Thông báo mời thầu

Thu gom, vận chuyển rác; quét, thu gom rác đường phố; vỉa hè khu vực thị trấn Long Hải, xã Phước Hưng, Phước Tỉnh + Thu gom vận chuyển rác bờ biển và rác ao Hải Hà + phun thuốc và dọn dẹp cỏ vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn Thị trấn Long Hải, xã Phước Hưng, xã Phước Tỉnh

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:59 20/11/2020
Số TBMT
20201162352-00
Công bố
17:47 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Thu gom, vận chuyển rác thải; quét, thu gom rác đường phố; thu gom rác bờ biển, rác ao Hải Hà; phun thuốc, dọn cỏ vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn huyện năm 2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thu gom, vận chuyển rác; quét, thu gom rác đường phố; vỉa hè khu vực thị trấn Long Hải, xã Phước Hưng, Phước Tỉnh + Thu gom vận chuyển rác bờ biển và rác ao Hải Hà + phun thuốc và dọn dẹp cỏ vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn Thị trấn Long Hải, xã Phước Hưng, xã Phước Tỉnh
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách huyện (Sự nghiệp môi trường)
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thu gom, vận chuyển rác thải; quét, thu gom rác đường phố; thu gom rác bờ biển, rác ao Hải Hà; phun thuốc, dọn cỏ vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn huyện năm 2021
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:47 20/11/2020
đến
09:00 11/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 11/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
300.000.000 VND
Bằng chữ
Ba trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thu gom, vận chuyển rác; quét, thu gom rác đường phố; vỉa hè khu vực thị trấn Long Hải, xã Phước Hưng, Phước Tỉnh + Thu gom vận chuyển rác bờ biển và rác ao Hải Hà + phun thuốc và dọn dẹp cỏ vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn Thị trấn Long Hải, xã Phước Hưng, xã Phước Tỉnh". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thu gom, vận chuyển rác; quét, thu gom rác đường phố; vỉa hè khu vực thị trấn Long Hải, xã Phước Hưng, Phước Tỉnh + Thu gom vận chuyển rác bờ biển và rác ao Hải Hà + phun thuốc và dọn dẹp cỏ vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn Thị trấn Long Hải, xã Phước Hưng, xã Phước Tỉnh" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 19

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về công trình và gói thầu
a. Tên công trình: Thu gom, vận chuyển rác thải; quét, thu gom rác đường
phố; thu gom rác bờ biển, rác ao Hải Hà; phun thuốc, dọn cỏ vỉa hè các tuyến
đường trên địa bàn huyện năm 2021.
b. Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Điền.
Địa chỉ: Số 1939, QL55, TT Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh BRVT.
Địên thoại: 02543 869 289

Fax: 02543 869 289

c. Mục tiêu đầu tư:
- Đầu tư xây dựng Thu gom, vận chuyển rác thải; quét, thu gom rác đường
phố; thu gom rác bờ biển, rác ao Hải Hà; phun thuốc, dọn cỏ vỉa hè các tuyến
đường trên địa bàn huyện năm 2021 là việc làm hết sức cần thiết vì để đảm bảo vệ
sinh môi trường trên địa bàn huyện.
- Thể hiện sự quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của
Lãnh đạo huyện Long Điền cho nhân dân, góp phần gìn giữ, nét tươi xanh, môi
trường trong lành của đô thị huyện.
d. Địa điểm xây dựng: Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
e. Tên gói thầu: Thu gom, vận chuyển rác; quét, thu gom rác đường phố; vỉa
hè khu vực thị trấn Long Hải, xã Phước Hưng, Phước Tỉnh + Thu gom vận
chuyển rác bờ biển và rác ao Hải Hà + phun thuốc và dọn dẹp cỏ vỉa hè các tuyến
đường trên địa bàn Thị trấn Long Hải, xã Phước Hưng, xã Phước Tỉnh
2. Yêu cầu về kỹ thuật
- Là công trình nằm trên các tuyến hiện hữu ngoài yêu cầu về chất lượng, hiệu
quả sử dụng cần phải đạt yêu cầu về mỹ thuật và tạo vẽ đẹp cảnh quan.
3. Bảng khối lượng chi tiết:
1. Thu gom vận chuyển rác:
STT

Khu vöïc

ÑVT Khoái löôïng

I
1

Xe Hooklip

taán

4.453,00

Chôï Long Haûi

taán

2.774,00

2

Chôï Phöôùc Tænh

taán

1.679,00

II
1

Xe 7 taán

taán

22.432,90

Hoä daân caùc tuyeán ñöôøng trung taâm TT. Long Haûi

taán

11.899,000

2

Hoä daân caùc tuyeán ñöôøng trung taâm Xaõ Phöôùc Tænh

taán

6.424,000

3

Hoä daân Xaõ Phöôùc Höng

taán

4.015,000
26.885,900

Toång coäng
2. Quét rác đường phố, vỉa hè:
STT

Khu vực

Lượt
quét
/ngày

Số
ngày
quét

ĐVT

Khối lượng
thực hiện

A

Các tuyến đường phải quét dọn VS
đường phố, vỉa hè hàng ngày (quét 1
lượt/ngày)

1

364

10.000m2

4.382,91

I

Khu vực thị trấn Long Hải

1

364

10.000m2

2.905,04

1

364

10.000m2

364

2

1

2

3

4

5
6

7

Đường Võ Thị Sáu (đoạn từ ngã 3 Lò Vôi
khu du lịch Thái Thiết) (Đường trung tâm
TT Long Hải ) (đường phố ban đêm)
Đường Võ Thị Sáu (đoạn từ ngã 3 Lò Vôi
khu du lịch Thái Thiết) (Đường trung tâm
TT Long Hải ) - (vĩa hè ban đêm)
Đường Hai Bà Trưng (đoạn từ
UBMTTQVN thị trấn Long Hải đến Dinh
Cô) (Đường Quy hoạch số 6 (đường phố
ban đêm)
Đường Hai Bà Trưng (đoạn từ
UBMTTQVN thị trấn Long Hải đến Dinh
Cô) (Đường Quy hoạch số 6) vĩa hè ban
đêm)
Đường Trần Hưng Đạo ( Quy hoạch số 1
TT Long Hải ) (đường phố ban đêm)
Đường Trần Hưng Đạo ( Quy hoạch số 1
TT Long Hải ) (vĩa hè ban đêm)
Đường Lê Duẩn- Nguyễn Hữu Cảnh Phạm Văn Đồng ( đầu đường 36m phía
sau UBND TT. Long Hải đến Đầu đường
36m phía sau Trường Nguyễn Công Trứ
(Quy hoạch số 3 TT Long Hải - (đường
phố ban đêm)

677,04

647,23
1

10.000m

145,60
1

364

10.000m2

1

364

10.000m2

1

364

10.000m2

1

364

10.000m2

340,09

1

364

10.000m2

145,60

169,87

232,96

8

9

10
II
1

2
III
1
2
B
I
I
1
2
II

Đường Lê Duẩn- Nguyễn Hữu Cảnh Phạm Văn Đồng ( đầu đường 36m phía
sau UBND TT. Long Hải đến Đầu đường
36m phía sau Trường Nguyễn Công Trứ
(Quy hoạch số 3 TT Long Hải - (vĩa hè
ban đêm)
Đường Trường Chinh ( Từ giáp đường
Trần Hưng Đạo đến Trường Nguyễn Công
Trứ) (Quy hoạch số 8 TT Long Hải )
(đường phố ban đêm)
Đường Trường Chinh ( Từ giáp đường
Trần Hưng Đạo đến Trường Nguyễn Công
Trứ) (Quy hoạch số 8 TT Long Hải ) (vĩa
hè ban đêm)

1

364

10.000m2

209,05

1

364

10.000m2

142,54

1

364

10.000m2

195,05

1

364

10.000m2

464,79

1

364

10.000m2

238,57

1

364

10.000m2

226,22

Khu vực thị trấn Phước Tỉnh
Đường từ vòng xoay Phước Bình đến trụ
sở Cảng Phước Hiệp - (đường phố ban
đêm)
Đường từ vòng xoay Phước Bình đến trụ
sở Cảng Phước Hiệp - (vĩa hè ban đêm)
Các tuyến đường phải quét dọn VS
đường phố, vỉa hè hàng tuần (quét 2
lượt/tuần)
Khu vực thị trấn Long Điền
Khu vực xã Phước Hưng
Đường bên hông phải Trường THPT
Minh Đạm (đường phố ban đêm)
Đường bên hông phải Trường THPT
Minh Đạm (vĩa hè ban đêm)

0

0

10.000m2

1.013,08

1

364

10.000m2

407,68

1

364

10.000m2

605,405

1

104,00 10.000m2

882,38

1
1

104,00 10.000m2
104,00 10.000m2

0,00
14,676

1

104,00 10.000m2

7,49

1

104,00 10.000m2

7,19

Khu vực thị trấn Long Hải

1

104,00

10.000m2

867,70

Khu vực xã Phước Hưng
Đoạn từ Trường THPT Minh Đạm đến
vòng xoay Tỉnh lộ 44A (giai đoạn 2)
(đường phố ban đêm)
Đoạn từ Trường THPT Minh Đạm đến
vòng xoay Tỉnh lộ 44A (giai đoạn 2) (vĩa
hè ban đêm)

1

2

3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

Đường Hùng Vương ( đường Quy hoạch
số 4) (đoạn từ Trụ sở UBND thị trấn
Long Hải đến tiếp giáp đường Trung tâm
thị trấn Long Hải) - (đường phố ban đêm)
Đường Hùng Vương ( đường Quy hoạch
số 4) (đoạn từ Trụ sở UBND thị trấn Long
Hải đến tiếp giáp đường Trung tâm thị trấn
Long Hải) - (vĩa hè ban đêm)
Đường Lê Văn Khương ( đường Quy
hoạch số 9) - (đường phố ban đêm)
Đường Lê Văn Khương ( đường Quy
hoạch số 9) - (vĩa hè ban đêm)
Đường 3 Tháng 2 (đoạn từ Cầu trắng đến
tiếp giáp đường Tỉnh lộ 44A giai đoạn 2)
(Quy hoạch số 2 ) - (đường phố ban đêm)
Đường 3 Tháng 2 (đoạn từ Cầu trắng đến
tiếp giáp đường Tỉnh lộ 44A giai đoạn 2)
(Quy hoạch số 2 ) - (vĩa hè ban đêm)
Đường từ Vòng xoay Hải Sơn đến Trường
TH Nguyễn Bỉnh Khiêm - (đường phố
ban đêm)
Đường từ Vòng xoay Hải Sơn đến Trường
TH Nguyễn Bỉnh Khiêm - (vĩa hè ban
đêm)
Đường từ Trường TH Nguyễn Bỉnh
Khiêm đến đầu đường Lê Văn Khương (đường phố ban đêm)
Đường từ Trường TH Nguyễn Bỉnh
Khiêm đến đầu đường Lê Văn Khương (vĩa hè ban đêm)
Đường Điện Biên Phủ (đường QH số 7) từ
vòng xoay Tỉnh lộ 44A giai đoạn II đến
Khu Tái định cư - (đường phố ban đêm)
Đường Điện Biên Phủ (đường QH số 7) từ
vòng xoay Tỉnh lộ 44A giai đoạn II đến
Khu Tái định cư - (vĩa hè ban đêm)

1

104,00 10.000m2

59,47

1

104,00 10.000m2

54,96

1

104,00 10.000m2

27,12

1

104,00 10.000m2

38,42

1

104,00 10.000m2

26,10

1

104,00 10.000m2

29,76

1

104,00 10.000m2

185,17

1

104,00 10.000m2

170,43

1

104,00 10.000m2

87,36

1

104,00 10.000m2

81,10

1

104,00 10.000m2

55,22

1

104,00 10.000m2

52,57

CỘNG MÉT VUÔNG ( B + C + D + E )
10.000m2
5.265,29
3. Thu gom rác bãi biển
STT Nội dung công việc
Đơn vị
Khối lượng
1
Từ giáp nhà hàng Hương Biển đến Mũi Kỳ Vân (6 lần trên
Gói
1
1 năm)

Bãi biển Ao Hải Hà Long Hải + bãi biển Phước Lộc,
Phước Hưng (6 lần trên 1 năm)
4. Dọn cỏ vỉa hè:
2

STT

Hạng mục công việc
Dọn cỏ vĩa hè trên địa bàn huyện

1
1
2
3
4
5
2

Khu vực Thị trấn Long Hải
Đường Quy hoạch số 1
Đường Quy hoạch số 2
Đường Quy hoạch số 3
Đường Quy hoạch số 4
Đường TL44 giai đoạn 2
Khu vực xã Phước Hưng

1

Đoạn từ Trường THPH Minh Đạm đến
vòng xoay Tỉnh lộ 44 A (giai đoạn 2)

Gói

1

Khối
lượng

Đơn vị

156.400

m2

147.600

m2

12.800

m2

24.000

m2

30.000

m2

16.000

m2

64.800

m2

8.800

m2

8.800

m2

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6466 dự án đang đợi nhà thầu
  • 693 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 903 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16317 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14322 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây