Thông báo mời thầu

Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng TTCM cấp Tiểu học về mô đun 2_khu vực 5

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:53 21/11/2020
Số TBMT
20201162836-00
Công bố
08:46 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng TTCM cấp Tiểu học về mô đun 2_khu vực 5
Chủ đầu tư
Ban quản lý Dự án Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Phổ thông. Địa chỉ: Tầng 5, Thư viện Tạ Quang Bửu – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Fax: 024.3220.2031; Tel: 024.3220.2031.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
100% vốn vay
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh, bổ sung lần 4) của Dự án Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Phổ thông
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:46 21/11/2020
đến
09:00 01/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 01/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
21.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi mốt triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng TTCM cấp Tiểu học về mô đun 2_khu vực 5". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng TTCM cấp Tiểu học về mô đun 2_khu vực 5" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 25

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

***1.1. Khái quát về dự án***

\- Tên dự án: Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP);

\- Tổng mức đầu tư: 80.000.000 USD (*Bằng chữ: Tám mươi triệu đô la
Mỹ*);

\- Tên Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông
(BQL dự án RGEP);

\- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới;

\- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016-2020;

\- Bên mời thầu: BQL dự án RGEP - Địa chỉ: Tầng 5 Thư viện Tạ Quang Bửu,
trường Đại học Bách Khoa, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

***1.2. Khái quát về gói thầu***

- Tên gói thầu: Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng TTCM cấp Tiểu
học về mô đun 2_khu vực 5;

- Số hiệu gói thầu: 1.2/PTV/2020/HĐ4.3_RR/05;

- Giá gói thầu: 2.096.400.000 VNĐ *(Bằng chữ: Hai tỷ không trăm chín
mươi sáu triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn.)*;

- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2020;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày;

- Nội dung chính của gói thầu: cung cấp dịch vụ Thuê dịch vụ tổ chức
Tập huấn bồi dưỡng TTCM cấp Tiểu học về mô đun 2_khu vực 5.

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

- Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo:

\+ Thời gian tổ chức dự kiến: theo yêu cầu của phạm vi công việc, thời
gian thực tế triển khai sẽ được xác định khi thương thảo hợp đồng.

\+ Địa điểm tổ chức: tại thành phố Đà Nẵng (Nhà thầu phải chào địa điểm
cụ thể trong E-HSDT).

+---------+------------------+------------------+------------------+
| **STT** | **Danh mục dịch | **Yêu cầu kỹ | **Ghi chú** |
| | vụ** | thuật** | |
+=========+==================+==================+==================+
| 1 | Thuê hội trường | \- Hội trường có | Theo thực tế |
| | làm việc ngày | sức chứa ≥ 650 | |
| | khai mạc, máy | chỗ ngồi, kê | |
| | chiếu và market | theo lớp học và | |
| | | nhóm đảm bảo đủ | |
| | | khoảng cách ngồi | |
| | | giãn cách an | |
| | | toàn\ | |
| | | - Có hệ thống | |
| | | điều hoà nhiệt | |
| | | độ | |
| | | | |
| | | \- Hệ thống âm | |
| | | thanh, ánh sáng | |
| | | phục vụ hội nghị | |
| | | và có đầy đủ ổ | |
| | | điện | |
| | | | |
| | | \- Có biển chỉ | |
| | | dẫn phòng hội | |
| | | nghị | |
| | | | |
| | | \- Có nhân viên | |
| | | kỹ thuật hỗ trợ | |
| | | | |
| | | \- Đảm bảo đầy | |
| | | đủ các biện pháp | |
| | | an toàn phòng | |
| | | dịch theo quy | |
| | | định | |
| | | | |
| | | \- Có đầy đủ | |
| | | nước rửa tay | |
| | | khô, khẩu trang | |
| | | cho đại biểu | |
| | | | |
| | | \- Nước uống (1 | |
| | | chai 500ml/đại | |
| | | biểu/buổi) | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 2 | Maket, trang trí | \- Maket: kích | Theo thực tế |
| | hội trường lớn | thước theo hội | |
| | | trường in màu | |
| | | trên phông bạt | |
| | | | |
| | | \- Hội trường | |
| | | phải được trang | |
| | | trí phù hợp: Bục | |
| | | phát biểu, hoa | |
| | | tươi trang trí | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 3 | Hội trường nhỏ | \- Hội trường có | Theo thực tế |
| | để làm việc theo | sức chứa ≥ 55 | |
| | môn học/hoạt | chỗ ngồi, kê chỗ | |
| | động giáo dục | ngồi linh hoạt | |
| | (bao gồm máy | và nhóm đảm bảo | |
| | chiếu, màn | đủ khoảng cách | |
| | chiếu) | ngồi giãn cách | |
| | | an toàn | |
| | | | |
| | | \- Có hệ thống | |
| | | điều hoà nhiệt | |
| | | độ | |
| | | | |
| | | \- Hệ thống âm | |
| | | thanh, ánh sáng | |
| | | phục vụ hội nghị | |
| | | và có đầy đủ ổ | |
| | | điện | |
| | | | |
| | | \- Có biển chỉ | |
| | | dẫn phòng hội | |
| | | nghị | |
| | | | |
| | | \- Có nhân viên | |
| | | kỹ thuật hỗ trợ | |
| | | | |
| | | \- Đảm bảo đầy | |
| | | đủ các biện pháp | |
| | | an toàn phòng | |
| | | dịch theo quy | |
| | | định | |
| | | | |
| | | \- Có đầy đủ | |
| | | nước rửa tay | |
| | | khô, khẩu trang | |
| | | cho đại biểu | |
| | | | |
| | | \- Nước uống (1 | |
| | | chai 500ml/đại | |
| | | biểu/buổi) | |
| | | | |
| | | \- Máy chiếu có | |
| | | cường độ sáng | |
| | | 5000 Ansi lumen, | |
| | | cho hình ảnh sắc | |
| | | nét: 01 chiếc | |
| | | | |
| | | \- Laptop hãng | |
| | | Dell, Acer hoặc | |
| | | tương đương | |
| | | tương thích với | |
| | | máy chiếu: 01 | |
| | | chiếc | |
| | | | |
| | | \- Bút trình | |
| | | chiếu điều khiển | |
| | | từ xa | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 4 | Giải khát giữa | \- Gồm trà, cà | Định mức chi |
| | giờ | phê, bánh ngọt, | theo Thông tư |
| | | hoa quả theo | số: |
| | | mùa, đảm bảo vệ | 219/2009/TT-BTC |
| | | sinh an toàn | và |
| | | thực phẩm | 192/2011/TT-BTC |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 5 | Tổ chức ăn tập | \- Thực đơn Món | Định mức chi |
| | trung cho viên | Việt Nam thay | theo Thông tư |
| | học viên, BCV và | đổi các bữa, phù | số: |
| | ĐB | hợp với vùng | 219/2009/TT-BTC |
| | | miền, đảm bảo | và |
| | | dinh dưỡng, đảm | 192/2011/TT-BTC |
| | | bảo vệ sinh an | |
| | | toàn thực phẩm.\ | |
| | | - Địa điểm tổ | |
| | | chức ăn cho đại | |
| | | biểu cùng địa | |
| | | điểm phòng hội | |
| | | thảo. | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 6 | Phòng nghỉ: | Các thông số:\ | Định mức chi |
| | | - Phòng: 02 | theo Thông tư |
| | - Cho học viên | người lớn\ | 40/2017/BTC; đơn |
| | ở xa | - Diện tích: | giá bao gồm ăn |
| | | 20-30m2\ | sáng bằng |
| | - Cho Ban tổ | - Giường: 02 | buffet, khách |
| | chức | Giường\ | sạn tiêu chuẩn 3 |
| | | - Điện thoại | sao trở lên |
| | - Cho báo cáo | trong nước và | |
| | viên | quốc tế\ | |
| | | - Wifi miễn phí\ | |
| | | - Tắm nóng lạnh | |
| | | & Điều hòa\ | |
| | | - Tủ lạnh\ | |
| | | - Phòng nghỉ đại | |
| | | biểu phải cùng | |
| | | địa điểm tổ chức | |
| | | Hội thảo\ | |
| | | - 02 chai nước | |
| | | suối/phòng/ngày\ | |
| | | - Bao gồm cả bữa | |
| | | sáng | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 7 | Thuê đường | Các thông số:\ | Theo thực tế |
| | truyền internet | - Thiết bị có | |
| | và thiết bị wifi | chất lượng | |
| | | tốt đường | |
| | | truyền ổn định. | |
| | | | |
| | | \- Có khả năng | |
| | | phân chia cân | |
| | | bằng internet | |
| | | đảm bảo kết nối. | |
| | | | |
| | | \- Tầm phủ sóng | |
| | | tối đa 50m không | |
| | | có vật cản | |
| | | | |
| | | \- Tốc độ đường | |
| | | truyền internet | |
| | | tốc độ cao, tối | |
| | | thiểu từ 80 Mbps | |
| | | trở lên | |
| | | | |
| | | \-  Có thể đáp | |
| | | ứng lượng truy | |
| | | cập ≥ 55 người | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 8 | Thuê xe đưa đón | \- Xe ô tô ≥ 45 | Theo thực tế |
| | học viên từ nơi | chỗ | |
| | nghỉ đến HT lớn | | |
| | khai mạc và | \- Xe ô tô hãng | |
| | ngược lại | Hyundai hoặc | |
| | | tương đương | |
| | | | |
| | | \- Đầy đủ tiện | |
| | | nghi, đáp ứng | |
| | | các tiêu chuẩn | |
| | | về kỹ thuật, an | |
| | | toàn. | |
+---------+------------------+------------------+------------------+

###

### GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT

### DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN

*Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực
hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như
sau:*

*1. Giải pháp và phương pháp luận;*

*2. Kế hoạch công tác;*

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6834 dự án đang đợi nhà thầu
  • 276 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 272 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16494 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14199 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây