Thông báo mời thầu

Gói thầu số 3 - Duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa đường sắt chuyên dùng khổ 1000mm tuyến miền Đông

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:50 20/11/2020
Số TBMT
20201161117-00
Công bố
15:24 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa đường sắt chuyên dùng các tuyến mỏ năm 2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 3 - Duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa đường sắt chuyên dùng khổ 1000mm tuyến miền Đông
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa đường sắt chuyên dùng các tuyến mỏ năm 2021
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Quảng Ninh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:24 20/11/2020
đến
09:00 02/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 02/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
150.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 3 - Duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa đường sắt chuyên dùng khổ 1000mm tuyến miền Đông". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 3 - Duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa đường sắt chuyên dùng khổ 1000mm tuyến miền Đông" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 19

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
a) Mục tiêu: Thay thế, sửa chữa các hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động
nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu, góp
phần đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác sử dụng và đáp ứng yêu cầu phục vụ sản
xuất năm 2021.
b) Địa điểm: Trên các tuyến đường sắt mỏ và các ga mỏ do Công ty hiện đang quản
lý thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
c) Quy mô chính của gói thầu
Tuyến Miền Đông: Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên toàn bộ tuyến đường
sắt miền Đông gồm 15.331m đường sắt chuyên dùng khổ 1000mm; 22 bộ ghi (loại P43tg 0.15- L= 16.006m) và 01 bộ ghi (loại P50 - Tg 1/9 - L= 25.012m) đảm bảo theo đúng
chu kỳ định ngạch. Thay toàn bộ tà vẹt gỗ ghi bằng tà vẹt bê tông ghi DƯL kèm phụ kiện
liên kết tương ứng cho 04 bộ ghi tại các ga Mông Dương, Cao Sơn.
d) Giải pháp kỹ thuật
- Việc thực hiện duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa đường sắt trước hết phải đảm bảo an
toàn chạy tàu thông suốt trong mọi trường hợp. Công tác thay ray, tà vẹt và một số công
việc khác được thực hiện chủ yếu trong khoảng thời gian giãn cách giữa hai chuyến tàu
hoặc thời gian ngừng tàu theo kế hoạch của Giám đốc Công ty để giảm tối thiểu ảnh
hưởng đến sản xuất, đối với một số công việc thay tà vẹt bê tông DƯL ghi cần tranh thủ
thời gian vào các ngày nghỉ kéo mỏ để thực hiện.
- Mặt bằng tuyến: Cơ bản không thay đổi bình diện tuyến, chỉ hiệu chỉnh sai lệch
vượt quá tiêu chuẩn so với các quy định đã ban hành.
- Về cao độ: Không điều chỉnh, chỉ thực hiện nâng chèn các điểm lún võng thấp
tương đương với cao độ thiết kế tuyến sau sửa chữa lớn.
- Siêu cao: Sử dụng tốc độ lớn nhất để làm căn cứ phục hồi các vị trí có siêu cao
theo thông số đường cong và tốc độ Công ty đã quy định.
- Biện pháp thi công một số nội dung chính về đường, ghi:
+ Đối với công việc sàng đá đầu vẹt để đảm bảo thoát nước lòng đường sắt thực hiện
theo nguyên tắc làm đến đâu sạch ngay đến đó, đất đá bẩn sau khi sàng sảo cần được vận
chuyển ngay khỏi mặt bằng để tránh mưa gió trôi xuống vùi lấp rãnh hoặc ảnh hưởng đến
đi lại của dân cư, với các khu vực thiếu đá cần bổ sung đá mới để đảm bảo an toàn..
+ Đối với nội dung cần thay thế lẻ tẻ tà vẹt thực hiện đúng quy trình quy định, để
bảo đảm an toàn khi phải thay thế số tà vẹt liền nhau > 2 thanh phải tổ chức cảnh báo
chạy chậm với đơn vị vận hành trong thời gian thi công.
+ Đối với nội dung sửa chữa cự ly đường khi thực hiện cần kiểm tra điều chỉnh lại
cự ly tuyến đường tại các điểm kiểm tra, khi có sai số vượt quá phạm vi cho phép cần
điều chỉnh lại đúng theo tiêu chuẩn của ngành, của Công ty đã ban hành. Lưu ý đối với
đoạn đường cong có bán kính R <200m và hoạt động thường xuyên của đầu máy CK
(trọng lượng 78 tấn, 03 trục trên giá chuyển) thì cự ly lòng đường được nâng lên là
1025mm so với chuẩn đường sắt quốc gia.
+ Đối với công việc ra đá giật đường khi thực hiện với lượng lớn >20mm cần phải
xin cảnh báo chạy chậm. Với các đường cong có bố trí ray hộ bánh khi dật chỉnh, trong

66

trường hợp cần thiết phải tháo ray hộ bánh hoặc nới lỏng liên kết để việc giật chỉnh được
thuận lợi.
+ Đối với công việc nâng chèn thực hiện theo quy trình quy định, đối với khu vực
nền đá bị chai cứng cần phải tiến hành sàng ô làm mềm để nền đá có độ đàn hồi, thoát
nước tốt tránh bị phụt bùn. Khi nâng chèn chú ý kiểm tra lại mặt bằng cao độ để phục hồi
lại cos cao độ thiết kế như sau sửa chữa lớn.
+ Đối với các nội dung bảo dưỡng duy tu các bộ ghi: Thực hiện bảo dưỡng, duy tu
theo các quy trình, quy định đã ban hành, chú ý đến đặc điểm các bộ ghi hiện đang sử
dụng tại công ty đều là ghi P43-Tg 0,15 L= 16,006m hầu hết đang sử dụng tà vẹt gỗ với
số lượng 32 thanh/bộ, đệm thép các loại. Các nội dung khi thực hiện bảo dưỡng duy tu về
cự ly trong ghi cần lưu ý không để chật cự ly, khi thực hiện nên thiên về sai số cộng theo
tiêu chuẩn, về mặt bằng cho phép hướng thẳng cao hơn hướng rẽ tối đa 10mm. Đối với
các bộ ghi lắp đặt tà vẹt bê tông DƯL, số lượng tà vẹt là 35 thanh/bộ cần phải có phụ kiện
liên kết đồng bộ kèm theo, trong đó tận dụng lại xương ghi cũ nhằm tăng tuổi thọ vật tư
và tính ổn định trong liên kết ghi. Khi thực hiện cần phải xin phép dừng tàu thông qua với
thời gian từ 10-12 giờ hoặc tranh thủ ngày nghỉ kéo mỏ để thực hiện.
+ Bảo dưỡng, sửa chữa và sơn kẻ lại các biển báo đã cũ; bổ sung, thay thế đối với
các biển báo đã mất, hỏng; vệ sinh, sơn viết lại lý trình các cầu ray theo quy định.
+ Làm băng két, vệ sinh công nghiệp bảo đảm mặt bằng tuyến đường sạch đẹp theo
quy định; tổ chức dẫy cỏ, phát quang đảm bảm không phạm khổ giới hạn đường sắt.
- Duy trì tần suất kiểm tra đường và ghi đảm bảo tối thiểu 02 lần/ tháng trên toàn
tuyến để phát hiện kịp thời những vị trí bị hư hỏng ảnh hưởng tới an toàn chạy tàu, từ đó
đề xuất sửa chữa khẩn cấp.
- Thực hiện công tác sửa chữa khẩn cấp ở những chỗ cá biệt, nội dung công tác sửa
chữa tuỳ theo mức độ hư hỏng và trạng thái hư hỏng của đường trong đó tập trung các
công việc chính để ưu tiên giải quyết đảm bảo an toàn chạy tàu thông suốt, đồng thời
không cho hư hỏng kéo dài và lan rộng.
2. Thời hạn hoàn thành: 12 tháng
3. Điều kiện thi công
- Yêu cầu vừa thi công vừa đảm bảo an toàn chạy tầu. Khi cần ngừng tầu quá 4 giờ
để thi công cần bố trí vào các ngày ngừng sản xuất hoặc được Giám đốc Công ty cho
phép, trong khoảng thời gian giãn cách giữa hai chuyến tầu.
- Hướng, phân đoạn thi công: Toàn công trình được thi công đồng thời. Trên tuyến
phân thành các gói thầu, có thể thi công làm cuốn chiếu từng phân đoạn, hướng thi công
dần từ hướng ga Mông Dương về Cửa Ông hoặc ngược lại, có thể thi công dứt điểm từng
phân đoạn hoặc thi công toàn tuyến nhưng phải đảm bảo an toàn cho công tác vận hành
đoàn tầu và không làm ách tắc sản xuất của Công ty đối với công tác kéo than mỏ.
- Việc ngừng chạy tầu để thi công trong một số nội dung công việc cụ thể tùy thuộc
yêu cầu phục vụ sản xuất, quyết định cụ thể trong quá trình thi công.
II. YÊU CẦU KỸ THUẬT
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật phải được lập trên cơ sở hồ sơ thiết kế đã được
phê duyệt và các tài liệu hướng dẫn kèm theo, tuân thủ các quy định về thi công nghiệm
thu, quản lý chất lượng của Việt Nam .
Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Tiêu chuẩn áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
* Yêu cầu về vật tư
67

Stt
1
2

Vật liệu
Tiêu chuẩn vật tư, vật liệu, phụ kiện sử dụng
trong công tác bảo trì công trình đường sắt
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu giao
thông đường sắt

Tiêu chuẩn
TCCS 04:2014/VNRA
QCVN 06:2018/BGTVT ban
hành kèm theo Thông tư số
32/2018/TT-BGTVT ngày
15/5/2018

...........
* Yêu cầu về quy phạm thi công, nghiệm thu
Stt
1

Loại công tác
Tiêu chuẩn
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu TCVN 9398: 2012
chung
2
Tiêu chuẩn nghiệm thu kiến trúc tầng trên đường sắt
TCCS:01:2012/VNRA
(phần duy tu và bảo quản)
3
Tiêu chuẩn bảo trì công trình đường sắt thường
TCCS 02:2014/VNRA
4
Tiêu chuẩn bảo trì công trình cầu, cống, hầm đường
TCCS 05:2014/VNRA
sắt
5
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt
QCVN 08:2018/BGTVT
6
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu giao thông
QCVN 06:2018/BGTVT
đường sắt
.......
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
- Có đủ biện pháp thi công, biện pháp an toàn để quản lý chất lượng, quản lý tiến độ,
quản lý khối lượng, quản lý an toàn lao động trên công trường, quản lý môi trường, mức
độ huy động nhân công, thiết bị trên công trường...
- Đảm bảo thi công duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa tuân thủ đúng các tiêu chuẩn, quy
chuẩn hiện hành.
- Lập đủ hồ sơ quản lý kỹ thuật: Các biên bản nghiệm thu, các phiếu thí nghiệm vật
liệu, nhật ký thi công.
- Không làm ảnh hưởng đến sự ổn định của các công trình lân cận và làm ảnh hưởng
đến sản xuất bình thường của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị
a) Yêu cầu về vật tư
Toàn bộ các chủng loại vật tư dùng cho công tác duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa đường
sắt gồm (ray P43, L= 12.5m, nhiệt luyện hai đầu, mác thép U71Mn; tà vẹt bê tông liền khối
dự ứng lực, chiều dài 1,8m; tà vẹt gỗ ghi; tà vẹt bê tông dự ứng lực ghi; đá dăm 2,5x5cm; lập
lách P43; bu lông mối ray; long đen vênh; đệm cao su lõi vải; bu lông cóc K1 kiểu chữ T; cóc
cứng các loại; căn sắt các loại; đệm sắt các loại; đinh đóng; đinh xoắn...) phải tuân thủ theo
TCCS 04:2014/VNRA_Tiêu chuẩn vật tư, vật liệu, phụ kiện sử dụng trong công tác bảo trì
công trình đường sắt ban hành theo Quyết định số 684/QĐ-CĐSVN ngày 30/12/2014 của Cục
Đường sắt Việt Nam.
b) Yêu cầu về địa điểm cung cấp vật liệu:
- Nhà thầu cần nêu cụ thể về địa điểm cung cấp, nguồn gốc các loại vật tư vật liệu
chính như bảng dưới đây:

68

Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tên vật tư

Địa điểm cung cấp hoặc
nguồn gốc

Ray P43, L= 12,5m (nhiệt luyện hai đầu, mác thép
U71Mn)
Lập lách P43
Bu lông mối ray
Bu lông TVBT các loại (bu lông suốt K1, bu lông
xoắn TN1)
Cóc thép các loại (cóc A/C; cóc K1/K2/K3)
Căn U
Long đen vênh D25mm
Đệm cao su lõi vải (dày 10-12mm)
Tà vẹt bê tông liền khối DƯL, L= 1,8m
Tà vẹt gỗ ghi
Tà vẹt bê tông ghi DƯL
Đệm thép ghi (liên kết TVBT ghi DƯL)
Thanh giằng tròn cự ly và phụ kiện
Đá ba lát 2,5 x 5cm

.......
c) Yêu cầu về thiết bị:
- Các thiết bị Nhà thầu đưa vào thi công phải nêu rõ tên, chủng loại và thông số kỹ
thuật, đáp ứng chất lượng, phù hợp tính chất công việc.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt
Tuân thủ theo các tiêu chuẩn TCCS:01:2012/VNRA _Tiêu chuẩn nghiệm thu kiến trúc
tầng trên đường sắt (phần duy tu và bảo quản); TCCS 02:2014/VNRA_ Tiêu chuẩn bảo trì
công trình đường sắt thường.
a) Công việc duy tu, bảo dưỡng đường gồm các công tác (cự ly; thủy bình; cao thấp;
phương hướng; chèn tà vẹt; phụ tùng nối giữ; đầu mối ray; khe hở ray; ray, tà vẹt; kích
thước nền đá; nền đá; nền đường, mương rãnh, cây cỏ; cọc mốc, biển báo, tín hiệu; vật
liệu; đường ngang)
b) Công việc duy tu, bảo dưỡng ghi gồm các công tác (cự ly, cự ly tâm ghi; thủy
bình; cao thấp; phương hướng; chèn tà vẹt; lưỡi ghi; tâm ghi và ray cánh ghi; khe ghi, khe
ray hộ bánh, khe gót ghi; phụ tùng nối giữ; tà vẹt; nền đá, nền đường)
5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
- Nhà thầu phải bảo đảm vệ sinh khu vực thi công cũng như cảnh quan môi trường
đối với công trình lân cận. Tổ chức dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng tại những khu vực sau khi
đã thi công xong.
6. Yêu cầu về an toàn lao động
- Công nhân phải được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động khi thi công
công trình.
- Công nhân phải được huấn luyện an toàn các bước.
- Tuân thủ các quy định về an toàn của nhà máy và của Công ty tuyển than Cửa Ông
- TKV
7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
69

Để công trình được tổ chức thực hiện một cách khoa học, đảm bảo chất lượng và tiến
độ, không ảnh hưởng đến sản xuất của Chủ đầu tư, Nhà thầu cần chỉ rõ:
- Lập kế hoạch triển khai duy tu, bảo dưỡng các phân đoạn cụ thể theo từng tháng.
- Lập khối lượng dự kiến công việc thực hiện trong tháng (vật tư thay thế, nhân công)
trên cơ sở khảo sát để thống nhất với chủ đầu tư đối với từng phân đoạn cụ thể đã đăng ký.
- Tổ chức nghiệm thu khối lượng công việc duy tu, bảo dưỡng trong tháng theo kế
hoạch đã đăng ký và khối lượng dự kiến công việc lập đầu tháng.
- Tiến độ duy tu, bảo dưỡng đường sắt tổng thể.
- Tổ chức bộ máy chỉ huy công trường.
- Tổ chức quản lý nhân lực, vật tư thiết bị tại công trường
- Tổ chức quản lý chất lượng thi công.
- Biện pháp tổ chức quản lý về an toàn lao động, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường
và điều kiện an toàn khác như phòng chống cháy nổ, chống mưa bão trong khu vực thi
công.
8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
Để đảm bảo cho công trình được duy tu, sửa chữa tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ
thuật hiện hành, Nhà thầu cần phải trình bày trong HSDT của mình các nội dung sau:
- Danh mục các tiêu chuẩn kỹ thuật mà Nhà thầu sẽ áp dụng cho từng loại hình công
tác thi công và từng chủng loại vật tư thiết bị.
- Bảng kê toàn bộ chủng loại vật tư, thiết bị đưa vào xây dựng công trình, trong đó
cần nêu rõ tên, quy cách, nhà sản xuất, thông số kỹ thuật chính...
- Biện pháp quản lý để đảm bảo chất lượng sửa chữa công trình.
9. Yêu cầu về công tác bảo quản sau tàu
Nhà thầu phải thực hiện công việc bảo quản sau tàu (bảo hành) trong vòng 03 tháng
đối với phạm vi đã được nghiệm thu trong quá trình duy tu được đăng ký theo tháng. Nội
dung các công việc phải bảo quản gồm 06 công tác chính trong bản tiêu chuẩn chất lượng
đường (cự ly + thủy bình + phương hướng + cao thấp + chèn tà vẹt + phụ tùng nối giữ):
Những đoạn đường và bộ ghi làm duy tu đạt yêu cầu về chất lượng và được nghiệm
thu, phải giữ vững tiêu chuẩn chất lượng (bảo hành) trong 3 tháng kể từ ngày ký biên bản
nghiệm thu. Trong thời gian bảo hành việc đánh giá chất lượng trong kiểm tra công tác
bảo quản hàng quý phải theo tiêu chuẩn của duy tu, bảo quản.
- Sau thời gian 03 tháng trên sẽ giao lại cho đơn vị quản lý tuyến đường. Nếu phát
sinh các hư hỏng sẽ phải tiến hành sửa chữa khẩn cấp và chi phí sẽ do đơn vị quản lý
chịu.

70

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6132 dự án đang đợi nhà thầu
  • 817 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 898 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16005 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14058 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây