Thông báo mời thầu

Xây lắp công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:17 20/11/2020
Số TBMT
20201149862-00
Công bố
16:50 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Sửa chữa hư hỏng mặt đường Vân Đồn, Trần Nhân Tông và An Hải 2
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây lắp công trình
Chủ đầu tư
Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 0236.3822008, Fax 0236.3830438; Email: sgtvt@danang.gov.vn
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Quỹ bảo trì đường bộ năm 2020 (nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu để quản lý, bảo trì đường bộ tại địa phương - nguồn 35%)
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Sửa chữa hư hỏng mặt đường Vân Đồn, Trần Nhân Tông và An Hải 2
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Đà Nẵng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:50 20/11/2020
đến
08:30 01/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 01/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
19.000.000 VND
Bằng chữ
Mười chín triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 53

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP
Chương V. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP1
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
1.1. Quy mô:
Theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 6187/UBND-SGTVT
ngày 16/9/2020 về việc bổ sung danh mục các công trình sửa chữa năm 2020 từ
nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu để quản lý, bảo trì đường bộ tại
địa phương.
1.2. Giải pháp thiết kế:
1.2.1. Đường Vân Đồn:
a) Tại các vị trí mặt đường bê tông nhựa bị hư hỏng dạng nứt tạo lưới: Cắt,
đào bỏ mặt đường bê tông nhựa trong phạm vi hư hỏng dày 12cm; lu lèn móng cấp
phối đá dăm đạt độ chặt K≥98 và hoàn trả với kết cấu như sau:
- Tưới nhũ tương thấm bám tiêu chuẩn 0,8l/m2.
- Bê tông nhựa chặt BNTC19 dày 7cm.
- Tưới nhũ tương dính bám tiêu chuẩn 0,3l/m2.
- Bê tông nhựa chặt BNTC12,5 dày 5cm.
b) Hoàn trả các vạch sơn kẻ vạch tổ chức giao thông theo đúng Quy chuẩn
quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.
1.2.2. Đường Trần Nhân Tông:
a) Tại các vị trí mặt đường bê tông nhựa bị hư hỏng dạng nứt tạo lưới: Cắt,
đào bỏ mặt đường bê tông nhựa trong phạm vi hư hỏng dày 7cm; lu lèn móng cấp
phối đá dăm đạt độ chặt K≥98 và hoàn trả với kết cấu như sau:
- Tưới nhũ tương thấm bám tiêu chuẩn 0,8l/m2.
- Bê tông nhựa chặt BNTC19 dày 7cm.
b) Tại các vị trí mặt đường bị trơ đá, bong tróc: Bù vênh kết hợp thảm tăng
cường mặt đường cũ bằng kết cấu bê tông nhựa, cụ thể:
- Tưới nhũ tương dính bám tiêu chuẩn 0,5l/m2.
- Bù vênh và thảm tăng cường mặt đường cũ bằng bê tông nhựa BTNC12,5
dày trung bình 4cm.
- Vuốt nối mặt đường tại các đường ngang đảm bảo bằng phẳng, êm thuận.
- Đối với phạm vi chân bó vỉa hiện trạng: Bù chênh cao chân bó vỉa hiện trạng
và mặt đường sau khi thảm tăng cường bằng vữa Vmax Grout M60 trộn đá 0,5x1
tỷ lệ cốt liệu 50/50.
c) Hoàn trả các vạch sơn kẻ vạch tổ chức giao thông theo đúng Quy chuẩn
quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.
1

Kèm theo hồ sơ thiết kế.

1.2.3. Đường An Hải 2 (đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến Nguyễn Chí
Diễu):
a) Tại các vị trí mặt đường bê tông nhựa bị hư hỏng cục bộ dạng nứt tạo
lưới, ổ gà: Cắt, đào bỏ mặt đường bê tông nhựa trong phạm vi hư hỏng dày 7cm; lu
lèn móng cấp phối đá dăm đạt độ chặt K≥98 và hoàn trả với kết cấu như sau:
- Tưới nhũ tương thấm bám tiêu chuẩn 0,8l/m2.
- Bê tông nhựa chặt BNTC19 dày 7cm.
b) Bù vênh kết hợp thảm tăng cường toàn bộ mặt đường bằng kết cấu bê
tông nhựa, cụ thể:
- Tưới nhũ tương dính bám tiêu chuẩn 0,5l/m2.
- Bù vênh và thảm tăng cường mặt đường cũ bằng bê tông nhựa BTNC12,5
dày trung bình 4cm.
- Vuốt nối mặt đường tại các đường ngang đảm bảo bằng phẳng, êm thuận.
- Đối với phạm vi chân bó vỉa hiện trạng: Bù chênh cao chân bó vỉa hiện
trạng và mặt đường sau khi thảm tăng cường bằng vữa Vmax Grout M60 trộn đá
0,5x1 tỷ lệ cốt liệu 50/50.
2. Thời hạn hoàn thành: Không quá 45 ngày kể từ ngày khởi công.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật2
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8819:2011 về Mặt đường bê tông nhựa nóng Yêu cầu thi công và nghiệm thu;
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9436 : 2012 Nền đường ô tô - thi công và
nghiệm thu
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8817:2011 về Vật liệu Nhũ tương nhựa đường
axit - Yêu cầu kỹ thuật;
- Tiêu chuẩn TCCS 27:2019/TCĐBVN: Nhũ tương nhựa đường a xít thấm
bám - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8859:2011 về Lớp móng CPDD trong kết cấu
áo đường ô tô - Vật liệu thi công và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật;
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8791-2011 về Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu
kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và
nghiệm thu;
- Tiêu chuẩn TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi
2

Ngoài yêu cầu về kỹ thuật còn có hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo.

công và nghiệm thu.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về Báo hiệu đường bộ;
- Và các định hình thiết kế của Viện KHKT Bộ GTVT, các tiêu chuẩn, quy
trình, quy phạm và các văn bản hiện hành và các tiêu chuẩn theo Hồ sơ thiết kế
được duyệt.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
Trong quá trính triển khai thi công yêu cầu nhà thầu phải tổ chức thi công
đúng theo yêu cầu và thường xuyên cử cán bộ giám sát công trường chỉ đạo trong
quá trình thi công.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các
tiêu chuẩn về phương pháp thử):
Chủng loại và chất lượng vật tư vật liệu liệu vật tư đưa vào công trình phải
tuân thủ theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Các tiêu chuẩn về phương pháp thử theo
đúng quy định hiện hành.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Yêu cầu nhà thầu phải đề xuất trình tự thi công tổng thể và chi tiết từng hạng
mục công việc theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
Yêu cầu nhà thầu thi công theo đúng các quy định hiện hành.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):
Nhà thầu phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về phòng chống cháy nổ.
Yêu cầu đơn vị nhà thầu có chứa các kho vật tư nhất là các vận dụng dễ cháy
thì yêu cầu phải có biển báo cấm lửa, có thiết bị cứu hoả đặt dúng nơi quy định.
Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy các biện pháp chống cháy nổ luôn nhắc nhở
cán bộ công nhân viên phải chấp hành nghiêm túc.
Đường vào nhà ở, kho, bãi làm đúng quy định dễ dàng thuận tiện trong đi lại
và xử lý khi có sự cố xảy ra để giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại do sự cố
cháy nổ gây ra.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Yêu cầu nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường nơi công trường diễn ra
thi công.
Đơn vị thi công cần có các biện pháp ngăn chặn, khống chế ô nhiễm môi
trường trong quá trình thi công.
Có đầy đủ các phương tiện vận chuyển mới và hiện đại để đảm bảo đế hạn
chế ô nhiễm, tiếng ồn, khí thải trong quá trình vận chuyểncũng như quá trình thi

công xây dựng.
Các phương tiện gây nên những âm thanh có cường độ cao nên thi công tránh
những giờ nghỉ ngơi của nhân dân khu vực.
Khi vận chuyển đá và các vật liệu khác luôn che chắn bằng tấm bạt.
Đơn vị phải có biện pháp khơi thông xử lý nước đọng tránh không cho nước
chảy tràn lan trên đường gây ô nhiễm môi trường cho nhân dân khu vực.
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
Yêu cầu nhà thầu phải đảm bảo an toàn trong lao động, an toàn giao thông
cho công nhân và xe máy thi công
Trước khi thi công phải tổ chức cho cán bộ công nhân lao động tại công
trường học tập quy định chung về an toàn và bảo hộ lao động đã được nhà nước
ban hành. Sau đó trực tiếp huấn luyện tại nơi làm việc theo yêu cầu chuyên trách
của từng người để tránh sự cố trong thi công.
Trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân và kỹ sư công
trường.
Xây dựng hệ thống an toàn giao thông trên công trường: như biển báo công
trường, biển báo hạn chế tốc độ, rào chắn, vào ban đêm phải có đèn cảnh báo đặt
đúng nơi quy định của Bộ GTVT trong điều lệ biển báo hiệu đường bộ.
Phối hợp với các đơn vị như điện nước, điện thoại đảm bảo không để xảy ra
sự cố tai nạn hoặc hư hại tài sản nhà nước.
Phối hợp với đơn vị Bệnh viện gần công trường để cấp cứu kịp thời cho con
người nếu xảy ra sự cố.
Phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương để đảm bảo trật tư an toàn
xã hội trên địa bàn công trường thi công để phòng mất mát tài sản của đơn vị.
Tại các vị trí hố móng công trình phải bố trí rào chắn, và phải có bảng cảnh báo
vào ban đêm phải có đèn cảnh báo đặt đúng nơi quy định của Bộ GTVT trong điều
lệ biển báo hiệu đường bộ. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra
tai nạn do nhà thầu không tuân thủ đúng quy định về an toàn giao thông.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công theo
đúng yêu cầu trong E-HSMT, phù hợp với tiến độ thi công và biện pháp thi công.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Yêu cầu nhà thầu phải đề xuất biện pháp tổ chức thi công tổng thể và từng
hạng mục công việc theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Yêu cầu nhà thầu phải có sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng
thi công, giám sát chất lượng thi công của mình đảm bảo theo đúng yêu cầu của hồ
sơ thiết kế được duyệt.

IV. Các bản vẽ
Theo danh mục bản vẽ trong Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt kèm
theo HSMT.

Stt

Tên bản vẽ

Bản vẽ số

Phiên bản/ngày
phát hành

Theo Quyết định số 731/QĐ-SGTVT ngày 12/11/2020
1

Cắt ngang đại diện & kết cấu áo đường (đường
Vân Đồn)

1

12/11/2020

2

Cắt ngang đại diện & kết cấu áo đường (đường
Trần Nhân Tông)

2

12/11/2020

3

12/11/2020

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020

15

12/11/2020

16

12/11/2020

17
18
19
20
21
22
23
24
25

12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cắt ngang đại diện & kết cấu áo đường (đường
An Hải 2)
Chi tiết vạch sơn hoàn trả + sơn mới
Mặt bằng thiết kế Vân Đồn
Mặt bằng thiết kế Vân Đồn
Mặt bằng thiết kế Vân Đồn
Mặt bằng thiết kế Vân Đồn
Hoàn trả vạch sơn Vân Đồn
Hoàn trả vạch sơn Vân Đồn
Hoàn trả vạch sơn Vân Đồn
Hoàn trả vạch sơn Vân Đồn
Mặt bằng thiết kế Trần Nhân Tông
Mặt bằng thiết kế Trần Nhân Tông
Bình đồ thiết kế - trắc dọc đường Trần Nhân
Tông (đoạn Bình Than đến Phạm Bằng)
Bình đồ thiết kế - trắc dọc đường Trần Nhân
Tông (đoạn Bình Than đến Phạm Bằng)
Bình đồ thiết kế nút giao Phạm Bằng
Trắc ngang thiết kế (đường Trần Nhân Tông)
Trắc ngang thiết kế (đường Trần Nhân Tông)
Trắc ngang thiết kế (đường Trần Nhân Tông)
Trắc ngang thiết kế (đường Trần Nhân Tông)
Trắc ngang thiết kế (đường Trần Nhân Tông)
Trắc ngang thiết kế (đường Trần Nhân Tông)
Trắc ngang thiết kế (đường Trần Nhân Tông)
Hoàn trả vạch sơn Trần Nhân Tông

Stt

Tên bản vẽ

Bản vẽ số

Phiên bản/ngày
phát hành

26

Hoàn trả vạch sơn Trần Nhân Tông
Hoàn trả vạch sơn Trần Nhân Tông (đoạn Bình
Than đến Phạm Bằng)

26

12/11/2020

27

12/11/2020

28

12/11/2020

29

12/11/2020

30

12/11/2020

27
28
29
30

Hoàn trả vạch sơn Trần Nhân Tông (đoạn Bình
Than đến Phạm Bằng)
Bình đồ thiết kế đường An Hải 2 (đoạn
Nguyễn Thị Định đến Nguyễn Chí Diễu)
Hoàn trả và sơn mới vạch sơn đường An Hải 2
(đoạn Nguyễn Thị Định đến Nguyễn Chí Diễu)

31
32
33
34
35
36
37

Trắc dọc thiết kế (đường An Hải 2)
Trắc ngang thiết kế (đường An Hải 2)
Trắc ngang thiết kế (đường An Hải 2)
Trắc ngang thiết kế (đường An Hải 2)
Bình đồ tổ chức giao thông
Chi tiết biển báo
Bảng tổng hợp khối lượng

31
32
33
34
35
36
37

12/11/2020
13/11/2020
13/11/2020
13/11/2020
13/11/2020
13/11/2020
13/11/2020

38

Bảng tính kết cấu mặt đường Vân Đồn

38

13/11/2020

39

Bảng tính kết cấu mặt đường TNT và An Hải 2

39

13/11/2020

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5864 dự án đang đợi nhà thầu
  • 239 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 260 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15400 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13490 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây