Thông báo mời thầu

Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:44 20/11/2020
Số TBMT
20201161088-00
Công bố
15:27 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
Chủ đầu tư
Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng, Số 25, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn Ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Dự án Cụm hồ Khuổi Dáng, Khuổi Vàng và Bản Lũng, tỉnh Cao Bằng (giai đoạn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư)
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Cao Bằng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:27 20/11/2020
đến
07:30 14/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
07:30 14/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 14

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các
nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu
chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói
thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội
dung công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên
danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng
thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà
thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên
danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh
giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên
ngành.
Nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức tối thiểu hạng
III trở lên cho đầy đủ các lĩnh vực sau đây: Khảo sát xây dựng địa hình, địa
chất; Thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Công trình thủy
lợi); Thiết kế công trình giao thông đường bộ; Thiết kế công trình dân dụng;
Quản lý chi phí; Đối với nhà thầu liên danh từng thành viên liên danh phải có
chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức tương ứng với lĩnh vực công việc mà
mình đảm nhận.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp
theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo
phương pháp chấm điểm (100), bao gồm các nội dung sau đây:
STT

Tiêu chuẩn đánh giá

1

Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu.
Kinh nghiệm đã thực hiện các Hợp đồng tư vấn xây
dựng từ 01/01/2016 đến thời điểm đóng thầu cho các
Gói thầu Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và Lập
báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Tư vấn khảo sát địa
hình, địa chất và lập thiết kế xây dựng (các công trình
xây dựng mới) của các Dự án hoặc Công trình Nông
nghiệp & Phát triển nông thôn (Công trình đầu mối
thủy lợi là các hồ chứa nước thuộc dự án nhóm B
hoặc Công trình đập chắn nước của hồ chứa nước có
cấp công trình từ cấp III trở lên theo QCVN 0405:2012/BNNPTNT).
Đã thực hiện các Hợp đồng tư vấn xây dựng các gói thầu
Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và Lập báo cáo
nghiên cứu khả thi hoặc Tư vấn khảo sát địa hình, địa
chất, lập thiết kế xây dựng (công trình xây dựng mới)
tương tự về quy mô và giá trị ≥ 1.100 triệu đồng
* Tổng số điểm đáp ứng tương ứng nhưng không quá
6,0 điểm
- Cứ mỗi hợp đồng tư vấn được: 1,5 điểm
Đã thực hiện các Hợp đồng tư vấn xây dựng các gói thầu
Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và Lập báo cáo
nghiên cứu khả thi hoặc Tư vấn khảo sát địa hình, địa
chất, lập thiết kế xây dựng (công trình xây dựng mới) có
điều kiện địa lý tương tự về địa hình, khí hậu thuộc các
tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam, cụ thể như sau:
* Tổng số điểm đáp ứng tương ứng nhưng không quá
6,0 điểm
- Cứ mỗi hợp đồng tư vấn có công việc lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi hoặc Thiết kế bản vẽ thi công được:
1,5 điểm
Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp
đồng tương tự trước đó (Các hợp đồng tại mục 1.1),
thông qua giấy tờ, văn bản chứng minh.
* Tổng số điểm đáp ứng tương ứng nhưng không quá
1,0 điểm
- Cứ mỗi hợp đồng tư vấn có công việc lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi hoặc Thiết kế bản vẽ thi công được:
0,20 điểm
Năng lực của nhà thầu (chứng minh bằng chứng chỉ
năng lực hoạt động xây dựng):

1.1

1.1.1

1.1.2

1.2

1.3

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

15,00

12,0

6,00

6,00

6,00

6,0

1,00
1,00

2,0

Mức
điểm
yêu
cầu tối
thiểu
10,50

1.3.1

1.3.2

1.3.3

2
2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Năng lực hoạt động về thiết kế:
- Nhà thầu có chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn
thiết kế gồm:
+ Công trình NN & PTNT (công trình thủy lợi) hạng I

+ Công trình giao thông, công trình dân dụng từ hạng
III trở lên
- Nhà thầu có chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn
thiết kế gồm:
+ Công trình NN & PTNT (công trình thủy lợi) hạng II
hoặc hạng III và
+ Công trình giao thông, công trình dân dụng từ hạng
III trở lên
Năng lực hoạt động về khảo sát địa hình:
- Nhà thầu có chứng chỉ năng lực hoạt động khảo sát
địa hình hạng I
- Nhà thầu có chứng chỉ năng lực hoạt động khảo sát
địa hình hạng II hoặc III
Năng lực hoạt động về khảo sát địa chất:
- Nhà thầu có chứng chỉ năng lực hoạt động khảo sát
địa chất hạng I
- Nhà thầu có chứng chỉ năng lực hoạt động khảo sát
địa chất hạng II hoặc hạng III
Giải pháp và phương pháp luận
Hiểu rõ mục đích gói thầu
Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của dự án nêu trong
điều khoản tham chiếu (Nêu được tổng quan về dự án,
nhiệm vụ, quy mô dự án; địa điểm xây dựng, dự kiến
cấp công trình)
- Đề xuất nêu được tổng quan về dự án, nhiệm vụ, quy
mô dự án; địa điểm xây dựng, dự kiến cấp công trình
- Không đề xuất hoặc đề xuất sơ sài, không rõ được
tổng quan về dự án, nhiệm vụ, quy mô dự án; địa điểm
xây dựng, dự kiến cấp công trình
Đề xuất kỹ thuật có các nội dung mô tả về vị trí, tuyến,
đặc điểm của các hạng mục trong dự án
- Đề xuất có các nội dung mô tả về vị trí, tuyến, đặc
điểm của các hạng mục trong dự án
- Không đề xuất hoặc đề xuất sơ sài, không rõ các nội
dung mô tả về vị trí, tuyến, đặc điểm của các hạng mục
trong dự án
Khảo sát hiện trường dự án (đề xuất kỹ thuật có các hình
ảnh minh họa vị trí, tuyến các hạng mục trong dự án)
- Đề xuất có các hình ảnh minh họa vị trí, tuyến các
hạng mục trong dự án.
- Đề xuất không có các hình ảnh minh họa vị trí, tuyến
các hạng mục trong dự án

1,0

1,00

0,50

0,5
0,5
0,40
0,5
0,5
0,40
35,00
3,00

24,50

1,00

1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Cách tiếp cận và phương pháp luận: Đề xuất kỹ thuật
bao gồm tất cả các hạng mục công việc quy định trong
điều khoản tham chiếu. Các hạng mục công việc được
phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một cách
hoàn chỉnh và logic; đồng thời có phân công cho từng
chuyên gia tư vấn đề xuất cho dự án
Nêu được các vấn đề chung chuẩn bị để triển khai khi
thực hiện gói thầu
- Đề xuất được đầy đủ, chi tiết các nội dung liên quan
đến các vấn đề thu thập tài liệu cơ bản, dân sinh kinh tế
& xã hội phục vụ khảo sát, lập chủ trương đầu tư; các
yêu cầu chung cho công tác khảo sát nhằm đáp ứng đầy
đủ các dữ liệu phục vụ công việc đảm bảo phù hợp với
mục tiêu, nhiệm vụ của gói thầu
- Đề xuất được các nội dung cơ bản đáp ứng được mục
tiêu nhiệm vụ của gói thầu
- Không đề xuất hoặc đề xuất sơ sài, không đáp ứng
được mục tiêu nhiệm vụ của gói thầu
Đề xuất nội dung về công tác khảo sát địa hình, địa chất
(Các tiêu chuẩn áp dụng; Nội dung, quy mô khảo sát, đề
xuất chi tiết khối lượng khảo sát cho từng hạng mục
công trình; Các giải pháp thực hiện)
- Đề xuất được đầy đủ chi tiết nội dung: Các tiêu
chuẩn áp dụng; Nội dung, quy mô khảo sát, đề xuất chi
tiết khối lượng khảo sát cho từng hạng mục công trình;
Các giải pháp thực hiện phù hợp với quy định của pháp
luật có liên quan
- Đề xuất được các nội dung cơ bản: Các tiêu chuẩn áp
dụng; Nội dung, quy mô khảo sát nhưng không đề xuất
chi tiết khối lượng khảo sát cho từng hạng mục công
trình, không nêu được các giải pháp thực hiện phù hợp
với quy định của pháp luật có liên quan
- Không đề xuất hoặc đề xuất sơ sài các tiêu chuẩn áp
dụng; Nội dung, quy mô khảo sát không đề xuất chi tiết
khối lượng khảo sát cho từng hạng mục công trình,
không nêu được các giải pháp thực hiện phù hợp với quy
định của pháp luật có liên quan
Đề xuất nội dung về công tác lập Báo cáo đề xuất chủ
trương đầu tư (Nêu được yêu cầu chung công tác lập
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Các tiêu chuẩn áp
dụng, Các nội dung cần nghiên cứu khi lập Báo cáo đề
xuất chủ trương đầu tư; Phân công công việc cho từng
chuyên gia tư vấn chủ chốt)
- Đề xuất được đầy đủ chi tiết nội dung: Nêu được yêu
cầu chung, các tiêu chuẩn áp dụng, các nội dung cần
nghiên cứu khi lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
theo quy định hiện hành; Phân công công việc cho từng
chuyên gia tư vấn chủ chốt

28,00

8,00

8,00

4,00
0,00

10,00

10,00

5,00

0,00

10,00

10,00

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.4.1

2.4.2
2.4.3
2.5
2.5.1
2.5.2
3

3.1

3.1.1

3.1.2

- Đề xuất được các nội dung cơ bản: Nêu được yêu cầu
chung, các tiêu chuẩn áp dụng, các nội dung cần nghiên
cứu khi lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy
định hiện hành; Phân công công việc cho từng chuyên
gia tư vấn chủ chốt
- Không đề xuất hoặc đề xuất sơ sài, không nêu được
yêu cầu chung, các tiêu chuẩn áp dụng, các nội dung
cần nghiên cứu khi lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu
tư theo quy định hiện hành; Phân công công việc cho
từng chuyên gia tư vấn chủ chốt
Cách trình bày phương pháp luận
- Trình bày khoa học, rõ ràng
- Trình bày tương đối khoa học và rõ ràng có thể chấp
nhận được
- Trình bày không khoa học, không rõ ràng
Kế hoạch triển khai.
- Thể hiện được chi tiết kế hoạch, tiến độ triển khai các
công việc, kế hoạch báo cáo và bàn giao hồ sơ sản
phẩm với tổng thời gian không vượt quá 60 ngày

5,00

0,00

1,00
1,00
0,50
0,00
1,00
1,00

- Chưa thể hiện được chi tiết kế hoạch, tiến độ triển
khai các công việc; Kế hoạch báo cáo và bàn giao hồ sơ
sản phẩm với tổng thời gian không vượt quá 60 ngày
- Không đề xuất hoặc đề xuất sơ sài, hoặc đề xuất tổng
thời gian thực hiện vượt quá 60 ngày
Bố trí nhân sự hợp lý
Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
Thời điểm và thời gian huy động tư vấn phù hợp với kế
hoạch triển khai.
Nhân sự chủ chốt tham gia thực hiện gói thầu
Chủ nhiệm dự án:
- Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành công trình
thủy lợi trở lên.
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thủy lợi
còn hiệu lực
- Có đầy đủ các tài liệu kèm theo gồm:
+ Bản sao chứng thực: Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành
nghề thiết kế, hợp đồng lao động với nhà thầu.
+ Bảng kê khai lý lịch chuyên gia đầy đủ các nội dung
theo mẫu số 06 của HSMT
+ Tài liệu chứng minh đã làm Chủ nhiệm dự án, thiết
kế (Xác nhận của Chủ đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt
dự án hoặc Quyết định phê duyệt thiết kế)
Về trình độ chuyên môn
- Trình độ trên đại học
- Trình độ đại học
Về số năm kinh nghiệm hoạt động xây dựng

0,50
0,00
2,00
1,00
1,00
50,00

35,00

20,00

2,00
2,00
1,00
2,00

3.1.3

3.1.4

3.2

3.2.1

3.2.2

- Từ 20 năm trở lên
- Từ 10 đến 19 năm
- Từ 05 đến 09 năm
- Dưới 05 năm
Năng lực hoạt động về thiết kế:
- Có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế Công trình
NN & PTNT (công trình thủy lợi) hạng I
- Có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế Công trình
NN & PTNT (công trình thủy lợi) hạng II hoặc hạng III
Về kinh nghiệm chuyên môn: Đã làm Chủ nhiệm dự án,
thiết kế xây dựng mới các Dự án hoặc Công trình Nông
nghiệp & Phát triển nông thôn (Công trình đầu mối thủy
lợi là các hồ chứa nước thuộc dự án nhóm B hoặc Công
trình đập chắn nước của hồ chứa nước có cấp công trình
từ cấp III trở lên thuộc các hợp đồng đã nêu ở mục 1.1)
* Tổng số điểm đáp ứng tương ứng nhưng không quá
12,0 điểm
- Cứ mỗi hợp đồng tư vấn đã làm Chủ nhiệm dự án
hoặc thiết kế công việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
hoặc Thiết kế bản vẽ thi công được: 2,0 điểm
Chủ nhiệm khảo sát địa hình:
- Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành chuyên ngành
trắc địa hoặc đo đạc bản đồ.
- Có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình còn hiệu lực
- Có đầy đủ các tài liệu kèm theo gồm:
+ Bản sao chứng thực: Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành
nghề khảo sát địa hình, hợp đồng lao động với nhà thầu.
+ Bảng kê khai lý lịch chuyên gia đầy đủ các nội dung
theo mẫu số 06 của HSMT
+ Tài liệu chứng minh đã làm Chủ nhiệm hoặc Chủ trì
khảo sát các công trình (Quyết định phân công nhiệm vụ
của nhà thầu hoặc các tài liệu tương tự khác)
Về số năm kinh nghiệm hoạt động xây dựng
- Từ 15 năm trở lên
- Từ 05 đến 14 năm
- Dưới 05 năm
Về kinh nghiệm chuyên môn: Đã làm Chủ nhiệm hoặc
Chủ trì khảo sát địa hình xây dựng mới các Dự án hoặc
Công trình Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Công
trình đầu mối thủy lợi là các hồ chứa nước thuộc dự án
nhóm B hoặc Công trình đập chắn nước của hồ chứa
nước có cấp công trình từ cấp III trở lên thuộc các hợp
đồng đã nêu ở mục 1.1)
* Tổng số điểm đáp ứng tương ứng nhưng không quá
3,75 điểm

2,00
1,00
0,50
0,00
4,00
4,00
2,00

12,00

12,00

4,75

1,00
1,00
0,50
0,00

3,75

3,75

3.3

3.3.1

3.3.2

3.4

3.4.1

- Cứ mỗi hợp đồng tư vấn đã làm Chủ nhiệm hoặc Chủ
trì khảo sát địa hình được: 1,25 điểm
Chủ nhiệm khảo sát địa chất:
- Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành khảo sát địa
chất công trình
- Có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất còn hiệu lực
- Có đầy đủ các tài liệu kèm theo gồm:
+ Bản sao chứng thực: Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành
nghề khảo sát địa chất, hợp đồng lao động với nhà thầu.
+ Bảng kê khai lý lịch chuyên gia đầy đủ các nội dung
theo mẫu số 06 của HSMT
+ Tài liệu chứng minh đã làm Chủ nhiệm hoặc Chủ trì
khảo sát các công trình (Quyết định phân công nhiệm vụ
của nhà thầu hoặc các tài liệu tương tự khác)
Về số năm kinh nghiệm hoạt động xây dựng
- Từ 15 năm trở lên
- Từ 05 đến 14 năm
- Dưới 05 năm
Về kinh nghiệm chuyên môn: Đã làm Chủ nhiệm hoặc
Chủ trì khảo sát địa chất xây dựng mới các Dự án hoặc
Công trình Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Công
trình đầu mối thủy lợi là các hồ chứa nước thuộc dự án
nhóm B hoặc Công trình đập chắn nước của hồ chứa
nước có cấp công trình từ cấp III trở lên thuộc các hợp
đồng đã nêu ở mục 1.1)
* Tổng số điểm đáp ứng tương ứng nhưng không quá
3,75 điểm
- Cứ mỗi hợp đồng tư vấn đã làm Chủ nhiệm hoặc Chủ
trì khảo sát địa chất được: 1,25 điểm
Chủ trì thiết kế công trình thủy lợi:
- Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành công trình
thủy lợi.
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thủy lợi
còn hiệu lực
- Có đầy đủ các tài liệu kèm theo gồm:
+ Bản sao chứng thực: Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành
nghề thiết kế, hợp đồng lao động với nhà thầu.
+ Bảng kê khai lý lịch chuyên gia đầy đủ các nội dung
theo mẫu số 06 của HSMT
+ Tài liệu chứng minh đã làm Chủ nhiệm hoặc Chủ trì
thiết kế các công trình (Quyết định phân công nhiệm vụ
của nhà thầu hoặc các tài liệu tương tự khác)
Về số năm kinh nghiệm hoạt động xây dựng
- Từ 10 năm trở lên
- Từ 05 đến 09 năm
- Dưới 05 năm

4,75

1,00
1,00
0,50
0,00

3,75

3,75

4,75

1,00
1,00
0,50
0,00

3.4.2

3.5

3.5.1

3.5.2

3.6

Về kinh nghiệm chuyên môn: Đã làm Chủ nhiệm hoặc
Chủ trì trì thiết kế xây dựng mới các Dự án hoặc Công
trình Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Công trình
đầu mối thủy lợi là các hồ chứa nước thuộc dự án nhóm
B hoặc Công trình đập chắn nước của hồ chứa nước có
cấp công trình từ cấp III trở lên thuộc các hợp đồng đã
nêu ở mục 1.1)
* Tổng số điểm đáp ứng tương ứng nhưng không quá
3,75 điểm
- Cứ mỗi hợp đồng tư vấn đã làm Chủ nhiệm hoặc Chủ
trì thiết kế được: 1,25 điểm
Chủ trì tính toán thủy văn:
- Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành thủy văn
- Có đầy đủ các tài liệu kèm theo gồm:
+ Bản sao chứng thực: Bằng tốt nghiệp, hợp đồng lao
động với nhà thầu.
+ Bảng kê khai lý lịch chuyên gia đầy đủ các nội dung
theo mẫu số 06 của HSMT
+ Tài liệu chứng minh đã làm Chủ trì tính toán thủy
văn các công trình như (Quyết định phân công nhiệm vụ
của nhà thầu hoặc các tài liệu tương tự khác)
Về số năm kinh nghiệm hoạt động xây dựng
- Từ 10 năm trở lên
- Từ 05 đến 09 năm
- Dưới 05 năm
Về kinh nghiệm chuyên môn: Đã làm Chủ trì tính toán
thủy văn xây dựng mới các Dự án hoặc Công trình Nông
nghiệp & Phát triển nông thôn (Công trình đầu mối thủy
lợi là các hồ chứa nước thuộc dự án nhóm B hoặc Công
trình đập chắn nước của hồ chứa nước có cấp công trình
từ cấp III trở lên thuộc các hợp đồng đã nêu ở mục 1.1)
* Tổng số điểm đáp ứng tương ứng nhưng không quá
3,0 điểm
- Cứ mỗi hợp đồng tư vấn đã làm Chủ nhiệm hoặc Chủ
trì được: 1,0 điểm
Chủ trì lập dự toán:
- Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành xây dựng
công trình.
- Có chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá từ hạng II trở
lên còn hiệu lực.
- Có đầy đủ các tài liệu kèm theo gồm:
+ Bản sao chứng thực: Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành
nghề thiết kế, hợp đồng lao động với nhà thầu.
+ Bảng kê khai lý lịch chuyên gia đầy đủ các nội dung
theo mẫu số 06 của HSMT

3,75

3,75

4,00

1,00
1,00
0,50
0,00

3,00

3,00

4,00

3.6.1

3.6.2

3.7

3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

+ Tài liệu chứng minh đã làm Chủ trì lập dự toán các
công trình (Quyết định phân công nhiệm vụ của nhà thầu
hoặc các tài liệu tương tự khác)
Về số năm kinh nghiệm hoạt động xây dựng
- Từ 15 năm trở lên
- Từ 05 đến 14 năm
- Dưới 05 năm
Về kinh nghiệm chuyên môn: Đã làm Chủ trì lập tổng
mức đầu tư, dự toán xây dựng mới các Dự án hoặc Công
trình Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Công trình
đầu mối thủy lợi là các hồ chứa nước thuộc dự án nhóm
B hoặc Công trình đập chắn nước của hồ chứa nước có
cấp công trình từ cấp III trở lên thuộc các hợp đồng đã
nêu ở mục 1.1)
* Tổng số điểm đáp ứng tương ứng nhưng không quá
3,0 điểm
- Cứ mỗi hợp đồng tư vấn đã làm Chủ nhiệm hoặc Chủ
trì được: 1,0 điểm
Các cán bộ kỹ thuật hỗ trợ (thời gian công tác ≥ 3
năm) thuộc các lĩnh vực tham gia thực hiện gói thầu.
Các cán bộ chuyên ngành khảo sát tốt nghiệp đại học trở
lên chuyên ngành phù hợp.
- Cứ mỗi cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học trở lên
thuộc chuyên ngành trắc địa, địa hình được 0,5 điểm
nhưng tối đa không quá 2,0 điểm
- Cứ mỗi cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học trở lên
thuộc chuyên ngành khảo sát địa chất được 0,5 điểm
nhưng tối đa không quá 2,0 điểm
Các cán bộ thiết kế công trình thủy lợi có bằng tốt
nghiệp đại học chuyên ngành công trình thủy lợi
- Cứ mỗi cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học trở lên
thuộc chuyên ngành công trình thủy lợi được 0,5 điểm
nhưng tối đa không quá 3,0 điểm
Các cán bộ chuyên ngành thủy văn công trình có bằng
tốt nghiệp đại học chuyên ngành thủy văn
- Cứ mỗi cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học trở lên
thuộc chuyên ngành thủy văn được 0,5 điểm nhưng tối
đa không quá 0,5 điểm
Cán bộ lập tổng mức đầu tư, dự toán có bằng tốt nghiệp
đại học trở lên
- Cứ mỗi cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học trở lên
thuộc chuyên ngành thủy lợi, giao thông, xây dựng được
0,5 điểm nhưng tối đa không quá 0,5 điểm
Tổng cộng (1+2+3); và tối thiểu chung.

1,00
1,00
0,50
0,00

3,00

3,00

7,75
4,00
2,00

2,00
3,00
3,00
0,50
0,50
0,25
0,25
100,00

70,00

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số (3) của bảng trên có hợp đồng lao
động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử
dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ
lý do.
b) Kết luận:
E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một
trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận,
nhân sự được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu
được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Mục 3.1. Đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật.
Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x (100 )]/Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất
trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của
HSĐXTC đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ
thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm
tỷ lệ 80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ
20%;
+ K + G = 100%;

Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp
hạng thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5996 dự án đang đợi nhà thầu
  • 641 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 828 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15808 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14251 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây