Thông báo mời thầu

Lắp đặt triển khai hệ thống hạ tầng CNTT trụ sở PJICO Phú Thọ

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:31 21/11/2020
Số TBMT
20201159608-00
Công bố
09:29 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Lắp đặt triển khai hệ thống hạ tầng CNTT trụ sở PJICO Phú Thọ
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Lắp đặt triển khai hệ thống hạ tầng CNTT trụ sở PJICO Phú Thọ
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Lắp đặt triển khai hệ thống hạ tầng CNTT trụ sở PJICO Phú Thọ
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSYC từ
09:29 21/11/2020
đến
16:00 30/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
Miễn phí

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Tầng 21-22, tòa nhà MIPEC Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
Số tiền
6.000.000 VND
Bằng chữ
Sáu triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Lắp đặt triển khai hệ thống hạ tầng CNTT trụ sở PJICO Phú Thọ". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Lắp đặt triển khai hệ thống hạ tầng CNTT trụ sở PJICO Phú Thọ" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 23

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Số:

/PJICO-QĐ-TGĐ
QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt HSYC, tiêu chí đánh giá HSĐX,
kế hoạch phát hành HSYC
Gói thầu “Lắp đặt, triển khai hệ thống hạ tầng CNTT trụ sở PJICO Phú Thọ”
TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty ngày 20/06/2017
Căn cứ Quy chế tài chính hiện hành của Tổng Công ty;
Quyết định số 775/PJICO-QĐ-TGĐ ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Tổng Giám
đốc Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn
nhà thầu Gói thầu: Lắp đặt, triển khai hệ thống hạ tầng CNTT trụ sở PJICO Phú Thọ;
Xét Tờ trình số 002/2020/TTR-CHCT ngày 12/11/2020 của Tổ chào hàng cạnh tranh V/v
phê duyệt HSYC, tiêu chí đánh giá HSĐX, kế hoạch phát hành HSYC Gói thầu: “Lắp
đặt, triển khai hệ thống hạ tầng CNTT trụ sở PJICO Phú Thọ”;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt:
-

Hồ sơ yêu cầu Gói thầu “Lắp đặt, triển khai hệ thống hạ tầng CNTT trụ sở PJICO
Phú Thọ” với nội dung chính như sau:


Chương I Chỉ dẫn nhà thầuChương II Tiêu chuẩn đánh giá HSĐXChương III Biểu mẫuChương IV Yêu cầu đối với nhà thầuChương V Dự thảo hợp đồngVà các phụ lục

(Kèm theo bộ hồ sơ yêu cầu Gói thầu “Lắp đặt triển khai hệ thống hạ tầng CNTT
trụ sở PJICO Phú Thọ”)
-

Kế hoạch phát hành hồ sơ yêu cầu gói thầu “Lắp đặt, triển khai hệ thống hạ tầng
CNTT trụ sở PJICO Phú Thọ”, cụ thể:
 Hiệu lực của báo giá tối thiểu là: 30 ngày.
 Thông báo mời thầu: ngày 21/11/2020
 Phát hành hồ sơ mời thầu: 21/11/2020

 Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00 ngày 30/11/2020
 Thời điểm mở hồ sơ thầu: 16 giờ 00, ngày 30/11/2020.
 Hợp đồng theo đơn giá cố định, thời gian thực hiện tối đa trong 45 ngày.
 Giá bán 01 bộ hồ sơ: Miễn phí.
 Giá trị bảo lãnh dự thầu: 6.000.000 VND (Sáu triệu đồng).
Điều 2. Tổ chào hàng cạnh tranh Lắp đặt triển khai hạ tầng CNTT trụ sở PJICO
Phú Thọ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) trưởng
các phòng ban liên quan của Tổng Công ty và Tổ mua sắm hàng hóa cơ sở hạ tầng CNTT
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Tổ CHCT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)

ĐÀO NAM HẢI

2

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6861 dự án đang đợi nhà thầu
  • 270 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 252 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16507 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14190 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây