Thông báo mời thầu

Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (giám sát gói thầu số 7)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 07:07 21/11/2020
Số TBMT
20201162614-00
Công bố
07:03 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Xây dựng đường từ đường Tố Hữu đến Khu nhà ở Trung Văn và đến nút giao đường Lương Thế Vinh đường Hồ Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (giám sát gói thầu số 7)
Chủ đầu tư
Địa chỉ của Chủ đầu tư: Số 125, đường Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội Điện thoại: 0243. 7640 287
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách quận Nam Từ Liêm
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
KHLCNT
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
07:03 21/11/2020
đến
07:15 11/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
07:15 11/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (giám sát gói thầu số 7)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (giám sát gói thầu số 7)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 59

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các
nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính
(nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh
sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư
số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà
thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên
danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh
giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên
ngành:
- Bản sao chứng thực Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC
lĩnh vực tư vấn giám sát còn hiệu lực.
Trước thời điểm trao hợp đồng nhà thầu phải xuất trình bản gốc tài liệu sau:
- Bản gốc Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, lĩnh vực tư vấn giám sát
công trình giao thông đường bộ hạng III trở lên, công trình hạ tầng kỹ thuật
(cấp thoát nước) hạng III trở lên còn hiệu lực.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo
phương pháp chấm điểm, bao gồm các nội dung sau đây:

TT
1

Tiêu chuẩn đánh giá
Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu

24

Điểm
tối đa
20

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối
thiểu
14

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối đa

1.1

Số năm hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn giám sát thi
công xây dựng công trình giao thông kèm theo bản sao
chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc
tài liệu tương đương khác.

4

1.2

1.3

Thang
điểm
chi tiết

≥ 15 năm (đạt 100% số điểm)

4

5 ÷ 14 năm (đạt 80% số điểm)

3,2

< 5 năm ( đạt 0% số điểm)
Số lượng hợp đồng về tư vấn giám sát công trình giao
thông đường bộ cấp III trở lên (tối thiểu 03 công trình
đường trong đô thị, cấp III trở lên) có tính chất tương
tự gói thầu, giá trị >= 0,82 tỷ đồng đã thực hiện trong
vòng 3 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu).
Kèm theo tài liệu chứng minh như: Quyết định phê
duyệt dự án, quyết định phê duyệt TK BVTC-DT hoặc
xác nhận của chủ đầu tư có cấp công trình phù hợp với
Quy định của Bộ Xây dựng theo thời gian có hiệu
lực…

0

10

≥ 7 hợp đồng (đạt 100% số điểm)

10

6 hợp đồng (đạt 80% số điểm)

8

5 hợp đồng (đạt 60% số điểm)

6

4 hợp đồng (đạt 40% số điểm)

4

≤ 3 hợp đồng (đạt 20% số điểm)

2

Uy tín thông qua kết quả thực hiện các hợp đồng tương
tự trước đó (Yêu cầu kèm theo tài liệu chứng minh:
bản sao biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử
dụng hoặc Biên bản thanh lý Hợp đồng với Chủ đầu tư
hoặc văn bản xác nhận của Chủ đầu tư, trong trường
hợp cần thiết sẽ kiểm tra Hóa đơn (Liên 1 và Liên 3)
mà Nhà thầu đã xuất trả Chủ đầu tư…): Tối thiểu 03
hợp đồng TVGS công trình giao thông trong đô thị đường khu vực cấp III trở lên trong vòng 3 năm trở lại
đây.

4

Tất cả hợp đồng tương tự trước đó đảm bảo hoặc vượt
yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện (đạt 100% số
điểm)

4

< 03 hợp đồng tương tự trước đó đảm bảo hoặc vượt
yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện (đạt 0% số

0

25

Điểm
tối
thiểu

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối
thiểu

điểm)
1.4

2
2.1

2.2

Hệ thống quản lý chất lượng:

2

Có chứng nhận ISO về hệ thống quản lý quản lý chất
lượng còn hiệu lực hoặc có trình bày hệ thống quản lý
chất lượng nội bộ khoa học, chặt chẽ

1÷2

Không có hoặc trình bày hệ thống quản lý chất lượng
sơ sài không khoa học, chặt chẽ

0

Giải pháp và phương pháp luận
Am hiểu về mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của gói
thầu đã nêu trong điều khoản tham chiếu

30

21

7

Am hiểu rõ, đầy đủ về phạm vi, quy mô của dự án, mục
đích, yêu cầu và nhiệm vụ của gói thầu đã nêu trong
điều khoản tham chiếu. Khảo sát hiện trường dự án,
hiểu rõ mối quan hệ giữa Tổ chức tư vấn, Nhà thầu với
Chủ đầu tư và địa phương. Quyền và nghĩa vụ của tư
vấn giám sát

7

Am hiểu về mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của gói
thầu đã nêu trong điều khoản tham chiếu, có nội dung
khảo sát hiện trường nêu được các mối quan hệ liên
quan và nêu quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sát
nhưng trình bày sơ sài, không chi tiết

3

Trình bày lan man, không hiểu biết về các nội dung
của gói thầu

0

Phương pháp luận do nhà thầu đề xuất

8

Đề xuất về kỹ thuật bao gồm tất cả hạng mục công việc
quy định trong điều khoản tham chiếu. Các hạng mục
công việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể
một cách hoàn chỉnh và logic; đồng thời có phân công
cho từng chuyên gia tư vấn đề xuất thực hiện cho dự
án. Các hạng mục bao gồm:
+ Cải tạo hệ thống thoát nước đảm bảo hoạt động
bình thường trong quá trình thi công
+ Cải tạo hệ thống nền, mặt đường đảm bảo hoạt động
bình thường trong quá trình thi công
+ Các hạng mục phụ trợ và hạng mục khác trong quá
trình thi công.

8

Phương pháp luận trình bày phù hợp với nhiệm vụ

3

26

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

nhưng trình bày sơ sài không đầy đủ các hạng mục.
+ Cải tạo hệ thống thoát nước đảm bảo hoạt động
bình thường trong quá trình thi công
+ Cải tạo hệ thống nền, mặt đường đảm bảo hoạt động
bình thường trong quá trình thi công
+ Các hạng mục phụ trợ và hạng mục khác trong quá
trình thi công.
Phương pháp luận trình bày không phù hợp với nhiệm
vụ, không phù hợp với các hạng mục trong điều khoản
tham chiếu.
+ Cải tạo hệ thống thoát nước đảm bảo hoạt động
bình thường trong quá trình thi công
+ Cải tạo hệ thống nền, mặt đường đảm bảo hoạt động
bình thường trong quá trình thi công
+ Các hạng mục phụ trợ và hạng mục khác trong quá
trình thi công.
2.3

2.4

2.5

Sáng kiến cải tiến

0

3

Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện tốt hơn các
công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dự án. Có
đề xuất thực hiện tốt các công việc mang tính đặc thù
của dự án.

3

Có đề xuất sáng kiến nhưng trình bày sơ sài

1

Không đưa ra được các sáng kiến cải tiến

0

Cách trình bày đề xuất

2

Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp lý, dễ
theo dõi.

1

Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục

1

Kế hoạch triển khai

7

Kế hoạch công việc bao gồm tất cả nhiệm vụ để thực
hiện gói thầu. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được
phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp với
phương pháp luận và tiến độ dự kiến. Có sơ đồ và tiến
độ kế hoạch triển khai kèm theo bảng biểu mô tả kế
hoạch thực hiện công việc và tiến độ nộp báo cáo phù
hợp với tiến độ thực hiện công việc cụ thể:
+ Cải tạo hệ thống thoát nước đảm bảo hoạt động
bình thường trong quá trình thi công

27

7

Điểm
tối
thiểu

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối
thiểu

+ Cải tạo hệ thống nền, mặt đường đảm bảo hoạt động
bình thường trong quá trình thi công
+ Các hạng mục phụ trợ và hạng mục khác trong quá
trình thi công.

2.6

Có kế hoạch công việc bao gồm các nhiệm vụ để thực
hiện gói thầu. Có mô tả mỗi một nhiệm vụ cụ thể phù
hợp với phương pháp luận và tiến độ dự kiến nhưng sơ
sài. Có sơ đồ và tiến độ kế hoạch triển khai. Bảng
biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc và tiến độ nộp
báo cáo phù hợp với tiến độ thực hiện công việc

4

Không có hoặc có kế hoạch công việc bao gồm các
nhiệm vụ để thực hiện gói thầu nhưng không mô tả
từng nhiệm vụ cụ thể. Không có sơ đồ và tiến độ kế
hoạch triển khai và không có bảng biểu mô tả kế
hoạch thực hiện công việc và tiến độ nộp báo cáo

0

Bố trí nhân sự hợp lý

3

Thời điểm và thời gian bố trí nhân sự phù hợp với kế
hoạch triển khai, tiến độ công việc

3

Bố trí nhân sự không phù hợp với kế hoạch triển khai,
tiến độ công việc

0

3

Nhân sự
Tư vấn giám sát trưởng – Chủ trì TVGS (yêu cầu có
chứng chỉ hành nghề TVGS công trình giao thông,
đường bộ hoặc cầu đường bộ hạng III trở lên còn hiệu
lực, có bằng kỹ sư đường bộ hoặc kỹ sư cầu đường
3.1
hoặc công trình giao thông) kèm CMND
(Kèm theo bảng kê khai lý lịch chuyên gia, các tài liệu
theo quy định tại Biểu mẫu HSMT, chứng chỉ hành
nghề TVGS công trình chứng thực còn hiệu lực)
3.1.1 Trình độ chung

3.1.2

50

40

22

6

Đại học trở lên và có chứng chỉ hành nghề hoạt động
xây dựng hạng I (đạt 100% số điểm)

6

Kỹ sư có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
hạng II, III (đạt 80% số điểm)

4,8

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan: Tư
vấn giám sát các công trình giao thông
>= 15 năm (đạt 100% số điểm)

6
6

28

TT

10 – <15 năm (đạt 80% số điểm)

Thang
điểm
chi tiết
4,8

7 - < 10 năm (đạt 40% số điểm)

2,4

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối đa

< 7 năm (đạt 0 điểm)

0

Kinh nghiệm tư vấn giám sát các công trình giao thông
đường bộ có tính chất tương tự gói thầu
3.1.3 (Kèm theo tài liệu chứng minh: Xác nhận của CĐT về
tính chất công việc, vị trí chuyên gia, thời gian tham
gia)

3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
a

10

Đã là Chủ trì TVGS >=4 công trình có yêu cầu kỹ
thuật tương tự (đạt 100% số điểm)

8

Đã là Chủ trì TVGS 3 công trình có yêu cầu kỹ thuật
tương tự (đạt 70% số điểm)

5,6

Đã là Chủ trì TVGS 1÷2 công trình có yêu cầu kỹ thuật
tương tự (đạt 40% số điểm)

3,2

Cứ thêm 01 công trình giao thông cấp III được công
0,5 điểm, tối đa không quá 2 điểm (một công trình giao
thông cấp 2 trở lên được tính bằng hai công trình giao
thông cấp III)

2

Chưa là Chủ trì TVGS công trình nào tương tự
Tư vấn giám sát viên kèm chứng minh nhân dân hoặc
thẻ căn cước công dân (yêu cầu bố trí đủ số lượng mới
đủ điều kiện đánh giá)
(Kèm theo bảng kê khai lý lịch chuyên gia, các tài liệu
theo quy định tại Biểu mẫu số 8 HSMT, chứng chỉ
hành nghề TVGS phù hợp với chuyên môn theo quy
định còn hiệu lực)
Kỹ sư chuyên ngành xây dựng công trình giao thông
có chứng chỉ giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp
thoát nước) hạng III trở lên: tối thiểu 1 người
Kỹ sư điện có chứng chỉ giám sát điện (điện công
nghiệp) hạng III trở lên: tối thiểu 1 người
Kỹ sư xây dựng cầu đường hoặc đường bộ hoặc công
trình giao thông có chứng chỉ giám sát công trình giao
thông đường bộ hạng III trở lên: tối thiểu 5 người
Tiêu chuẩn đánh giá của tư vấn giám sát viên
Bằng cấp
Số lượng các TVGS viên có trình độ đại học trở lên đạt
100% (đạt 100% số điểm)

0

29

19

1

1
5

12
5
5

Điểm
tối
thiểu

TT

b

c

3.3

Tiêu chuẩn đánh giá
Số lượng các TVGS viên có trình độ đại học trở lên đạt
từ 80% đến <100% (đạt 80% số điểm)
Số lượng các TVGS viên có trình độ đại học < 80%
(đạt 50% điểm)
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan: Tư
vấn giám sát các công trình giao thông đường bộ
Số lượng các TVGS viên có số năm kinh nghiệm công
tác >10 năm trở lên đạt 100% (đạt 100% số điểm)
Số lượng TVGS viên có số năm kinh nghiệm công tác
từ 7 năm đến 10 năm (đạt 70% số điểm)
Số lượng TVGS viên có số năm kinh nghiệm công tác
từ <7 năm trở lên (đạt 0% số điểm)
Kinh nghiệm thực hiện tư vấn giám sát các công trình
giao thông có quy mô và yêu cầu kỹ thuật tương tự
(Kèm theo tài liệu chứng minh: Xác nhận của CĐT
hoặc tài liệu khác liên quan)
Số lượng các TVGS viên đã và đang làm tư vấn giám
sát ≥ 05 công trình đạt 100%
Số lượng các TVGS viên đã và đang làm tư vấn giám
sát 04 công trình (đạt 75% số điểm)
Số lượng các TVGS viên đã và đang làm tư vấn giám
sát <= 3 công trình (đạt 30% số điểm)
Các cán bộ TVGS có liên quan (Bố trí các kỹ sư đúng
chuyên ngành - có bản sao chứng thực bằng cấp hoặc
chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát công trình giao
thông, đường bộ, chứng chỉ kỹ sư định giá hạng III
theo quy định còn hiệu lực, giấy tờ chứng minh bản
quyền phần mềm) tối thiểu 3 năm kinh nghiệm
Kỹ sư cầu đường hoặc kỹ sư đường bộ: tối thiểu 7
người + Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước
công dân
Kỹ sư kinh tế xây dựng: tối thiểu 1 người + Chứng
minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân
Kỹ sư PCCC hoặc kỹ sư có chứng chỉ tư vấn giám sát
PCCC còn hiệu lực + Chứng minh nhân dân hoặc thẻ
căn cước công dân
Kỹ sư bảo hộ lao động: tối thiểu 1 người
Kỹ sư hạ tầng kỹ thuật hoặc kỹ sư xây dựng công trình
giao thông: tối thiểu 1 người + Chứng minh nhân dân
hoặc thẻ căn cước công dân.

30

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết
4
2,5

5
5
3,5
0

2
2
1,5
0,6

9

Điểm
tối
thiểu

TT

Điểm
tối đa

Tiêu chuẩn đánh giá

Phần mềm quản lý chất lượng công trình: 01 bộ
3.3.1 Đáp ứng đủ 100% Mục 3.3 (đạt 100% số điểm)
3.3.2 Đáp ứng < 100% Mục 3.3 (đạt 0% số điểm)
Tổng

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối
thiểu

9
0
100

75

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên phải có hợp đồng với nhà
thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu
thì phải nêu rõ lý do.
Nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt trong suốt thời gian thực hiện gói
thầu trừ trường hợp bất khả kháng và được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.
Trong trường hợp cần xác minh đối chiếu, Bên mời thầu sẽ yêu cầu kiểm tra nhân
sự chủ chốt kê khai tham gia gói thầu đến phỏng vấn trực tiếp kèm Bản gốc bằng cấp,
chứng chỉ, giấy giới thiệu của Nhà thầu cùng CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc
Hộ chiếu. Nếu Nhà thầu không bố trí đầy đủ nhân sự theo Bảng kê sẽ bị coi là Kê khai
gian lận.
Cấp công trình theo quy định của Nghị định 46/2015/NĐ-CP (được quy định
chi tiết tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng và Thông
tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng)
Kết luận:
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực,
giải pháp và phương pháp luận, nhân sự không được thấp hơn 70% điểm tối đa của
tiêu chuẩn đó. HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một
trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự
được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không được thấp hơn 75% tổng số
điểm về kỹ thuật. E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối
thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và được đánh giá về mặt tài chính.
2. Đánh giá về tài chính
Sử dụng thang điểm 100 về mặt kỹ thuật. Điểm giá được xác định như sau:
a) Xác định điểm giá:
Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật. Điểm giá được
xác định như sau:
Điểm giáđang xét

Gthấp nhất x (100)

=

Gđang xét

Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Điểm giá của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét;
- Gthấp nhất: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu
có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu

31

có) của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét.
b) Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđangxét = K x Điểm kỹ thuậtđangxét + G x Điểm giáđangxét
Trong đó:
- Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
- Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
- K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định, trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ
80%
- G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 20%;
- K + G= 100%
- Xác định điểm tổng hợp ưu đãi (nếu có)

32

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6862 dự án đang đợi nhà thầu
  • 270 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 252 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16506 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14190 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây