Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 19:11 20/11/2020
Số TBMT
20201160858-00
Công bố
15:07 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng đường vào Khu di tích lịch sử Sở Chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng
Chủ đầu tư
Chủ đầu tư là UBND huyện Dầu Tiếng; Địa chỉ: Khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách tỉnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng đường vào Khu di tích lịch sử Sở Chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bình Dương

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:07 20/11/2020
đến
16:30 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:30 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
260.000.000 VND
Bằng chữ
Hai trăm sáu mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 45

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Tên dự án: Xây dựng đường vào Khu di tích lịch sử Sở Chỉ huy tiền phương chiến
dịch Hồ Chí Minh.
2. Tên gói thầu: Thi công xây dựng.
3. Tên Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Dầu Tiếng.
4. Quy mô xây dựng, giải pháp thiết kế:
- . Phần đường:
* Bình đồ:
 Tổng chiều dài tuyến là 2917,4m. Tuyến chủ yếu bám theo đường hiện hữu, khống
chế điểm đầu tuyến và cuối tuyến.
 Các đường cong chuyến hướng có bán kính biến thiên từ R-125m ÷ 1.500m. Tại các
đường cong được bố trí siêu cao đảm bảo theo cấp hạng tuyến đường.
* Trắc dọc: Chủ yếu bám theo tim đường hiện hữu. Những điểm khống chế như điểm
đầu tuyến và điểm cuối tuyến, nâng cao đảm bảo bề dày kết cấu. Tuy nhiên để đảm
bảo kỹ thuật của cấp đường cũng như độ êm thuận của xe khi tham gia lưu thông, trắc
dọc tuyến đắp nâng cao ở một số đoạn. Độ dốc dọc lớn nhất Imax=3,13%.
* Trắc Ngang:


Bề rộng mặt đường

6m.Bề rộng lề đường (kể cả gờ chặn 0,2m)

1,5m x 2 bên.Bề rộng nền đường

9m.Độ dốc ngang mặt đường

2%.

 Độ dốc lề đường
* Kết cấu áo đường:


4%.

Bê tông nhựa hạt mịn (BTNC12,5) dày 7cm, lu nèn đạt K≥0,98, E≥143MPa.

 Lớp nhựa dính bám tiêu chuẩn 1,0Kg/m2.
 Cấp phối đá dăm 0x4 dày 20cm, lu nèn đạt K≥0,98, E≥120MPa.
 Bù vênh đất cấp 3 (sỏi đỏ), lu nèn đạt K≥0,98, E≥85MPa.
* Kết cấu lề đường: Đất cấp 3 (sỏi đỏ) dày 15cm, lu nèn đạt K≥0,95
* Kết cấu gờ chặn: Xây dựng gờ chặn dọc hai bên tuyến bằng bê tông đá 1x2 M250
có kích thước (20x35)cm trên lớp cấp phối đá dăm 0x4 dày 10cm.
* Thoát nước

1

Kèm theo hồ sơ thiết kế.

 Thoát nước dọc: Thoát nước dọc bằng rãnh đất hình tam giác, sâu 0,6m, rộng
0,4m, taluy trong 1:1,5, taluy ngoài 1:1.
Xây dựng mới cống hộp bê tông đá 1x2 M200, kích thước (80x80)cm, tại các vị trí
giao với các hẻm, đường dân sinh, đan chịu lực đổ tại chỗ: Km2+452,4 (dài 12m);
Km0+455,71, Km0+561,5, Km0+671,5, Km0+953,21, Km1+164,5, Km1+953,5,
Km2+42, Km2+707, Km2+797,7 (dài 10m).


Thoát nước ngang: Xây dựng mới công hộp bê tông đá 1x2 M200, kích thước
(80x80)cm, dài 18m tại Km0+11,84.
b. Phần cầu:
 Một nhịp giản đơn dài 33m, gồm 04 dầm dạng chữ I BTCT dự ứng lực.
 Lớp phủ mặt cầu bằng BTNC C12,5 dày 5cm, tạo dốc mái 2%, tưới nhựa dính
bám 0,5Kg/m2 và lớp phòng nước.
 Kết cấu mố: Sử dụng mố BTCT đổ tại chỗ fc=30Mpa, móng mố gầm 6 cọc khoan
nhồi đường kính 0,8m; Sau mố đặt bản quá độ dài 6,0m, rộng 6,0m.
c. Hệ thống an toàn giao thông: Bố trí hệ thống biển báo, sơn đường theo QCVN
41:2016/BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ Giao thông vận tải. Tại một số vị trí đào sâu,
đắp cao và các vị trí cống ngang bố trí cọc tiêu để cảnh báo.
5. Thời hạn hoàn thành: 280 ngày, kể từ ngày khởi công.
6. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật2
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên
cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng
chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau (chi tiết
nhà thầu cần phải căn cứ vào hồ sơ thiết kế):
1. Các tiêu chuẩn quy chuẩn tham khảo:
 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng
và bảo trì công trình xây dựng.
 Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN được nêu trong tập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi
công, Chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho nhà thầu.
2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
a. Yêu cầu chung:

2

Trường hợp hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật đã được lập riêng thì dẫn chiếu đến hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật.

 Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào
trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng
hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và
theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp
đồng.
 Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính ổn định, an toàn của tất cả các
hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và
trong giai đoạn bảo hành công trình.
 Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật
liệu, máy móc, thiết bị đưa vào thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công
xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.
 Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hư hỏng nào đối
với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải
tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.
 Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi
công công trình.
 Tổ chức thiện hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn
hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
 Cung cấp danh sách Ban chỉ huy công trường có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm
bảo thực hiện đúng thời hạn và nghĩa vụ của nhà thầu.
 Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong
suốt quá trình thi công.
 Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý
kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực
hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở
công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.
 Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài
công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà
thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.
 Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà
thầu phải thu dọn công trường sạch sẽ.
 Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công theo đúng yêu cầu của
chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.
b. Giám sát thi công:

 Giám sát kỹ thuật thi công công trình được quyền tiếp cận các vị trí thi công để
kiểm tra quá trình thi công của nhà thầu bất cứ lúc nào. Nhà thầu phải có trách
nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình các công tác trên.
 Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trường
khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị
bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải chuyển ra khỏi
phạm vi công trường.
 Khi phát hiện những trường hợp bất hợp lý trong thiết kế thi công cí thể gây hại
đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức
đơn vị thiết kế có biện pháp xử lý.
 Vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và
phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào
công trường.
 Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu
không tuân thủ theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do
nhà thầu chịu.
 Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi
bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những
trường hợp sau:
+ Lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường
+ Lý do nguyên nhân thời thiết, khí hậu.
3. Yêu cầu về chủng loại vật tư:
Nhà thầu phải chào theo đúng mẫu, đúng theo danh mục vật tư, thiết bị như trong
hồ sơ thiết kế. Trường hợp nhà thầu phát hiện sai hoặc thiếu danh mục hoặc nhà thầu
muốn đề xuất vật tư, thiết bị thay thế thì phải chào trong bảng chào riêng.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Nhà thầu đề xuất trình tự thi công phù hợp và hợp lý dựa trên Bản vẽ mời thầu.
Bao gồm tất cả các hạng mục theo khối lượng mời thầu.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
- Nhà thầu phải lập hồ sơ bản vẽ hoàn công toàn bộ công trình theo quy định trước
khi tiến hành tổ chức nghiệm thu công trình. Trong hồ sơ bản vẽ hoàn công phải ghi rõ
họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ, người đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và
đóng dấu. Bản vẽ hoàn công được tư vấn giám sát thi công xây dựng kiểm tra và ký,
đóng dấu
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Nhà thầu phải thực hiện nghiêm về quy định phòng, chống, cháy nổ theo quy định
hiện hành. Lập ban chỉ huy phòng chống cháy nổ, có phương án phòng cháy cụ thể, có
thiết bị chữa cháy cục bộ, có bố trí các biển báo cấm lửa, hiệu lệnh chửa cháy tại công
trường.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Nhà thầu phải thực hiện nghiêm về quy định về vệ sinh môi trường theo quy định
hiện hành. Có biện pháp giảm bụi, tiếng ồn, chất thải rắn, chất thải sinh hoạt, nước thải
sinh hoạt và thi công.
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Nhà thầu phải có các biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho
người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công.
- Cụ thể phải: Thiết kế mặt bằng thi công phù hợp: bảo đảo thi công liên tục, bảo
đảm vệ sinh, an toàn gồm: nhà làm việc, lán công nhân, công trình tạm, kho bãi vật liệu,
vị trí đặt máy móc thi công, đường ra vào công trường cho người và xe máy, cung cấp
điện, nước và hệ thống thoát nước thải.
Các biện pháp an toàn cho từng công tác thi công như: Đào móng đóng cừ tràm, khi làm
việc trên cao, khi lắp đặt các cấu kiện, thiết bị, khi vận hành máy móc.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc
để xảy ra tai nạn trên công trường.
- Tại những vị trí nguy hiểm Nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban
đêm có đèn.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm về an toàn thi công, an toàn lao động, an ninh khu
vực, đảm bảo giao thông và vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành của Nhà nước
trong thời gian thực hiện hợp đồng
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
- Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công
mà nhà thầu đã thống nhất với tư vấn giám sát, chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử lý,
các chậm trễ từng khâu công tác, từng mũi thi công.
- Nếu tư vấn giám sát và chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có
khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp cần
thiết với sự đồng ý của tư vấn giám sát để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu bằng cách tập
trung nhân công và thiết bị, Nhà thầu sẽ không được trả thêm khoản tiền nào về những
biện pháp đó.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Nhà thầu phải xây dựng dựng bảng tiến độ thi công tổng thể và chi tiết công trình
theo thời gian nhà thầu đã dự thầu nhưng không được vượt thời gian quy định trong hồ sơ
mời thầu.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
- Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức tại hiện trường một bộ
phận thí nghiệm, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình, thiết kế các cấp

phối bê tông tốt nhất, căn cứ theo mác bê tông được quy định trong hồ sơ thiết kế, … các
kết quả thí nghiệm trên phải bằng các văn bản do tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân
thực hiện.
- Công tác thí nghiệm bao gồm:
+ Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của các loại vật liệu.
+ Xác định độ bẩn, lẫn tạp chất của vật liệu trong đất.
+ Và các thí nghiệm cần thiết khác theo quy định trong các Quy trình kiểm tra,
nghiệm thu hiện hành.
Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm trên, Nhà thầu không đảm nhận được, thì
Chủ đầu tư có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo
lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện.
- Công tác giám sát chất lượng:
+ Nhà thầu phải có kỹ sư giám sát kết hợp với tư vấn giám sát do chủ đầu tư thuê
thường xuyên kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng và số lượng máy móc
thiết bị thi công, trang thiết bị thí nghiệm kiểm tra, tay nghề của công nhân và tổ chức sản
xuất, công nghệ thi công ngay trên hiện trường.
+ Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo yêu
cầu; phải lập biên bản và có biện pháp xử lý với chỉ huy trưởng công trường nếu có nhiều
sai phạm. Chủ đầu tư, tư vấn giám sát có quyền yêu cầu chỉ huy trưởng công trường đưa
vật liệu, máy móc thiết bị thi công kém chất lượng kể cả cán bộ kỹ sư điều hành và công
nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công trình.
Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự
tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh
tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng
giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc,
thiết bị.
Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào
đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị từ một nước hoặc vùng lãnh thổ nào đó để tham khảo,
minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo
cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ
khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là
tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một
sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó.
12. Yêu cầu về bảo hành công trình:
Đế xuất bảo hành công trình > 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu công trình đưa vào
sử dụng.
Mức bảo hành công trình: 5% giá trị hợp đồng.
III. Các bản vẽ

(Xem hồ sơ thiết kế đính kèm)
(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD
cùng E-HSMT trên Hệ thống).

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6861 dự án đang đợi nhà thầu
  • 270 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 252 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16507 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14190 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây