Thông báo mời thầu

Thuê lại lao động phục vụ SXKD năm 2021 -Trung tâm Kinh doanh VNPT-Hậu Giang

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 20:04 20/11/2020
Số TBMT
20201162122-00
Công bố
19:52 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Thuê lại lao động phục vụ SXKD năm 2021 -Trung tâm Kinh doanh VNPT-Hậu Giang
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thuê lại lao động phục vụ SXKD năm 2021 -Trung tâm Kinh doanh VNPT-Hậu Giang
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Chi phí thuê ngoài
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thuê lại lao động phục vụ SXKD năm 2021 -Trung tâm Kinh doanh VNPT-Hậu Giang
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Theo đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Hậu Giang
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
19:52 20/11/2020
đến
17:00 01/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
17:00 01/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
3.000.000 VND
Bằng chữ
Ba triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thuê lại lao động phục vụ SXKD năm 2021 -Trung tâm Kinh doanh VNPT-Hậu Giang". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thuê lại lao động phục vụ SXKD năm 2021 -Trung tâm Kinh doanh VNPT-Hậu Giang" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 24

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
Gói thầu: Cung cấp dịch vụ thuê lại lao động
Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Tiêu chuẩn chung làm nhân viên:
+ Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên, có hộ khẩu thường trú ở Việt Nam, có đầ y đủ năng
lực hành vi dân sự và sức khoẻ để thực hiện công việc (không mắc các bệnh tim mạch, tiền
đình, xã hội,…);
+ Không bi ̣ truy cứu trách nhiê ̣m hình sự, bi ̣ kế t án mà chưa đươc̣ xoá án tích hoă ̣c kế t
án về tô ̣i pha ̣m rấ t nghiêm tro ̣ng hoă ̣c tô ̣i pha ̣m đă ̣c biê ̣t nghiêm tro ̣ng;
+ Không liên quan đế n tê ̣ na ̣n xã hô ̣i, đă ̣c biê ̣t là tê ̣ na ̣n ma tuý;
+ Không bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo
dục hoặc quản chế hành chính;
+ Không bi ̣xử lý kỷ luâ ̣t bằ ng hình thức sa thải mà chưa hế t thời ha ̣n 3 năm kể từ ngày
quyế t đinh
̣ kỷ luâ ̣t có hiê ̣u lực thi hành (ta ̣i bấ t kỳ doanh nghiê ̣p nào);
+ Có phương tiện để đi lại và bằng lái xe phù hợp (xe máy, mô tô, ô tô);
+ Tuân thủ luật pháp của nhà nước, nội quy, quy chế của Trung tâm kinh doanh
VNPT-Hậu Giang.
+ 60% nhân sự có địa chỉ hộ khẩu thường trú tại địa bàn Hậu Giang
3. Phạm vi cung cấp
Danh mục
Đơn vị Khối Ghi
TT
Mô tả dịch vụ
dịch vụ
tính lượng chú
I
-Giới thiệu, truyền thông, tư vấn sản phẩm dịch
vụ, hướng dẫn khách hàng lựa chọn và sử dụng sản
phẩm dịch vụ.
-Tiếp nhật và cập nhật thông tin trong đơn đặt
hàng theo chính sách bán hàng theo quy trình/ thủ
tục.
-Giới thiệu, thực hiện các chương trình khuyến
mãi, bán hàng theo kế hoạch và chính sách của
Trung tâm.
Giao dịch
-Thực hiện quy trình thu cước theo ca trực.
Nhân
1 viên (Hỗ trợ -Quản lý doanh thu cước theo ca trực.
27
sự
bán hàng)
-Tính toán chiết khấu hoa hồng thưởng và các
khoản giảm giá cho khách hàng theo chính sách
của Trung tâm.
-Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại khách hàng theo
phân cấp.
-Cập nhật và tổng hợp thông tin dữ liệu về khách
hàng và hoạt động bán hàng
-Duy trì và tạo mối quan hệ với khách hàng hiện
có của cửa hàng, phát triển khách hàng mới.
-Báo cáo thu chi, quản lý hóa đơn theo quy định.

TT

Danh mục
dịch vụ

Mô tả dịch vụ

-Tham gia thực hiện các chương trình chăm sóc
khách hàng, hỗ trợ chương trình bán hàng lưu
động theo phân công.
-Thực hiện các công việc phát sinh khác có liên
quan theo sự phân công bố trí của người quản lý
trực tiếp .
-Thực hiện công tác tiếp thị bán hàng qua mạng
internet thông qua website của TTKD, qua hệ
thống điện thoại vào các khu công nghiệp, khu dự
án đô thị, khu chung cư, khu dân cư, người tiêu
dùng… theo khu vực quản lý;
-Hỗ trợ trực tuyến cho khách hàng tham gia trang
web bán hàng trực tuyến của TTKD;
-Thực hiện trao đổi thông tin với khách hàng,
hướng dẫn và thuyết phục khách hàng sử dụng các
dịch vụ viễn thông thông qua diễn đàn của trang
web bán hàng trực tuyến của TTKD;
-Triển khai thực hiện các chính sách chăm sóc
khách hàng, kế hoạch tiếp thị, khuyến mại bán
hàng, thăm dò thị trường trực tuyến theo phân
02 Telesale
công phân cấp;
-Đề xuất các chính sách, giải pháp tiếp thị, bán
hàng, quảng bá thương hiệu qua trực tuyến theo
phân cấp;
-Tổ chức hoạt động chăm sóc khách hàng trực
tuyến theo phân cấp;
-Thống kê, phân tích, báo cáo công tác tiếp thị
bán hàng trực tuyến;
-Phối hợp giải quyết khiếu nại khách hàng theo
phân cấp;
-Lưu các thông tin dữ liệu về toàn bộ hoạt động
bán hàng trực tuyến và báo cáo tình hình hoạt
động bán hàng cho lãnh đạo đài;
- Thực hiện báo cáo cho cấp trên theo quy định;
A.Đối với nhân viên quản lý địa bàn và bán hàng
trực tiếp:
-Triển khai kế hoạch chăm sóc khách hàng, tổ
chức các chương trình bán hàng trực tiếp tại địa
bàn theo phân công từ quản lý trực tiếp.
Nhân viên
-Tổ chức thu cước, thu nợ và giám sát công tác
03
kinh doanh thu cước, thu nợ, CSKH với nhóm CTV phụ trách.
Tham gia công tác thu cước, thu nợ, CSKH.
-Tư vấn, bán sản phẩm dịch vụ mới trên tệp
khách hàng phụ trách;
-Tổ chức các hoạt động bán hàng và tham gia bán
hàng cùng CTV (bán hàng, thu cước) tại địa bàn

Đơn vị Khối Ghi
tính lượng chú

Nhân
sự

5

Nhân
sự

10

TT

Danh mục
dịch vụ

Mô tả dịch vụ
phụ trách.
-Hỗ trợ, phối hợp với các kênh bán hàng triển
khai kế hoạch bán hàng tại địa bàn phụ trách.
-Tổng hợp, phân tích nguyên nhân suy giảm tiêu
dùng, cắt huỷ dịch vụ tại địa bàn để đề xuất các
giải pháp phù hợp.
-Nắm bắt tình hình thị trường địa bàn phụ trách:
tiếp nhận, khảo sát, điều tra thông tin về thị
trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh; kịp thời
báo cáo quản lý và tham mưu các chính sách phù
hợp nhằm phát triển thị trường, tăng thị phần, tăng
doanh thu.
-Quản lý hàng hóa phục vụ bán hàng, CSKH
được giao.
-Outbound CSKH, tư vấn giới thiệu SPDV trên
tệp khách hàng được giao.
-Phối hợp với kỹ thuật địa bàn cung cấp dịch vụ
cho khách hàng tại địa bàn phụ trách.
-Triển khai thực hiện các chính sách chăm sóc
khách hàng, kế hoạch tiếp thị, khuyến mại bán
hàng, thăm dò thị trường theo phân công phân cấp.
-Triển khai các chỉnh sách bán hàng trên kênh
trực tiếp của TTKD.
-Tổng hợp, phân tích nguyên nhân suy giảm tiêu
dùng, cắt huỷ dịch vụ tại địa bàn để đề xuất các
giải pháp phù hợp.
-Phối hợp với Phòng bán hàng doanh nghiệp, trực
tiếp truyền thông, tiếp thị, bán hàng đối với khách
hàng doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan,… trên địa
bàn.
-Thực hiện các chương trình truyền thông tại địa
bàn theo phân công.
-Hỗ trợ CTV phụ trách trong công tác thu cước,
thu nợ, CSKH, giải quyết khiếu nại, sự cố, bán
hàng..
- Báo cáo chi hoa hồng và cập nhật số liệu lên hệ
thống.
- Phối hợp giải quyết khiếu nại theo phân cấp
- Quản lý, tổ chức lưu trữ hồ sơ và cơ sở dữ liệu
khách hàng, hợp đồng khách hàng.
- Đào tạo, tập huấn, kèm cặp, phát triển CTV thu
cước, CTV bán hàng phụ trách.
- Hỗ trợ khai báo cập nhật hồ sơ, thông tin khách
hàng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phân
công.
B. Đối với nhân viên phụ trách kênh điểm bán

Đơn vị Khối Ghi
tính lượng chú

TT

Danh mục
dịch vụ

Mô tả dịch vụ

-Lập kế hoạch phát triển, chịu trách nhiệm phát
triển, mở rộng kênh bán hàng tại địa bàn phụ trách.
-Lập kế hoạch bán hàng, CSKH trên kênh phụ
trách.
- Bán hàng, CSKH trên kênh phụ trách.
-Đánh giá, phát triển thành viên kênh điểm bán
theo địa bàn được giao. Đảm bảo chất lượng các
điểm bán tại địa bàn quản lý.
- Đảm bảo hàng hóa của VNPT VNP tại địa bàn
phụ trách.
- Đào tạo, tập huấn, hỗ trợ thành viên kênh các
công cụ, chính sách hỗ trợ cho việc bán hàng trên
kênh.
- Đảm bảo nhận diện thương hiệu, truyền thông,
hình ảnh của VNPT VNP tại địa bàn phụ trách.
Cung cấp đầy đủ ấn phẩm truyền thông.
- Tham gia hỗ trợ các chương trình bán hàng lưu
động; chương trình CSKH trên địa bàn. Hỗ trợ
công tác bán hàng: tờ rơi, ấn phẩm, quà tặng… Hỗ
trợ việc việc khai báo, giám sát khai báo thông tin
thuê bao di động…
- Soạn thảo, trình ký hợp đồng kênh phân phối.
- Giám sát, điều phối việc triển khai CCDV cho
khách hàng qua điểm bán.
-Thu thập thông tin thị trường, nắm bắt tình hình
thị trường tại địa bàn phụ trách: tiếp nhận, khảo sát
thông tin thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh
tranh, chính sách kênh của đối thủ..
- Báo cáo doanh thu, thù lao, hoa hồng các thành
viên kênh phụ trách.
- Quản lý, rà soát, phê duyệt hồ sơ, chất lượng
thành viên kênh mình quản lý
- Thực hiện báo cáo cho cấp trên theo quy định
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phân
công.
-Xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng, quý,
năm của cá nhân.
- Thực hiện Hoạt động Mar, truyền thông về sản
phẩm, dịch vụ.-Tìm kiếm khách hàng/đối tác bán
hàng.
NV Kinh
-Điều hành các kênh bán hàng phục vụ công tác
04 doanh KD
bán hàng.
TCDN (AM)
-Lập kế hoạch, tổ chức triển khai các dự án
CNTT, dự án đa sản phẩm dịch vụ cho KH lớn.
-Hỗ trợ, tư vấn, kinh doanh, bán các sản phẩm,
dịch vụ Viễn thông + CNTT.
- Đối soát cước khách hàng phụ trách. Quản lý

Đơn vị Khối Ghi
tính lượng chú

Nhân
sự

4

TT

Danh mục
dịch vụ

05 Kế toán

Mô tả dịch vụ
công nợ khối KH phụ trách.
-Tham gia Giám sát Công tác thu cước tại các
Phòng bán hàng.
-Quản lý dữ liệu và thông tin Khách hàng. Tập
hợp đầy đủ hồ sơ, bàn giao cho bộ phận tổng hợp,
tính cước và lưu trữ hồ sơ.
-Tham mưu, đề xuất, cung cấp thông tin để xây
dựng chương trình, chính sách CSKH.
-Phối hợp với các đơn vị thực hiện các hoạt động
chăm sóc sau bán hàng, giải quyết khiếu nại của
khách hàng.
-Tham gia Đề xuất xây dựng, quy hoạch hệ thống
Quản lý & CSKH.
-Thực hiện báo cáo cho cấp trên theo quy định..
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phân
công.
-Lập, kiểm tra và xác nhận các chứng từ kế toán
đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ; Quản lý và thực hiện
hạch toán kinh tế các nghiệp vụ kế toán phát sinh
tại trung tâm về: Doanh thu, công nợ, XDCB, vật
tư, tài sản, CCDC,…
-Thực hiện thanh toán tiền lương, các khoản trích
nộp theo lương, khen thưởng, phúc lợi cho người
lao động
-Thực hiện hạch toán kế toán, thanh quyết toán
các công trình đầu tư, xây dựng cơ bản, các công
trình sửa chữa, các khoản phải thu, phải trả khác
của Trung tâm;
-Quản lý, theo dõi, đối chiếu các tài khoản tiền
gửi ngân hàng của toàn Trung tâm;
-Hạch toán kế toán và xử lý các vấn đề liên quan
đến thanh toán qua ngân hàng của Trung tâm; Đối
soát thu hộ, chi hộ trong nội bộ trung tâm và các
đơn vị bên ngoài trung tâm;
-Hướng dẫn triển khai, hạch toán kế toán và xử lý
các vấn đề liên quan đến thuế; tổng hợp số liệu và
lập các báo cáo thuế theo quy định;
-Theo dõi, quản lý, đôn đốc, hỗ trợ công tác thu
cước của các phòng bán hàng. Phối hợp trong công
tác xử lý nợ, thu nợ khó đòi.
-Tham gia hội đồng thanh lý tài sản, hội đồng xử
lý nợ khó đòi theo phân công;
- Giải trình số liệu theo yêu cầu của cơ quan quản
lý nhà nước.
-Thực hiện báo cáo cho cấp trên theo quy định.
-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phân
công.

Đơn vị Khối Ghi
tính lượng chú

Nhân
sự

2

TT

Danh mục
dịch vụ

Mô tả dịch vụ

- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch kinh doanh (sản
lượng, doanh thu) đối vớ từng dịch vụ chuyên
quản.
- Lựa chọn và phân bổ kế hoạch sản lượng, doanh
thu, độ phủ thị trường, thị phần dịch vụ cho các
kênh bán hàng theo từng khu vực, địa bàn.
- Đình kỳ cập nhật, tổng hợp, phân tích các thông
tin về thị trường, về đối thủ cạnh tranh, để đề xuất
các chính sách kinh doanh, giá cước, phương thức
bán hàng, truyền thông, CSKH, chế độ hậu mãi,…
nhằm phát triển thị trường, tăng thị phần, và đạt
tốc độ tăng trưởng kỳ vọng của dịch vụ.
- Phân tích xây dựng, hướng dẫn triển khai chính
sách bán hàng, chương trình khuyến mãi, giá cước
dịch vụ, chính sách CSKH, chương trình hành
động từ TTKD đến phòng BHKV, tổ nhân viên đối
với dịch vụ được giao.
- Tổ chức thu thập, phân tích tình hình, xu hướng
thị trường, chất lượng dịch vụ và tình hình bán
hàng của TTKD. Xác định nguyên nhân tăng giảm
Chuyên viên
doanh thu, sản lượng dịch vụ, để xác định xu
06 điều hành
hướng điều chỉnh các kế hoạch hành động phù
chính sách
hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và đạt
được chỉ tiêu kinh doanh đã được phê duyệt.
- Tham mưu phát triển, hoàn thiện hệ thống điều
hành hệ thống sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các
quy trình và cung cấp hỗ trợ dịch vụ.
- Thường xuyên kiểm tra hệ thống dữ liệu khách
hàng được cập nhật đảm bảo tính chính xác và đầy
đủ.
- Xây dựng và ban hàng các quy định, chính sách
CSKH; lập kê hoạch và phối hợp tổ chức triển khai
các chương trình CSKH tại khu vực.
- Tổ chức thu thập, phân tích tình hình, xu hướng
thị trường, chính sách kinh doanh, chính sách về
kênh bán hàng của đối thủ cạnh tranh.
Xây dựng kế hoạch bán hàng, chiến lược tiếp thị,
tiếp cận khách hàng,… đối với từng dịch vụ và
từng khu vực.
Thực hiện báo cáo cho cấp trên theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khách do lãnh đạo phân
công.
-Tiếp nhận hóa đơn từ bộ phận in cước, phân chia
Quản lý thu
07
hóa đơn và triển khai cho đội ngũ nhân viên thu
cước
cước. Quản lý đội ngũ nhân viên, CTV thu cước

Đơn vị Khối Ghi
tính lượng chú

Nhân
sự

1

Nhân
sự

2

TT

Danh mục
dịch vụ

Mô tả dịch vụ

theo địa bàn quản lý.
-Quản lý, cập nhật công nợ khách hàng.
-Quản lý tiền mặt, các chứng từ có giá, lưu trữ các
chứng từ tài chính, hóa đơn theo quy định.
-Phát hành giấy nhắc nợ, hóa đơn VAT theo quy
định.
-Tổ chức phát giấy báo cước, báo nợ và thu cước,
thu nợ tại địa chỉ khách hàng sử dụng các dịch vụ
viễn thông.
-Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ thu cước, gạch
nợ cho các đơn vị liên quan.
-Kiểm soát, đôn đốc, hỗ trợ quá trình thu của
nhân viên thu cước. Trực tiếp đi cùng với người
thu cước để thu các trường hợp khó thu. Nộp tiền
thu cước vào tài khoản chuyên thu theo quy định.
-Thực hiện thu vét nợ đọng. Thu hồi nợ cũ theo
kế hoạch được giao và đợt phát động của Trung
tâm.
-Tiếp nhận, phối hợp và giải quyết các yêu cầu
của khách hàng liên quan đến việc thanh toán
cước, khiếu nại cước.
-Báo cáo kết quả hoạt động thu nộp tài chính theo
quy định.
-Nộp tiền mặt thu hàng ngày.
-Tổng hợp, giao nhận danh sách khách hàng và
thông tin nhắc nợ theo quy định.
-Thực hiện các thủ tục với chính quyền về khởi
kiện, xác minh khách hàng nợ cước.
-Quản lý vâ ̣t tư, hàng hóa, tài sản giao cho đơn vi.̣
-Thực hiện báo cáo cho cấp trên theo quy định.
-Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.
- Công tác Văn thư lưu trữ: Thực hiện công tác
văn thư, lưu trữ đúng quy định và nghiệp vụ.
Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trung tâm về
công tác văn thư, lưu trữ, thực hiện công tác hành
chính, văn thư, lưu trữ theo quy định của của pháp
luật, Tập đoàn;
- Nhận công văn, trình triển khai các công văn
Nhân viên
đến và đi của Trung tâm;
08 văn thư hành
- Quản lý con dấu của trung tâm. Thực hiện cấp
chính
số, đóng dấu văn bản đúng quy định.
- Kiểm soát lỗi văn bản đối với các văn bản ban
hành của trung tâm.
- Quản lý, lưu trữ văn bản, tài liệu một các khoa
học và đúng quy định;
- Tổ chức phục vụ hoặc phối hợp phục vụ các
cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các đơn vị, bộ

Đơn vị Khối Ghi
tính lượng chú

Nhân
sự

1

TT

Danh mục
dịch vụ

09 Bảo vệ

10 Tạp vụ

Mô tả dịch vụ
phận;
- Tổ chức thực hiện theo kế hoạch đón tiếp các
đoàn khách trong và ngoài nước đến liên hệ công
tác, giao lưu với TTKD và các đơn vị trực thuộc.
- Mua sắm, thanh toán VPP, dụng cụ cần thiết cho
Lãnh đạo và các phòng ban, gửi điện hoa hiếu hỷ,
nhận đặt báo chí...in khẩu hiệu, băng chúc mừng,
tuyên truyền hội nghị nội bộ…
- Quản lý và cấp phát các ấn phẩm.
- Thực hiện báo cáo cấp trên theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân
công.
-Phụ trách công tác nghiệp vụ bảo vệ, tự vệ, an
ninh quốc phòng tại trung tâm.
-Điều hành hoạt động của đội PCCC Trung tâm.
-Điều hành hoạt động của đội dân quân tự vệ
Trung tâm.
-Hỗ trợ và hướng dẫn khách đến làm việc tại
Trung tâm; Mở sổ liên hệ công tác và ghi chép
thông tin theo quy định.
-VThực hiện nghiệp vụ bảo vệ tại cơ sở làm việc
theo quy định; Tuần tra, kiểm soát trụ sở theo lịch
làm việc.
-Tham gia xem xét hiện trường, lập biên bản, xử
lý sự cố để có cơ sở xem xét khi cần thiết.
-Phối hợp với Công an, Quân sự cơ sở, các ban
ngành trú đóng trên địa bàn, lên phương án hiệp
đồng tác chiến, bảo đảm an ninh quốc phòng,
phong trào quần chúng bảo vệ tổ quốc, an toàn cơ
quan đơn vị.
-Kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo công tác, các
trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, PCCN tại trụ
sở trung tâm theo quy định; Kịp thời báo cho lực
lượng PCCC chuyên nghiệp khi cần thiết.
- Tham gia các khoá huấn luyện, đào tạo về
nghiệp vụ bảo vệ, PCCC, PCCN theo quy định của
trung tâm và của cơ quan quản lý ngành.
- Tham gia công tác PCLB của trung tâm.
- Đảm nhiệm vận hành máy phát điện, khi mất
điện lưới trong và ngoài giờ làm việc..
- Thực hiện báo cáo cho cấp trên theo quy định..
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.
-Vệ sinh phòng họp, phòng làm việc.
-Thực hiện công việc vệ sinh tại khu vực được
phân công, đảm bảo môi trường làm việc luôn
sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng.

Đơn vị Khối Ghi
tính lượng chú

Nhân
sự

1

Nhân
sự

2

TT

Danh mục
dịch vụ

Mô tả dịch vụ
-Phục vụ nước uống hàng ngày cho cán bộ quản
lý/ lãnh đạo đơn vị.
-Phối hợp với bộ phận văn thsư để nắm lịch sử
dụng phòng họp của các đơn vị để vệ sinh phòng
họp và chuẩn bị nước uống kịp thời cho các cuộc
họp.
-Bảo quản và sử dụng tiết kiệm, hợp lý các công
cụ dụng cụ và vật dụng vệ sinh được cấp phát.
-Báo cáo kịp thời cho cấp quản lý khi phát hiện
CBNV để quên tài sản sau khi sử dụng phòng họp
hoặc sau khi rời vị trí làm việc.
Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phân
công.

Đơn vị Khối Ghi
tính lượng chú

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6211 dự án đang đợi nhà thầu
  • 834 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 898 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16063 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14107 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây