Thông báo mời thầu

Cải tạo hệ thống cấp thoát nước cho trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tại Trụ sở 47 Phạm Văn Đồng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 20:13 20/11/2020
Số TBMT
20201162651-00
Công bố
20:10 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo hệ thống cấp thoát nước cho trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tại Trụ sở 47 Phạm Văn Đồng
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Cải tạo hệ thống cấp thoát nước cho trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tại Trụ sở 47 Phạm Văn Đồng
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Kinh phí thường xuyên
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cải tạo hệ thống cấp thoát nước cho trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tại Trụ sở 47 Phạm Văn Đồng
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
20:10 20/11/2020
đến
09:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
15.000.000 VND
Bằng chữ
Mười lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cải tạo hệ thống cấp thoát nước cho trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tại Trụ sở 47 Phạm Văn Đồng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cải tạo hệ thống cấp thoát nước cho trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tại Trụ sở 47 Phạm Văn Đồng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 28

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Cải tạo đường ống cấp thoát nước cho trung tâm dữ
liệu Quốc Gia về Dân cư tại trụ sở 47 Phạm Văn Đồng
gồm 2 toà Nhà tầng 2,3,4 Nhà A1 và Nhà B05:

+ Các hệ thống điện, nước, báo cháy cải tạo thay mới
được kết nối với các hệ thống hiện trạng cũ có
sẵn của tòa nhà.

+ Tháo dỡ đầu phun chữa cháy spinkler, vệ sinh đường
ống và lắp đặt lại.

+ Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ thống điện.

+ Lắp đặt hệ thống thông gió.

+ Lắp đặt hệ thống thoát nước thải.

+ Lắp dựng trần thạch cao chìm, vách ngăn cemboar duraflex
ốp hộp kỹ thuật.

2. Thời hạn hoàn thành: 20 ngày.

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ
thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô,
tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định
của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất
lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm
các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu
công trình;

a. Nội dung quản lý chất lượng thi công xây dựng công
trình của nhà thầu

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu
cầu, tính chất, qui mô công trình xây dựng, trong đó qui
định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công
xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công
trình xây dựng.

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu
kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ
trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng
theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế.

- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến
độ thi công.

- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo qui
định.

- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong
và bên ngoài công trường.

- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ
phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng
và công trình xây dựng hoàn thành.

- Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối
lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công
xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định
tại TCVN 371:2006 và lập phiếu yêu cầu Chủ đầu tư tổ
chức nghiệm thu.

b. Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách
nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng
công việc do mình đảm nhận; Bồi thường thiệt hại khi
vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng
loại, thi công không đảm bảo chất lượng hoặc gây hư
hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra
thiệt hại.

c. Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chất lượng thi
công xây dựng công trình mà Nhà nước quy định

- Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam - Quy hoạch Xây dựng Số
QCXDVN 01: 2008/BXD.

- TCXDVN 276 - 2003: Công trình công cộng. Nguyên tắc cơ bản
để thiết kế.

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Tập I, II, III.

- Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam. Tập I-XI.

- TCVN 9379 - 2012: Kết cấu xây dựng và nền. Nguyên tắc cơ
bản về tính toán

- Tiêu chuẩn 11 TCN 18 - 2006 tới 11 TCN 21- 2006 về quy phạm
trang bị điện.

- TCVN 4474-1987: Thoát nước bên trong nhà ở và công trình.
TC thiết kế.

- TCXD 9207-2012: Đặt đường dẫn điện trong nhà và công
trình công cộng. Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXD 9206-2012: Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công
trình công cộng. TCTK.

- TCXD 29-1991: Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng
- TCTK.

- TCXDVN 7447- 2012: Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt trang bị
điện trong CTXD.

- QCXDVN PIII C14: Trang bị điện trong công trình.

- TCVN 4513-1988: Cấp nước bên trong nhà ở và công trình.
Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 33-1985: Cấp nước, mạng lưới bên ngoài và công
trình. TC thiết kế.

- TCVN 33-2006: Cấp nước - mạng lưới đường ống và công
trình. TC thiết kế.

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3254-89 an toàn cháy - yêu cầu
chung.

- Các tiêu chuẩn khác có liên quan.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

a. Tổ chức công trường:

- Lập kế hoạch tổ chức thi công công trình cho từng giai
đoạn

- Thuyết minh thiết kế tổ chức công trường

+ Trích dẫn tiêu chuẩn, quy phạm

+ Chỉ dẫn kỹ thuật cho các bản vẽ

+ Xác định khối lượng các công tác chính

+ Đánh giá tác động môi trường của quá trình thi công.

+ Giải pháp xử lý những phát sinh kỹ thuật có thể xảy
ra.

b. Tổ chức bộ máy quản lý, chỉ huy công trường.

- Sơ đồ tổ chức bộ máy.

- Thuyết minh sơ đồ.

- Mô tả quan hệ giữa trụ sở chính và bộ máy chỉ huy
công trình.

- Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn sẽ được giao cho một
số cán bộ chủ chốt tại hiện trường: Chỉ huy trưởng
công trường, cán bộ kỹ thuật.

- Biểu trích ngang cán bộ của bộ máy quản lý phục vụ
công trường.

- Biểu thống kê trích ngang các công nhân kỹ thuật bậc
cao, tổ trưởng được bố trí cho công trường.

c. Biện pháp thi công chi tiết.

Nhà thầu nêu các biện pháp cụ thể sẽ được áp dụng
cho từng loại công tác. Nội dung cho mỗi công tác cần có
các mục sau:

- Hồ sơ kỹ thuật liên quan.

- Hệ thống tiêu chuẩn quy phạm.

- Điều kiện kỹ thuật.

- Bố trí nhân lực.

- Thiết bị thi công, đo lường.

- Tiến độ thi công chi tiết.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết
bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);

3.1 Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư chủ
yếu.

Chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị đưa vào công
trình đảm bảo mới 100% và phải tuân theo các yêu cầu
về kỹ thuật nêu trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công
và các quy định, tiêu chuẩn hiện hành.

3.2 Các yêu cầu về tiêu chuẩn phương pháp thử. Theo TCVN.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

Nhà thầu tự đưa ra quy trình cho phù hợp. Đảm bảo không
chồng chéo và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật
của HSTK và HSMT.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

Tất cả các sản phẩm, cấu kiện sau khi hoàn thành thi
công đều phải kiểm tra chất lượng, so sánh với các quy
định hiện hành và thoả mãn các yêu cầu của gói thầu.

- Quy trình nghiệm thu cấu kiện, đơn vị sản phẩm

- Quy trình nghiệm thu giai đoạn thi công

- Quy trình nghiệm thu sản phẩm hoàn thành đưa vào sử
dụng

- Lập danh mục các đơn vị sản phẩm chính sẽ được
nghiệm thu theo quy trình

- Lập danh mục các giai đoạn thi công sẽ được nghiệm
thu theo quy trình.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

- Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ sẽ
được tuân thủ.

- Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi
công và nguyên nhân của nó.

- Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ.

- Các giải pháp chữa cháy và khắc phục sự cố.

- Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

- Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện
pháp đảm bảo vệ môi trường cho người lao động trên
công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có
biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu
dọn hiện trường.

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế
thải phải có biện pháp che chắn, đảm bảo an toàn vệ
sinh môi trường.

h

h

hр

N

 

␃ᄃ얄ሂ걤þጀ㲤怀얄愂̤摧⊕&м

о

р

"

$

,

.

6

8

:

<

B

F

L

N

X

ћ

 

␃ഃ׆Ā͓ᄀ름ጂ碤怀름愂̤摧⊕&᐀ dựng, Chủ đầu tư
phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện
bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm
tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi
trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không
tuân thủ các qui định về bảo vệ môi trường thì Chủ
đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có
quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu
thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi
trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải
chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt
hại do lỗi của mình gây ra.

- Nhà thầu phải có thuyết minh chi tiết cho toàn bộ công
tác vệ sinh môi trường trong thi công với đầy đủ các
nội dung yêu cầu như sau:

+ Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật
tự cho khu vực công trường.

+ Biện pháp bảo vệ công trình Hạ tầng (Đường giao
thông; Hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, v.v...) và
bảo vệ cây xanh hiện có trong khu công trường.

+ Biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt và quản lý chất
thải rắn trong quá trình thi công.

8. Yêu cầu về an toàn lao động;

- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an
toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng.
Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều
bên thì phải được các bên thỏa thuận.

- Các biện pháp an toàn, nội qui về an toàn phải được
thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi
người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm
trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh
báo đề phòng tai nạn.

- Nhà thầu thi công xây dựng, Chủ đầu tư và các bên có
liên quan phải thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác an
toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm
về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây
dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động
thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm
trước pháp lụât.

- Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng
dẫn, phổ biến các qui định về an toàn lao động. Đối
với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận
đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao
động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn
về an toàn lao động.

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy
đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho
người lao động theo qui định khi sử dụng lao động trên
công trường.

- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công
xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức,
xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn
lao động theo qui định của pháp lụât. Đồng thời chịu
trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại
do nhà thầu không đảm bảo an toàn lao động gây ra.

- Nhà thầu phải nêu tóm tắt những vấn đề cơ bản về
giải pháp an toàn lao động sẽ được áp dụng.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi
công;

9.1. Yêu cầu biện pháp huy động nhân lực

Nhà thầu phải đảm bảo bố trí đầy đủ nhân lực đủ
điều kiện về chuyên môn, tay nghề, kinh nghiệm để thi
công công trình và phải đảm bảo thời gian làm việc tại
Nhà thầu theo đúng các yêu cầu

9.1.1 Tổ chức Bộ máy quản lý

- Nhà thầu phải tổ chức bộ máy quản lý thi công để
quản lý mọi hoạt động tại công trường. Bộ máy quản
lý tối thiểu phải có đủ các bộ phận sau:

+ Quản lý tại trụ sở (Công ty)

+ Chỉ huy trưởng công trường

+ Chủ nhiệm kỹ thuật thi công

+ Đội trưởng thi công …

- Nhà thầu phải cử cán bộ có đủ năng lực theo các yêu
cầu, để phụ trách các bộ phận trên và được nêu rõ
trong HSDT. Ngoài vị trí chỉ huy trưởng công trường và
vị trí chủ nhiệm kỹ thuật tại hiện trường không
được phép do cùng 1 người thực hiện. Các vị trí khác
được kiêm nghiệm (1 người làm phụ trách nhiều bộ
phận)

- Nhà thầu phải mô tả rõ mối quan hệ giữa trụ sở
chính với bộ máy quản lý thi công tại công trường.

9.1.2 Yêu cầu về năng lực của một số vị trí chủ
chốt của bộ máy quản lý công trường

Nhà thầu phải đảm bảo yêu cầu về năng lực đối với
Chỉ huy trưởng công trường và cán bộ kỹ thuật thi công
như sau:

Chỉ huy trưởng công trường:

- Có hồ sơ năng lực đầy đủ thông tin theo yêu cầu

- Có năng lực đáp ứng theo quy định của HSMT.

Cán bộ kỹ thuật thi công

- Có hồ sơ năng lực đầy đủ thông tin theo yêu cầu

- Có năng lực đáp ứng theo quy định của HSMT.

9.1.3 Yêu cầu về công nhân kỹ thuật

- Nhà thầu cần phải bố trí đầy đủ công nhân kỹ
thuật để thi công công trình thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Khuyến khích nhà thầu bố trí nhiều công nhân đã qua
đào tạo để thực hiện việc thi công công trình.

9.2. Yêu cầu về máy móc và thiết bị thi công

- TCVN 4087-2012: Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung

- Số lượng và chủng loại máy móc, thiết bị thi công
sẽ được nhà thầu sử dụng cho công trình.

- Đánh giá chất lượng sử dụng hiện nay.

- Dụng cụ, thiết bị thi nghiệm kiếm tra sẽ được sử
dụng tại hiện trường.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và
các hạng mục

Nhà thầu cần tính toán lập kế hoạch chi tiết cho từng
lĩnh vực chủ yếu, cụ thể là:

- Lập biểu đồ ngang cho tổng tiến độ thực hiện gói
thầu.

Các thông tin, số liệu được nêu trong biểu đồ, kế
hoạch phải phù hợp các thông tin về chuyên môn có liên
quan.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng
của nhà thầu

11.1. Nội dung quản lý chất lượng thi công xây dựng công
trình của nhà thầu:

a) Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu
cầu, tính chất, quy mô công trình xây dựng, trong đó quy
định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công
xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công
trình xây dựng;

b) Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu
kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ
trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng
theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế;

c) Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến
độ thi công;

d) Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy
định;

đ) Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong
và bên ngoài công trường;

e) Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ
phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng
và công trình xây dựng hoàn thành;

g) Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối
lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công
xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư;

h) Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định
tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP và lập phiếu yêu cầu chủ
đầu tư tổ chức nghiệm thu.

11.2. Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu
trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất
lượng công việc do mình đảm nhận; bồi thường thiệt
hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không
đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất lượng
hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi
khác gây ra thiệt hại.

III. Các bản vẽ

Tập bản vẽ kèm theo E-HSMT.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6211 dự án đang đợi nhà thầu
  • 833 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 898 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16063 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14108 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây