Thông báo mời thầu

Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 19:31 20/11/2020
Số TBMT
20201131363-00
Công bố
19:29 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Dự án Công trình thuỷ lợi hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh) tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng
Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Súp; Địa chỉ: Số 31 Lạc Long Quân, Thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk; Điện thoại: 02623687793;Fax: 02623687793
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
TPCP
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư địa bàn tỉnh Đắk Lắk Dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh), tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Đăk Lăk

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
19:29 20/11/2020
đến
08:00 11/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:00 11/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 27

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội
dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính
(nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công
việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện,
trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham
dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu
kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ
vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong lĩnh vực giám sát thi công
xây dựng công trình giao thông và công trình thủy lợi theo quy định tại điểm e khoản 1
điều 57 Điều kiện năng lực xây dựng của Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018
của Chính Phủ.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a)Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng E-HSDT được thực hiện theo
phương pháp chấm điểm (100), bao gồm các nội dung sau đây:
Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật:

Bảng tiêu chuẩn đánh giá chi tiết (đề xuất kỹ thuật):
Stt

Tiêu chuẩn

Điểm
tối đa

1

Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu

15

a

Kinh nghiệm thực hiện các gói thầu tương tự
trong 03 năm gần nhất.
Tính chất gói thầu tương tự về quy mô, tính
chất và giá trị: Tương tự về điều kiện hiện
trường thi công vùng Tây Nguyên.
Để đáp ứng điều kiện này nhà thầu cung cấp
hợp đồng giám sát thi công xây dựng công
trình giao thông, thủy lợi trở lên (có tài liệu
chứng minh hợp đồng đã hoàn thành). Giá trị
hợp đồng của các gói thầu tương tự không
nhỏ hơn 439 triệu đồng (Đối với thành viên
trong liên danh hợp đồng để chứng minh
kinh nghiệm phải phù hợp với công việc đảm
nhận của mỗi thành viên trong liên danh).
(Trường hợp nhà thầu Liên danh(i):
+ Năng lực được tính là năng lực tổng cộng
theo tính chất công việc đảm nhận trong liên
danh.
+ Mỗi thành viên trong liên danh phải đáp
ứng tối thiểu 01 hợp đồng có tính chất tương
tự công việc mà mỗi thành viên trong liên
danh đảm nhận thực hiện trong gói thầu, có
giá trị tương ứng với phần trăm (%) công
việc đảm nhận trong gói thầu. Tuy nhiên
tổng giá trị các hợp đồng của các gói thầu
tương tự không nhỏ hơn 439 triệu đồng.

7

b

Thang
điểm
chi tiết

10,5

- Đã thực hiện từ 02 công trình trở lên

7

- Đã thực hiện 01 công trình

4

Chất lượng tư vấn giám sát công trình đã
và đang thực hiện: Chậm cập nhật ảnh, báo
cáo giám sát, nhật ký giám sát, Biên bản
nghiệm thu lên phần mềm quản lý đầu tư
hoặc không đảm bảo chất lượng theo quy
định (có xác nhận của chủ đầu tư)

3

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

Tiêu chuẩn

Stt

c

Điểm
tối đa

Không có công trình nào

3

01 công trình

2

02 công trình trở lên

0

Doanh thu bình quân trong 3 năm gần nhất
2017, 2018, 2019(tối thiểu bằng 1097 triệu
VNĐ). Trường hợp Nhà thầu liên danh,
doanh thu được tính bằng tổng doanh thu của
các Nhà thầu.

2

Doanh thu <1097 triệuVNĐ

2
2.1
3
3.1

Chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi
công xây dựng đối với các công trình.

0
3

Hạng II trở lên

3

Hạng III

1

Uy tín nhà thầu

5

4

Nhà thầu có xác nhận không nợ thuế đến thời
điểm hiện tại.

5

4

Giải pháp và phương pháp luận

30

21

Hiểu rõ mục đích gói thầu

6

a

Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của dự
án nêu trong điều khoản tham chiếu

3

b

Am hiểu rõ mục đích gói thầu, phạm vi công
việc và đối tượng hướng tới của gói thầu ghi
trong điều khoản tham chiếu

3

3.2

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

2

Doanh thu ≥1097 triệuVNĐ

d

Thang
điểm
chi tiết

Cách tiếp cận và phương pháp luận

10

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

Stt

Tiêu chuẩn

a

Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng
mục công việc quy định trong điều khoản
tham chiếu. Các hạng mục công việc được
phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một
cách hoàn chỉnh và logic; đồng thời có phân
công nhân lực hợp lý cho từng công việc

7

b

Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ

3

3.3

Cách trình bày

4

a

Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách
hợp lý, dễ theo dõi

2

b

Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục

2

3.4

Kế hoạch triển khai

6

a

Kế hoạch công việc bao gồm tất cả các
nhiệm vụ để thực hiện dự án. Mỗi một nhiệm
vụ cụ thể phải được phân tích, mô tả một
cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng.

3

b

Kế hoạch triển khai phù hợp với phương
pháp luận và tiến độ dự kiến

2

c

Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công
việc và tiến độ nộp báo cáo

1

3.5

a

b
4

Bố trí nhân sự hợp lý

4

Tối thiểu 05 kỹ sư có chứng chỉ giám sát
công trình giao thông và 04 kỹ sư có chứng
chỉ giám sát phần xây giám sát công tác xây
dựng công trình nông nghiệp và phát triển
nông thôn
Thời điểm và thời gian huy động tư vấn phù
hợp với kế hoạch triển khai.
Nhân sự

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

2

2
50

35

Tiêu chuẩn

Stt

4.1

a

b

4.2

Tư vấn giám sát trưởng - trưởng nhóm (02
người).
Phải có 01 người chứng chỉ hành nghề giám
sát thi công xây dựng công trình giao thông
và 01 người có chứng chỉ giám sát công tác
xây dựng công trình nông nghiệp và phát
triển nông thôn .
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giám
sát trưởng thi công các công trình giao thông
và công trình nông nghiệp và phát triển nông
thôn trở lên tính đến thời điểm đóng thầu
(Phải có tài liệu chứng minh kinh nghiệm:
Xác nhận của chủ đầu tư hoặc có danh sách
nhân sự đính kèm theo hợp đồng đã ký kết
trước đó)
Từ 5 năm trở lên

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

10

5

5

Từ 3 đến dưới 5 năm

3

Dưới 3 năm

1

Kinh nghiệm ở vị trí giám sát trưởng thi công
xây dựng các công trình giao thông, nông
nghiệp và phát triển nông thôn trở lên

5

Từ 03 dự án trở lên

5

Từ 02 dự án trở lên

3

Từ 01 dự án

1

Nhóm kỹ sư giám sát thi công phần đường
giao thông (04 người).
- Phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi
công xây dựng công trình hạng III trở lên.
Phải có bằng đại học chuyên ngành xây
dựng cầu đường. Nếu không có thì không
tính điểm người này
- Điểm kinh nghiệm tính cho 4 người, mỗi
người 25% số điểm.
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giám
sát thi công các công trình giao thông đến
thời điểm đóng thầu (Phải có tài liệu chứng
minh kinh nghiệm: Xác nhận của chủ đầu tư
hoặc có danh sách nhân sự đính kèm theo
hợp đồng đã ký kết trước đó)

20

20

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

Tiêu chuẩn

Stt

4.3

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

Từ 03 dự án trở lên

20

Từ 02 dự án trở lên

16

01 dự án
Nhóm kỹ sư giám sát thi công phần xây
dựng công trình thủy lợi(04 người).
- Phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi
công xây dựng công trình nông nghiệp và
phát triển nông thôn. Phải có bằng đại học
chuyên ngành xây dựng thủy lợi. Nếu không
có thì không tính điểm người này.
- Điểm kinh nghiệm tính cho 4 người, mỗi
người 25% số điểm
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giám
sát thi công các công trình thủy lợi đến thời
điểm đóng thầu (Phải có tài liệu chứng minh
kinh nghiệm: Xác nhận của chủ đầu tư hoặc
có danh sách nhân sự đính kèm theo hợp
đồng)

8

20

20

Từ 03 dự án trở lên

20

Từ 02 dự án trở lên

16

01 dự án

8

TỔNG ĐIỂM

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

100

70

Ghi chú:
a) Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên phải có hợp đồng
lao động với nhà thầu. Tất cả nhân sự trên phải không được đồng thời tham
gia giám sát quá 01 gói thầu trong cùng một thời gian. Nhà thầu phải thực
hiện đầy đủ các nghĩa vụ giữa người sử dụng lao động và người lao động theo
quy định của luật Lao động. (Nhà thầu phải gửi kèm theo bản sao chứng thực về
Bằng cấp chuyên môn; Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ chốt nêu
trên, Khi cần thiết bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu mang bản gốc bằng cấp,
chứng chỉ để đối chiếu với bản sao đã cập nhật trong hồ sơ dự thầu, các tài liệu
kèm theo về thực hiện chế độ cho người lao động theo đúng Luật lao động hiện
hành).
- Đối với nhà thầu là liên danh: Năng lực của từng thành viên trong liên
danh phải đáp ứng yêu cầu năng lực tối thiểu quy định tại Mục 1, Chương III EHSMT, trên cơ sở phần yêu cầu năng lực tương ứng với phạm vi công việc mà
mỗi thành viên đảm nhận trong liên danh. Trường hợp 1 thành viên trong liên

danh không đáp ứng yêu cầu năng lực và kinh nghiệm tối thiểu thì liên danh
không đáp ứng năng lực yêu cầu (Bên mời thầu sẽ xét năng lực của từng Thành
viên liên danh dựa trên nội dung thỏa thuận liên danh theo mẫu số 02- EHSMT).
b) Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật cần đảm bảo các yêu
cầu sau:
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực
của nhà thầu; giải pháp và phương pháp luận; nhân sự không được quy định thấp
hơn 70% điểm tối đa của tiêu chuẩn đó.HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu
tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực của
nhà thầu, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được đánh giá là không đáp
ứng yêu cầu về kỹ thuật.
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu tổng cộng về kỹ thuật không được thấp hơn
70% tổng số điểm về kỹ thuật. HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức
điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
+ Những hồ sơ không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật sẽ bị loại không
đưa vào xét về mặt tài chính.
2. Đánh giá về tài chính:
Điểm tài chính đối với từng E-HSDT được xác định như sau:
Gthấp nhất x 100
Điểm giáđang xét
=
Gđang xét
Trong đó:
Điểm giáđang xét: Điểm giá của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét;
Gthấp nhất: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá
(nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của
hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét.
Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp
Điểm tổng hợp đối với một E-HSDT được xác định theo công thức sau:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
K% = 70%.
G% = 30%.
Điểm kỹ thuật đang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ
thuật;
Điểm giá đang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
3. Trường hợp trúng thầu nhiều hợp đồng:
Trong trường hợp nhà thầu được kiến nghị trao hợp đồng nhiều hơn 01 gói thầu
tư vấn tương tự được mời thầu (triển khai) ở cùng một thời điểm của Công ty
Điện lực Lạng Sơn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc làm chủ đầu
tư: Yêu cầu về nhân sự là yêu cầu tổng cộng của các gói thầu, mỗi cán bộ giám
sát chỉ được giám sát 01 gói thầu.
Nhà thầu phải chứng minh có đủ kinh nghiệm nhân sự để thực hiện nhiều gói
thầu cùng lúc.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6156 dự án đang đợi nhà thầu
  • 813 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 894 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16019 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14075 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây