Thông báo mời thầu

Xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 19:56 20/11/2020
Số TBMT
20201158667-00
Công bố
14:39 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSDĐ tại Ao Náu thôn Vĩnh Đông, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây lắp
Chủ đầu tư
UBND thị trấn Yên Lạc, Địa chỉ: Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại: 02112.217.368.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn đấu giá QSDĐ tại Ao Náu thôn Vĩnh Đông, thị trấn Yên Lạc
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSDĐ tại Ao Náu thôn Vĩnh Đông, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Vĩnh Phúc
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:39 20/11/2020
đến
15:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
50.000.000 VND
Bằng chữ
Năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 33

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- San nền khu đất với diện tích 2.953,17 m2.
- Hệ thống thoát nước có tổng chiều dài 179m trong đó: Rãnh thoát nước B400
dài 156m; Cống hộp kích thước Bxh = 1,5x1,5 dài 23m.
- Kè đá với tổng chiều dài 142,99m.
- Dịch chuyển đường điện trung thế 35KV và cấp điện sinh hoạt cho khu hạ
tầng triển khai ở giai đoạn sau.
- Hạng mục san nền: San nền khu đất diện tích 2.953,17m2, vét bùn toàn bộ
khu đất có chiều sâu trung bình 1,2m; đắp trả khối lượng vét bùn và đắp nền bằng đất
cấp 3 đầm chặt K90.
- Phần rãnh thoát nước:
+ Rãnh B400: Đáy rãnh đổ BTXM mác 150# dày 10cm trên lớp đá dăm đệm
dày 10cm, thành rãnh xây gạch đặc không nung vữa XM mác 75# dày 22cm, tường
mũ đổ BTXM mác 200# dày 10cm, lòng rãnh trát vữa XM mác 75#, tấm đan BTCT
mác 250# đá 1x2.
+ Cống hộp: Đáy rãnh đổ BTXM mác 150# dày 15cm trên lớp đá dăm đệm dày
10cm, ống cống BTCT mác 300#.
- Phần kè đá: Móng, tường kè xây đá hộc vữa XM mác 100# trên lớp đá dăm
đệm dày 10cm, dọc thân kè bố trí ống thoát nước PVC 90.
2. Thời hạn hoàn thành: 270 ngày
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa
trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây
dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
- Các tiêu chuẩn để đánh giá từng hạng mục công trình và công trình đạt các yêu
cầu về chất lượng kỹ thuật trong quá trình thi công cần thiết tuân theo các điều kiện về
quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, các quy trình thí nghiệm, các
chỉ tiêu kỹ thuật, các quy định về thi công và nghiệm thu hiện hành, các tiêu chuẩn sử
dụng tại biện pháp thi công phải là tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. Nhà thầu phải kèm
theo bản vẽ BPTC thực hiện phù hợp với yêu cầu của HSMT.
- Các tài liệu nội bộ của nhà thầu phục vụ quản lý thi công

+ Nhà thầu phải có quy trình quản lý sử dụng tài liệu phục vụ thi công đảm bảo
việc thi công sẽ được tuân thủ, các tài liệu bao gồm tài liệu nội bộ của nhà thầu và tài
liệu bên ngoài (quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn….) do nhà thầu sử dụng
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
2.1. Yêu cầu chung về tổ chức kỹ thuật thi công
Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào
trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện
hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự
chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán
bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.
Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả
các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và
trong giai đoạn bảo hành, Nhà thầu phải:
- Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường.
Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho
người lao động.
- Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài
công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực lân
cận.
+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật
liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi
công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình.
+ Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng
nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà thầu
phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.
+ Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào
thi công công trình.
+ Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn
hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
+ Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có
kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ
của Nhà thầu theo hợp đồng.
+ Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời
gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.
+ Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu mà
theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay
không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép cho người đó làm
việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.

+ Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc
ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết
người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.
+ Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, Nhà
thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.
+ Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu
cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu
chuẩn về phương pháp thử);
Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải có
nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có
chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị phục vụ thi
công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm nghiệm theo định
kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế quy định và theo
các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo quy phạm quy
định.
Chú ý: Trong E - HSDT, Nhà thầu nên ghi rõ xuất xứ, thương hiệu vật tư, không
ghi “Tương đương” vào bảng vật tư chính đưa vào công trình.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, tiêu
chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao mặt bằng
đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
Sau khi thi công xây dựng xong Nhà thầu phải có kế hoạch đào tạo, vận hành thử
nghiệm toàn bộ hệ thống và chuyển giao công nghệ cho Chủ đầu tư.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
Tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về an toàn phòng, chống cháy, nổ
trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
Nhà thầu phải sử dụng các biện pháp hợp lý để đảm bảo vệ sinh môi trường thi
công, đảm bảo qui định vệ sinh môi trường, giao thông đô thị, không làm ảnh hưởng
tới hoạt động và sinh hoạt bình thường của các công trình lân cận. Nhà thầu phải dọn
dẹp toàn bộ hệ thống kho bãi công trình, tổng vệ sinh các hạng mục, thu dọn phế thải
để hoàn nguyên cảnh quan khu vực trước khi tiến hành nghiệm thu bàn giao công
trình.
8. Yêu cầu về an toàn lao động;
Nhà thầu phải thi công bằng cách sao cho không gây ảnh hưởng đến phần việc đã
thi công. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho người và

phương tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống bụi, chống ồn và bảo đảm cho mọi
hoạt động sản xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực thi công.
Ngay trước khi bắt đầu tiến hành thi công . Nhà thầu phải trình Kỹ sư bản biện
pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn nhân
viên, người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này.
Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho kỹ sư về các tai nạn xẩy ra trong hoặc ngoài
hiện trường mà nhà thầu liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất cứ người nào
có liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông báo được thực
hiện bằng lời nói, sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn xảy ra.
Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để đảm bảo
cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường khỏi bị nguy
hiểm do các phương pháp làm việc của Nhà thầu.
Nhà thầu luôn luôn cung cấp đầy đủ và duy trì tại các vị trí thuận tiện các dụng cụ
cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh công trường và
đảm bảo luôn có đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên nghành để có mặt đúng
lúc dù công trình được thi công ở bất cứ nơi nào.
Nhà fhầu sẽ không được thanh toán riêng phần đảm bảo an toàn lao động mà sẽ
được thanh toán trong mục tương tự trong giá dự thầu
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công hợp lý,
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ cam kết trong E - HSDT.
Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất
và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.
Nhà thầu tuỳ thuộc vào Biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy móc thi
công mà sử dụng dụng máy móc cho phù hợp. Căn cứ vào mức độ đáp ứng và sự phù
hợp sử dụng máy móc trong công tác thi công đó để đánh giá.
Nhà thầu không được di chuyển máy móc thi công ra khỏi công trường trừ khi có
văn bản phê duyệt của Tư vấn giám sát. Tư vấn giám sát có thể yêu cầu nhà thầu để lại
một số máy móc trong thời gian bảo hành.
Tất cả các chi phí liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời chuyển các
máy móc thi công phải được tính trong giá dự thầu.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;
Trước khi dự thầu, nhà thầu cần phải xem xét, tham quan địa điểm để tự nghiên
cứu đánh giá hiện trạng của địa điểm, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, công trình lân cận
và các yếu tố khác có liên quan có ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của mình.
Không đòi hỏi các chi phí thêm sau này có những công việc phát sinh và do điều kiện
tự nhiên hiện trạng của công trường, gây thiệt hại cho nhà thầu.
a) Trong bản yêu cầu kỹ thuật này biện pháp thi công bao gồm các phần sau:

+ Tiến độ thi công.
+ Bản vẽ biện pháp thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu cần đặc biệt lưu ý các
biện pháp để tổ chức thi công gói thầu.
+ Tính toán thiết kế các công trình tạm.
+ Vật liệu, máy móc và nhân công cần thiết cho mỗi giai đoạn thi công.
+ Các nhu cầu cần thiết khác.
b) Tiếp nhận mặt bằng công trình:
+ Nhà thầu phải nộp bản tường trình biện pháp thi công chi tiết của cả việc thi
công công trình chính và công trình tạm để Kỹ sư giám sát xem xét trước khi khởi
công công trình.
+ Nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc đạc đến Bên mời thầu để tiếp nhận mặt bằng
công trình và mốc thực địa, các trục định vị và phạm vi công trình, có biên bản ký
nhận theo qui định. Các mốc được đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và sơn.
+ Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin
phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp công tác
giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công.
c) Thời gian thích hợp để nộp bản biện pháp thi công cho Chủ công trình phải
được quy định rõ ràng trong tiến độ thi công chính thức. Trừ trường hợp đã được Kỹ
sư cho phép, Nhà thầu phải nộp biện pháp thi công ít nhất 01 tuần trước khi kế hoạch
khởi công được xem xét. Kỹ sư giám sát phải luôn luôn yêu cầu Nhà thầu nộp các biện
pháp thi công chi tiết trong suốt quá trình thi công để có ý kiến cần thiết cho việc bảo
đảm an toàn trong thi công.
d) Nhà thầu phải trực tiếp nộp đầy đủ mọi thông tin cùng với biện pháp thi công
bao gồm các công trình tạm, việc sử dụng máy xây dựng mà Nhà thầu dự định sẽ sử
dụng, tính toán ứng suất, chuyển vị và biến dạng có thể gây ra trong quá trình thi công
cho kỹ sư để có thể quyết định biện pháp thi công chính thức, đáp ứng được yêu cầu
của hợp đồng, không gây ảnh hưởng đến thi công chính thức.
đ) Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tháng có kèm theo ảnh chụp
cho Kỹ sư giám sát. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi công và nếu có
sự chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì phải nêu rõ lý do chậm chễ và các
biện pháp khắc phục của Nhà thầu.
e) Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được kỹ sư giám sát chấp
nhận mà không có sự thoả thuận bằng văn bản của kỹ sư. Việc thi công sẽ được bắt
đầu khi và chỉ khi kỹ sư giám sát đã chấp nhận các biện pháp thi công đó.
f) Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công được duyệt, phải tuân
theo các hướng dẫn của kỹ sư giám sát để đảm bảo biện pháp thi công đảm bảo an toàn
và không được kéo dài thời gian.

g) Sự chấp nhận biện pháp thi công dự kiến mà nhà thầu lập của kỹ sư giám sát
không hề miễn cho nhà thầu khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng về
thời gian thi công, sự an toàn cho người và các tài sản có liên quan.
h) Biển báo thi công: Công trình được vây quanh bằng hàng rào, Nhà thầu bố trí
bảo vệ 24/24 giờ, phía cổng ra vào có lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi thông tin về
dự án, kích thước và nội dung của biển báo phải được Bên mời thầu và giám sát thi
công đồng ý.
i) Các công trình tạm: Các công trình tạm bố trí ở mặt bằng thi công như: Nhà bảo
vệ; Ban chỉ huy điều hành và phục vụ y tế; Nhà vệ sinh hiện trường được thu dọn hàng
ngày đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; Kho chứa xi măng; kho chứa vật tư, thiết bị; Trạm
trộn bê tông, bể nước thi công; Bãi chứa vật liệu được bố trí phù hợp với thời điểm thi
công và điều kiện mặt bằng; Khu lán trại nhà ở công nhân; Hệ thống điện nước phục
vụ thi công.
j) Cấp điện thi công: Nhà thầu tự liên hệ với Chính quyền địa phương và các cơ
quan chức năng để mua điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện không
cấp được điện cho công trường, Nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo thi
công liên tục. Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu giao có nắp che chắn bảo vệ
và hệ thống đường dây treo trên cột dẫn tới các điểm dùng điện, có tiếp đất an toàn
theo đúng tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành.
k) Cấp nước thi công: Nhà thầu phải liên hệ với Chính quyền địa phương và cơ
quan chức năng để đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán
trại, văn phòng. Cần xây dựng một số bể chứa nhỏ phục vụ thi công.
l) Thoát nước: Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu cần bố trí hệ thống thoát nước
tạm bằng mương và ống thích hợp.
m) Đường thi công: Nhà thầu phải tự làm đường tạm để phục vụ quá trình thi công
(nếu cần thiết).
n) Thông tin liên lạc: Nhà thầu cần liên hệ đặt hệ thống thông tin liên lạc, máy
điện thoại tạm thời tại khu công trường để đảm bảo liên lạc với các bên liên quan liên
tục 24/24 giờ.
o) Hệ thống cứu hỏa: Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường có đặt một
số bình cứu hỏa tại các điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. Hàng ngày có cán bộ kiểm tra
thường xuyên việc phòng cháy. Đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ hiện
hành.
p) Nhà thầu phải hợp đồng với các cơ quan quản lý các công trình ngầm, nổi, các
công ty quản lý hè đường, chính quyền địa phương cử cán bộ theo dõi giám sát và
nghiệm thu bàn giao khi hoàn thành thi công các hạng mục đi qua hoặc liên quan đến
các công trình ngầm, nổi đó.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

Quản lý chất lượng nhà thầu phải có biện pháp, quy trình quản lý chất lượng từ khi
khởi công đến khi kết thúc bàn giao công trình đảm bảo yêu cầu tốt nhất của Chủ đầu
tư.
Biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh
quyết toán.
Quản lý an toàn trên công trường tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn
lao động; biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; biện pháp,
quy trình phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường; biện pháp, quy trình đảm
bảo an toàn giao thông ra vào công trường; biện pháp bảo vệ an ninh công trường,
quản lý nhân lực, thiết bị; biện pháp bảo vệ các hạng mục công trình trong dự án)
Quản lý môi trường, các biện pháp giảm thiểu (biện pháp giảm thiểu tiếng ồn; biện
pháp giảm thiểu bụi, khói; biện pháp kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân
trên công trường).
12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.
III. Các bản vẽ
Liệt kê các bản vẽ1.
STT
1

Ký hiệu

Tên bản vẽ

Phiên bản/ngày phát hành

Bản vẽ thiết kế BVTC

Được phê duyệt tại Quyết định số
132/QĐ-UBND ngày 30/10/2019

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6535 dự án đang đợi nhà thầu
  • 669 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 916 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16379 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14431 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây