Thông báo mời thầu

XL01: CẢI TẠO PHÒNG THÍ NGHIỆM TẦNG 2 NHÀ B

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:48 20/11/2020
Số TBMT
20201162429-00
Công bố
18:38 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, SỬA CHỮA NĂM 2020 CỦA VIỆN KIỂM ĐỊNH QUỐC GIA VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
XL01: CẢI TẠO PHÒNG THÍ NGHIỆM TẦNG 2 NHÀ B
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, SỬA CHỮA NĂM 2020 CỦA VIỆN KIỂM ĐỊNH QUỐC GIA VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
18:38 20/11/2020
đến
19:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
19:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
25.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "XL01: CẢI TẠO PHÒNG THÍ NGHIỆM TẦNG 2 NHÀ B". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "XL01: CẢI TẠO PHÒNG THÍ NGHIỆM TẦNG 2 NHÀ B" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 24

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**I. Giới thiệu về gói thầu**

**1. Tên gói thầu:** XL-01: Cải tạo phòng thí nghiệm tầng 2 nhà B

**2. Địa điểm xây dựng:** Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

**3. Phạm vi công việc của gói thầu:**

\+ Tháo dỡ cửa đi, cửa sổ cũ

\+ Phá dỡ tường trục 11 đoạn B-D, tường trục C đoạn 9-12, tường trục B
đoạn 11-12

\+ Phá dỡ tường trổ cửa trục D đoạn 9-12, trục B đoạn 10-11, Phá dỡ
tường trổ cửa khu vực làm thang sắt sang nhà C

\+ Tháo dỡ thiết bị cũ: thiết bị điện, nước, điều hòa, trần\...

\+ Xây tường bịt cửa sổ, cửa đi, trát tường vị trí xây bịt, má cửa, vị
trí đục cửa

\+ Lắp mới hệ cửa, vách kính cường lực 12mm VK1-VK8

\+ Lắp mới cửa sổ S1,S2 bằng cửa nhôm kính định hình, kính an toàn
6.38mm

\+ Lắp dựng khung xương thép hộp, vách panel PU trong phòng trục B,D
đoạn 9-12, trục 9 đoạn B-D, trục 12 đoạn A-D, trục A đoạn 11-12, trục 11
đoạn B-D

\+ Lắp dựng tấm ốp tường, trần trong phòng bằng tấm panel kháng khuẩn
chuyên dụng

\+ Lắp dựng hệ khung xương thép hộp, ốp tấm PVC vân đá cột trong trong
phòng

\+ Đổ vữa tự trải phẳng sàn chuyên dụng, trải sàn vinyl kháng khuẩn
trong phòng

\+ Lắp dựng hệ khung xương, trần nhôm thả tấm 600x600 ngoài hành lang

\+ Lắp mới hệ thống điện, quạt thông gió, đèn chiếu sáng, điều hòa âm
trần 2 chiều 18000BTU

\+ Lắp mới hệ thống bàn thí nghiệm, chậu rửa chuyên dụng

\+ Sản xuất, lắp dựng mới thang sắt làm cầu nối sang nhà C

\+ Sơn bả tường hành lang, má cửa.

**4. Thời hạn hoàn thành: 60 ngày**

**II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật**

1. **Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật:**

> Nhà thầu đảm bảo thi công tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
> dưới đây:

- Quy chuẩn QCXDVN 01:2008/BXD của Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết
định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008;

- Quy chuẩn 05:2008/BXD, Nhà ở và công trình công cộng- an toàn sinh
mạng và sức khỏe của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo quyết định số
09/2008/QĐ-BXD ngày 06/6/2008;

- Quy chuẩn 06:2013/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy
cho nhà và công trình;

- Quy chuẩn 09:2013/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình
xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

**TIÊU CHUẨN CHUNG VỀ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH**

- [TCVN 4252:2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế
thi công -- Qui phạm thi công và nghiệm
thu.](https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-42522012-ve-quy-trinh-lap-thiet-ke-to-chuc-xay-dung-va-thiet-ke-to-chuc-thi-cong)

- [TCVN 4055:2012 Công trình xây dựng -- Tổ chức thi
công](https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-40552012-ve-to-chuc-thi-cong)

- [TCVN 4087:2012 Sử dụng máy xây dựng . Yêu cầu
chung](https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-40872012-ve-su-dung-may-xay-dung-yeu-cau-chung)

- [TCXDVN 371:2006 Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây
dựng.](https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-xay-dung-viet-nam-tcxdvn-371-2006-ve-nghiem-thu-chat-luong-thi-cong-cong-trinh-xay-dung-do-bo-xay-dung-ban-hanh)

**TIÊU CHUẨN THI CÔNG & NGHIỆM THU KẾT CẤU GẠCH ĐÁ, VỮA XÂY DỰNG**

- [TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm
thu](https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-40852011-ve-ket-cau-gach-da-tieu-chuan-thi-cong-va-nghiem-thu)

- [TCXDVN 336:2005 Vữa dán gạch ốp lát -- Yêu cầu kỹ thuật và phương
pháp
thử](https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-xay-dung-viet-nam-tcxdvn-3362005-ve-vua-dan-gach-op-lat-yeu-cau-ky-thuat-va-phuong-phap-thu)

**TIÊU CHUẨN THI CÔNG & NGHIỆM THU CÔNG TÁC HOÀN THIỆN**

- [TCXDVN 303:2004 Công tác hoàn thiện trong xây dựng -- Thi công và
nghiệm
thu.](https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-xay-dung-viet-nam-tcxdvn-3032004-ve-cong-tac-hoan-thien-trong-xay-dung-thi-cong-va-nghiem-thu-phan-1-cong-tac-lat-va-lang-trong-xay-dung-do-bo-xay-dung-ban-hanh)

- [TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng -- Thi công và
nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây
dựng](https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-9377-12012-ve-cong-tac-hoan-thien-trong-xay-dung-thi-cong-va-nghiem-thu-phan-1-cong-tac-lat-va-lang-trong-xay-dung)

- [TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng -- Thi công và
nghiệm thu -- Phần 2: Công tác trát trong xây
dựng](https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-9377-22012-ve-cong-tac-hoan-thien-trong-xay-dung-thi-cong-va-nghiem-thu-phan-2-cong-tac-trat-trong-xay-dung)

- [TCVN 9377-3:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng -- Thi công và
nghiệm thu -- Phần 3: Công tác ốp trong xây
dựng](https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-9377-32012-ve-cong-tac-hoan-thien-trong-xay-dung-thi-cong-va-nghiem-thu-phan-3-cong-tac-op-trong-xay-dung)

- [TCXDVN 303:2006 Công tác hoàn thiện trong xây dựng -- Phần công tác
ốp trong xây
dựng.](https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-xay-dung-viet-nam-tcxdvn-3032006-ve-cong-tac-hoan-thien-trong-xay-dung-thi-cong-va-nghiem-thu-do-bo-xay-dung-ban-hanh)

- [TCVN 7955:2008 Lắp đặt ván sàn. Quy phạm thi công và nghiệm
thu](https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-79552008-ve-lap-dat-van-san-quy-pham-thi-cong-va-nghiem-thu)

- [TCVN 8264:2009 Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm
thu](https://shac.vn/wp-admin/post.php?post=48629&action=edit)

- [TCXD 159:1986 Trát đá trang trí-Thi công và nghiệm
thu.](https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-xay-dung-viet-nam-tcxd-1591986-ve-trat-da-trang-tri-thi-cong-va-nghiem-thu)

**TIÊU CHUẨN THI CÔNG & NGHIỆM THU HỆ THỐNG CẤP NƯỚC**

- [TCVN 4519:1988 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình
-- Quy phạm thi công và nghiệm
thu.](https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-viet-nam-tcvn-45191988-ve-he-thong-cap-thoat-nuoc-ben-trong-nha-va-cong-trinh-quy-pham-nghiem-thu-va-thi-cong)

- [TCVN 5576:1991 Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ
thuật](https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-viet-nam-tcvn-55761991-ve-he-thong-cap-thoat-nuoc-quy-pham-quan-ly-ky-thuat)

- [TCXD 76:1979 Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống
cung cấp
nước](https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-xay-dung-viet-nam-tcxd-761979-ve-quy-trinh-quan-ly-ky-thuat-trong-van-hanh-cac-he-thong-cung-cap-nuoc)

**TIÊU CHUẨN THI CÔNG & NGHIỆM THU HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN, CHIẾU SÁNG, ĐIỀU
HÒA KHÔNG KHÍ**

- [TCVN 3624:1981 Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và
phương pháp
thử](https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-viet-nam-tcvn-36241981-ve-cac-moi-noi-tiep-xuc-dien-quy-tac-nghiem-thu-va-phuong-phap-thu)

- [TCXD 232:1999 Hệ thống thông gió, điều hoà không khí và cấp lạnh.
Chế tạo lắp đặt và nghiệm
thu.](https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-xay-dung-viet-nam-tcxd-2321999-ve-he-thong-thong-gio-dieu-hoa-khong-khi-va-cap-lanh-che-tao-lap-dat-va-nghiem-thu)

**2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;**

**a. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công:**

- Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai
sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy
trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt nam cũng như phù hợp với
các điều kiện riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ
giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ
giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an
toàn của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi
công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành, Nhà thầu
phải:

\+ Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công
trường. Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình
trạng nguy hiểm cho người lao động.

\+ Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và
ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công
trường và khu vực lân cận.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình,
nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi
công công trình kể từ ngày khởi công công trình đến ngày cấp giấy
chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay
hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy
móc thiết bị thì Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính
chi phí của mình.

- Nhà thầu phải thực hiện thi công tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy
phạm Nhà nước về công tác xây dựng do Bộ Xây Dựng ban hành và các
chỉ định về kỹ thuật trong bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế
đưa vào thi công công trình.

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo
đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được
chấp thuận.

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật
lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn
và đúng thời hạn nghĩa vụ của Nhà thầu theo hợp đồng.

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường
trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công
trình.

- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy những nhân sự của Nhà thầu có hành vi sai
phạm hoặc không có năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ
thì Nhà thầu phải thay thế những nhân sự đó bằng nhân sự có đủ năng
lực đáp ứng nhu cầu công việc trong thời gian sớm nhất.

- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào
trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm
trọng, hư hỏng hay chết người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức
bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công
trình, Nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực
công trường được sạch sẽ.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo
đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.

**b. Giám sát thi công:**

\- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp
cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có
trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.

\- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào
công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công
trình. Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ
thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường.

\- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn
hại tới công trình hoặc thiệt hại vật chất cho Bên mời thầu thì nhà thầu
phải thông báo cho Bên mời thầu, tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.

\- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà
sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, Bên mời thầu cho phép bằng văn
bản mới được đưa vào công trường.

\- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm
thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi
công trình do nhà thầu chịu.

\- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không
được đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và
bên mời thầu trong những trường hợp sau:

\+ Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường.

\+ Do nguyên nhân thời tiết khí hậu.

\+ Các nguyên nhân bất khả kháng khác theo quy định.

**III. Các bản vẽ**

Liệt kê các bản vẽ

**STT** **Ký hiệu** **Tên bản vẽ** **Phiên bản/Ngày phát hành**
--------- ------------- ------------------------------ ------------------------------
TM Thuyết minh nội dung cải tạo 2020
1 KT-01 Mặt bằng định vị nt
2 KT-02 Mặt bằng hiện trạng nt
3 KT-03 Mặt bằng cải tạo nt
4 KT-04 Mặt bằng bố trí nội thất nt
5 KT-05 Mặt bằng trần nt
6 KT-06 Mặt cắt B-B nt
7 KT-07 Mặt cắt B-B nt
8 KT-08 Chi tiết cửa nt
9 KT-09 Chi tiết cửa nt
10 KT-10 Chi tiết lắp panel nt
11 KT-11 Chi tiết lắp panel nt
12 KT-12 Chi tiết lắp panel nt
13 KT-13 Chi tiết lắp panel nt
14 KT-14 Chi tiết lắp panel nt
15 KT-15 Chi tiết lắp điều hòa nt
16 KT-16 Chi tiết sàn vinyl nt
17 KT-17 Chi tiết bàn thí nghiệm nt
18 KT-18 Chi tiết bàn thí nghiệm nt
19 KT-19 Chi tiết bàn thí nghiệm nt
20 KT-20 Chi tiết bàn thí nghiệm nt
21 KT-21 Mặt bằng thang sắt nt
22 KT-22 Mặt cắt thang sắt nt
23 KC-01 Mặt bằng bố trí thang nt
24 KC-02 Kết cấu thang nt
25 Đ-01 Mặt bằng điện chiếu sáng nt
26 Đ-02 Mặt bằng điện ổ cắm nt
27 Đ-03 Sơ đồ nguyên lý nt
28 Đ-04 Bảng thống kê nt

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6626 dự án đang đợi nhà thầu
  • 734 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 921 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16431 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14498 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây