Thông báo mời thầu

Xây dựng clip phóng sự về bệnh DTLCP và phát sóng trên Đài truyền hình Trung ương

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 20:59 20/11/2020
Số TBMT
20201153281-01
Công bố
08:44 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Nhiệm vụ Phòng chống dịch tả lợn Châu Phi của Cục Thú y năm 2020
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Xây dựng clip phóng sự về bệnh DTLCP và phát sóng trên Đài truyền hình Trung ương
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
NSNN cấp năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Nhiệm vụ Thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch tả lợn Châu Phi của Cục Thú y năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:29 18/11/2020
đến
08:30 29/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 29/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
8.500.000 VND
Bằng chữ
Tám triệu năm trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây dựng clip phóng sự về bệnh DTLCP và phát sóng trên Đài truyền hình Trung ương". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây dựng clip phóng sự về bệnh DTLCP và phát sóng trên Đài truyền hình Trung ương" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 12

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

*Yêu cầu về kỹ thuật mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác
liên quan đến việc cung cấp dịch vụ (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải
được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập
E-HSDT.*

*Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện* *nhằm hạn
chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số
nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.*

*Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:*

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Xây dựng clip/phóng sự về bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi và phát sóng trên Đài truyền hình Trung ương.

Địa điểm thực hiện:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Thời gian thực hiện cung cấp dịch vụ hợp đồng: 30 ngày.

Mục đích, yêu cầu của gói thầu:

Tuyên truyền về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên động vật
trên Đài truyền hình Trung ương.

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận
để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:

2.1. Yêu cầu về bố trí nguồn lực

Có sơ đồ tổ chức thực hiện gói thầu, mô tả đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn
của từng bộ phận và từng vị trí công việc tham gia thực hiện gói thầu
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Đảm bảo nhân sự được đào tạo lành nghề và phù hợp với vị trí đảm nhận
trong gói thầu, được bảo hộ an toàn lao động trong quá trình thực hiện
dịch vụ.

Nhà thầu phải đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện gói thầu bao gồm:

\- Công tác tổ chức thực hiện chương trình: Tổ chức sản xuất, đạo diễn,
chuyên gia tư vấn, biên tập viên, quay phim, kỹ thuật dựng chương
trình,\... cụ thể theo các yêu cầu của E-HSMT.

2.2. Yêu cầu về nội dung, chất lượng dịch vụ:

Nội dung, chất lượng Sản phẩm chuyên đề truyền hình trong gói thầu phải
đảm bảo đủ tiêu chuẩn phát sóng theo quy định của pháp luật Việt Nam về
báo chí. Cụ thể như sau:

+--------+------------------+------------------+------------------+
| **TT** | **Danh mục dịch | **Nội dung, yêu | **Số lượng/Số |
| | vụ** | cầu kỹ thuật** | lần phát** |
+========+==================+==================+==================+
| **1** | **Xây dựng | | |
| | clip/phóng sự** | | |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| 1.1 | Xây dựng clip | **1. Nội dung:** | **1** |
| | khoa giáo về | Phản ánh về hoạt | |
| | công tác triển | động triển khai | |
| | khai Kế hoạch | Kế hoạch phòng, | |
| | quốc gia phòng, | chống dịch bệnh | |
| | chống bệnh DTLCP | DTLCP ở một số | |
| | ở một số địa | địa phương. | |
| | phương | | |
| | | **2. Yêu cầu kỹ | |
| | | thuật:** | |
| | | | |
| | | \- Thời lượng: | |
| | | 30 giây. | |
| | | | |
| | | > \- Chất lượng | |
| | | > hình ảnh: clip | |
| | | > đạt chuẩn full | |
| | | > HD; có sự tham | |
| | | > gia tư vấn về | |
| | | > kỹ thuật của | |
| | | > VTV để bảo đảm | |
| | | > sự phù hợp với | |
| | | > yêu cầu phát | |
| | | > sóng trên VTV | |
| | | > sau này. | |
| | | > | |
| | | > \- Chất lượng | |
| | | > âm thanh: clip | |
| | | > đạt chuẩn âm | |
| | | > thanh hifi | |
| | | > sterio. | |
| | | > | |
| | | > \- Quy cách: | |
| | | > Cung cấp sản | |
| | | > phẩm file phim | |
| | | > phiên bản cuối | |
| | | > cùng dưới định | |
| | | > dạng mp4. | |
| | | > | |
| | | > \- Chất lượng | |
| | | > lưu trữ: Ổ | |
| | | > cứng lưu trữ | |
| | | > di động. | |
| | | > | |
| | | > \- Thời gian | |
| | | > hoàn thành | |
| | | > clip: từ 4-5 | |
| | | > ngày bao gồm | |
| | | > cả quay thực | |
| | | > địa và dàn | |
| | | > dựng thành | |
| | | > clip hoàn | |
| | | > chỉnh. | |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| 1.2 | Xây dựng chùm | **1. Nội dung:** | **1** |
| | phóng sự về Kế | Nói về thiệt hại | |
| | hoạch quốc gia | do bệnh DTLCP | |
| | phòng, chống | gây ra, các chỉ | |
| | bệnh DTLCP | đạo của Đảng, | |
| | | Chính Phủ, Bộ | |
| | | NN&PTNT; nội | |
| | | dung Kế hoạch | |
| | | quốc gia phòng, | |
| | | chống bệnh | |
| | | DTLCP; tổ chức | |
| | | kiểm soát việc | |
| | | tái đàn; áp dụng | |
| | | hiệu quả các | |
| | | biện pháp phòng, | |
| | | chống dịch bệnh | |
| | | trước và trong | |
| | | quá trình tái | |
| | | đàn. | |
| | | | |
| | | **2. Yêu cầu kỹ | |
| | | thuật:** | |
| | | | |
| | | \- Thời lượng: | |
| | | 2,5-3 phút/hoạt | |
| | | động. | |
| | | | |
| | | > \- Chất lượng | |
| | | > hình ảnh: | |
| | | > phóng sự đạt | |
| | | > chuẩn full HD; | |
| | | > có sự tham gia | |
| | | > tư vấn về kỹ | |
| | | > thuật của VTV | |
| | | > để bảo đảm sự | |
| | | > phù hợp với | |
| | | > yêu cầu phát | |
| | | > sóng trên VTV | |
| | | > sau này. | |
| | | > | |
| | | > \- Chất lượng | |
| | | > âm thanh: | |
| | | > phóng sự đạt | |
| | | > chuẩn âm thanh | |
| | | > hifi sterio. | |
| | | > | |
| | | > \- Quy cách: | |
| | | > Cung cấp sản | |
| | | > phẩm file phim | |
| | | > phiên bản cuối | |
| | | > cùng dưới định | |
| | | > dạng mp4. | |
| | | > | |
| | | > \- Chất lượng | |
| | | > lưu trữ: Ổ | |
| | | > cứng lưu trữ | |
| | | > di động. | |
| | | > | |
| | | > \- Thời gian | |
| | | > hoàn thành | |
| | | > phóng sự: từ | |
| | | > 4-5 ngày bao | |
| | | > gồm cả quay | |
| | | > thực địa và | |
| | | > dàn dựng thành | |
| | | > phóng sự hoàn | |
| | | > chỉnh. | |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| 2 | **Phát sóng trên | | |
| | Đài truyền hình | | |
| | Trung ương** | | |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| | Clip phim khoa | Phát 1 lần/1 | **15** |
| | giáo về công tác | clip, thời lượng | |
| | triển khai Kế | phát kéo dài 30 | |
| | hoạch quốc gia | giây vào buổi | |
| | phòng, chống | sáng các ngày | |
| | bệnh DTLCP ở một | trong tuần. | |
| | số địa phương | | |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| | Chùm phóng sự về | Phát 1 lần/1 | **05** |
| | Kế hoạch quốc | phóng sự, thời | |
| | gia phòng, chống | lượng phát kéo | |
| | bệnh DTLCP | dài 2,5-3 phút | |
| | | vào buổi sáng | |
| | | các ngày trong | |
| | | tuần. | |
+--------+------------------+------------------+------------------+

2.3. Yêu cầu về tiêu chuẩn nhân sự

Đáp ứng tất cả các yêu cầu về nhân sự chủ chốt quy định tại E-HSMT

2.4. Yêu cầu về cơ sở hạ tầng:

\- Đảm bảo cơ sở hạ tầng cơ bản phục vụ xây dựng phóng sự theo yêu cầu
của E-HSMT;

\- Đảm bảo cơ sở phòng máy, âm thanh, các trang thiết bị đáp ứng yêu
cầu;

\- Nhà thầu phải có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị xử lý âm thanh,
dàn dựng chương trình,\... đạt tiêu chuẩn chất lượng đáp ứng các yêu cầu
tối thiểu tại mục 2.2.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6180 dự án đang đợi nhà thầu
  • 85 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 76 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15418 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13513 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây