Thông báo mời thầu

Xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 19:45 20/11/2020
Số TBMT
20201160574-00
Công bố
14:50 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Đại Tự, huyện Yên Lạc
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây lắp
Bên mời thầu
Chủ đầu tư
UBND xã Đại Tự – Địa chỉ: Xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Điều chỉnh kế hoạch LCNT dự án: Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Đại Tự, huyện Yên Lạc
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Vĩnh Phúc

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:50 20/11/2020
đến
16:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
60.000.000 VND
Bằng chữ
Sáu mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 26

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

a) Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Đại
Tự, huyện Yên Lạc.

- Tên gói thầu: Xây lắp.

b) Chủ đầu tư: UBND xã Đại Tự.

2. Thời hạn hoàn thành: Tối đa ≤ 540 ngày.

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm
các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu
công trình;

Các tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu hiện hành.

2. Về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

a. Yêu cầu chung:

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa
chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết
kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện
hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều kiện
riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ
giám sát. Bên B phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn
của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không
nêu trong hợp đồng.

Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn
định, an toàn của tất cả các hoạt động ở công
trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình
và trong giai đoạn bảo hành, bên B phải:

* Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao
động trên công trường. Đảm bảo trật tự an toàn cho
công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho
người lao động.

* Bằng mọi biện pháp hợp lý, bên B phải bảo vệ môi
trường ở trong và ngoài công trường nhằm tránh gây
thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu
vực lân cận.

- Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ
công trình, nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào
sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi
công công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất
kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình,
người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì
bên B phải tự sửa chữa, bồi thương bằng chính chi phí
của mình.

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ
thuật theo thiết kế đưa vào thi công công trình.

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu
kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã
nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật,
trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng
lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn
nghĩa vụ của bên B theo hợp đồng.

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện
ở công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong
thời gian bảo hành công trình.

- Nếu bên A nhận thấy không thể chấp nhận những đại
diện của bên B mà theo ý kiến của bên A người đó có
hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không thực
hiện đúng đắn nhiệm vụ thì bên B không được phép cho
người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế
càng sớm càng tốt.

- Bên B phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư
hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp
có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, bên B
phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh
nhất sẵn có.

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm
thu công trình, bên B phải thu dọn, san trả hiện trường
và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.

- Bên B chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công
công trình theo đúng yêu cầu của bên A và các tiêu chuẩn
nghiệm thu công trình.

- Nhà thầu tổ chức và thực hiện công tác quản lý chất
lượng công trình theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày
12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công
trình xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ
thuật hiện hành;

Lưu ý: Nhà thầu phải đặt đầy đủ các biển báo theo
quy định hiện hành và biển báo “Phía trước có công
trường thi công” theo đúng số lượng, kích thước biển
báo quy định trong QCVN 41 : 2012/BGTVT.

b. Giám sát thi công

Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc
nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm
tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ
trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.

Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất
chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm
thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu,
thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật
chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường.

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công
có thể gây tổn hại tới công trình hoặc thiệt hại vật
chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo cho
tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.

Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đường phải có
chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức
thiết kế, bên mời thầu cho phép bằng văn bản mới
được đưa vào công trường.

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có
biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định
trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu
chịu.

Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoăn
thi công không được đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo
yêu cầu của giám sát thi công và bên mời thầu trong
những trường hợp sau: do an ninh và an toàn bảo vệ môi
trường; Do nghuyên nhân thời tiết khí hậu.

3. Về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết
bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);

4. Về trình tự thi công, lắp đặt

4.1. Yêu cầu thiết bị thi công:

a) Máy móc sử dụng cho thi công:

- Lập danh mục tất cả máy móc mà nhà thầu dự kiến sử
dụng để thi công cho gói thầu với các thông tin cơ bản
sau:

- Loại máy móc, thiết bị.

- Nguồn gốc, xuất xứ.

- Model

- Công suất.

- Đặc tính kỹ thuật chính.

- Chất lượng thiết bị hiện tại (tự đánh giá).

4.2. Về trình tự thi công, lắp đặt

* Nhà thầu cần chuẩn bị lao động, vật liệu, công cụ,
thiết bị... cần thiết cho các công việc sau:

- Thi công với khối lượng quy định trong bản vẽ và số
lượng, chất lượng theo thiết kế;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự công cộng theo
quy định chung của Chủ đầu tư và của khu vực;

- Nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh quy phạm an toàn
lao động và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an
toàn thi công, an toàn trong phòng chống cháy nổ cho người
và phương tiện thi công công trình theo các quy định hiện
hành về mọi tai nạn, sự cố, kể cả tai nạn lao động
xảy ra trong giai đoạn chuẩn bị và thi công.

Ђ

Ю

д

ж

Ђ

Ю

␃ሃĀጀ碤᐀碤㄀$␷㠀$⑈愀̤摧⎌L᠀* Định vị:

- Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ của công
trình trên cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do
CBKT bên mời thầu cung cấp và phải chịu trách nhiệm về
độ chính xác của công việc định vị này;

- Phương pháp đo, thiết bị phải phù hợp với mục tiêu
và độ chính xác của công tác đo đạc;

- Các số liệu định vị, các chi tiết kết cấu cần
phải đệ trình trước khi tiến hành thi công. Nhà thầu
phải cung cấp thiết bị, phương tiện, nhân lực nhân viên
kỹ thuật và vật liệu cần thiết để Tư vấn giám sát,
Ban QLDA có thể kiểm tra công tác định vị và những việc
liên quan mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí
phát sinh nào;

- Các sai số đo đạc định vị kết cấu phải nằm trong
phạm vi giới hạn cho phép thiết kế quy định và quy phạm
xây dựng hiện hành;

- Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho những việc phát sinh
cần phải làm do định vị vị trí của các cấu kiện
không phù hợp với các chỉ dẫn nói trên.

5. Về vận hành thử nghiệm, an toàn;

Vận hành thử: Kế hoạch và phương pháp vận hành thử do
nhà thầu đề xuất được chủ đầu tư thông qua.

- Trong quá trình chạy thử, sẽ kiểm tra toàn bộ các chức
năng làm việc của máy. Thiết bị phải đảm bảo đầy
đủ và chính xác các chỉ tiêu theo yêu cầu được nêu
trong mô tả kỹ thuật của chúng.

- Nhà thầu có trách nhiệm hướng dẫn cán bộ, công nhân
vận hành của Chủ đầu tư thuần thục, biết cách hiệu
chỉnh và sửa chữa các hư hỏng thông thường cho các
thiết bị cung cấp (nếu được trúng thầu, nhà thầu
phải có tài liệu hướng dẫn cụ thể gửi cho bên A).

- Kế hoạch hướng dẫn vận hành nhà thầu phải đề
xuất và thuyết minh cụ thể trong hồ sơ dự thầu, thời
gian hướng vận hành song song với thời gian lắp đặt và
chạy thử.

6. Về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

Trong quá trình thi công, cần tuân thủ những yêu cầu sau
để phòng chống cháy nổ:

- Có nội qui qui định về việc phòng cháy, chữa cháy
đặt tại công trình.

- Các thiết bị phòng cháy, chữa cháy phải thường xuyên
kiểm tra và bổ sung kịp thời.

- Lực lượng phòng cháy, chữa cháy phải qua tập huấn,
đảm bảo luôn luôn có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố.

- Nếu xảy ra hỏa hoạn thì sử dụng hệ thống cứu hỏa
hiện có của Thành phố hoặc hút nước trực tiếp từ
sông, hồ, các ao gần nhất. Các đám cháy nhỏ có thể
dùng các bình xịt bọt chống cháy.

7. Về vệ sinh môi trường

- Nhà thầu phải cam kết và đưa ra biện pháp đảm bảo
vệ sinh môi trường trong khu vực thi công theo quy định
(Chất thải, môi trường nước, môi trường không khí...).
Có thỏa thuận với tổ chức hoặc cá nhân có bãi đổ
thải đã được cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động
hoặc cho phép đổ thải, có biện pháp vận chuyển chất
thải phù hợp.

- Nhà thầu bố trí ăn uống trên công trường phải đảm
bảo vệ sinh và phải có địa điểm riêng trong sơ đồ
tổ chức thi công.

- Không được thi công gây tiếng ồn ngoài giờ cao điểm
làm ảnh hưởng tới khu dân cư lân cận, tới học tập và
sinh hoạt của học sinh hoặc các cơ quan đoàn thể lân
cận xung quanh. Nhà thầu chịu toàn bộ trách nhiệm về
đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Bố trí chỗ đổ chất thải tại những nơi được cấp
phép và đảm bảo trữ lượng, công suất đổ thải, xử
lý chất thải đúng quy định của pháp luật. Nhà thầu
phải cung cấp các tài liệu để chứng minh đáp ứng yêu
cầu này khi tham gia dự thầu; giá dự thầu phải được
tính toán đầy đủ chi phí xử lý chất thải này.

8. Về an toàn lao động

- Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ quy định về an
toàn lao động.

- Xung quanh công trình phải có hàng rào bảo vệ.

- Tất cả công nhân, cán bộ trên công trường phải có
mũ, quần áo bảo hộ lao động theo đúng quy định.

- Phải có biển báo khu vực nguy hiểm, khẩu hiệu rõ ràng
(Chữ mầu đỏ).

- Nhà thầu phải trình các giấy tờ liên quan đến an toàn
cho người và trang thiết bị trên công trường theo quy
định.

- Chất lượng và tính hợp lý của nhân công và thiết bị
phục vụ thi công do Nhà thầu cung cấp phải phù hợp với
các yêu cầu về thợ lành nghề và danh mục thiết bị
phục vụ thi công cho gói thầu ghi trong thỏa thuận với
Chủ đầu tư;

- Việc thanh tra của Chủ đầu tư về nhân công sẽ không
làm giảm nghĩa vụ của nhà thầu về việc đảm bảo số
lượng nhân công, thiết bị phục vụ thi công đầy đủ
trong quá trình thi công;

- Bất kỳ công việc nào không đảm bảo tính đồng bộ
theo yêu cầu của các bản vẽ thầu cũng như các yêu cầu
kỹ thuật sẽ bị loại bỏ.

- Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc phá
bỏ và xây dựng lại các công việc bị loại bỏ đó với
chi phí của mình.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi
công: Nhà thầu chịu trách nhiệm huy động nhân lực và
thiết bị phục vụ thi công đáp ứng yêu cầu về tiến
độ của gói thầu.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và
các hạng mục;

Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công tổng thể
và các hạng mục cụ thể, hợp lý đảm bảo trình tự thi
công, nghiệm thu.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng
của nhà thầu;

- Nhà thầu phải tổ chức hệ thống quản lý chất lượng
phù hợp với công trình, trong đó cần có bộ phận giám
sát chất lượng riêng của nhà thầu;

- Lập đầy đủ, đúng quy định nhật ký thi công xây
dựng công trình;

- Phối hợp với Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn giám
sát chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nghiệm thu;

- Báo cáo thường xuyên với Chủ đầu tư về tiến độ,
chất lượng, khối lượng, an toàn thi công và môi trường
xây dựng;

- Tổ chức nghiệm thu nội bộ trước khi mời đại diện
Chủ đầu tư nghiệm thu;

- Đảm bảo an toàn thi công xây dựng cho người, thiết bị
và những công trình lân cận, kể cả hệ thống hạ tầng
kỹ thuật khu vực;

- Lập hồ sơ hoàn công theo quy định hiện hành.

12. Yêu cầu khác:

Khi thi công, Nhà thầu chịu trách nhiệm phối hợp với các
đơn vị liên quan thực hiện các gói thầu khác để đảm
bảo chất lượng, tiến độ chung cho dự án.

III. Các bản vẽ: Đính kèm E-HSMT là tập Bản vẽ thiết
kế thi công đã được phê duyệt

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6833 dự án đang đợi nhà thầu
  • 298 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 281 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16489 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14205 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây