Thông báo mời thầu

Thuê dịch vụ tổ chức bồi dưỡng cho TTCM lớp 5 về dạy học các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc trong CT hiện hành theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh_Khu vực 1

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:15 21/11/2020
Số TBMT
20201162841-00
Công bố
08:14 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thuê dịch vụ tổ chức bồi dưỡng cho TTCM lớp 5 về dạy học các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc trong CT hiện hành theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh_Khu vực 1
Chủ đầu tư
+ Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Phổ thông. Địa chỉ: Tầng 5, Thư viện Tạ Quang Bửu – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Fax: 024.3220.2031; Tel: 024.3220.2031. + Đơn vị chủ quản: Bộ Giáo dục Đào tạo. Địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Fax: 024.38694085; Tel: 024.38695144.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
100% vốn vay
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh, bổ sung lần 4) của Dự án Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Phổ thông
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:14 21/11/2020
đến
09:00 28/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 28/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
14.000.000 VND
Bằng chữ
Mười bốn triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức bồi dưỡng cho TTCM lớp 5 về dạy học các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc trong CT hiện hành theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh_Khu vực 1". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thuê dịch vụ tổ chức bồi dưỡng cho TTCM lớp 5 về dạy học các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc trong CT hiện hành theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh_Khu vực 1" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

***1.1. Khái quát về dự án***

\- Tên dự án: Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP);

\- Tổng mức đầu tư: 80.000.000 USD (*Bằng chữ: Tám mươi triệu đô la
Mỹ*);

\- Tên Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông
(BQL dự án RGEP);

\- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới;

\- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016-2020;

\- Bên mời thầu: BQL dự án RGEP - Địa chỉ: Tầng 5 Thư viện Tạ Quang Bửu,
trường Đại học Bách Khoa, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

***1.2. Khái quát về gói thầu***

- Tên gói thầu: Thuê dịch vụ tổ chức bồi dưỡng cho TTCM lớp 5 về dạy
học các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc trong CT hiện hành theo
hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh_Khu vực 1
(1.2/PTV/2020/HĐ5/CHCT/02_1);

- Giá gói thầu: 1.367.625.000 VND *(Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm sáu mươi
bảy triệu, sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng)*;

- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường, qua
mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2020

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

- Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ tổ chức bồi dưỡng cho TTCM
lớp 5 về dạy học các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc trong CT
hiện hành theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh_Khu
vực 1.

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

- Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo:

\+ Thời gian tổ chức dự kiến: theo yêu cầu của phạm vi công việc, thời
gian thực tế triển khai sẽ được xác định khi thương thảo hợp đồng.

\+ Địa điểm tổ chức: Thành phố Yên Bái (Nhà thầu phải chào địa điểm cụ
thể trong E-HSDT).

+---------+------------------+------------------+------------------+
| **STT** | **Danh mục dịch | **Yêu cầu kỹ | **Ghi chú** |
| | vụ** | thuật** | |
+=========+==================+==================+==================+
| 1 | Thuê hội trường | \- Hội trường có | Theo thực tế |
| | lớn làm việc | sức chứa ≥ 450 | |
| | phục vụ khai mạc | chỗ ngồi, kê | |
| | và tổng kết (1 | theo lớp học và | |
| | ngày, dự kiến | nhóm đảm bảo đủ | |
| | ngày 18/12/2020) | khoảng cách ngồi | |
| | | giãn cách an | |
| | | toàn\ | |
| | | - Có hệ thống | |
| | | điều hoà nhiệt | |
| | | độ\ | |
| | | - Hệ thống âm | |
| | | thanh, ánh sáng | |
| | | phục vụ hội nghị | |
| | | và có đầy đủ ổ | |
| | | điện.\ | |
| | | - Có biển chỉ | |
| | | dẫn phòng hội | |
| | | nghị.\ | |
| | | - Có nhân viên | |
| | | kỹ thuật hỗ trợ\ | |
| | | - Đảm bảo đầy đủ | |
| | | các biện pháp an | |
| | | toàn phòng dịch | |
| | | theo quy định.\ | |
| | | - Có đầy đủ nước | |
| | | rửa tay khô, | |
| | | khẩu trang cho | |
| | | đại biểu.\ | |
| | | - Nước uống (1 | |
| | | chai 500ml/đại | |
| | | biểu/buổi)\ | |
| | | - Máy chiếu có | |
| | | cường độ sáng | |
| | | 5000 Ansi lumen, | |
| | | cho hình ảnh sắc | |
| | | nét: 01 chiếc;\ | |
| | | - Laptop hãng | |
| | | Dell, Acer hoặc | |
| | | tương đương | |
| | | tương thích với | |
| | | máy chiếu: 01 | |
| | | chiếc\ | |
| | | - Bút trình | |
| | | chiếu điều khiển | |
| | | từ xa | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 2 | Maket, trang trí | \- Maket: kích | Theo thực tế |
| | hội trường lớn | thước theo hội | |
| | (1 ngày, dự kiến | trường in màu | |
| | ngày 18/12/2020) | trên phông bạt.\ | |
| | | - Hội trường | |
| | | phải được trang | |
| | | trí phù hợp: Bục | |
| | | phát biểu, hoa | |
| | | tươi trang trí. | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 3 | Hội trường nhỏ | \- Hội trường có | Theo thực tế |
| | để làm việc theo | sức chứa ≥ 45 | |
| | môn học/hoạt | chỗ ngồi, kê chỗ | |
| | động giáo dục | ngồi linh hoạt | |
| | (bao gồm máy | và nhóm đảm bảo | |
| | chiếu, màn | đủ khoảng cách | |
| | chiếu) (3 ngày, | ngồi giãn cách | |
| | dự kiến từ ngày | an toàn\ | |
| | 18/12/2020 đến | - Có hệ thống | |
| | ngày 20/12/2020) | điều hoà nhiệt | |
| | | độ\ | |
| | | - Hệ thống âm | |
| | | thanh, ánh sáng | |
| | | phục vụ hội nghị | |
| | | và có đầy đủ ổ | |
| | | điện.\ | |
| | | - Có biển chỉ | |
| | | dẫn phòng hội | |
| | | nghị.\ | |
| | | - Có nhân viên | |
| | | kỹ thuật hỗ trợ\ | |
| | | - Đảm bảo đầy đủ | |
| | | các biện pháp an | |
| | | toàn phòng dịch | |
| | | theo quy định.\ | |
| | | - Có đầy đủ nước | |
| | | rửa tay khô, | |
| | | khẩu trang cho | |
| | | đại biểu.\ | |
| | | - Nước uống (1 | |
| | | chai 500ml/đại | |
| | | biểu/buổi)\ | |
| | | - Máy chiếu có | |
| | | cường độ sáng | |
| | | 5000 Ansi lumen, | |
| | | cho hình ảnh sắc | |
| | | nét: 01 chiếc;\ | |
| | | - Laptop hãng | |
| | | Dell, Acer hoặc | |
| | | tương đương | |
| | | tương thích với | |
| | | máy chiếu: 01 | |
| | | chiếc\ | |
| | | - Bút trình | |
| | | chiếu điều khiển | |
| | | từ xa | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 4 | Giải khát giữa | \- Gồm trà, cà | Định mức chi |
| | giờ (3 ngày, dự | phê, bánh ngọt, | theo Thông tư |
| | kiến từ ngày | hoa quả theo | số: |
| | 18/12/2020 đến | mùa, đảm bảo vệ | 219/2009/TT-BTC |
| | ngày 20/12/2020) | sinh an toàn | và |
| | | thực phẩm | 192/2011/TT-BTC |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 5 | Tổ chức ăn cho | \- Thực đơn Món | Định mức chi |
| | học viên, BCV và | Việt Nam thay | theo Thông tư |
| | ĐB (3 ngày, dự | đổi các bữa, phù | số: |
| | kiến từ ngày | hợp với vùng | 219/2009/TT-BTC |
| | 18/12/2020 đến | miền, đảm bảo | và |
| | ngày 20/12/2020) | dinh dưỡng, đảm | 192/2011/TT-BTC |
| | | bảo vệ sinh an | |
| | | toàn thực phẩm.\ | |
| | | - Địa điểm tổ | |
| | | chức ăn cho đại | |
| | | biểu cùng địa | |
| | | điểm phòng hội | |
| | | thảo. | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 6 | Phòng nghỉ học | Các thông số:\ | Định mức chi |
| | viên (4 đêm, dự | - Phòng: 02 | theo Thông tư |
| | kiến từ ngày | người lớn\ | số: 40/2017/BTC; |
| | 17/12/2020 đến | - Diện tích: | đơn giá bao gồm |
| | ngày 20/12/2020) | 20-30m2\ | ăn sáng bằng |
| | | - Giường: 02 | buffet, khách |
| | | Giường\ | sạn tiêu chuẩn 3 |
| | | - Điện thoại | sao trở lên |
| | | trong nước và | |
| | | quốc tế\ | |
| | | - Wifi miễn phí\ | |
| | | - Tắm nóng lạnh | |
| | | & Điều hòa\ | |
| | | - Tủ lạnh\ | |
| | | - Phòng nghỉ đại | |
| | | biểu phải cùng | |
| | | địa điểm tổ chức | |
| | | Hội thảo\ | |
| | | - 02 chai nước | |
| | | suối/phòng/ngày\ | |
| | | - Bao gồm cả bữa | |
| | | sáng | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 7 | Phòng nghỉ của | Các thông số:\ | Định mức chi |
| | BCV Vụ GDTH + | - Phòng: 02 | theo Thông tư |
| | Đại biểu Bộ và | người lớn\ | số: 40/2017/BTC; |
| | BTC (4 đêm, dự | - Diện tích: | đơn giá bao gồm |
| | kiến từ ngày | 20-30m2\ | ăn sáng bằng |
| | 17/12/2020 đến | - Giường: 02 | buffet, khách |
| | ngày 20/12/2020) | Giường\ | sạn tiêu chuẩn 3 |
| | | - Điện thoại | sao trở lên |
| | | trong nước và | |
| | | quốc tế\ | |
| | | - Wifi miễn phí\ | |
| | | - Tắm nóng lạnh | |
| | | & Điều hòa\ | |
| | | - Tủ lạnh\ | |
| | | - Phòng nghỉ đại | |
| | | biểu phải cùng | |
| | | địa điểm tổ chức | |
| | | Hội thảo\ | |
| | | - 02 chai nước | |
| | | suối/phòng/ngày\ | |
| | | - Bao gồm cả bữa | |
| | | sáng | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 8 | Phòng nghỉ của | Các thông số:\ | Định mức chi |
| | BCV là Tác giả | - Phòng: 02 | theo Thông tư |
| | biên soạn TL (4 | người lớn\ | số: 40/2017/BTC; |
| | đêm, dự kiến từ | - Diện tích: | đơn giá bao gồm |
| | ngày 17/12/2020 | 20-30m2\ | ăn sáng bằng |
| | đến ngày | - Giường: 02 | buffet, khách |
| | 20/12/2020) | Giường\ | sạn tiêu chuẩn 3 |
| | | - Điện thoại | sao trở lên |
| | | trong nước và | |
| | | quốc tế\ | |
| | | - Wifi miễn phí\ | |
| | | - Tắm nóng lạnh | |
| | | & Điều hòa\ | |
| | | - Tủ lạnh\ | |
| | | - Phòng nghỉ đại | |
| | | biểu phải cùng | |
| | | địa điểm tổ chức | |
| | | Hội thảo\ | |
| | | - 02 chai nước | |
| | | suối/phòng/ngày\ | |
| | | - Bao gồm cả bữa | |
| | | sáng | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 9 | Thuê xe đưa đón | \- Xe ô tô ≥ 45 | Theo thực tế |
| | học viên từ nơi | chỗ | |
| | nghỉ đến HT lớn | | |
| | khai mạc, tổng | \- Xe ô tô hãng | |
| | kết và ngược lại | Hyundai hoặc | |
| | (1 ngày, dự kiến | tương đương | |
| | ngày 18/12/2020) | | |
| | | \- Đầy đủ tiện | |
| | | nghi, đáp ứng | |
| | | các tiêu chuẩn | |
| | | về kỹ thuật, an | |
| | | toàn. | |
+---------+------------------+------------------+------------------+

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5767 dự án đang đợi nhà thầu
  • 438 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 413 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15433 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13475 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây