31m); 2/ Nạo vét
kênh (hoặc rạch): bề rộng nạo vét ≥ 06m; 3/ Cầu giao
thông: số lượng ≥ 06 cầu, trong đó có ít nhất có 01
cầu ≥ 3 nhịp; 4/ Cống thoát nước: cống hộp BTCT dùng
để thoát nước trong khu vực và cấp nước cho sản xuất
canh tác trong khu vực. 3

2

Số lượng công trình > 5 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 01 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2019 đến nay)]

Từng thành viên liên danh phải có tối thiểu 02 công trình
đáp ứng theo yêu cầu.

3

Số lượng công trình > 6 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 02 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2018 đến nay (trong đó có ít nhất 03 công trình
từ ngày 01/11/2019))]

Từng thành viên liên danh phải có tối thiểu 02 công trình
đáp ứng theo yêu cầu.

2

Số lượng công trình > 7 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 03 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2017 đến nay (trong đó có ít nhất 03 công trình
từ ngày 01/11/2019))]

Từng thành viên liên danh phải có tối thiểu 02 công trình
đáp ứng theo yêu cầu.

1

Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh: Bản
chụp: Hợp đồng tư vấn, Biên bản nghiệm thu hoàn thành
hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc Xác nhận hoàn
thành của Chủ đầu tư, Tài liệu chứng minh bản chất và
độ phức tạp của công trình.

Đối với liên danh dự thầu: Kinh nghiệm của liên danh
được tính là tổng kinh nghiệm của các thành viên trong
liên danh.

1.4 Đã ký kết hợp đồng và thực hiện hoàn thành công
tác “Khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất) và Tư
vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây
dựng” của công trình đường đê bao nội đồng thuộc
loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc
công trình thủy lợi) có tối thiểu các hạng mục: 1/
Đường đê (ít nhất có 01 tuyến có chiều dài ≥
3.936,31m); 2/ Nạo vét kênh (hoặc rạch): bề rộng nạo vét
≥ 06m; 3/ Cầu giao thông: số lượng ≥ 06 cầu, trong đó
có ít nhất có 01 cầu ≥ 3 nhịp; 4/ Cống thoát nước:
cống hộp BTCT dùng để thoát nước trong khu vực và cấp
nước cho sản xuất canh tác trong khu vực, có giá trị
hợp đồng > 3.610.000.000 đồng:

Lưu ý:

a. Hợp đồng Tư vấn khảo sát xây dựng (địa hình, địa
chất), lập báo cáo nghiên cứu khả thi (lập dự án đầu
tư); Hợp đồng Tư vấn khảo sát xây dựng (địa hình,
địa chất), lập thiết kế kỹ thuật và Hợp đồng
Tư vấn khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất), lập
báo cáo kinh tế - kỹ thuật không được xem xét đánh giá
ở nội dung này (trừ nội dung tại điểm b).

b. 01 Hợp đồng Tư vấn khảo sát xây dựng (địa hình,
địa chất), lập báo cáo nghiên cứu khả thi (lập dự án
đầu tư) đã ký kết hợp đồng và thực hiện hoàn
thành từ ngày 01/11/2019 đến nay được đánh giá là 01
hợp đồng Tư vấn khảo sát xây dựng (địa hình, địa
chất), lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây
dựng đã ký kết hợp đồng và thực hiện hoàn thành
từ ngày 01/11/2019 đến nay. 4

3

Số lượng công trình > 1 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 01 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2019 đến nay)]

4

Số lượng công trình > 2 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 02 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2018 đến nay)]

Từng thành viên liên danh phải có tối thiểu 01 công trình
đáp ứng theo yêu cầu.

3

Số lượng công trình > 3 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 03 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2017 đến nay)]

Từng thành viên liên danh phải có tối thiểu 01 công trình
đáp ứng theo yêu cầu.

2

Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh: Bản
chụp: Hợp đồng tư vấn, Biên bản nghiệm thu hoàn thành
hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc Xác nhận hoàn
thành của Chủ đầu tư; Tài liệu chứng minh bản chất và
độ phức tạp của công trình.

Đối với liên danh dự thầu: Kinh nghiệm của liên danh
được tính là tổng kinh nghiệm của các thành viên trong
liên danh.

1.5 Kinh nghiệm về tổ chức quản lý: 1

Có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận
theo tiêu chuẩn ISO [“lĩnh vực khảo sát: địa hình, địa
chất” và “lĩnh vực thiết kế xây dựng: Công trình
nông nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc công trình thủy
lợi), công trình giao thông (cầu, đường bộ) và công
trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước)”].

Đối với liên danh dự thầu: một trong các thành viên liên
danh có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận
theo tiêu chuẩn ISO là được điểm ở nội dung này. Năng
lực của liên danh bằng tổng năng lực các thành viên trong
liên danh.

(Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh: Bản chụp
Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO).

1

Có hệ thống quản lý chất lượng nội bộ [“lĩnh vực
khảo sát: địa hình, địa chất” và “lĩnh vực thiết
kế xây dựng: Công trình nông nghiệp và phát triển nông
thôn (hoặc công trình thủy lợi), công trình giao thông
(cầu, đường bộ) và công trình hạ tầng kỹ thuật
(thoát nước)”] nhưng chưa được chứng nhận theo tiêu
chuẩn ISO.

Đối với liên danh dự thầu: từng thành viên liên danh
phải có hệ thống quản lý chất lượng nội bộ mới
được điểm ở nội dung này.

0,5

Không có hệ thống quản lý chất lượng.

0

1.6 Uy tín của nhà thầu: Đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành công tác “Khảo sát xây dựng (địa
hình, địa chất) và Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi
công - dự toán xây dựng” của công trình đường đê bao
nội đồng thuộc loại công trình nông nghiệp và phát
triển nông thôn (hoặc công trình thủy lợi):

- Có tối thiểu các hạng mục: 1/ Đường đê (ít nhất
có 01 tuyến có chiều dài ≥ 3.936,31m); 2/ Nạo vét kênh
(hoặc rạch): bề rộng nạo vét ≥ 06m; 3/ Cầu giao thông:
số lượng ≥ 06 cầu, trong đó có ít nhất có 01 cầu ≥ 3
nhịp; 4/ Cống thoát nước: cống hộp BTCT dùng để thoát
nước trong khu vực và cấp nước cho sản xuất canh tác
trong khu vực;

- Có giá trị hợp đồng > 3.610.000.000 đồng;

- Vượt tiến độ [đã ký kết hợp đồng và thực hiện
hoàn thành vượt tiến độ (không kể thời gian gia hạn
bởi các phụ lục hợp đồng) trong vòng 01 năm trở lại
đây (Từ ngày 01/11/2019 đến nay);

- Công trình này phải được phê duyệt tổng mức đầu
tư hoặc dự toán xây dựng theo Nghị định số
68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi
phí đầu tư xây dựng.

Lưu ý:

a. Hợp đồng Tư vấn khảo sát xây dựng (địa hình, địa
chất), lập báo cáo nghiên cứu khả thi (lập dự án đầu
tư); Hợp đồng Tư vấn khảo sát xây dựng (địa hình,
địa chất), lập thiết kế kỹ thuật và Hợp đồng
Tư vấn khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất), lập
báo cáo kinh tế - kỹ thuật không được xem xét đánh giá
ở nội dung này (trừ nội dung tại điểm b).

b. 01 Hợp đồng Tư vấn khảo sát xây dựng (địa hình,
địa chất), lập báo cáo nghiên cứu khả thi (lập dự án
đầu tư) đã ký kết hợp đồng và thực hiện hoàn
thành từ ngày 01/11/2019 đến nay được đánh giá là 01
hợp đồng Tư vấn khảo sát xây dựng (địa hình, địa
chất), lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây
dựng đã ký kết hợp đồng và thực hiện hoàn thành
từ ngày 01/11/2019 đến nay. 3

Số lượng công trình = 1

3

Số lượng công trình = 0

0

Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh: Bản
chụp: Hợp đồng tư vấn, Biên bản nghiệm thu hoàn thành
hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc Xác nhận hoàn
thành của Chủ đầu tư; Tài liệu chứng minh bản chất và
độ phức tạp của công trình; Quyết định phê duyệt
thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng (hoặc
quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (lập
dự án đầu tư)).

Đối với liên danh dự thầu: Kinh nghiệm của liên danh
được tính là tổng kinh nghiệm của các thành viên trong
liên danh.

II Về Giải pháp và phương pháp luận tổng quát: 30

18

2.1 Mức độ hiểu biết của nhà thầu về mục đích, yêu
cầu nêu trong “Điều khoản tham chiếu”: 4

Nhà thầu thể hiện đã hiểu rõ, đầy đủ từng nội
dung nhiệm vụ trong “Điều khoản tham chiếu”.

4

Nhà thầu thể hiện chưa hiểu rõ từng nội dung nhiệm vụ
trong “Điều khoản tham chiếu”.

0

2.2 Mức độ hoàn chỉnh, hợp lý của “Giải pháp và
phương pháp luận tổng quát” do nhà thầu đề xuất so
với yêu cầu nêu trong “Điều khoản tham chiếu”:

- Nhiệm vụ, phương án và giải pháp khảo sát địa hình,
địa chất;

- Nhiệm vụ, phương án và giải pháp thiết kế tuyến
đê;

- Nhiệm vụ, phương án và giải pháp thiết kế tuyến
kênh;

- Nhiệm vụ, phương án và giải pháp thiết kế cầu giao
thông;

- Nhiệm vụ, phương án và giải pháp thiết kế thoát
nước;

- Nhiệm vụ, phương án và giải pháp lập dự toán xây
dựng. 12

“Giải pháp và phương pháp luận tổng quát” nêu đầy
đủ, hợp lý và khả thi.

12

“Giải pháp và phương pháp luận tổng quát” nêu đầy
đủ, hợp lý nhưng còn thiếu một vài điểm không quan
trọng.

8

“Giải pháp và phương pháp luận tổng quát” nêu đầy
đủ nhưng còn một vài điểm chưa hợp lý.

4

“Giải pháp và phương pháp luận tổng quát” không hợp
lý.

0

2.3 Biện pháp cải tiến sáng tạo nâng cao chất lượng: 3

Có nêu: sáng kiến, đề xuất kỹ thuật nâng cao chất
lượng; đề xuất biện pháp thi công khả thi, phù hợp
để thực hiện, tiết kiệm được chi phí thi công, rút
ngắn thời gian thực hiện dự án và đề xuất xử lý
kết nối với các dự án liên quan đã và đang triển khai.

3

Không có: sáng kiến, đề xuất kỹ thuật nâng cao chất
lượng; đề xuất biện pháp thi công khả thi, phù hợp
để thực hiện, tiết kiệm được chi phí thi công, rút
ngắn thời gian thực hiện dự án và đề xuất xử lý
kết nối với các dự án liên quan đã và đang triển khai.

0

2.4 Cách trình bày hồ sơ dự thầu: 3

Nêu đầy đủ, hợp lý và khả thi.

3

Nêu chưa chi tiết, tính khả thi không cao.

0

2.5 Kế hoạch công tác: 3

Lập phù hợp và chi tiết.

3

Lập tương đối phù hợp.

1,5

Lập không phù hợp.

0

2.6 Tổ chức và nhân sự: Phù hợp với các nhiệm vụ
đưa ra trong chương trình làm việc và hiệu quả đạt
được trong tổ chức và nhân sự. 3

Lập phù hợp và chi tiết.

3

Lập tương đối phù hợp.

1,5

Lập không phù hợp.

0

2.7 Phương tiện, điều kiện làm việc: 2

Có liệt kê và chứng minh sở hữu hoặc thuê mướn
phương tiện, điều kiện làm việc như: Văn phòng làm
việc; các máy móc, thiết bị, phần mềm phục vụ công
tác tư vấn [máy khoan khảo sát địa chất, máy định vị
GPS, máy toàn đạc điện tử (hoặc kinh vĩ + thủy bình),
máy vi tính, máy in, máy photo, phần mềm: thiết kế, tính
toán kết cấu và lập dự toán].

2

Nhà thầu có liệt kê và chứng minh sở hữu hoặc thuê
mướn phương tiện, điều kiện làm việc nhưng chưa đầy
đủ (chỉ chứng minh có văn phòng làm việc hoặc có các
máy móc thiết bị phục vụ công tác tư vấn).

1

Không đáp ứng một trong hai nội dung nêu trên.

0

Nhà thầu phải cung cấp bản chụp các tài liệu chứng
minh sở hữu hoặc thuê mướn phương tiện, điều kiện
làm việc như văn phòng làm việc; các máy móc, thiết bị
phục vụ công tác tư vấn:

+ Phải có hóa đơn hoặc chứng từ chứng minh sở hữu
hoặc thuê mướn.

+ Riêng văn phòng làm việc: Phải có giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất.

+ Trong trường hợp thuê mướn phương tiện, điều kiện
làm việc thì ngoài những yêu cầu trên thì còn phải có
hợp đồng thuê mướn.

III Về nhân sự: Mỗi chuyên gia chỉ đảm nhiệm tối đa
hai vị trí.

Trong quá trình đánh giá E-HSDT, bên mời thầu có thể
yêu cầu nhà thầu cung cấp bản chính các tài liệu
liên quan đến nhân thân của các nhân sự để xác minh. 55

33

[Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh cho
từng chức danh: 1/ Bản chụp: bằng tốt nghiệp đại học
hoặc trên đại học, chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao
động; 2/ Bản chính: Bảng lý lịch chuyên gia tư vấn
(theo mẫu số 6); 3/ Bản chụp (Đối với nhân sự có yêu
cầu này): Hợp đồng tư vấn và Biên bản nghiệm thu
hoàn thành hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc Xác
nhận hoàn thành của Chủ đầu tư, Quyết định bổ nhiệm
nhân sự, tài liệu chứng minh bản chất và độ phức tạp
của công trình, các tài liệu xác định nhóm dự án (trong
trường hợp chứng minh là nhóm B trở lên), cấp công trình
(trong trường hợp chứng minh là công trình cấp III trở
lên)].

Đối với liên danh dự thầu: Nhân sự của liên danh
được tính là tổng nhân sự của các thành viên trong
liên danh [trong đó Chủ nhiệm thiết kế, một trong hai chủ
nhiệm (Chủ nhiệm khảo sát địa hình, Chủ nhiệm khảo
sát địa chất) và một trong năm Chủ trì (Chủ trì thiết
kế hạng mục thủy lợi, Chủ trì thiết kế hạng mục
thoát nước, Chủ trì thiết kế hạng mục đường đê,
Chủ trì thiết kế hạng mục cầu giao thông, Chủ trì lập
dự toán)) phải là nhân sự thuộc thành viên đứng đầu
liên danh].

3.1 Chủ nhiệm khảo sát địa hình đáp ứng yêu cầu sau:

Có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành:
Địa chất, trắc địa, bản đồ, xây dựng công trình.

Có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình công trình
xây dựng (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm
đóng thầu).

Đã làm chủ nhiệm khảo sát địa hình ít nhất 01 dự án
từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên
hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên hoặc 03
công trình từ cấp III trở lên.

* Lưu ý: Trường hợp cá nhân đã được cấp chứng chỉ
hành nghề khảo sát địa hình công trình xây dựng hạng II
trở lên và có trình độ đại học trở lên thì không
cần phải chứng minh theo yêu cầu trên.

(Trường hợp chủ nhiệm khảo sát địa hình không đáp
ứng một trong các yêu cầu trên thì sẽ được chấm 0
điểm ở nội dung này).

Và đáp ứng các yêu cầu sau thì được đánh giá theo mức
điểm tương ứng: 7

5

a Kinh nghiệm công tác tư vấn: Xác định theo ngày cấp
bằng, ngày hợp đồng lao động và Bảng lý lịch chuyên
gia tư vấn (lấy tròn theo tháng và tính đến thời điểm
đóng thầu): 3

Số năm kinh nghiệm > 12 năm

3

Số năm kinh nghiệm > 10 năm

2

Số năm kinh nghiệm > 8 năm

1

b Đã làm chủ nhiệm khảo sát địa hình các công trình
nông nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc công trình thủy
lợi): từ nhóm B trở lên:

Lưu ý:

- Trong các công trình này phải có ít nhất 01 công trình
đường đê bao nội đồng thuộc loại công trình nông
nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc công trình thủy
lợi) có tối thiểu các hạng mục: 1/ Đường đê (ít
nhất có 01 tuyến có chiều dài ≥ 3.936,31m); 2/ Nạo vét
kênh (hoặc rạch): bề rộng nạo vét ≥ 06m; 3/ Cầu giao
thông: số lượng ≥ 06 cầu, trong đó có ít nhất có 01
cầu ≥ 3 nhịp; 4/ Cống thoát nước: cống hộp BTCT dùng
để thoát nước trong khu vực và cấp nước cho sản xuất
canh tác trong khu vực.

- Đối với dự án nhóm C: 02 dự án nhóm C được quy
đổi tương đương 01 dự án nhóm B. 4

3

Số lượng công trình > 3 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 01 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2019 đến nay)]

4

Số lượng công trình > 4 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 02 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2018 đến nay)]

3

Số lượng công trình > 5 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 03 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2017 đến nay)]

2

3.2 Chủ nhiệm khảo sát địa chất đáp ứng yêu cầu sau:

Có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành:
Địa chất, xây dựng công trình.

Có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình
xây dựng (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm
đóng thầu).

Đã làm chủ nhiệm khảo sát địa chất ít nhất 01 dự án
từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên
hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên hoặc 03
công trình từ cấp III trở lên.

* Lưu ý: Trường hợp cá nhân đã được cấp chứng chỉ
hành nghề khảo sát địa chất công trình xây dựng hạng
II trở lên và có trình độ đại học trở lên thì không
cần phải chứng minh theo yêu cầu trên.

(Trường hợp chủ nhiệm khảo sát địa chất không đáp
ứng một trong các yêu cầu trên thì sẽ được chấm 0
điểm ở nội dung này).

Và đáp ứng các yêu cầu sau thì được đánh giá theo mức
điểm tương ứng: 7

5

a Kinh nghiệm công tác tư vấn: Xác định theo ngày cấp
bằng, ngày hợp đồng lao động và Bảng lý lịch chuyên
gia tư vấn (lấy tròn theo tháng và tính đến thời điểm
đóng thầu): 3

Số năm kinh nghiệm > 12 năm

3

Số năm kinh nghiệm > 10 năm

2

Số năm kinh nghiệm > 8 năm

1

b Đã làm chủ nhiệm khảo sát địa chất các công trình
nông nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc công trình thủy
lợi): từ nhóm B trở lên:

Lưu ý:

- Trong các công trình này phải có ít nhất 01 công trình
đường đê bao nội đồng thuộc loại công trình nông
nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc công trình thủy
lợi) có tối thiểu các hạng mục: 1/ Đường đê (ít
nhất có 01 tuyến có chiều dài ≥ 3.936,31m); 2/ Nạo vét
kênh (hoặc rạch): bề rộng nạo vét ≥ 06m; 3/ Cầu giao
thông: số lượng ≥ 06 cầu, trong đó có ít nhất có 01
cầu ≥ 3 nhịp; 4/ Cống thoát nước: cống hộp BTCT dùng
để thoát nước trong khu vực và cấp nước cho sản xuất
canh tác trong khu vực.

- Đối với dự án nhóm C: 02 dự án nhóm C được quy
đổi tương đương 01 dự án nhóm B. 4

3

Số lượng công trình > 3 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 01 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2019 đến nay)]

4

Số lượng công trình > 4 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 02 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2018 đến nay)]

3

Số lượng công trình > 5 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 03 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2017 đến nay)]

2

3.3 Chủ nhiệm thiết kế đáp ứng yêu cầu sau:

Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên
ngành phù hợp với công việc đảm nhận;

(1) [“Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thủy
lợi (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng
thầu) hoặc chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình
nông nghiệp và phát triển nông thôn (còn hiệu lực tối
thiểu đến thời điểm đóng thầu)” và “Đã tham gia
thiết kế, thẩm tra thiết kế của ít nhất 03 công trình
nông nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc công trình thủy
lợi) từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình nông nghiệp
và phát triển nông thôn (hoặc công trình thủy lợi) từ
cấp IV trở lên”];

(2) [Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao
thông đường bộ (còn hiệu lực tối thiểu đến thời
điểm đóng thầu) và Đã tham gia thiết kế, thẩm tra
thiết kế của ít nhất: “03 công trình giao thông đường
bộ từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình giao thông
đường bộ từ cấp IV trở lên”] hoặc [Có chứng chỉ
hành nghề thiết kế công trình giao thông cầu đường bộ
(còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu)
và Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế của ít
nhất: “03 công trình giao thông cầu đường bộ từ cấp
III trở lên hoặc 05 công trình giao thông cầu đường bộ
từ cấp IV trở lên”] hoặc [“(Có chứng chỉ hành nghề
thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật thoát nước hoặc
chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thoát nước theo
tuyến)” (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm
đóng thầu) và (Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế
của ít nhất: “03 công trình hạ tầng kỹ thuật thoát
nước (hoặc công trình có hạng mục thoát nước) từ cấp
III trở lên hoặc 05 công trình hạ tầng kỹ thuật thoát
nước (hoặc công trình có hạng mục thoát nước) từ cấp
IV trở lên”)].

* Lưu ý:

- Trường hợp cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành
nghề “Thiết kế công trình thủy lợi hạng III trở lên
hoặc chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình nông
nghiệp và phát triển nông thôn hạng III trở lên” và có
trình độ đại học trở lên thì không cần phải chứng
minh theo yêu cầu (1).

- Trường hợp cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành
nghề “Thiết kế công trình giao thông đường bộ hạng
III trở lên hoặc Thiết kế công trình giao thông cầu
đường bộ hạng III trở lên hoặc (Thiết kế công trình
hạ tầng kỹ thuật thoát nước hoặc chứng chỉ hành
nghề thiết kế công trình thoát nước theo tuyến) hạng III
trở lên” và có trình độ đại học trở lên thì không
cần phải chứng minh theo yêu cầu (2).

(Trường hợp Chủ nhiệm thiết kế không đáp ứng một
trong các yêu cầu trên thì sẽ được chấm 0 điểm ở
nội dung này).

Và đáp ứng các yêu cầu sau thì được đánh giá theo mức
điểm tương ứng: 7

5

a Kinh nghiệm công tác tư vấn: Xác định theo ngày cấp
bằng, ngày hợp đồng lao động và Bảng lý lịch chuyên
gia tư vấn (lấy tròn theo tháng và tính đến thời điểm
đóng thầu): 3

Số năm kinh nghiệm > 12 năm

3

Số năm kinh nghiệm > 10 năm

2

Số năm kinh nghiệm > 8 năm

1

b Đã làm chủ nhiệm thiết kế các công trình nông
nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc công trình thủy
lợi), cấp IV trở lên:

Lưu ý:

a. Hợp đồng Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi
(lập dự án đầu tư), Hợp đồng Tư vấn lập thiết
kế kỹ thuật và Hợp đồng Tư vấn lập báo cáo kinh
tế - kỹ thuật không được xem xét đánh giá ở nội dung
này (trừ nội dung tại điểm b).

b. 01 Hợp đồng Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi
(lập dự án đầu tư) đã ký kết hợp đồng và thực
hiện hoàn thành từ ngày 01/11/2019 đến nay được đánh
giá là 01 hợp đồng Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi
công - dự toán xây dựng đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành từ ngày 01/11/2019 đến nay.

ё

ё

gd\

h‰

愀Ĥ摧䙨œ»欀ᙤ

»欀퍤愀Ĥ摧䙨œ»欀䵤

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

h

h

h

công trình này phải có ít nhất 01 công trình đường đê
bao nội đồng thuộc loại công trình nông nghiệp và phát
triển nông thôn (hoặc công trình thủy lợi) có tối
thiểu các hạng mục: 1/ Đường đê (ít nhất có 01 tuyến
có chiều dài ≥ 3.936,31m); 2/ Nạo vét kênh (hoặc rạch):
bề rộng nạo vét ≥ 06m; 3/ Cầu giao thông: số lượng ≥
06 cầu, trong đó có ít nhất có 01 cầu ≥ 3 nhịp; 4/ Cống
thoát nước: cống hộp BTCT dùng để thoát nước trong khu
vực và cấp nước cho sản xuất canh tác trong khu vực. 4

3

Số lượng công trình > 5 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 01 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2019 đến nay)]

4

Số lượng công trình > 6 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 02 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2018 đến nay (trong đó có ít nhất 03 công trình
từ ngày 01/11/2019))]

3

Số lượng công trình > 7 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 03 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2017 đến nay (trong đó có ít nhất 03 công trình
từ ngày 01/11/2019))]

2

3.4 Chủ trì thiết kế hạng mục thủy lợi đáp ứng yêu
cầu sau:

Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên
ngành phù hợp với công việc đảm nhận.

Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thủy lợi
(còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu)
hoặc chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình nông
nghiệp và phát triển nông thôn (còn hiệu lực tối thiểu
đến thời điểm đóng thầu).

Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế của ít nhất 03
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc công
trình thủy lợi) từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình
nông nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc công trình thủy
lợi) từ cấp IV trở lên.

* Lưu ý: Trường hợp cá nhân có trình độ từ đại học
trở lên và đã được cấp chứng chỉ hành nghề thiết
kế công trình thủy lợi hạng III trở lên (hoặc thiết
kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn hạng
III trở lên) thì không cần phải chứng minh theo yêu cầu
trên.

(Trường hợp Chủ trì thiết kế hạng mục thủy lợi
không đáp ứng một trong các yêu cầu trên thì sẽ được
chấm 0 điểm ở nội dung này).

Và đáp ứng các yêu cầu sau thì được đánh giá theo mức
điểm tương ứng: 5

3,5

a Kinh nghiệm công tác tư vấn: Xác định theo ngày cấp
bằng, ngày hợp đồng lao động và Bảng lý lịch chuyên
gia tư vấn (lấy tròn theo tháng và tính đến thời điểm
đóng thầu): 2

Số năm kinh nghiệm > 12 năm

2

Số năm kinh nghiệm > 10 năm

1

Số năm kinh nghiệm > 8 năm

0,5

b Đã làm chủ trì thiết kế hạng mục thủy lợi các
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc công
trình thủy lợi), cấp IV trở lên:

Lưu ý:

a. Hợp đồng Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi
(lập dự án đầu tư), Hợp đồng Tư vấn lập thiết
kế kỹ thuật và Hợp đồng Tư vấn lập báo cáo kinh
tế - kỹ thuật không được xem xét đánh giá ở nội dung
này (trừ nội dung tại điểm b).

b. 01 Hợp đồng Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi
(lập dự án đầu tư) đã ký kết hợp đồng và thực
hiện hoàn thành từ ngày 01/11/2019 đến nay được đánh
giá là 01 hợp đồng Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi
công - dự toán xây dựng đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành từ ngày 01/11/2019 đến nay.

c. Trong các công trình này phải có ít nhất 01 công trình
đường đê bao nội đồng thuộc loại công trình nông
nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc công trình thủy
lợi) có tối thiểu các hạng mục: 1/ Đường đê (ít
nhất có 01 tuyến có chiều dài ≥ 3.936,31m); 2/ Nạo vét
kênh (hoặc rạch): bề rộng nạo vét ≥ 06m; 3/ Cầu giao
thông: số lượng ≥ 06 cầu, trong đó có ít nhất có 01
cầu ≥ 3 nhịp; 4/ Cống thoát nước: cống hộp BTCT dùng
để thoát nước trong khu vực và cấp nước cho sản xuất
canh tác trong khu vực. 3

2

Số lượng công trình > 5 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 01 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2019 đến nay)]

3

Số lượng công trình > 6 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 02 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2018 đến nay (trong đó có ít nhất 03 công trình
từ ngày 01/11/2019))]

2

Số lượng công trình > 7 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 03 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2017 đến nay (trong đó có ít nhất 03 công trình
từ ngày 01/11/2019))]

1

3.5 Chủ trì thiết kế hạng mục thoát nước đáp ứng
yêu cầu sau:

Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên
ngành kỹ thuật có liên quan đến: thiết kế cấp – thoát
nước hoặc thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật.

Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình hạ tầng
kỹ thuật (thoát nước) (còn hiệu lực tối thiểu đến
thời điểm đóng thầu) hoặc chứng chỉ hành nghề thiết
kế công trình thoát nước theo tuyến (còn hiệu lực tối
thiểu đến thời điểm đóng thầu).

Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế hạng mục thoát
nước của ít nhất:

+ 03 công trình (nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc
thủy lợi hoặc giao thông đường bộ hoặc hạ tầng kỹ
thuật) từ cấp III trở lên;

hoặc

+ 05 công trình (nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc
thủy lợi hoặc giao thông đường bộ hoặc hạ tầng kỹ
thuật) từ cấp IV trở lên.

* Lưu ý: Trường hợp cá nhân có trình độ từ đại học
trở lên và đã được cấp chứng chỉ hành nghề thiết
kế công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) hạng III
trở lên (hoặc thiết kế công trình thoát nước theo tuyến
hạng III trở lên) thì không cần phải chứng minh theo yêu
cầu trên.

(Trường hợp Chủ trì thiết kế hạng mục thoát nước
không đáp ứng một trong các yêu cầu trên thì sẽ được
chấm 0 điểm ở nội dung này).

Và đáp ứng các yêu cầu sau thì được đánh giá theo mức
điểm tương ứng: 5

3,5

a Kinh nghiệm công tác tư vấn: Xác định theo ngày cấp
bằng, ngày hợp đồng lao động và Bảng lý lịch chuyên
gia tư vấn (lấy tròn theo tháng và tính đến thời điểm
đóng thầu): 2

Số năm kinh nghiệm > 12 năm

2

Số năm kinh nghiệm > 10 năm

1

Số năm kinh nghiệm > 8 năm

0,5

b Đã làm chủ trì thiết kế hạng mục thoát nước các
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc công
trình thủy lợi), cấp IV trở lên:

Lưu ý:

a. Hợp đồng Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi
(lập dự án đầu tư), Hợp đồng Tư vấn lập thiết
kế kỹ thuật và Hợp đồng Tư vấn lập báo cáo kinh
tế - kỹ thuật không được xem xét đánh giá ở nội dung
này (trừ nội dung tại điểm b).

b. 01 Hợp đồng Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi
(lập dự án đầu tư) đã ký kết hợp đồng và thực
hiện hoàn thành từ ngày 01/11/2019 đến nay được đánh
giá là 01 hợp đồng Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi
công - dự toán xây dựng đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành từ ngày 01/11/2019 đến nay.

c. Trong các công trình này phải có ít nhất 01 công trình
đường đê bao nội đồng thuộc loại công trình nông
nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc công trình thủy
lợi) có tối thiểu các hạng mục: 1/ Đường đê (ít
nhất có 01 tuyến có chiều dài ≥ 3.936,31m); 2/ Nạo vét
kênh (hoặc rạch): bề rộng nạo vét ≥ 06m; 3/ Cầu giao
thông: số lượng ≥ 06 cầu, trong đó có ít nhất có 01
cầu ≥ 3 nhịp; 4/ Cống thoát nước: cống hộp BTCT dùng
để thoát nước trong khu vực và cấp nước cho sản xuất
canh tác trong khu vực. 3

2

Số lượng công trình > 5 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 01 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2019 đến nay)]

3

Số lượng công trình > 6 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 02 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2018 đến nay (trong đó có ít nhất 03 công trình
từ ngày 01/11/2019))]

2

Số lượng công trình > 7 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 03 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2017 đến nay (trong đó có ít nhất 03 công trình
từ ngày 01/11/2019))]

1

3.6 Chủ trì thiết kế hạng mục đường đê đáp ứng
yêu cầu sau:

Có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên
ngành xây dựng công trình giao thông.

Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông
đường bộ (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm
đóng thầu).

Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế của ít nhất 03
công trình giao thông đường bộ từ cấp III trở lên hoặc
05 công trình giao thông đường bộ từ cấp IV trở lên.

* Lưu ý: Trường hợp cá nhân có trình độ từ đại học
trở lên và đã được cấp chứng chỉ hành nghề thiết
kế công trình giao thông đường bộ hạng III trở lên
không cần phải chứng minh theo yêu cầu trên.

(Trường hợp Chủ trì thiết kế hạng mục đường đê
không đáp ứng một trong các yêu cầu trên thì sẽ được
chấm 0 điểm ở nội dung này).

Và đáp ứng các yêu cầu sau thì được đánh giá theo mức
điểm tương ứng: 5

3,5

a Kinh nghiệm công tác tư vấn: Xác định theo ngày cấp
bằng, ngày hợp đồng lao động và Bảng lý lịch chuyên
gia tư vấn (lấy tròn theo tháng và tính đến thời điểm
đóng thầu): 2

Số năm kinh nghiệm > 12 năm

2

Số năm kinh nghiệm > 10 năm

1

Số năm kinh nghiệm > 8 năm

0,5

b Đã làm Chủ trì thiết kế hạng mục đường đê các
công trình đường đê bao nội đồng thuộc loại công
trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc công
trình thủy lợi) có tối thiểu các hạng mục: 1/ Đường
đê (ít nhất có 01 tuyến có chiều dài ≥ 3.936,31m); 2/
Nạo vét kênh (hoặc rạch): bề rộng nạo vét ≥ 06m; 3/
Cầu giao thông: số lượng ≥ 06 cầu, trong đó có ít nhất
có 01 cầu ≥ 3 nhịp; 4/ Cống thoát nước: cống hộp BTCT
dùng để thoát nước trong khu vực và cấp nước cho sản
xuất canh tác trong khu vực, cấp IV trở lên:

Lưu ý:

a. Hợp đồng Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi
(lập dự án đầu tư), Hợp đồng Tư vấn lập thiết
kế kỹ thuật và Hợp đồng Tư vấn lập báo cáo kinh
tế - kỹ thuật không được xem xét đánh giá ở nội dung
này (trừ nội dung tại điểm b).

b. 01 Hợp đồng Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi
(lập dự án đầu tư) đã ký kết hợp đồng và thực
hiện hoàn thành từ ngày 01/11/2019 đến nay được đánh
giá là 01 hợp đồng Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi
công - dự toán xây dựng đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành từ ngày 01/11/2019 đến nay. 3

2

Số lượng công trình > 1 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 01 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2019 đến nay)]

3

Số lượng công trình > 2 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 02 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2018 đến nay)]

2

Số lượng công trình > 3 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 03 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2017 đến nay)]

1

3.7 Chủ trì thiết kế hạng mục giao thông cầu đường
bộ đáp ứng yêu cầu sau:

Có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên
ngành xây dựng công trình giao thông.

Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông
cầu đường bộ (còn hiệu lực tối thiểu đến thời
điểm đóng thầu).

Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế của ít nhất 03
công trình giao thông cầu đường bộ từ cấp III trở lên
hoặc 05 công trình giao thông cầu đường bộ từ cấp IV
trở lên.

* Lưu ý: Trường hợp cá nhân đã được cấp chứng chỉ
hành nghề thiết kế công trình giao thông cầu đường bộ
hạng III trở lên và có trình độ đại học trở lên thì
không cần phải chứng minh theo yêu cầu trên.

(Trường hợp Chủ trì thiết kế hạng mục giao thông cầu
đường bộ không đáp ứng một trong các yêu cầu trên thì
sẽ được chấm 0 điểm ở nội dung này).

Và đáp ứng các yêu cầu sau thì được đánh giá theo mức
điểm tương ứng: 5

3,5

a Kinh nghiệm công tác tư vấn: Xác định theo ngày cấp
bằng, ngày hợp đồng lao động và Bảng lý lịch chuyên
gia tư vấn (lấy tròn theo tháng và tính đến thời điểm
đóng thầu): 2

Số năm kinh nghiệm > 12 năm

2

Số năm kinh nghiệm > 10 năm

1

Số năm kinh nghiệm > 8 năm

0,5

b Đã làm Chủ trì thiết kế hạng mục giao thông cầu
đường bộ của công trình đường đê bao nội đồng
thuộc loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
(hoặc công trình thủy lợi) có tối thiểu các hạng
mục: 1/ Đường đê (ít nhất có 01 tuyến có chiều dài ≥
3.936,31m); 2/ Nạo vét kênh (hoặc rạch): bề rộng nạo vét
≥ 06m; 3/ Cầu giao thông: số lượng ≥ 06 cầu, trong đó
có ít nhất có 01 cầu ≥ 3 nhịp; 4/ Cống thoát nước:
cống hộp BTCT dùng để thoát nước trong khu vực và cấp
nước cho sản xuất canh tác trong khu vực, cấp IV trở
lên:

Lưu ý:

a. Hợp đồng Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi
(lập dự án đầu tư), Hợp đồng Tư vấn lập thiết
kế kỹ thuật và Hợp đồng Tư vấn lập báo cáo kinh
tế - kỹ thuật không được xem xét đánh giá ở nội dung
này (trừ nội dung tại điểm b).

b. 01 Hợp đồng Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi
(lập dự án đầu tư) đã ký kết hợp đồng và thực
hiện hoàn thành từ ngày 01/11/2019 đến nay được đánh
giá là 01 hợp đồng Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi
công - dự toán xây dựng đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành từ ngày 01/11/2019 đến nay. 3

2

Số lượng công trình > 1 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 01 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2019 đến nay)]

3

Số lượng công trình > 2 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 02 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2018 đến nay)]

2

Số lượng công trình > 3 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 03 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2017 đến nay)]

1

3.8 Kỹ sư khảo sát địa hình:

Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên
ngành phù hợp với công việc đảm nhận.

Có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình công trình
xây dựng (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm
đóng thầu).

(Trường hợp kỹ sư khảo sát địa hình không đáp ứng
một trong các yêu cầu trên thì sẽ được chấm 0 điểm
ở nội dung này).

Và đáp ứng các yêu cầu sau thì được đánh giá theo mức
điểm tương ứng: 1,5

1

a Số lượng 0,5

Số lượng = 1 người

0,5

b Kinh nghiệm công tác tư vấn: Xác định theo ngày cấp
bằng, ngày hợp đồng lao động và Bảng lý lịch chuyên
gia tư vấn (lấy tròn theo tháng và tính đến thời điểm
đóng thầu): 1

Số năm kinh nghiệm > 12 năm

1

Số năm kinh nghiệm > 10 năm

0,5

Số năm kinh nghiệm > 8 năm

0,25

3.9 Kỹ sư khảo sát địa chất:

Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên
ngành phù hợp với công việc đảm nhận.

Có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình
xây dựng (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm
đóng thầu).

(Trường hợp kỹ sư khảo sát địa chất không đáp ứng
một trong các yêu cầu trên thì sẽ được chấm 0 điểm
ở nội dung này).

Và đáp ứng các yêu cầu sau thì được đánh giá theo mức
điểm tương ứng: 1,5

1

a Số lượng 0,5

Số lượng = 1 người

0,5

b Kinh nghiệm công tác tư vấn: Xác định theo ngày cấp
bằng, ngày hợp đồng lao động và Bảng lý lịch chuyên
gia tư vấn (lấy tròn theo tháng và tính đến thời điểm
đóng thầu): 1

Số năm kinh nghiệm > 12 năm

1

Số năm kinh nghiệm > 10 năm

0,5

Số năm kinh nghiệm > 8 năm

0,25

3.10 Kỹ sư thiết kế chuyên ngành nông nghiệp và phát
triển nông thôn (hoặc thủy lợi):

Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên
ngành phù hợp với công việc đảm nhận.

Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thủy lợi
(còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu)
hoặc chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình nông
nghiệp và phát triển nông thôn (còn hiệu lực tối thiểu
đến thời điểm đóng thầu).

(Trường hợp Kỹ sư thiết kế chuyên ngành nông nghiệp và
phát triển nông thôn (hoặc thủy lợi) nào không đáp ứng
một trong các yêu cầu trên thì sẽ được chấm 0 điểm
cho Kỹ sư thiết kế chuyên ngành nông nghiệp và phát
triển nông thôn (hoặc thủy lợi) đó ở nội dung này)).

Và đáp ứng các yêu cầu sau thì được đánh giá theo mức
điểm tương ứng: 1,5

1

a Số lượng 0,5

Số lượng = 1 người

0,5

b Kinh nghiệm công tác tư vấn: Xác định theo ngày cấp
bằng, ngày hợp đồng lao động và Bảng lý lịch chuyên
gia tư vấn (lấy tròn theo tháng và tính đến thời điểm
đóng thầu): 1

Số năm kinh nghiệm > 12 năm

1

Số năm kinh nghiệm > 10 năm

0,5

Số năm kinh nghiệm > 8 năm

0,25

3.11 Kỹ sư thiết kế chuyên ngành thoát nước:

Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên
ngành phù hợp với công việc đảm nhận.

Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình hạ tầng
kỹ thuật (thoát nước) (còn hiệu lực tối thiểu đến
thời điểm đóng thầu) hoặc chứng chỉ hành nghề thiết
kế công trình thoát nước theo tuyến (còn hiệu lực tối
thiểu đến thời điểm đóng thầu).

(Trường hợp kỹ sư thiết kế chuyên ngành thoát nước
không đáp ứng một trong các yêu cầu trên thì sẽ được
chấm 0 điểm ở nội dung này).

Và đáp ứng các yêu cầu sau thì được đánh giá theo mức
điểm tương ứng: 1,5

1

a Số lượng 0,5

Số lượng = 1 người

0,5

b Kinh nghiệm công tác tư vấn: Xác định theo ngày cấp
bằng, ngày hợp đồng lao động và Bảng lý lịch chuyên
gia tư vấn (lấy tròn theo tháng và tính đến thời điểm
đóng thầu): 1

Số năm kinh nghiệm > 12 năm

1

Số năm kinh nghiệm > 10 năm

0,5

Số năm kinh nghiệm > 8 năm

0,25

3.12 Kỹ sư thiết kế chuyên ngành giao thông đường bộ:

Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên
ngành phù hợp với công việc đảm nhận.

Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông
đường bộ (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm
đóng thầu).

(Trường hợp kỹ sư thiết kế chuyên ngành giao thông
đường bộ không đáp ứng một trong các yêu cầu trên thì
sẽ được chấm 0 điểm ở nội dung này).

Và đáp ứng các yêu cầu sau thì được đánh giá theo mức
điểm tương ứng: 1,5

1

a Số lượng 0,5

Số lượng = 1 người

0,5

b Kinh nghiệm công tác tư vấn: Xác định theo ngày cấp
bằng, ngày hợp đồng lao động và Bảng lý lịch chuyên
gia tư vấn (lấy tròn theo tháng và tính đến thời điểm
đóng thầu): 1

Số năm kinh nghiệm > 12 năm

1

Số năm kinh nghiệm > 10 năm

0,5

Số năm kinh nghiệm > 8 năm

0,25

3.13 Kỹ sư thiết kế chuyên ngành giao thông cầu đường
bộ:

Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên
ngành phù hợp với công việc đảm nhận.

Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông
cầu đường bộ (còn hiệu lực tối thiểu đến thời
điểm đóng thầu).

(Trường hợp kỹ sư thiết kế chuyên ngành giao thông cầu
đường bộ không đáp ứng một trong các yêu cầu trên thì
sẽ được chấm 0 điểm ở nội dung này).

Và đáp ứng các yêu cầu sau thì được đánh giá theo mức
điểm tương ứng: 1,5

1

a Số lượng 0,5

Số lượng = 1 người

0,5

b Kinh nghiệm công tác tư vấn: Xác định theo ngày cấp
bằng, ngày hợp đồng lao động và Bảng lý lịch chuyên
gia tư vấn (lấy tròn theo tháng và tính đến thời điểm
đóng thầu): 1

Số năm kinh nghiệm > 12 năm

1

Số năm kinh nghiệm > 10 năm

0,5

Số năm kinh nghiệm > 8 năm

0,25

3.14 Chủ trì lập dự toán:

Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên
ngành phù hợp với công việc đảm nhận.

Có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III
trở lên (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng
thầu).

(Trường hợp Chủ trì lập dự toán không đáp ứng một
trong các yêu cầu trên thì sẽ được chấm 0 điểm ở
nội dung này).

Và đáp ứng các yêu cầu sau thì được đánh giá theo mức
điểm tương ứng: 5

3,5

a Kinh nghiệm công tác tư vấn: Xác định theo ngày cấp
bằng, ngày hợp đồng lao động và Bảng lý lịch chuyên
gia tư vấn (lấy tròn theo tháng và tính đến thời điểm
đóng thầu): 2

Số năm kinh nghiệm > 12 năm

2

Số năm kinh nghiệm > 10 năm

1

Số năm kinh nghiệm > 8 năm

0,5

b Đã làm chủ trì lập dự toán các công trình nông
nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc công trình thủy
lợi), cấp IV trở lên:

Lưu ý:

a. Hợp đồng Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi
(lập dự án đầu tư), Hợp đồng Tư vấn lập thiết
kế kỹ thuật và Hợp đồng Tư vấn lập báo cáo kinh
tế - kỹ thuật không được xem xét đánh giá ở nội dung
này (trừ nội dung tại điểm b).

b. 01 Hợp đồng Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi
(lập dự án đầu tư) đã ký kết hợp đồng và thực
hiện hoàn thành từ ngày 01/11/2019 đến nay được đánh
giá là 01 hợp đồng Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi
công - dự toán xây dựng đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành từ ngày 01/11/2019 đến nay.

c. Trong các công trình này phải có ít nhất 01 công trình
đường đê bao nội đồng thuộc loại công trình nông
nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc công trình thủy
lợi) có tối thiểu các hạng mục: 1/ Đường đê (ít
nhất có 01 tuyến có chiều dài ≥ 3.936,31m); 2/ Nạo vét
kênh (hoặc rạch): bề rộng nạo vét ≥ 06m; 3/ Cầu giao
thông: số lượng ≥ 06 cầu, trong đó có ít nhất có 01
cầu ≥ 3 nhịp; 4/ Cống thoát nước: cống hộp BTCT dùng
để thoát nước trong khu vực và cấp nước cho sản xuất
canh tác trong khu vực. 3

2

Số lượng công trình > 5 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 01 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2019 đến nay)]

3

Số lượng công trình > 6 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 02 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2018 đến nay (trong đó có ít nhất 03 công trình
từ ngày 01/11/2019))]

2

Số lượng công trình > 7 [đã ký kết hợp đồng và
thực hiện hoàn thành trong vòng 03 năm trở lại đây (Từ
ngày 01/11/2017 đến nay (trong đó có ít nhất 03 công trình
từ ngày 01/11/2019))]

1

Tổng cộng điểm 100

70

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số III của bảng
trên có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác
định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng
một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà
thầu thì phải nêu rõ lý do.

E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối
với ít nhất một trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng
lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được
đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu
cầu tối thiểu (70 điểm) được đánh giá là đáp ứng
yêu cầu về kỹ thuật.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

* Khối lượng mời thầu phần khảo sát (địa hình, địa
chất) và dự phòng phí:

- Do hạ tầng Webform trên Hệ thống chưa đáp ứng được
việc số hóa khối lượng mời thầu phần khảo sát (địa
hình, địa chất) và dự phòng phí nên tại mẫu số 12 (Chi
phí khác cho chuyên gia): Ngoài những chi phí khác cho chuyên
gia (đã bao gồm thuế) do nhà thầu tự đề xuất thì nhà
thầu phải nhập thêm các dữ liệu theo đúng các nội dung
tại bảng bên dưới.

SỐ TT Miêu tả (Tên công tác) Đơn vị tính Chi phí/đơn
vị

(Đơn giá) Số lượng (Khối lượng)

1 Đường chuyền hạng 4. Bộ thiết bị GPS (3 máy), Cấp
địa hình IV (nhân công, máy thi công nhân hệ số 1.2)

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế).
điểm Nhà thầu chào đơn giá 3,0

2 Đường chuyền cấp 2. Bộ thiết bị GPS (3 máy), Cấp
địa hình IV (nhân công, máy thi công nhân hệ số 1.2)

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế).
điểm Nhà thầu chào đơn giá 12,0

3 Thủy chuẩn hạng 4. Địa hình cấp IV

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế).
km Nhà thầu chào đơn giá 5,0

4 Thủy chuẩn kỹ thuật. Cấp đất đá IV

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế).
km Nhà thầu chào đơn giá 15,0

5 Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình dưới nước bằng
máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản
đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình
II

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế).
ha Nhà thầu chào đơn giá 30,0

6 Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy
toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản
đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình
IV

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế).
ha Nhà thầu chào đơn giá 22,5

7 Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình dưới nước bằng
máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản
đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình
II

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế).
ha Nhà thầu chào đơn giá 4,2

8 Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy
toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản
đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình
IV

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế).
ha Nhà thầu chào đơn giá 4,2

9 Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước. Cấp địa hình II

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế).
100m Nhà thầu chào đơn giá 150,0

10 Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn. Cấp địa hình IV

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế).
100m Nhà thầu chào đơn giá 112,5

11 Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn. Cấp địa hình IV

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế).
100m Nhà thầu chào đơn giá 75,0

12 Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước. Cấp địa hình II

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế).
100m Nhà thầu chào đơn giá 75,0

13 Cắm mốc tim công trình, cọc bê tông, Cấp địa hình IV
(NC, MTC nhân 4.8)

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế).
mốc Nhà thầu chào đơn giá 25,0

14 Cắm mốc tim công trình, cọc gỗ, Cấp địa hình II (NC,
MTC nhân 4.8)

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế).
mốc Nhà thầu chào đơn giá 25,0

15 Cắm mốc ranh công trình, cọc gỗ. Cấp địa hình IV (NC,
MTC nhân 1.8)

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế).
mốc Nhà thầu chào đơn giá 60,0

16 Chi phí thuê phương tiện nổi

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế).
ca Nhà thầu chào đơn giá 20,0

17 Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn (06 Hố
khoan mỗi hố 45m), độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m, Cấp
đất đá I - III

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế). m
khoan Nhà thầu chào đơn giá 270,0

18 Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước (05 Hố
khoan mỗi hố 30m), độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m, Cấp
đất đá I - III

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế). m
khoan Nhà thầu chào đơn giá 150,0

19 Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT. Cấp đất đá cấp I-III

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế). 1
lần TN Nhà thầu chào đơn giá 140,0

20 Xác định 17 chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng
(cắt, nén bằng phương pháp 1 trục)

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế).
mẫu Nhà thầu chào đơn giá 202,0

21 Thí nghiệm cắt quay bằng máy

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế). 1
điểm Nhà thầu chào đơn giá 140,0

22 Thí nghiệm nén cố kết (cắt, nén bằng phương pháp 1
trục)

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế).
mẫu Nhà thầu chào đơn giá 28,0

23 Xác định chỉ tiêu mẫu đất ba trục cố kết không
thoát nước (CU)

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế).
mẫu Nhà thầu chào đơn giá 17,0

24 Xác định chỉ tiêu mẫu đất ba trục không cố kết
không thoát nước (UU)

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế).
mẫu Nhà thầu chào đơn giá 17,0

25 Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hoá lý của mẫu
nước ăn mòn bê tông

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế).
mẫu Nhà thầu chào đơn giá 4,0

26 Chi phí thuê phương tiện nổi

Chú ý: Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các
chi phí để thực hiện công tác nêu trên (bao gồm thuế).
ca Nhà thầu chào đơn giá 11,0

27 Dự phòng phí Gói thầu 388.482.133 đồng 1,0

- Theo quy trình tại tiêu chuẩn đánh giá về tài chính của
Mẫu số 06 (Mẫu Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua
mạng) thì không có sửa lỗi số học và hiệu chỉnh sai
lệch do đó nhà thầu phải nhập chính xác từng nội dung
theo bảng trên. Trường hợp nhà thầu có sai sót trong quá
trình nhập dữ liệu thì đến bước thương thảo hợp
đồng sẽ thương thảo các nội dung sai sót đó trên nguyên
tắc phải theo đúng các dữ liệu của E-HSMT được duyệt.

* Lưu ý:

- Tại mẫu số 13 (Tổng hợp chi phí): Thuế các loại chỉ
tính cho Thù lao cho chuyên gia.

- Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào dự phòng phí với
giá trị là 388.482.133 đồng (Theo hướng dẫn tại mục STT
27 nêu trên). Trong trường hợp nhà thầu chào dự phòng phí
khác với giá trị là 388.482.133 đồng thì đến bước
thương thảo hợp đồng sẽ thương thảo nội dung này trên
nguyên tắc dự phòng phí phải đúng với giá trị là
388.482.133 đồng.

+ Giá trị dùng để xếp hạng nhà thầu là tổng chi phí
[tại mẫu số 13 (Tổng hợp chi phí)] - dự phòng phí.

+ Chi phí dự phòng dùng để xem xét, phê duyệt khối
lượng phát sinh (nếu có) và dùng để xem xét, điều
chỉnh hợp đồng (nếu có) trong quá trình thực hiện hợp
đồng đối với nhà thầu trúng thầu.

+ Hợp đồng tư vấn phải bao gồm tổng các chi phí tại
mẫu số 13 (Tổng hợp chi phí) (bao gồm chi phí dự phòng).

* Điểm giá được xác định như sau:

Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm
giá (nếu có);

Bước 2: Xác định điểm giá:

Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ
thể như sau:

Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x (100 hoặc 1.000)]/Gđang
xét

Trong đó:

- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;

- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị
giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu
được đánh giá chi tiết về tài chính;

- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm
giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.

Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:

Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:

Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G
x Điểm giáđang xét

Trong đó:

+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định
tại bước đánh giá về kỹ thuật;

+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại
bước đánh giá về giá;

+ K : Tỷ trọng điểm về kỹ thuật = 80%.

+ G : Tỷ trọng điểm về tài chính = 20%.

+ K + G = 100%;

Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại
Mục 25 E-CDNT.

Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao
nhất được xếp hạng thứ nhất.

Gói thầu: Gói thầu số 3 - Tư vấn khảo sát địa hình,
địa chất; lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây
dựng.

Dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi khu vực Mốc Keo.

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT Trang 3- PAGE 27

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5786 dự án đang đợi nhà thầu
  • 618 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 666 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15233 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13497 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây